כללים להסעת נוסעים וכבודה באוטובוסים Aircraft BUS

כללי

הסעות במקטע בין נמל התעופה הבינלאומי "בוריספיל" (KBP) ונמל התעופה הבינלאומי "ויניצה" (VIN) יבוצעו בתחבורת קרקע (אוטובוס מסוג Aircraft BUS) של חברת מניות פרטית "שותפות לתחבורת קרקע "סלבוטיץ'-בוריספיל"" (קוד זיהוי של ישות משפטית 05538833, רישיון מס' 685 מיום 09/29/2016) בהתאם לכללים אלה.

באוטובוס מסוג Aircraft BUS יסיעו רק את נוסעי טיסות UIA שטסים מ\ל נמל התעופה הבינלאומי "ויניצה" עם טיסה מקשרת בנמל התעופה הבינלאומי "בוריספיל".

הסעה באוטובוס מסוג Aircraft BUS תבוצע בכפוף לחוקי אוקראינה ולכללים אלה.

כללים אלה ניתנים לשינוי בלי להודיע על כך לנוסע עד מועד רכישת כרטיסים למסלול שכולל מקטע עם הסעה באוטובוס Aircraft BUS. כללים אלה עם כל השינויים יפורסמו באתר האינטרנט www.flyuia.com.

כרטיסים עבור מסלול שכולל מקטע עם הסעה באוטובוס Aircraft BUS ניתן לרכוש באתר האינטרנט של החברה UIA, בקופאות ובסוכנויותיה להזמנת טיסות בעת הזמנת טיסה סדירה של UIA בלבד. אין אפשרות להזמין הסעה באוטובוס Aircraft BUS בתור הסעה נפרדת.

תנאים והגבלות של תעריף שחל על טיסה (כולל גם הגבלות להובלת כבודה וכבודת יד) חל גם על הסעה באוטובוס Aircraft BUS, אם בכללים אלה לא צוין אחר.

על המסלול שכולל מקטע עם הסעה באוטובוס Aircraft BUS חלים כללים לשימוש בתלושים לכרטיסי טיסה כפי שזה צוין בכללים להובלות נוסעים וכבודה של חברת התעופה UIA.

יש להשתמש בתלושים לכרטיסי טיסה אחד אחרי שני, החל מנמל התעופה הראשון שצוין בכרטיס טיסה. כרטיס הטיסה שעבורו הופר סדר שימוש בתלושי הכרטיס ייראה כחסר תוקף, אם זה קרה לא באשמתו של החברה UIA או של סוכן רשמי שלה. במקרה אם הופר סדר שימוש בתלושי הכרטיס, החברה UIA רשאית לסרב להסיע את בעל הכרטיס ולסרב להחזיר לו עלות של תלושי הכרטיס שהנוסע לא השתמש בהם.

הסעה באוטובוס Aircraft BUS תתבצע במחלקת שירות אחת ללא תלות במחלקת שירות שהנוסע רכש לטיסה. בעת הסעה באוטובוס Aircraft BUS נוסעים לא יקבלו מושב מסומן מסוים באוטובוס. עם זאת, בעת בחירת מושבים באוטובוס הנוסעים צריכים להקשיב להוראות של צוות האוטובוס כדי לעמוד בדרישות הבטיחות ולתקנות להובלה בכלי תחבורת קרקע שנקבעו בחוקי אוקראינה.

ביטוח אישי חובה של נוסעים מתאונות בתחבורה ציבורית בעת הסעה באוטובוס Aircraft BUS יבוצע על-ידי חברת מניות פרטית "שותפות לתחבורת קרקע "סלבוטיץ'-בוריספיל"" בהתאם לחוקי אוקראינה.

צ'ק-אין לטיסה

ניתן להירשם לטיסות של UIA שכוללים מקטע עם הסעה באוטובוס Aircraft BUS באתר האינטרנט של חברת UIA וגם על-ידי מכשירים ניידים. פועל גם רישום אוטומטי. אין צורך לבצע רישום כבודה נפרד להסעות באוטובוס Aircraft BUS.

עלייה לאוטובוס

לפני עלייה לאוטובוס על הנוסע להגיש תעודה מזהה וגם כרטיס טיסה או כרטיס עלייה למטוס. רק הנוסעים שנרשמו בכרטיס טיסה או בכרטיס עלייה למטוס רשאים לנסוע באוטובוס Aircraft BUS.

עלייה לאוטובוס תתחיל 25 דקות לפני שעת יציאת האוטובוס שצוינה בכרטיס. אם נוסע לא יגיע בזמן או לא יגיש תעודה מזהה שלו עם אותו השם שצוין בכרטיס טיסה או בכרטיס העלייה, המסיע רשאי לסרב להסיע אותו. חברת UIA והמסיע חופשיים מכל אחראיות לפני הנוסע על כל נזקים או הוצאות שייגרמו אם הנוסע אינו יעמוד בדרישות של כללים אלה.

מסלול במקטע שהסעה בו יבוצע באוטובוס Aircraft BUS

תחנות בעת הסעה באוטובוס Aircraft BUS הן נמל התעופה הבינלאומי " ויניצה" ונמל התעופה הבינלאומי " בוריספיל". עצירות ביניים בנקודות אחרות למען עלייה / ירידה של הנוסעים ו / או טעינה / פריקת של כבודה שלהם אסורות בהחלט.

כללי התנהגות וחובות הנוסעים בעת הסעה באוטובוס Aircraft BUS

עבור בטיחות ההסעה, כל נוסעים חייבים להישאר במושביהם בעת הנסיעה.

צוות המפעיל את הרכב ועובדיו אינם רשאים להתיר לעלות לאוטובוס לאנשים אשר נמצאים במצב של שיכרון או בהשפעת חומרים פסיכותרפיים ו / או אשר מסכנים את בטיחות ונוחות של נוסעים אחרים.

עישון באוטובוס אסור בהחלט.

הגבלות להסעת קטגוריות מסוימות של נוסעים באוטובוס Aircraft BUS

אין להסיע במקטע המסלול שיבוצע באוטובוס Aircraft BUS:

 • ילדים בגיל עד 16 ללא איש ליווי מבוגר;

שימו לב! בכל המסלול שחלקו יבוצע באוטובוס Aircraft BUS (קייב – ויניצה \ ויניצה – קייב) ניתן להסיע ילדים בגיל עד 16 אך ורק בליווי של איש מבוגר (בו אדם בגיל 18 ומעלה).

 • אנשים מגורשים ואנשים שנמנעו מלהיכנס למדינה;
 • אנשים עם הגבלות פיזיות שמצבם דורש טיפול מתאים בעת הסעה או התאמה לצרכיו המיוחדים במהלך השירות.

הובלת כבודה

לא ניתן להוביל באוטובוס Aircraft BUS חפצים ודברים שאסורים להסעה בתחבורה ציבורית בהתאם לחוקי אוקראינה וגם חיות, ציוד ספורט גדול כולל מוטים לקפיצה, נשק, כסאות גלגלים שאינם מכופלים.

ניתן להוביל באוטובוס Aircraft BUS כבודה רשומה וכבודת יד באותה כמות שמותרה להסעה במקטע המסלול שיבוצע במטוס ושצוינה בכרטיס יחד עם הסעה באוטובוס Aircraft BUS.

ניתן להוביל באוטובוס כיסא גלגלים של נוסע בצורה מכופלת בלבד, ציוד ספורט קטן.

שימו לב: בעת הסעה שאחד החלקים בו יבוצע באוטובוס Aircraft BUS, כבודה לטיסה תירשם רק עד לנמל התעופה הבינלאומי "בוריספיל" ותתקבל לרישום לטיסה רק בנמל התעופה הזה.

הובלת כבודה רשומה באוטובוס Aircraft BUS תבוצע בפיקוח של חברת מניות פרטית "שותפות לתחבורת קרקע "סלבוטיץ'-בוריספיל"".

אחריות

אם נוסע לא יצליח להספיק לטיסה מקשרת שצוינה בכרטיס יחד עם הסעה באוטובוס Aircraft BUS בגלל עיכוב בהסעה באוטובוס Aircraft BUS, הנוסע שומר על כל אותן הזכויות שיש לנוסעים שבאשמתה של חברת תעופה לא הצליחו להספיק לטיסה מקשרת שעבורה יש לנוסע הזמנה מאושרת ושצוינה בכרטיס יחד עם טיסה ראשונה במסלול, בהתאם לכללים להובלות נוסעים וכבודה של חברת תעופה UIA ולחוקי אוקראינה.

הליך החזר כללי

החזרים כספיים מתבצעים במקום רכישת הכרטיס, כלומר בסוכנות הנסיעות, בקופה של החברה UIA או בנציגות של UIA ובמטבע שבו שולם הכרטיס.

החזרים באוקראינה נעשים במטבע הלאומי של אוקראינה.

החזרת הכספים במשרדי נציגויות UIA בחו"ל מתבצעת בהתאם לחוקים החלים במדינה המארחת.

במקרה שבו התשלום עבור כרטיס טיסה נעשה באמצעות העברה בנקאית אלקטרונית (באמצעות כרטיס בנקאי), מוכר הכרטיס יחזיר את הכספים לכרטיס בנקאי שממנו בוצע התשלום עבור כרטיס הטיסה.

סכומי הכסף המוחזרים תלויים בכללים של התעריף החל.

אין להחזיר דמי שירות.

החזר כסף יתבצע על בסיס כרטיס הסעה שלא השתמשו בו (או שהשתמשו בו חלקית), קבלה לאגרות שונים (MCO) מסמך EMD, קבלות לתשלום על כבודה נוספת.

ההחזר יבוצע:

לאדם המצוין בכרטיס - במקרה אם תשלום להסעה בוצע במזומן או בהעברה בנקאית;

לחשבונו של המשרד, המוסד וכו '- במקרה אם תשלום בוצע בהסדר ללא מזומן;

לחשבונו של בעל הכרטיס הבנקאי שממנו שולם עבור ההסעה;

לגוף שלישי ששילם על ההסעה – במקרה אם כרטיס הטיסה הוצא על בסיס הודעה על תשלום מראש (PTA).

החזר יבוצע בתנאי הצגת תעודות מזהות ומסמך המאשר את הזכות לקבל סכומים כספיים.

תביעות

במקרה של הובלה לא נאותה של כבודה רשומה במקטע המסלול שבו הסעה מבוצעת באוטובוס Aircraft BUS, על הנוסע לשלוח כתב תביעה מיד לאחר גילוי הנזק (אובדן חלק מתכולת הכבודה) ולא יאוחר מ - 7 ימים ממועד קבלת כבודה רשומה.

הכבודה נחשבת לאבודה אם היא אינה מתגלה בתוצאות חיפוש בתוך 14 ימים מהמועד שלאחר תאריך ההגעה המתוכננת של הכבודה ליעדה.

ניתן להגיש כל תלונות במשך המועד בהתאם לחוק אך לא יאוחר משלוש שנים החל מיום הגעת האוטובוס ליעדו.

יש להגיש כל תלונה או תביעה לגבי הובלה לא נאותה של נוסעים או כבודה במקטע המסלול שבו הסעה תבוצע באוטובוס Aircraft BUS רק בכתב; יש להגיש או לשלוח אותה בהתאם לחוקי אוקראינה.

יש לצרף לתלונה כל מסמכים רלבנטיים שמאשרים את זכותו של הנוסע לדרוש פיצויים ללא תלות בנושא התלונה, כולל גם:

כרטיס הסעה (קבלה), קבלות על תשלום עבור שירותים, קבלה על תשלום כבודה נוספת, תלוש של תג מזהה לכבודה, כתב רשמי על הובלה לא נאותה של כבודה ומסמכים אחרים שיכולים לזרז עיון התביעה.

על הנוסע (או איש אחר שקשור לתביעה) להצדיק את סכום הפיצויים.

ניתן לשלוח תביעות לגבי הסעה באוטובוס Aircraft BUS לכתובת [email protected] או באמצעות טופס ליצירת קשר באתר הרשמי של UIA או לכתובת של חברת התעופה UIA: 201-203, כביש חרקיבסקי, עיר קייב, 02121.

בהתאם למורכבות התביעה והלימותם של המסמכים המצורפים אליה (אשר בהעדרם אין אפשרות לבחון את התביעה לגופן של התלונות), חברת ההסעה תשלח למבקש (במשך 15 ימים החל ממועד הרישום של התביעה) הודעה עם מידע על קבלת התביעה, על הצורך במסמכים נוספים שיוגשו במידת הצורך, ועל תנאי שיקול התביעה לאחר קבלת המסמכים הדרושים לצורך התביעה.

שיקול התביעה נעשית תוך שלושה חודשים ממועד קבלתה.

עיבוד נתונים אישיים

חברת UIA מקפידה לעבד נתונים אישיים בהתאם לדרישות של החוקים החלים, אך ורק בנוכחות עילה משפטית לעיבוד זה ובהתאם ל מדיניות הפרטיות של UIA.

UIA מעבדת את הנתונים האישיים שלך כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • הענקת הסכמה לעיבוד נתונים אישיים (כולל, אך לא רק, על ידי ובעת רכישת כרטיס טיסה / כרטיסים או שירותים אחרים של UIA, בעת יצירת קשר עם UIA באמצעות מרכז קשר / אתר אינטרנט / קופא וכו').
 • יש צורך לעיבוד למען רישום או ביצוע של חוזה ההובלה או מתן לכם שירותים אחרים;
 • העיבוד נדרש לפי חוקים של המדינות שאליהן אנו מבצעים את הטיסות שלנו, וכו'.

עיבוד של קטגוריה מיוחדת של נתונים אישיים יתבצע על בסיס הסכמת הנוסע או במקרה צורך לספק שירותים מסוימים הדורשים את קבלת סוג נתונים אישיים אלה מהנוסע (לדוגמה, בשל מצב בריאותו) או במקרים אחרים שנקבעו על ידי חקיקה.

UIA מספקת שירותי הובלה אווירית / הובלת קרקע למרבית מדינות העולם. אנו זקוקים לנתונים האישיים שלך כדי לעמוד בהסכם זה, וכדי שאנחנו והשותפים שלנו נוכל לספק לך טיסה / הסעה נוחה ושירותים אחרים, כולל, אך לא רק:

 • לבצע הזמנה ולהנפיק כרטיס טיסה / כרטיס הסעה;
 • לבצע שינויים בהזמנה;
 • לעבד הזמנה לא שלמה ולפנות אליך אם יהיו בעיות עם ההזמנה (לדוגמה, כדי לשלוח לך הודעה אם ההזמנה לא הושלמה);
 • להודיע לך על המסלול ולספק מידע חשוב נוסף אודות הזמנתך;
 • לספק לך רישום עבור הטיסה;
 • להודיע לך על שינויים בהסעה (לדוגמה, במקרה של עיכוב או ביטול של טיסה);
 • לקבל אותך ואת כבודתך להסעה;
 • לספק לך מגוון מלא של שירותינו;
 • להכיר לך את כל ההצעות המיוחדות שלנו לגבי כרטיסי טיסה / כרטיסי הסעה ושירותים אחרים, כולל פעולות משותפות של UIA ושותפים שלנו;
 • לספק גישה לתוכניות נאמנות של מועדון פנורמה קלאב / פנורמה קלאב תאגידי;
 • לטפל במטוס ובנוסעים על הקרקע;
 • לבצע הליכים לבקרת בטיחות, בקרת מכס ורישום גבולות;
 • לחפש כבודה ולהפעיל מערכת אזהרה;
 • לספק סיוע בייעוץ לגבי תנאיי כניסה / יציאה למדינות בכל מסלול ההסעה;
 • לספק תמיכת מידע עבור נסיעתך;
 • לעבד את התלונות וההצעות שלך;
 • לשפר השירותים שלנו, בין היתר דרך סקירת שביעות רצון משירותים אלה.

ובכן כדי לשלוח לך מסרים מסחריים (שיווקיים), נבקש ממך הסכמה נפרדת, אשר ניתן לבטל בכל עת דרך אופציה "ביטול מנוי" במכתבים אלקטרוניים, או דרך אתר האינטרנט של UIA

אנחנו גם נוכל לשלוח לך הודעות push, הודעות דרך Skype, Viber, WhatsApp וגם הודעות אחרות באמצעות יישומים ОТТ, הודעות SMS, הודעות מסוג אחר כדי להודיע לך על הטיסה ולקבל תגובתך לגבי איכות השירותים בטיסותינו.

אנו נבקש ממך להודיע לנו רק את הנתונים האישיים הדרושים כדי לספק את השירות שתבחר, לשלוח חדשות או להשיב לבקשה / תביעה המיוחדת שלך. יחד עם זאת, אם תחליט לתת לנו מידע אישי נוסף, נוכל גם לעבד אותו ברמת ההגנה הנדרשת.

אם תרצה לדעת יותר על הנתונים האישיים שאנו מעבדים כדי לספק לך את השירותים שלנו, אנו מציעים להכיר את המידע שבקטע "נתונים אישיים שאנו מעבדים" בפרק מדיניות הפרטיות של UIA. את הרשימה של הקבלנים הראשיים של UIA, אשר רשאים לקבל את הנתונים האישיים שלך, ניתן למצוא באתר הרשמי של UIA. אנא קחו בחשבון שרשימה זו עשויה להיות חלקית ועלולה להשתנות.

הזכויות של בעלי נתונים אישיים בהתאם לחקיקה של אוקראינה וחקיקה רלוונטית אחרת מפורטות בסעיף "זכויות של בעלי נתונים אישיים" בפרק מדיניות הפרטיות של UIA.

הגוף המנהלי להגנת נתונים אישיים באוקראינה הוא המשרד להגנת נתונים אישיים במזכירות של הממונה על זכויות האדם בפרלמנט אוקראיני. ניתן לפנות אליו בתלונות או בהצעות אם לדעתך זכויותיך בקשר לעיבוד נתונים אישיים הופרו.

UIA רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, כולל אם זה נדרש על פי החוק החל. לכן אנו מבקשים ממך לבקר באתר האינטרנט של UIA כדי לקבל מידע עדכני.

מידע לנוסעים

נוסעים יכולים לקבל את כל המידע לגבי הסעות באוטובוס Aircraft BUS ולקרוא את הכללים האלה באתר אינטרנט www.flyuia.com, באתרים לרכישת כרטיסי טיסה,
בטלפון מס' +38(044)581-50-50
דואר אלקטרוני: [email protected]