תל-אביב - ציריך - תל-אביב

$ 258
תל-אביב - ציריך - תל-אביב
$ 258
תל-אביב - ציריך - תל-אביב
$ 258
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
PS772 Tel Aviv Kiev23:15 / 02:35
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Zurich Arrival / departure time
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS781 Kiev Tel Aviv19:00 / 22:15
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
PS782 Tel Aviv Kiev20:05 / 23:20
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Zurich Arrival / departure time
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
PS772 Tel Aviv Kiev23:15 / 02:35
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Zurich Arrival / departure time
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS781 Kiev Tel Aviv19:00 / 22:15
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
PS782 Tel Aviv Kiev20:05 / 23:20
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Zurich Arrival / departure time
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Zurich Arrival / departure time
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS781 Kiev Tel Aviv07:00 / 10:15
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
PS782 Tel Aviv Kiev20:05 / 23:20
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Zurich Arrival / departure time
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
PS782 Tel Aviv Kiev20:05 / 23:20
PS471 Kiev Zurich10:30 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Zurich Arrival / departure time
PS472 Zurich Kiev13:20 / 17:00
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40

Flights from Tel Aviv to Zurich