נוסעים בעלי צרכים מיוחדים

 • נוסעים עם הגבלות פיזיות
 • גיליון מידע רפואי
 • נשים בהיריון, יולדות ותינוקות שזה עתה נולדו
 • סירוב להובלה
 • נוסעים על אלונקה
 • נוסעים על כיסא גלגלים
 • נוסעים לקויי ראיה או שמיעה
 • אספקת חמצן
 • תלונות ותביעות של נוסעים בעלי ניידות מוגבלת הנוגעות לשירות בטיסות UIA יש לשלוח ל
נוסעים עם הגבלות פיזיות

אם הנכם נוסעי בעלי ניידות מוגבלת הזקוקים לסיוע מיוחד על הקרקע או במהלך הטיסה אנא הודיעו על כך לחברת UIA לא יאוחר מ:

 • 72 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן, במידה והנכם נוסעים באלונקה;
 • 48 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן בכל מקרה אחר.

תנאים לנסיעה

על מנת שנוכל לבצע את כל התהליכים הנדרשים עלייך להגיע לצ'ק-אין לפני המועד האחרון המצוין בלוחות הזמנים של הטיסה, ולפחות:

 • 90 דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן – אם אתה נוסע לבד;
 • 120 דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן – אם אתה נוסע כחלק מקבוצת נוסעים בעלי ניידות מוגבלת.
גיליון מידע רפואי

על מנת שנוכל להגדיר את אופי השירות המיוחד שתקבלו במהלך הטיסה, יש צורך, עבור נוסעים מסוימים בעלי ניידות מוגבלת, לעבור בדיקה רפואית על ידי הרופא המטפל ולקבל גיליון מידע רפואי המכיל פירוט של המצב הרפואי והסיוע הנדרש.

הבדיקה הרפואית נדרשת נוסעים בעלי ניידות מוגבלת כגון:

 • נוסעים אשר בעקבות התנהגותם, מצבם הנפשי או מצבם הגופני ייתכן ולא יוכלו לדאוג לעצמם ללא סיוע או להוות סיכון לעצמם, לנוסעים אחרים או לבטיחות הטיסה;
 • נוסעים הזקוקים לאלונקה;
 • נוסעים בעלי מחלה מידבקת העלולה לעבור לנוסעים אחרים, לצוות המטוס או לאנשי הסיוע.
 • נוסעים הזקוקים להשגחה רפואית, לחמצן נוסף או לציוד רפואי על המטוס.

ניתן להוריד גיליון מידע רפואי ריק כאן.

על מנת שיהיה לנו מספיק זמן להתארגן אנו מבקשים כי גיליון המידע הרפואי יוגש לא פחות מ-48 שעות לפני מועד הטיסה.

הבדיקה הרפואית תקפה לטיסות ולתאריכים המצוינים בגיליון המידע הרפואי בלבד. הבדיקה הרפואית תקפה במקרים רגילים בלבד.

אם חלה החמרה משמעותית במצבכם הרפואי לאחר שעברתם כבר בדיקה רפואית, יש צורך לעבור בדיקה מחדש.

אין לעבור את הבדיקה הרפואית בטלפון.

על נוסעים בעלי ניידות מוגבלת הצריכים לעבור בדיקה רפואית להיות מלווים על ידי מבוגר בן 18 ומעלה.

על המלווה הרפואי להיות בן 18 ומעלה ובעל הכשרה וידע רפואי המתאימים למצבו הרפואי של הנוסע. על גיליון המידע הרפואי לפרט את הדרישות בהן על המלווה הרפואי לעמוד.

הנוסעים הבאים שמצבם הרפואי תקין אך הם זקוקים לסיוע מיוחד בשדה התעופה או במטוס, אינם צריכים לעבור בדיקה רפואית מיוחדת:

 • אנשים ניידות מוגבלת ונכות קבועה (שקיימת כבר במשך הרבה זמן או מלידה);
 • אנשים בעלי לקות חושית (עיוורים, חרשים, אילמים);
 • נוסעים המוגבלים בשל גילם;
 • נשים בהיריון, עד שבוע 35 כולל, בהיריון רגיל ועד שבוע 32, לא כולל, בהיריון מרובה עוברים, שבריאותן תקינה.
 • כל נוסע הזקוק לכיסא גלגלים וכדומה.

נוסעים בעלי מצב רפואי יציב או כרוני (מלידה או במשך זמן רב) ובעלי כרטיס FREMEC (כרטיס רפואי לנוסע המתמיד) התקף לתאריך הטיסה המתוכנן ושהונפק על ידי כל מחלקה רפואית של מפעיל IATA אינם צריכים לעבור בדיקה רפואית. כרטיס זה מתאר את הצרכים הרפואיים והסיוע הנדרש לנוסע וחוסך את הצורך לעבור בדיקה רפואית בכל טיסה מחדש.

נשים בהיריון, יולדות ותינוקות שזה עתה נולדו

בהתאם לחוק "הסעת נוסעים ומטען" – באישור משרד התשתיות האוקראיני (N 735 30.11.12) – הנוסעים הבאים אינם יכולים לטוס:

 • נשים בהיריון לאחר סוף השבוע ה-35 להריונן (היריון עם עובר יחיד);
 • נשים בהיריון לאחר סוף השבוע ה-32 להריונן (היריון מרובה עוברים);
 • יולדות בתוך שבעה ימים ללידתן;
 • תינוקות מתחת לגיל 7 ימים;
 • תינוקות שנולדות בלידה מוקדמת, פגים.

נשים בהיריון, עד שבוע 35 כולל, בהיריון רגיל ועד שבוע 32, לא כולל, בהיריון מרובה עוברים, שבריאותן תקינה אינן צריכות לעבור בדיקה רפואית מיוחדת.

במקרה של ספק לגבי מועד הלידה הצפוי או של מצב בריאותי שאינו תקין במהלך ההיריון יש צורך בבדיקה רפואית מוקדמת ובגיליון מידע רפואי.

בכל מקרה נדרש אישור רופא לאחר השבוע ה-28 להיריון (בהתאם למועד הלידה המשוער)

או

הורידו ומלאו את טופס UIA על כשירות לטוס – של נשים בהריון כאן (טופס זה ימולא על ידי הרופא).

סירוב להובלה

UIA שומרת לעצמה את הזכות לסרב להטיס או להמשיך להטיס נוסע במקרים הבאים:

 • מצבו הבריאותי של הנוסע הוא כזה שסביר להניח כי הטיסה תגרום לסיבוכים או למוות;
 • נוסע הזקוק למלווה אישי צמוד אך אינו מלווה על ידי אחד כזה;
 • נוסע שבגלל מצבו הבריאותי יש לו ריח רע או בעל מאפיינים אחרים העלולים לפגוע בשאר הנוסעים;
 • נוסע אשר בגלל מצבו הרפואי עלול להוות סיכון לנוסעים האחרים, לרכושם, למטוס או לצוות הטיסה;
 • נוסע הסובל ממחלה מידבקת;
 • נשים בהיריון לאחר סוף השבוע ה-35 להריונן (היריון עם עובר יחיד);
 • נשים בהיריון לאחר סוף השבוע ה-32 להריונן (היריון מרובה עוברים);
 • יולדות בתוך שבעה ימים ללידתן;
 • תינוקות מתחת לגיל 7 ימים;
 • תינוקות שנולדות בלידה מוקדמת, פגים.

UIA עשויה לסרב להטיס נוסעים השייכים לאחד או יותר מהמקרים שלעיל אף אם קיבלו אישור רפואי בתוקף.

נוסעים על אלונקה

יש להזמין טיסה עבור נוסעים הזקוקים לאלונקה לא יאוחר מ-72 לפני מועד הטיסה המתוכנן. לא נוכל להבטיח לאשר את הטיסה במידה וההזמנה תעשה לאחר מכן.

בכל מקרה של נוסע עם אלונקה, על הנוסע להיות מלווה על ידי רופא ומלווה שיכולים להגיש לנוסע את כל העזרה לה יזדקק.

על גיליון המידע הרפואי לפרט את הדרישות בהן על המלווים הרפואיים לעמוד.

הטסת נוסע על אלונקה, מבוגר או ילד, כרוכה בתשלום נוסף כמפורט להלן:

 • נוסע על אלונקה – פי 6 מתעריף טיסה רגיל.
 • מלווים לנוסע על אלונקה: תעריף רגיל בהתאם למחלקת השירות

כל נוסע על אלונקה זכאי למכסת כבודה מותרת בהתאם לתעריפים ששילם עליהם.

נוסעים על כיסא גלגלים

Зהזמנת הטיסה עבור נוסע בעל כיסא גלגלים תבוצע לא פחות מ-36 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

ניתן לספק כיסא גלגלים על המטוס בטיסות UIA רק במטוסים מסוג בואינגו Boeing 777-200 767-300.

כיסא גלגלים פרטי השייך לנוסע ניתן להטיס בכבודה הנשלחת לבטן המטוס בלבד בכל טיסות UIA, ללא קשר לגודל הכיסא או משקלו.

לכללי הטסת כיסא גלגלים אנא ראה את החלק העוסק בכיסאות גלגלים כאן.

נוסעים לקויי ראיה או שמיעה

נוסעים בעלי לקות ראיה או שמיעה זכאים לסיוע בכל נמלי התעופה (מוצא/טיסת המשך/יעד) ויכולים להתלוות על ידי חיית שירות. אנא ראה את החלק העוסק בחיות שירות כאן.

אספקת חמצן

אין אפשרות לספק חמצן לשימוש רפואי בכל טיסות UIA.

תוכלו להביא אל הטיסה מתקן חמצן אישי פרטי (בלון חמצן, מחולל חמצן נייד, משאף או כל מתקן אחר המכיל חמצן או אוויר) לשימוש רפואי לשימוש בעת הטיסה, בהתאם להמלצות שצוינו בגיליון המידע הרפואי או בכרטיס הרפואי שלכם ובכפוף לתיאום מוקדם עם UIA.

הזמנת טיסה עבור נוסע עם חמצן בכל טיסות UIA תבוצע לא פחות מ-48 שעות לפני המועד המתוכנן של הטיסה.

יש לספק את המסמכים הבאים:

 • מסמך המעיד על צורך בשימוש בחמצן במהלך טיסה, חתום על ידי הרופא המטפל (גיליון מידע רפואי או כרטיס רפואי של נוסע מתמיד). ראה כאן את הפורמט האישור הרפואי הנדרש עבור הנוסעים אל ארה"ב וממנה (בהתאם לתקנות הפדרליות של משרד התחבורה האמריקאי, תקנה 14 חלק 382).
 • מידע הנוגע לסוג המתקן, משקלו ומידותיו.
 • גיליון מידע בטיחות או כל מסמך רלוונטי אחר הנוגע למתקן.

על מחוללי חמצן ניידים להיות מדגמים מאושרים לטיסה.

הדגמים הבאים של מחוללי חמצן ניידים מאושרים לטיסה:

 • AirSep FreeStyle (Fed. Reg. Sep 12/06).
 • AirSep LifeStyle displaying an RTCA sticker (SFAR No. 106, Aug 11/2005).
 • Delphi RS-00400.
 • DeVilbiss Healthcare iGo.
 • Inogen One (SFAR No. 106, Aug 11/2005).
 • Inogen One G2.
 • Invacare SOLO2.
 • International Biophysics LifeChoice.
 • Invacare XPO100.
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator.
 • Respironics EverGo (Fed. Reg. Sep 12/06).
 • SeQual Technologies Eclipse (Fed. Reg. Sep 12/06).

לקבלת מידע לגבי דגמי מחוללי חמצן ניידים המאושרים לטיסה אל ארה"ב וממנה

יש לצייד את מחולל החמצן הנייד בסוללות בכמות מספקת למשך הטיסה ולכל עיכוב בלתי צפוי. ניתן לחלק סוללות המכילות ליתיום לשני סוגים בהתאם לתכולת הליתיום:

 • סוללות המכילות עד 8 גר' ליתיום: ניתן להטיס ללא הגבלה.
 • סוללות המכילות 8 – 25 גר' ליתיום (לא יותר מ-25 גר'): מותר להטיס עד שתי יחידות ובתנאי שהן מוגנות מפני קצר חשמלי.

ניתן להטיס מכל אחד של חמצן/אוויר/גז לאדם לשימוש רפואי (בהתאם לגיליון המידע הרפואי), בתא המטען או בתא הנוסעים, ובתנאי שמשקל המכל אינו עולה על 5 ק"ג (כשהוא מלא) בכפוף להסכמה מוקדמת מאת UIA.

על מכל החמצן, השסתומים והווסתים שלו להיות מוגנים כך שלא יהיה מצב של שחרור בלתי מכוון של החומר.

מערכות חמצן נוזלי אסורות להטסה.

אין להשתמש בבקבוקי חמצן במהלך ההמראה או הנחיתה.

ניתן להשתמש בבקבוקי חמצן תמהלך הטיסה תחת פיקוח צוות הטיסה.

תלונות ותביעות של נוסעים בעלי ניידות מוגבלת הנוגעות לשירות בטיסות UIA יש לשלוח ל
 • מחלקת קשרי הלקוחות שלנו: сustomerservice@flyuia.com (מלבד בטיסות אל ארה"ב וממנה);
 • בנמל התעופה הבינלאומי which is contact division of Complaint Resolution OfficialJFKstation@flyuia.com שהיא כתובת המייל של נציב קבילות הציבור שלנו עבור טיסות אל ארה"ב וממנה.  

אנא שימו לב: ייתכן ויהיו הגבלות מסוימות בעת טיסה עם חברות שותפות של UIA.

לקבלת פרטים נוספים על צי המטוסים של UIA ועל סדר ההושבה במטוס לחצו כאן.