בקשה מוקדמת להטסת נוסע עם הפרעה בתפקוד איברי חושים (ראייה, שמיעה)

פרטים אישיים (באותיות לועזיות)

להצטרף למועדון ניתן כאן

פרטי קשר

מידע על טיסה

זיהוי הקטגוריה של השירות המיוחד

* הגבלה פיזית של נוסע

חשוב: יש לשלוח את הבקשה להטסת הנוסע מקטגוריה זאת למרכז הקשר של UIA לא יאוחר מ- 48 שעות לפני תחילת הטיסה.

שדות חובה למילוי