בקשה על הטסת חיה בתור תמיכה רגשית של נוסע

פרטים אישיים (בלועזית)

כאן אפשר להירשם בפנורמה קלאב

פרטים להתקשרות

פרטי הטיסה

פרטי החיה

שימו לב: להטיס חיות אפשר רק בתנאי שנוסע לוקח על עצמו את מלו האחריות על החיה וגם שיש לו אישור רפואי ראוי, אישור על חיסון, אישור להוצאה\הכנסה\טרנזית לחיה וגם מסמכים נוספים אחרים שנדרשים על-ידי מוסדות מוסמכים לשמירת תקנות הסניטריות במדינות היצוא, היבוא או המעבר.

להטסת חיה בתור תמיכה רגשית של נוסע אתם צריכים להגיש אישור מתאים מרופה על כך שאתם זקוקים לליווי של חיה כזאת.

מומלץ לשלוח בקשה על הטסת חיות למרכז הקשר של UIA לא יותר מאוחר מ-24 שעות לפני המראת טיסתכם.

* שדות חובה למילוי