כבודה עם ערך מוסף

זכותכם להצהיר על הערך של הכבודה הרשומה שלכם.

על הערך של כבודה רשומה אפשר להצהיר רק באותן הטיסות שבהן החברה UIA הינה מפעיל הטיסות ובתנאי שבכרטיס הטיסה רשום קוד "PS" של המפעיל.

 • כללים
 • מקרים שבהם אי-אפשר להצהיר על ערך הכבודה
 • אחריות לנזק
 • הזמנת השירות
 • הטסת כבודה בעלת ערך מוצהר
כללים

אפשר להצהיר על ערך של כל אחד מיחידות הכבודה.

ללא תלות בערך כללי של הכבודה הרשומה שיוצהר על ידי נוסע, גבול האחריות של חברה UIA על הטסת כבודה כזאת הוא 1131 של זכויות משיכה מיוחדות (Special Drawing Rights – SDR) בהתאם לסעיף 22 פסקה 2 של הסכם מונטריאול.

במקרה של אובדן, פגיעה, פגימה, הפסד שנגרמו לכבודה בעלת ערך מוצהר, אחריותה של UIA מוגבלת בערך המוצהר שלה (אך לא יותר מ-1131 SDR), חוץ ממקרים שבהם UIA יוכיח על כך שהסכום הנדרש על ידי הנוסע יעלה על התעניינות המעשית של הנוסע בקבלת הכבודה.

מקרים שבהם אי-אפשר להצהיר על ערך הכבודה

אי-אפשר להצהיר על ערך הכבודה של:

 • דברים שבירים ודברים שעלולים להתקלקל בקלות,
 • כסף,
 • תכשיטים, דברי-ערך (מתכות ואבני חן יקרות וחצי-יקרות),
 • ציוד אלקטרוני (ציוד צילום ווידאו, ציוד מחשבים, מובילי מידע);
 • מסמכים טכניים, מסמכים פיננסיים ועסקיים, ניירות ערך,
 • יצירות אמנות,
 • תרופות,
 • דרכונים ומסמכים מזהים אחרים,
 • כלי נגינה,
 • פריטים עתיקים,
 • דברים ייחודיים או דברים שאין להם תחליף.

הערכת חפצים כאלה מומלץ לבצע בעזרת חברת ביטוח דרך חתימת הסכם על ביטוח רכוש.

אחריות לנזק

במקרה אם ייגרם נזק לכבודה בעלת ערך מוצהר בעת הטסה, החברה UIA משלמת על תיקון החפצים המקולקלים במסגרת גבולות האחריות שנקבעו 1131 SDRs.

UIA אינה אחראית לנזק שהתרחש בגלל:

 • פגמים / תקלות, כבודה היתה נארזת באופן לא ראוי,
 • הובלת פריטים מתכלים ו / או שבירים בכבודה רשומה,
 • בלאי טבעי,
 • נזק הנובע מבדיקות בנקודת בקרה לבטיחות התעופה, למכס או לגופים המוסמכים.
הזמנת השירות

כבודה בעלת ערך מוצהר תתקבל להטסה בחברת התעופה UIA רק בתוך במזוודות / מיכלים (עם משטח מוצק) עם מנעולי קוד שהיו נעולים היטב לפני ההטסה.

 • יש להזמין ולהסכים עם חברת UIA את שירות הובלת הכבודה בעלת ערך מוצהר מראש - לא יותר מאוחר מ 72- שעות לפני מועד היציאה המתוכנן של הטיסה.
 • יש לרשום את הערך המוצהר של כבודת הנוסע בכתב דרך חתימת הטופס של "הצהרה על ערך כבודה" במשרד של UIA או במשרד של חברת שירות בשדה התעופה של יציאת הטיסה.
 • כדי לעבור את ההליכים הנדרשים במועד, עליכם להגיע לשדה התעופה לפחות 3 שעות לפני מועד היציאה המתוכנן לטיסה.
 • נציג של UIA חייב לוודא כי רשימה של פריטים יקרים המפורטים ב-"הצהרה", שנחתמה על ידי הנוסע, היא נכונה. כדי לעשות זאת, עליכם להציג את כבודתכם (או פריטים בודדים שבה) עם הערך המוצהר ולאשר את ערכם בהצגת חשבוניות רלוונטיות ו / או הערכת מומחה מתועדת.
 • לא ניתן להצהיר על הערך של פריטים שערכם לא אושר על ידי חשבוניות רלוונטיות ו / או הערכות מומחים מתועדות.
 • יש למלא את ה"הצהרה על ערך כבודה" בשלושה עותקים, לכל טיסה בנפרד, בכל כיוון, כולל גם טיסות טרנספר של UIA, חוץ ממסלולים שיש בהם הפסקה בין חלקי המסלול שבזמנה אתם מקבלים את כבודתכם הרשומה בעלת ערך מוצהר. אתם תקבלו שני עותקים: אחד בשבילכם ואחד בשביל נציג חברת השירות שיפגוש אתכם בנמל התעופה של יעד.
הטסת כבודה בעלת ערך מוצהר
 • עליכם לארוז ולנעול את כבודתכם עם הערך המוצהר בהתאם לדרישות לעיל (בנוכחות של נציג UIA).
 • אם אריזת הכבודה אינה עומדת בדרישות שנקבעו לעיל, חברת UIA רשאית לסרב להוביל אותה בתור כבודה רשומה בעלת ערך מוצהר.
 • כבודה רשומה בעלת ערך מוצהר נארזת ונעולה חייבת להיות חתומה על ידי נציג UIA, עטופה בשקית פוליאתילן שקופה או עטופה במלואה בקלטת פוליאתילן שקופה עם גישה חופשית לידית (במשרד של חברה UIA / של חברת שירות או בתחנת הטיפול בכבודה, שאליה ילווה אתכם סוכן של UIA).
 • לאחר מכן עליכם ללכת לקופה ולשלם דמי שירות לפי תעריף שנקבע על ידי UIA (ב-EUR או במטבע הלאומי בשיעור החלפה שפורסם במערכת הזמנת כרטיסים ביום התשלום): 10% מן הערך המוצהר של הכבודה, אך לא פחות מ-EUR100.
 • בעת רישום לטיסה, עליכם ליידע את סוכן הרישום כי ערך כבודתכם הוצהר ולהציג לו קבלה לתשלום דמי שירות.
 • עם ההגעה לשדה תעופה היעד, נציג של חברת השירות ילווה אתכם לאזור קבלת כבודה, יבדוק את שלמות החותמות ושמירת התוכן של כבודתכם בעלת ערך מוצהר, יחתום על ההצהרה, ובמקרה אם במהלך הבדיקה יתגלה נזק, פגימה או קלקול של כבודה רשומה בעלת ערך מוצהר ו / או היעדר תוכנה, הנציג ילווה אתכם לשירות שחזור כבודה המקומי.

חשוב! במקרה אם לא תעברו את ההליך זה בנמל התעופה של יעד, חברה UIA לא תיקח בחשבון שום תביעות אפשריות בנוגע להפרות שלמות של כבודה רשומה בעלת ערך מוצהר.