תל-אביב - דנייפרו

From 147$ *
תל-אביב - דנייפרו
From 147$ *
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS792 Tel Aviv Dnipro01:20 / 04:30
PS776 Tel Aviv Kyiv15:15 / 18:30
PS71 Kyiv Dnipro19:35 / 20:35
FLIGHTS FROM CITY Dnipro Arrival / departure time
PS72 Dnipro Kyiv07:00 / 08:00
PS775 Kyiv Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS776 Tel Aviv Kyiv15:15 / 18:30
PS71 Kyiv Dnipro19:30 / 20:30
FLIGHTS FROM CITY Dnipro Arrival / departure time
PS791 Dnipro Tel Aviv21:25 / 00:30
PS72 Dnipro Kyiv07:00 / 08:00
PS775 Kyiv Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS792 Tel Aviv Dnipro01:20 / 04:30
PS776 Tel Aviv Kyiv15:15 / 18:30
PS71 Kyiv Dnipro19:50 / 20:50
FLIGHTS FROM CITY Dnipro Arrival / departure time
PS72 Dnipro Kyiv07:00 / 08:00
PS775 Kyiv Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS776 Tel Aviv Kyiv15:15 / 18:30
PS71 Kyiv Dnipro19:30 / 20:30
FLIGHTS FROM CITY Dnipro Arrival / departure time
PS791 Dnipro Tel Aviv21:25 / 00:30
PS72 Dnipro Kyiv07:00 / 08:00
PS775 Kyiv Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS792 Tel Aviv Dnipro01:20 / 04:30
FLIGHTS FROM CITY Dnipro Arrival / departure time
PS72 Dnipro Kyiv07:00 / 08:00
PS775 Kyiv Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
No scheduled flights for the selected day
FLIGHTS FROM CITY Dnipro Arrival / departure time
PS791 Dnipro Tel Aviv21:25 / 00:30
PS72 Dnipro Kyiv07:00 / 08:00
PS775 Kyiv Tel Aviv09:55 / 13:05
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS792 Tel Aviv Dnipro01:20 / 04:30
PS776 Tel Aviv Kyiv15:15 / 18:30
PS71 Kyiv Dnipro19:30 / 20:30
FLIGHTS FROM CITY Dnipro Arrival / departure time
PS791 Dnipro Tel Aviv21:25 / 00:30
PS72 Dnipro Kyiv07:00 / 08:00
PS775 Kyiv Tel Aviv09:55 / 13:05

טיסות מתל אביב לדנייפרו