תל-אביב - חרסון - תל-אביב

$ 230
תל-אביב - חרסון - תל-אביב
$ 230
תל-אביב - חרסון - תל-אביב
$ 230
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS45 Kiev Kherson19:55 / 21:10
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS45 Kiev Kherson19:55 / 21:10
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS45 Kiev Kherson19:55 / 21:10
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
PS46 Kherson Kiev06:30 / 07:45
PS775 Kiev Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS45 Kiev Kherson19:55 / 21:10
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS45 Kiev Kherson19:55 / 21:10
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS45 Kiev Kherson19:55 / 21:10
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS49 Kiev Kherson10:30 / 11:45
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:30 / 18:30
PS45 Kiev Kherson19:55 / 21:10
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40

Flights from Tel Aviv to Kherson