בקשה על הטסת חיות בתור כבודה רשומה

Please note: on UIA flights transportation of brachycephalic animals as checked baggage is prohibited. Prior the completion of the online form below, please get acquainted with all restrictions on transportation of animals following the link “RESTRICTIONS ON THE TRANSPORTATION OF ANIMALS”.

פרטים אישיים (בלועזית)

אפשר להירשם בפנורמה קלאב כאן

פרטים להתקשרות

פרטי הטיסה

פרטי החיה

שימו לב: להטיס חיות אפשר רק בתנאי שנוסע לוקח על עצמו את מלו האחריות על החיה וגם שיש לו אישור רפואי ראוי, אישור על חיסון, אישור להוצאה\הכנסה\טרנזית לחיה וגם מסמכים נוספים אחרים שנדרשים על-ידי מוסדות מוסמכים לשמירת תקנות הסניטריות במדינות היצוא, היבוא או המעבר.

הטסת חיות (חוץ מחיות רשומות) מתבתעת רק תמורת תשלום בהתאם לתעריפים אקטואליים של UIA.

מומלץ לשלוח בקשה על הטסת חיות למרכז הקשר של UIA לא יותר מאוחר מ-24 שעות לפני המראת טיסתכם.

שדות חובה למילוי