תל-אביב - חרסון

From 115$ *
תל-אביב - חרסון
From 115$ *
תל-אביב - חרסון
From 115$ *
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:15 / 18:40
PS45 Kiev Kherson20:10 / 21:20
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
PS46 Kherson Kiev06:30 / 07:45
PS775 Kiev Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:15 / 18:40
PS45 Kiev Kherson20:10 / 21:20
PS776 Tel Aviv Kiev14:35 / 17:45
PS45 Kiev Kherson20:10 / 21:20
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
No scheduled flights for the selected day
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
PS46 Kherson Kiev06:30 / 07:45
PS775 Kiev Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:15 / 18:40
PS45 Kiev Kherson20:10 / 21:20
PS776 Tel Aviv Kiev14:40 / 17:45
PS45 Kiev Kherson20:10 / 21:20
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:15 / 18:40
PS45 Kiev Kherson20:10 / 21:20
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
PS46 Kherson Kiev06:30 / 07:45
PS775 Kiev Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
No scheduled flights for the selected day
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
PS46 Kherson Kiev06:30 / 07:45
PS775 Kiev Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:35 / 18:40
PS45 Kiev Kherson20:10 / 21:20
FLIGHTS FROM CITY Kherson Arrival / departure time
PS50 Kherson Kiev16:55 / 18:10
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40

Flights from Tel Aviv to Kherson

*המחיר תקף החל מ-14-12-2018בור טיסה לכיוון אחד, בעת רכישת כרטיס הלוך ושוב. מספר הכרטיסים בהצעה זאת מוגבל. רישיון סוכן 505921 הונפק לUIA על ידי רשות התע.