תחת האגף

"תחת הכנף", תכנית האחריות החברתית של חברת התעופה UIA

אנו בחברת התעופה UIA משוכנעים כי נדבנות צריכה להיות ממוקדת ואת הגישה אליה - מערכתית. לכן אנו לא רק קידמנו את היוזמה ההומניטארית הבאה, אלא גם יצרנו את התכנית המקיפה "תחת הכנף", שמטרתה לאחד את המאמצים של מגוון רחב של ארגוני נדבות והתנדבות.

יש לנו מחויבות להיות כנפיים לכל מי צריך תמיכה והשראה כדי להמשיך הלאה ולעשות את חייו בריאים ומאושרים. ובתוך כך אנו רואים את המשימה שלנו – לעזור ולתת כנפיים.

קודם כל אנו מספקים כנפיים לילדים חולים קשות אשר יוצאים לחו"ל לטיפול והתערבות כירורגית; ללוחמים הנפגעים בפעולות אנטי-טרור (ATO) שזקוקים לשיקום במרפאות מיוחדות במדינות אחרות; ולמלוויהם - קרובים ורופאים.

בכל טיסה של חברת התעופה UIA כולל למרחקים ארוכים אנו מבטיחים הזמנה של 2 מקומות עבור המשתתפים בתכנית "תחת הכנף" בתעריף של 10 הריבניה. בכל שנה אנו מבטיחים יותר מ- 90 אלף כרטיסים בהנחה.

כדי להשתתף בתכנית "תחת הכנף" יש למלא טופס מיוחד ולמסור נתונים אלה ל- UIA לפחות 72 שעות לפני המראת הטיסה על פי לוח הזמנים. ניתן למלא את הטפסים ישירות על ידי המשתתפים או ארגונים שותפים במסגרת התכנית "תחת הכנף".

אנו דבקים בעקרונות של גישה שווה לאפשרויות של התכנית "תחת הכנף" ושל שקיפות נהלי הבחירה של המשתתפים בתכנית. לכן העברנו סמכות קבלת החלטות למועצת מומחים מיוחדת שנוצרה ע''י ארגונים שותפים של התכנית.

שותפים פוטנציאליים, ארגונים ציבוריים וקרנות נדבות שמוכנים להצטרף לתכנית "תחת הכנף", צריכים למלאטופס מיוחד ולמסור נתונים לחברת התעופה UIA.