בקשה מוקדמת להטסה ע’’ ’ נוסע של מכשיר החמצן שלו למטרות רפואיות

פרטים אישיים (באותיות לועזיות)

להצטרף למועדון ניתן כאן

פרטי קשר

מידע על טיסה

מידע על מכשיר חמצן

חשוב: עליך לספק מידע על סוג, יצרן ומידות של מכשיר מחצן בשדה "הערות".

מידע על טיסת חזרה

מידע נוסף

חשוב: יש לשלוח את הבקשה להטסת מכשיר מחצן של נוסע למרכז הקשר של UIA לא יאוחר מ- 48 שעות לפני תחילת הטיסה.

חובה למסור אישור רפואי MEDIF (Medical Information Form) או אישור רפואי FREMEC (Frequent Traveller’s Medical Card).

מיכלים עם חמצן נוזלי אסורים להטסה בתחבורה האווירית.

הערה: לעיין במידע על הטסה של מכשיר נייד לריכוז חמצן לארצות הברית או ממנה בטיסות UIA ניתן כאן.

שדות חובה למילוי