Правила повітряних перевезень пасажирів та багажу

Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ)

Ці Правила розроблені відповідно до вимог міжнародного законодавства у сфері організації повітряних перевезень, обслуговування пасажирів та багажу, Повітряного кодексу України, авіаційних правил України та встановлюють правила, які використовуються при повітряних перевезеннях пасажирів та багажу авіакомпанією МАУ, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів та багажу, порядок розгляду претензій, виплати компенсацій.

Розділ I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені з урахуванням вимог Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі (Монреальська Конвенція), Загальних умов перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)", IATA), та резолюцій і рекомендованої практики Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), правил, що стосуються організації та порядку ведення комерційної діяльності, пов’язаної з міжнародними та внутрішніми повітряними перевезеннями за місцем їх здійснення.
Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень пасажирів та багажу здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема відповідно до вимог Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».

1.2. Метою цих Правил є:

1.2.1. Забезпечення авіаційної безпеки під час організації повітряних перевезень пасажирів та багажу відповідно до вимог нормативно-правових актів, розроблених на підставі Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 20 лютого 2003 року №545-IV.

1.2.2. Встановлення загальних умов перевезення пасажирів та багажу на рейсах авіакомпанії, на яких має забезпечуватися належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципів та норм відповідальності авіакомпанії під час організації і здійснення повітряних перевезень пасажирів та багажу, включаючи обслуговування за цими перевезеннями.
1.2.3. Встановлення порядку надання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації пасажирам про правила і умови повітряного перевезення пасажирів та багажу, що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору послуги, до придбання квитка або замовлення обслуговування.

1.3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цими Правилами, застосовуються правила міжнародного договору України.

Розділ II. Значення термінів і визначень, які використовуються у цих Правилах

Автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система (АСБ/ГРС) – система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень

Авіакомпанія – Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України».

Авіаційний перевізник (перевізник) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, багажу та вантажів повітряним транспортом: у випадку українського перевізника – на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданих уповноваженим органом з питань цивільної авіації України; або у випадку іноземного перевізника – на підставі відповідного документа компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими для України.
Термін «перевізник» включає також авіакомпанію, працівників, представників і підрядників перевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше.

Авіаційний перевізник, який провадить діяльність – перевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа «фактичним перевізником» або «перевізником за договором».

Агент з обслуговування – суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу.

Агент з продажу – юридична особа або фізична особа - підприємець, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням перевізника або генерального агента на підставі договору. Суб'єкти, які надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, при здійсненні продажу повітряних перевезень повинні використовувати автоматизовані системи бронювання.

Агентська угода – договір між перевізником або генеральним агентом та агентом з продажу перевезень, який визначає характер і обсяг діяльності з продажу авіаційних перевезень, відповідальність, розмір комісійної винагороди, термін дії та умови припинення договору.

Аеропорт призначення (пункт призначення) – аеропорт, у якому згідно з договором про повітряне перевезення має бути закінчено перевезення пасажира, багажу та/або пошти.

Аеропорт трансферу (пункт трансферу) – проміжний аеропорт, зазначений у перевізному документі, в якому згідно з договором про повітряне перевезення пасажир здійснює пересадку та/або здійснюється перевантаження багажу (вантажів) з одного рейсу на інший.
Акт про неналежне перевезення багажу (Property Irregularity Report - «PIR») – документ, який оформляється агентом з розшуку багажу в аеропорту в присутності пасажира чи уповноваженої ним особи негайно після виявлення факту затримки, втрати, недостачі вмісту, пошкодження багажу, що сталися внаслідок перевезення.

Багаж (baggage - «BAG»)– предмети, майно та інша особиста власність пасажира, що перевозяться на повітряному судні.

Багаж зареєстрований – багаж пасажира, прийнятий перевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки, на який перевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну ідентифікаційну бирку.

Багаж наднормовий – багаж, вага та/або розміри місця якого перевищують встановлену перевізником норму безкоштовного перевезення багажу.

Багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.

Багажна квитанція – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.

Багаж незареєстрований (ручна поклажа) – багаж пасажира, який під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за згодою перевізника і під контролем пасажира та засвідчується спеціальною биркою («Approved cabin baggage», «Ручна поклажа», «В кабіну» тощо).

Багаж несупроводжуваний – багаж, що прийнято перевізником до повітряного перевезення окремо від пасажира і оформлено за вантажною накладною.

Багаж трансферний – зареєстрований багаж трансферного пасажира, який прийнято для перевезення від пункту відправлення до пункту призначення з перевантаженням у пункті трансферу.

Бирка «RUSH» (терміновий рух) – бирка для оформлення досилання багажу (незапитаного, засланого багажу).

Бронювання (резервування) – попереднє замовлення місця у повітряному судні на певний рейс і дату для перевезення пасажира, або попереднє замовлення обсягу і тоннажу у повітряному судні на певний рейс і дату для перевезення багажу, вантажів.

Виключні умови – умови, за яких перевезення пасажирів і багажу не підпадають під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.

Відмова в перевезенні – відмова перевізника в перевезенні пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на присутність пасажира для посадки на борт, крім наявності для відмови у посадці таких підстав: охорона здоров'я, забезпечення безпеки польоту, неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорта, візи, квитків, коштів, дозволів тощо).

Втрата багажу – факт неприбуття багажу до аеропорту призначення, визнаний перевізником після закінчення ним розшуку багажу або спливу 21 дня з моменту заяви пасажира про відсутність багажу.
Групове перевезення – перевезення групи пасажирів, які подорожують на одному рейсі та мають спільну мету подорожі. Мінімальна кількість групи пасажирів, що вважається груповим перевезенням, становить шість осіб.

Депортовані особи – особи, яким офіційно наказано покинути країну її уповноваженим органом.

День– календарний день.
Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред’явлення претензій відлік починається з «00» годин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення зазначених строків припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажів та пошти.

Експлуатант аеропорту – юридична особа, що є утримувачем сертифіката аеродрому та має сертифікат на право здійснення діяльності з наземного адміністрування в аеропорту. Експлуатант аеропорту може мати також інші сертифікати та здійснювати інші види аеропортової діяльності.

Електронний квиток – електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, виданий будь-яким способом перевізником або від імені перевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

Застосовані закони – закони, постанови, рішення та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів і багажу.

Збори (такси) – плата, що встановлена державою, аеропортом або перевізником за надання обслуговування, пов’язаного з повітряним перевезенням.

Зіпсований квиток – квиток, стан якого не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому.

Змішане перевезення – перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом з участю повітряного транспорту.

Зупинка на маршруті («Stopover») – попередньо узгоджена між перевізником і пасажиром тимчасова зупинка в перевезенні в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення.

Інтерлайн-угода («Іnterline») – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків.

Квитанція для оплати наднормового багажу (excess baggage ticket - «EВТ») – перевізний документ, що засвідчує оплату перевезення наднормового багажу, а також багажу, перевезення якого підлягає обов'язковій оплаті.

Квиток(пасажирський квиток та багажна квитанція) – виданий перевізником (його агентом) перевізний документ, у тому числі електронний, що містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони.

Квиток компенсаційний – пасажирський квиток, оформлений перевізником із застосуванням пред’явленого пасажиром чинного ваучера/сертифіката, прийнятого перевізником в рахунок оплати повітряного перевезення.

Код перевізника – умовне літерне або літерно-цифрове позначення перевізника, надане IATA відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного перевізника в АСБ/ГРС.

Код-шерінг угода («Сodesharing») – угода про спільне використання авіакомпанією та іншими перевізниками рейсів та кодів.

Комерційні угоди – будь-які угоди між авіакомпанією та іншими перевізниками, крім агентських угод, які стосуються надання ними спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу.

Компенсація в порядку регресу – компенсація витрат за рахунок третьої особи.

Конвойовані особи – особи, які перебувають під слідством або засуджені і підлягають транспортуванню.

Користувач – особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.

Маршрут-квитанція («Itinerary/Receipt») – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (номер бронювання, прізвище та ім’я пасажира, маршрут, рейс, дату та час перевезення, тариф і вартість квитка тощо) сповіщення та повідомлення.

Метод ортодромічної відстані маршруту – метод, за якого відстань між двома пунктами на поверхні земної кулі вимірюється як найкоротша відстань по дузі більшого кола, площина якого проходить через центр Землі.

Метод прорейтового розподілу – метод, при якому загальний дохід від транспортування від пункту відправлення до пункту призначення розподіляється за кожним сегментом маршруту відповідно до правил розрахунків, викладених у IATA Prorate Manual Passenger («PMP»), Revenue Accounting Manual («RAM») та Resolutions Manual.

Місце відправлення – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу.

Місце призначення – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та його багажу.

Монреальська конвенція – Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28.05.1999 року в місті Монреалі.
Надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо перевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, терористичний акт, вибух, заколот чи загроза їх виникнення, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, землетрус, інші стихійні лиха, метеорологічні умови, не сумісні з безпечним виконанням рейсу, дії чи бездіяльність державних органів, рішення органів, що здійснюють керівництво у сфері повітряного сполучення, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови чи збоїв, несправності систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення.

Он-лайн реєстрація –послуга реєстрації на рейс авіакомпанії через інтернет, в процесі якого пасажир підтверджує свій намір здійснити подорож та свою присутність на рейсі, а також має можливість обрати місце на борту ПС та самостійно роздрукувати або завантажити у мобільний пристрій (телефон, смартфон, планшет, комп’ютер тощо) свій посадковий талон.

Ордер різних зборів (Miscellaneous Charges Order - «МСО») – розрахунковий документ суворого обліку, що застосовується перевізником у якості квитанції при сплаті послуг та зборів.

Основне й постійне місце проживання – одне зафіксоване і постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання.

Остаточний час оформлення пасажирів – час, після закінчення якого пасажири, які не пройшли реєстрацію або на посадку до літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

Пасажир – фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання і осіб, які супроводжують вантаж.

Пасажир з обмеженими фізичними можливостями (Passenger with reduced mobility – «PRM») або інвалід – пасажир, рухливість якого під час повітряного перевезення є обмеженою внаслідок фізичної (сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності або з будь-якої іншої причини, зокрема через похилий вік, стан якого потребує відповідної уваги та пристосування до його особливих потреб під час обслуговування.

Пасажир транзитний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.

Пасажир трансферний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого перевізника.

Пасажири категорії «DEPA» – депортовані особи, які перевозяться у супроводі уповноваженого співробітника відповідних органів.

Пасажири категорії «DEPU» – депортовані особи, які перевозяться без супроводу, якщо інше не передбачено цими Правилами

Пасажири категорії «INAD» – особи, яким було відмовлено у в’їзді до країни.

Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) – частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.

Підтверджене бронювання – бронювання, яке було зроблено в автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК".

Повітряне перевезення – перевезення пасажирів, багажу, та/або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім.
Міжнародне перевезення – перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни.
Внутрішнє перевезення – транспортування пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України.

Польотний купон – частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначені відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.

Потенційно небезпечні пасажири – категорія пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі уповноважених співробітників відповідних органів.

Пошкодження – фізичні чи хімічні зміни, через які суттєво зменшилася вартість багажу та/або стало неможливим або ускладнилося його подальше використання за призначенням.

Правила авіакомпанії – правила, інструкції та технології, встановлені авіакомпанією, які використовуються під час повітряного перевезення пасажирів та/або багажу, у тому числі ці Правила, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу.

Представництво авіакомпанії – підрозділ авіакомпанії, що перебуває в іншому населеному пункті України або на території іншої держави, де представляє його інтереси, обумовлені положенням про представництво та іншими внутрішніми документами авіакомпанії.

Претензія – складена у письмовій формі вимога заінтересованої особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.

Рейс з надлишком броні – рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.

Регулярне повітряне перевезення – повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу та вантажів доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів.

Рейс регулярний – рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів та багажу, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії.

Рейс чартерний – рейс, який виконується на зафрахтованому повітряному судні на підставі договору чартеру або договору про продаж авіаперевезень, відповідно до якого перевізник надає третій особі за плату всю або частину місткості (місця) в повітряному судні для виконання перевезення пасажирів і багажу та/або вантажу на рейсі, який виконуються за маршрутом, розкладом, із застосуванням тарифів та на умовах, що вказані в відповідному договорі між перевізником та третьою особою.

Розумні заходи – адекватні заходи, що вживаються перевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) пасажира.

Розумні строки – період часу, розумна межа якого щодо тривалості затримки рейсу при повітряному перевезенні пасажира (багажу) становить: дві години або більше – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три години або більше – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години чи більше – для всіх інших рейсів.

Сегмент маршруту – частина перевезення між двома пунктами, що є складовою частиною повного маршруту і оформляється на одному польотному купоні.

Сервісний збір – плата за послуги перевізника або агенту з продажу, що надаються під час бронювання чи купівлі квитка через Інтернет-сайт або в касі, зокрема, за здійснення бронювання та оформлення квитка, за допомогу в підборі маршруту, за переоформлення та повернення квитка, за оплату квитка певними видами банківських карток та з інших операцій руху коштів тощо.

Спеціальні права запозичення СПЗ») – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично переглядається МВФ для того, щоб він відображав відносне значення валют у світовій торгівлі і оформлюється у світовій торгівлі та фінансових системах.

Спеціальні умови – умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають внаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.

Суб'єкт авіаційної діяльності – фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації.

Суб'єкт наземного обслуговування – суб'єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з наземного обслуговування.

Тариф – сума, встановлена перевізником за перевезення пасажира, одиниці маси багажу (вантажу) на відповідному маршруті за відповідним класом обслуговування.

Тарифні нормативи – встановлені та опубліковані перевізником тарифи і правила їх застосування.

Тариф нормальний – виключно гнучкий тариф, встановлений для бізнес, преміум та економічного класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, зупинок на маршруті, комбінування тарифів, перебронювання та зміни маршруту, відмови у перевезені тощо. Строк дії такого тарифу становить 12 місяців.

Тариф спеціальний – опублікований перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.

Туристичний оператор (туроператор) – юридична особа, виключною діяльністю якої є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і яка в установленому порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність.

Узгоджені місця зупинки – пункти (крім пунктів відправлення та призначення), що визначені у квитку або наведені в розкладі руху перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.

Чартерне повітряне перевезення – нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування) або договору про продаж авіаперевезень, за яким перевізник (фрахтівник) надає іншій особі (фрахтувальнику) або фрахтувальникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів і багажу та/або вантажів, вказаних фрахтівником.

Чартерний рейс із бізнес-метою – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права перепродажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів і багажу та/або вантажів, та не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, яка перевозиться не може перевищувати 15 осіб, а вантажу – 2 тони.

«ADL» (ADULT) - дорослий пасажир.

«API» (APIS, Advance passenger information system) - система електронної передані даних пасажирів, яка використовується Авіакомпанією та її агентами з обслуговування.

«AVIH» (Animal in hold) – тварини, що перевозяться у багажному відсіку (трюмі) повітряного судна, у якості зареєстрованого багажу або у якості вантажу.

«Baggage piece concept» («РС» – «ВРС») – багажна поштучна концепція перевезення багажу.

«Baggage weight concept» («BWC») – багажна вагова концепція перевезення багажу.

«CHD» (Child) –дитина віком від 2 до 12 років.

«EMD» (Electronic Miscellaneous Document) – документ за стандартом IATA, що оформлюється в результаті електронного документування додаткових доходів перевізника, тобто доходів від всіх інших продаж та угод між перевізниками і пасажирами, окрім оформлення електронних квитків (наприклад, збори за наднормовий багаж, дітей без супроводу та ін.). Послуги, що оформляються на EMD, можуть бути прив'язані до конкретного польотного купону (перевезення тварин, наднормовий багаж, спеціальне харчування і т.і.) або бути незалежними (таксі, оренда автомобіля, штраф за обмін та ін.).

«ІАТА» (InternationalAirTransportAssociation) – Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

«INF» (Infant) – дитина віком до двох років (немовля).

«MEDIF» (Medical Information Form) – медична інформаційна форма, що видається пасажиру з обмеженими фізичними можливостями закладом охорони здоров’я.

«No-show» – визначає пасажира, який не прибув на рейс або на посадку у повітряне судно, що має підтверджене бронювання і який заздалегідь не повідомив авіакомпанію про зміни у своїй подорожі.

«PETC» (Pet in cabin) – домашні тварини, що перевозяться у салоні повітряного судна під наглядом пасажира.

«PTA» повідомлення (Prepaid Ticket Advice - «PTA») – телетайпне, телеграфне або поштове сповіщення про те, що деяка особа здійснила оплату перевезення іншої особи і просить оформити квиток за попередньо оплаченим нею перевезення іншої особи з іншого міста.

«SPEQ» (Sporting equipment) – спортивне спорядження, що перевозиться на повітряному судні, у якості зареєстрованого багажу (вантажу).

«VIP» особи – особливо важливі персони, визначені законодавством України та/або авіакомпанією.

 

Розділ III. Сфера використання

3.1. Загальні умови перевезення

3.1.1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного або внутрішнього перевезення пасажирів і багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються авіакомпанією безкоштовно.

3.1.2. Ці Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) авіакомпанії згідно з пасажирським квитком. Визначення авіакомпанії у квитку, як перевізника на такому рейсі, є підтвердженням існування договору перевезення на такому рейсі між авіакомпанією і пасажиром, який зазначений у квитку.

3.1.3. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 3.1.1 цього розділу, є об'єктом правил авіакомпанії, а також тарифних нормативів, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити – на дату початку перевезення. Під час перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.

3.1.4. Правила та тарифні нормативи авіакомпанії з внесеними до них змінами після дати видачі квитка не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира, крім випадків, якщо інше передбачено застосованими законами.

3.1.5. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, можуть здійснюватися авіакомпанією тільки за спеціальних умов, передбачених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.6. Ці Правила не застосовуються до перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції і процедури організації перевезень пасажирів та багажу.

3.2. Спеціальні умови перевезення

3.2.1. В разі виникнення надзвичайної (непередбачуваної) ситуації, за якою авіакомпанія не має можливості виконати положення цих Правил в частині забезпечення загальних умов перевезення пасажирів і багажу за звичайних обставин, авіакомпанія має право забезпечити виконання своїх зобов’язань з перевезення за рахунок використання альтернативних засобів перевезення (автомобільним, залізничним транспортом тощо), у встановленому законодавством порядку. Загальний рівень якості та безпеки під час таких перевезень має бути еквівалентний рівню, що забезпечувався б під час виконання встановлених цими Правилами вимог.

3.2.2. Правила авіакомпанії щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів та багажу є спеціальними умовами перевезення.

3.2.3. До діючих спеціальних тарифів авіакомпанії можуть застосовуватися знижки на перевезення повітряним транспортом, на які мають право громадяни України згідно з чинним міжнародним та національним законодавством України.

3.2.4. Детальна інформація щодо процедури оформлення (отримання) знижки до діючих спеціальних тарифів і щодо правил застосування такої знижки розміщується авіакомпанією на власному Інтернет–сайті та може бути надана у місцях продажу квитків на повітряне перевезення.

 

Розділ IV. Забезпечення якості перевезень пасажирів і багажу

4.1. Ці Правила є складовою частиною програми забезпечення якості під час повітряних перевезеннях пасажирів та багажу.

4.2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва авіакомпанії повинні відповідати загальній програмі забезпечення якості повітряних перевезень пасажирів та багажу.

 

Розділ V. Квиток

5.1. Договір перевезення

5.1.1. Квиток (пасажирський квиток та багажна квитанція) є підтвердженням укладення договору про повітряне перевезення та згоди пасажира з умовами перевезення пасажира і багажу. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка не впливають на дійсність договору повітряного перевезення.

5.1.2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує авіакомпанію здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 5.1.4 цього розділу.

5.1.3. Умови договору повітряного перевезення, що додаються до квитка, повинні відповідати вимогам чинного міжнародного та національного законодавства, що застосовується, і Загальним правилам повітряних перевезень пасажирів та багажу ІАТА.

5.1.4. Пасажир не має права на переліт рейсом, якщо його квиток визнаний авіакомпанією або її уповноваженою особою, у тому числі агентом з обслуговування, недійсним. Квиток може бути визнаним недійсним, якщо:
пред'явлено зіпсований квиток або квиток, в який були внесені зміни не авіакомпанією і не її уповноваженим агентом з продажу;
пред'явлено квиток, в якому відсутній польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон;
встановлено, що квиток придбано за фальшивою, викраденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою).

5.1.5. Квитки, визнані недійсними з вини авіакомпанії, при необхідності підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від авіакомпанії, підлягають вилученню або анулюванню без переоформлення і заміні не підлягають. У всіх випадках авіакомпанія або особа, яка представляє її інтереси складає відповідний акт, копія якого надається пасажиру.

5.1.6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який авіакомпанією або уповноваженою нею особою, у тому числі агентом з обслуговування, визнаний недійсним, підлягає висадці з повітряного судна.

5.1.7. Про виявлення на борту повітряного судна пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.

5.1.8. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення претензії – до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видавалися пасажиру, повинні бути пред'явлені на першу вимогу посадових осіб авіакомпанії (аеропорту, агента з обслуговування тощо).

5.2. Втрачений або зіпсований квиток

5.2.1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром, авіакомпанія за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування перевізнику збитків у розмірі вартості оригіналу квитка, які може зазнати авіакомпанія у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, авіакомпанія має право вимагати від пасажира сплати повної вартості квитка.
Авіакомпанія має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування квитка не були зумовлені недбальством авіакомпанії (її агента з продажу або обслуговування). Розмір плати встановлюється авіакомпанією та публікується на її офіційному Інтернет-сайті.
У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформляється тільки за наявності письмового дозволу такого перевізника.

5.2.2. Авіакомпанія має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 5.2.1 цього розділу або відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день виконання рейсу, якщо до відправки рейсу за розкладом менше ніж три години, або рейс здійснюється у години, коли офіс перевізника, який повинен надати дозвіл, не працює.

5.3. Заборона передачі квитка

5.3.1. Пасажирський квиток може бути використаний для перевезення тільки тією особою, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.

5.3.2. З метою виконання пункту 5.3.1 цього розділу авіакомпанія має право вимагати від пасажира документи, які підтверджують його особу.

5.4. Строк чинності квитка

5.4.1. Строк чинності квитка включає:    
загальний строк чинності квитка;
строк чинності для перевезення.

5.4.2. Під час загального строку чинності квитка, пасажир має право на використання квитка для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, повернення вартості повного чи частково не використаного перевезення та здійснення інших розрахунків, що встановлені цими Правилами або правилами застосування тарифів авіакомпанії.

5.4.3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який встановлений правилами застосування тарифів авіакомпанії для повернення коштів за невикористаний квиток (частину квитка).

5.4.4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира і багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки чи аеропорту зворотного перевезення тільки в дату і рейсом, які зазначені у квитку.

5.4.5. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана або якщо не використано весь квиток – з дати його видачі.

5.4.6. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення тільки до дати, визначеної у квитку і на умовах, передбачених таким спеціальним тарифом.

5.5. Подовження строку чинності квитка

5.5.1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого тарифу подовжується, якщо авіакомпанія:
не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
пропустить узгоджене місце зупинки;
не виконує рейс у розумні строки, понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
не може надати послуги відповідно до оплаченого класу обслуговування, у такому випадку, у разі згоди пасажира на подальше перевезення, строк чинності його квитка має бути подовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування;
отримала чинний документ закладу охорони здоров’я про хворобу пасажира або члена його сім’ї, який подорожує разом з ним на повітряному судні, що унеможливлює подорож та передбачає можливість здійснення подорожі цим пасажиром після одужання.

5.5.2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, визнаними авіакомпанією поважними, авіакомпанія може подовжити строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу авіакомпанії, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування з місця, де подорож була перервана.
Факт хвороби чи інших обставин мають бути підтверджені відповідною довідкою закладу охорони здоров’я чи іншим належним документом.
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють подальшу подорож пасажира авіакомпанія також може подовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.

5.5.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або іншого члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або у разі смерті пасажира на маршруті, особам, які супроводжують такого пасажира, може бути подовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк до часу необхідного перебування у пункті події.
Продовження строку чинності квитків може здійснюватися після одержання авіакомпанією належним чином оформленого свідоцтва про смерть або іншого документу, який підтверджує факт смерті та відповідної заяви і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті особи, зазначеної в абзаці першому цього пункту.
При застосуванні цих Правил членами сім'ї фізичної особи (пасажира) вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом.

5.6. Послідовність польотних купонів

5.6.1. Авіакомпанія приймає польотні купони лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.

5.6.2. Квиток, у якому пасажиром порушена послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини авіакомпанії чи її уповноваженого агента.

5.6.3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто авіакомпанії, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані на запит авіакомпанії. У разі порушення послідовності використання польотних купонів авіакомпанія має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.

5.7. Клас обслуговування

5.7.1. Авіакомпанія повинна надати пасажиру обслуговування згідно з оплаченим ним класом обслуговування. Авіакомпанія (її агент з продажу) повинна повідомити пасажира під час бронювання щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.

5.7.2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

5.7.3. Якщо квиток видається пасажиру без підтвердженого бронювання, місце бронюється за запитом пасажира під час його реєстрації на рейс за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування відповідного рейсу.

5.7.4. Авіакомпанія має право, як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування авіакомпанія зобов’язана якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати пасажиру відповідну компенсацію відповідно до пункту 17.5 цих Правил.

5.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум

5.8.1. Квиток може бути пред'явлений до авіакомпанії для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосованого тарифу:
до початку перевезення, або
протягом всього строку чинності квитка для польоту, або
протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка.
Авіакомпанія, беручи до уваги обставини, що унеможливили своєчасне пред’явлення пасажиром невикористаного або частково використаного квитка для повернення сплачених сум, може подовжити зазначені у цьому пункті строки на власний розсуд.

5.8.2. Повернення сум за невикористані або частково використані квитки проводиться з дотриманням правил застосованого тарифу, встановлених авіакомпанією.

5.8.3. Закінчення зазначених у пункті 5.8.1 цього розділу строків не позбавляє пасажира права на пред'явлення претензії відповідно до положень розділу ХХIX цих Правил.

5.9. Абревіатури

5.9.1. Найменування авіакомпанії, крім її повної назви, також може наводитися у пасажирському квитку та багажній квитанції у вигляді буквеного коду ІАТА – «PS» та цифрового розрахункового коду – «566».

5.9.2. Авіакомпанія (її агент з продажу, або агент з обслуговування) повинен довести до відома пасажира під час бронювання квитків (реєстрації) інформацію щодо повного найменування авіакомпанії, яке наведене у квитку у вигляді кодів.

 

Розділ VI. Зупинка на маршруті перевезення або узгодження місця зупинки
(Stopover)

6.1. Зупинка пасажира на маршруті перевезення дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з авіакомпанією та зазначена у квитку.

6.2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальним тарифом, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті посадки повітряного судна на маршруті перевезення.

6.3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним чи пільговим тарифом і здійснює зупинку на маршруті перевезення, то з пасажира за зупинку може стягуватися додаткова плата.

 

Розділ VII. Тарифи та збори

7.1. Тарифи та збори, що використовуються

7.1.1. Тарифи, що використовуються – це встановлені й опубліковані авіакомпанією або від імені авіакомпанії (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами авіакомпанії) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування.
Кожний тариф передбачає правила його застосування, які включають строк дії тарифу, умови використання тарифу, повернення коштів за невикористане перевезення або його частину, інші умови та може включати надбавки до тарифу (surcharge), які є його невід’ємною частиною.
Правила застосування тарифів затверджуються авіакомпанією і розміщуються на її Інтернет-сайті та в місцях продажу квитків для того, щоб пасажири могли з ними вільно ознайомитись.
Кожен тариф, що затверджується авіакомпанією, може містити перелік додаткових послуг, що надаються пасажирам за цим тарифом. Тариф спеціальний може мати певні обмеження щодо перевезення пасажира та багажу.
Якщо пасажир під час подорожі рейсом авіакомпанії має намір перевозити тільки речі, які можуть перевозитися як незареєстрований багаж (ручна поклажа) і розміри яких не перевищують норм, встановлених пунктом 13.13.5 розділу XIII цих Правил, авіакомпанія має право надавати знижку до обраного таким пасажиром тарифу або встановлювати спеціальні умови перевезення.

7.1.2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.

7.1.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час їх обслуговування в аеропорту встановлюються та затверджуються у відповідності до чинного законодавства і публікуються у формі, доступній пасажирам/користувачам.

7.1.4. Аеропортові збори (такси) та збори (такси) авіакомпанії не входять до складу тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість повітряного перевезення.
У зв’язку зі зміною ринкової вартості палива та інших розрахункових складових частин тарифу, авіакомпанія може встановлювати відповідні зміни/доплати («surcharge») до тарифу.

7.1.5. Сервісний збір, встановлений авіакомпанією та/або її агентом з продажу за послуги з оформлення квитка, МСО, ЕВТ, EMD на рейси авіакомпанії, не входить до вартості перевезення і сплачується пасажиром окремо з наданням йому документу, який підтверджує оплату таких послуг.
При оформленні/переоформленні квитка в касах авіакомпанії сервісний збір може включатися до вартості квитка згідно правил авіакомпанії.

7.1.6. Авіакомпанія має право справляти плату за надання додаткового сервісу і послуг, які безпосередньо не передбачені законодавством України.

7.2. Оплата зборів (такси)

7.2.1. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіакомпанії, встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватися окремо з наданням документу, який підтверджує оплату цих послуг.

7.2.2. Розміри сервісних зборів, які можуть стягуватися авіакомпанією під час оформлення чи переоформлення квитків або МСО, ЕВТ, EMD встановлюються авіакомпанією і розміщуються на її Інтернет-сайті та в місцях продажу квитків.

7.2.3. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіакомпанією та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації та погоджена з Конференцією ІАТА з координації тарифної політики.

7.2.4. Розрахунки на території України та курс обміну валют за послуги з повітряних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

 

Розділ VIII. Бронювання перевезення пасажирів і багажу

8.1. Вимоги до бронювання

8.1.1. Бронювання для перевезення пасажира на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на повітряному транспорті.

8.1.2. Для бронювання перевезення на повітряному судні використовуються автоматизовані системи (АСБ/ГРС).
Бронювання перевезення пасажира і багажу можна здійснити за допомогою стаціонарного та мобільного зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо.
Основною умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання авіакомпанії.

8.1.3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються перевізником та публікуються на його Інтернет-сайті або в інший спосіб, визначений перевізником.

8.1.4. Внесення до бронювання контактних даних пасажира (адреси електронної пошти та/або номера мобільного телефону) є обов’язковим для забезпечення процесу перевезення.  Внесення до бронювання паспортних та інших даних пасажира здійснюється відповідно до вимог державних органів України та/або країн, до яких або через які здійснюється перевезення.

8.1.5. Авіакомпанія або її агент з продажу, які приймали участь у бронюванні перевезення, повинні інформувати пасажира (його представника) щодо строків оплати та оформлення квитків і про можливі зміни у розкладі виконання рейсів.

8.1.6. До сплати пасажиром (його представником) повної вартості перевезення, бронювання є попереднім і договір на перевезення вважається не укладеним.

8.1.7. У разі несплати пасажиром вартості квитка протягом встановленого авіакомпанією чи її агентом з продажу строку, авіакомпанія має право анулювати бронювання без повідомлення про це пасажира.

8.1.8. В разі наявності інформації, отриманої від міжнародних платіжних систем та/або банківських установ щодо шахрайських дій із банківською платіжною картою, за допомогою якої було сплачено перевезення, авіакомпанія має право на будь-якому етапі відмовити пасажиру у перевезенні або анулювати бронювання. При цьому, якщо кошти, сплачені пасажиром за допомогою такої картки, на момент здійснення перевезення не будуть списані з рахунку перевізника або заблоковані на його рахунку, а пасажир надасть докази, що можуть підтвердити достовірність та законність використання ним відповідної банківської платіжної карти, авіакомпанія може допустити такого пасажира до перевезення.

8.1.9. Якщо пасажир не прибув на рейс «No-show», на який він має підтверджене бронювання, і заздалегідь не повідомив авіакомпанію про зміни щодо своєї подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання пасажира на цей рейс та на наступні сегменти маршруту перевезення і на зворотний рейс.

8.2. Згода пасажира на обробку персональних даних

8.2.1. Під час бронювання та/або оформлення квитка особа добровільно надає дозвіл на обробку персональних даних пасажира у формі, що надає змогу зробити висновок про надання такої згоди.
При здійсненні бронювання через Інтернет-сайт авіакомпанії особа надає дозвіл на обробку персональних даних пасажира шляхом проставляння відмітки про надання такого дозволу відповідно до сформованої мети обробки, за умови, що до проставляння відмітки система не створює можливості для обробки цих даних.
Здійснене бронювання та/або оформлення квитка підтверджує, що пасажир добровільно надав дозвіл на обробку персональних даних в спосіб, що передбачений цими Правилами.

8.2.2. Пасажир повідомляє авіакомпанії (агенту з продажу) свої дані: прізвище, ім’я; дату народження; стать; паспортні дані; номери засобів зв’язку та інші можливі резервні контакти, чим уповноважує і надає свою добровільну та безумовну згоду на обробку, зберігання, поширення і доступ до цих даних третіх осіб, перелік яких розміщується на Інтернет-сайті авіакомпанії, у тому числі, обслуговуючих (хендлінгових, кейтерінгових) компаній, аеропортових служб, контролюючих органів, служб безпеки, інших перевізників, провайдерів комп'ютерних систем бронювання, провайдерів систем управління/контролю польотів і інших систем, що застосовуються авіакомпанією при обслуговуванні пасажирів й багажу, у встановленому законодавством порядку, включаючи транскордонну передачу нерезидентам, з метою бронювання, оформлення/переоформлення квитка, здійснення перевезення, забезпечення надання послуг з наземного обслуговування рейсів та пасажира, здійснення процедури контролю безпеки, здійснення процедур митного і прикордонного оформлення, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання консультативної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення, інформаційного супроводу подорожі пасажира, проведення маркетингових заходів авіакомпанії та її партнерів, з якими авіакомпанія уклала відповідні договори, направлення повідомлень (push-повідомлень, viber-повідомлень, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/способу передачі) на засоби зв’язку, зазначені в контактних даних пасажира, про послуги авіакомпанії та її партнерів, про цінові та маркетингові пропозиції, іншої необхідної інформації, визначеної цими Правилами та/або для реалізації інших відносин, що вимагають обробки, та/або поширення, та/або доступу до даних пасажира для здійснення своєчасного оповіщення та інформування пасажира щодо перевезення.
Дозвіл пасажира на обробку персональних даних передбачає його згоду на отримання від авіакомпанії повідомлень будь-якої тематики, що не порушує норми чинного законодавства України і не суперечить їм, в будь-який час на телефонний номер, який був наданий пасажиром при бронюванні/придбанні квитка, або через мобільний додаток, встановлений на мобільному пристрої пасажира (в залежності від типу / способу передачі повідомлень), а також на передачу вищезазначеним особам, в тому числі, нерезидентам, своїх даних, що здійснюється з вищевизначеною метою без додаткового повідомлення, у тому числі в разі передачі персональних даних новим особам (контрагентам), у зв’язку з укладенням з ними авіакомпанією нових правочинів, які пов’язані з обробкою персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.2.3. Особа зобов’язана надати авіакомпанії чи її агенту з продажу повні і достовірні відомості, які необхідні для здійснення бронювання для ADULT, INF та CHD, а саме: прізвище, ім’я, дату народження, стать, паспортні та визові дані (якщо у рамках національного законодавства держави прибуття діє програма щодо попереднього інформування про пасажирів /API/) пасажира.
Крім того, під час бронювання та/або оформлення квитка особа зобов’язана повідомляти авіакомпанії або її агенту з продажу необхідну інформацію щодо особливих умов перевезення пасажира.
Забороняється введення до бронювання замість контактних даних пасажира контактних даних агента або третьої особи.
У разі надання пасажиром авіакомпанії (її агенту з продажу) неповних або недостовірних контактних даних та/або в разі відсутності зв’язку з пасажиром за вказаними контактними даними, що задокументовано авіакомпанією або підприємством зв’язку, за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування пасажира про зміни розкладу або інші випадки, які впливають на перевезення, авіакомпанія відповідальності не несе.

8.2.4. У випадку ненадання особою інформації, що передбачена пунктами 8.2.2 та 8.2.3 цих Правил в повному обсязі, та/або надання недостовірної інформації, пасажиру може бути відмовлено у бронюванні та/або в оформленні квитків на рейс/рейси авіакомпанії.

8.2.5. Здійснене особою бронювання та/або оформлення квитка підтверджує, що пасажир добровільно погодився на умови бронювання.
У разі ненадання або відкликання пасажиром згоди на обробку персональних даних авіакомпанія має право відмовити пасажиру в наданні послуги, яка потребує обробки даних пасажира, зазначених у цьому розділі та/або відмовити йому в перевезенні.

8.2.6. База персональних даних «Пасажири» знаходиться за адресою: 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203.

8.3. Надання місця

8.3.1. Бронювання перевезення пасажира може бути здійснено як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без такого. У випадку бронювання без закріплення конкретного місця за пасажиром, номер пасажирського місця визначається під час реєстрації пасажира на рейс.
У разі попереднього замовлення конкретного місця, або замовлення конкретного місця під час реєстрації пасажира на рейс, авіакомпанія має право встановлювати плату за надання такої послуги.

8.3.2. Авіакомпанія має право змінити надане місце навіть після посадки пасажира на борт повітряного судна з причин забезпечення безпеки та технічних причин.

8.3.3. Першочергове право на отримання місця на рейсі окремими категоріями громадян визначається згідно з чинним законодавством України та доповненнями авіакомпанії до такого переліку.
Першочергове отримання місця на рейсі мають право:
«VIP» особи;
інваліди війни 1-3 групи;
інваліди праці 1-2 групи;
учасники бойових дій;
особи з дітьми віком до 3-х років, а також особи з двома і більше дітьми віком до 8-ми років.

8.4. Повторне підтвердження бронювання

8.4.1. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Повторне підтвердження зворотного вильоту вимагається при здійсненні пасажиром подорожі регулярними рейсами, що стикуються з іншими рейсами (для транзитних та трансферних пасажирів).
Процедура підтвердження зворотного вильоту визначається авіакомпанією у повідомленнях умов договору повітряного перевезення, що є невід’ємною частиною пасажирського квитка.
Про необхідність повторного підтвердження зворотного вильоту продавець квитка (авіакомпанія, агент з продажу) зобов’язаний проінформувати пасажира.

8.4.2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.
Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.

8.4.3. Авіакомпанія повідомляє пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження бронювання. Невиконання пасажиром вимог авіакомпанії щодо повторного підтвердження бронювання надає право авіакомпанії анулювати непідтверджене бронювання не раніше ніж за 72 години до часу відправки рейсу за розкладом.

Розділ IX. Обслуговування пасажирів

9.1. Обслуговування пасажирів в аеропорту

9.1.1. Перевізник або агент з обслуговування, у тому числі за посередництва експлуатанта аеропорту, забезпечує пасажирів в аеропорту відправки/прибуття візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
часу відправлення та прибуття повітряного судна;
місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;
правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду пасажирів і багажу;
загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонними, митними, імміграційними, санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими видами контролю, відповідно до застосованого законодавства;
місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення і недостачі багажу.

9.1.2. В аеропорту авіакомпанія або агент з наземного обслуговування надає такі послуги:
з реєстрації пасажирів до перевезення, окрім пасажирів, які самостійно здійснили он-лайн реєстрацію на рейс засобами програмного забезпечення (у тому числі, за допомогою спеціальних програм, встановлених на мобільному пристрої пасажира) або яких було зареєстровано авіакомпанією на рейс автоматично;
з оформлення багажу до перевезення;
з наземного перевезення пасажирів, багажу до місця стоянки повітряного судна та посадки пасажирів у повітряне судно і завантаження багажу;
з організації висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, наземне перевезення до відповідного терміналу аеропорту прибуття і видачу багажу.

9.1.3. Час початку та закінчення реєстрації пасажирів (квитків) і багажу на рейс встановлюється авіакомпанією відповідно до пунктів 11.3 – 11.4 цих Правил.

9.1.4. Час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно встановлюється перевізником.
Цей час не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до встановленого часу відправки рейсу, що зазначений у квитку.

9.1.5. Час початку та закінчення реєстрації і посадки пасажира у повітряне судно зазначається у документі, що надається пасажиру під час продажу квитка, та/або на офіційному Інтернет-сайті авіакомпанії МАУ.

9.1.6. Авіакомпанія надає пасажирам бізнес-класу додаткові послуги, зокрема:
пасажири обслуговуються на окремій стійці реєстрації. За відсутності такої можливості – реєстрація пасажирів здійснюється у першу чергу;
за наявності бізнес-зали очікування пасажирам надається відповідне запрошення;
Доставка пасажирів бізнес-класу до/з борту повітряного судна здійснюється відповідно до умов чинного законодавства.
Пасажирам преміум-економ класу (комфорт-класу) авіакомпанія може надавати аналогічні послуги безкоштовно, або стягувати плату за надання таких послуг.

9.2. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

9.2.1. Авіакомпанія надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг в залежності від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку.
Обсяг послуг і порядок їх надання визначається технологіями обслуговування пасажирів на борту повітряного судна, про які пасажири можуть дізнатися в місці продажу квитків або на Інтернет-сайті авіакомпанії.

9.2.2. Авіакомпанія на борту повітряного судна забезпечує:
обладнання пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів;
підтримку відповідного температурного режиму в салоні;
засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих та димозахисних масок тощо);
підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону повітряного судна;
справність та укомплектованість технічного обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;
наявність місць для пасажирів з дітьми та місць з можливістю встановлювати люльки для немовлят;
можливість розміщення пасажирів на ношах та інвалідів;
надання послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.

9.2.3. Авіакомпанія на борту повітряного судна забезпечує надання пасажирам таких безкоштовних послуг:
допомога під час посадки або висадки до/з повітряного судна (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);
інформаційно-довідкове обслуговування - своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту повітряного судна, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місцезнаходження основних та запасних виходів, умов покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях;
індивідуальне обслуговування;
надання прохолодних напоїв (питна вода);
надання першої долікарської допомоги;
забезпечення пасажирів м’яким інвентарем та засобами обслуговування в польоті здійснюється відповідно до умов чинного законодавства,
надання періодичних видань (газет, журналів, рекламної продукції);
здійснення трансляції музичних програм (за наявності відповідного обладнання на боту повітряного судна).

9.2.4. Надання прохолоджуючих напоїв (питної води) на борту повітряного судна здійснюється авіакомпанією безкоштовно у межах встановлених норм.
На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолоджуючих напоїв (питної води) становить 100 мл та у разі відсутності харчування 150 мл на годину польоту.
У період з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолоджуючих напоїв становить 150 мл та у разі відсутності харчування 200 мл на годину польоту.

9.2.5. Гаряче харчування на борту повітряного судна може надаватися пасажирам як безкоштовно так і за плату відповідно до норм та правил, встановлених авіакомпанією. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам повітряного судна, якщо зазначена умова встановлена правилами перевізника чи замовником рейсу (туроператором) і пасажир проінформований про умови обслуговування на борту повітряного судна до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакету на комплексне туристичне обслуговування.

9.2.6. Авіакомпанія може надавати пасажиру додаткові послуги підвищеного комфорту у польоті. Перелік таких послуг, порядок їх надання та оплати встановлюються авіакомпанією. Авіакомпанія інформує пасажирів у вибраний нею спосіб про такі додаткові послуги.

9.2.7. Для надання першої долікарської допомоги у польоті авіакомпанія забезпечує на борту повітряного судна наявність аптечки першої допомоги у наступній кількості:
кількість пасажирських крісел від 0 до 99 – 1 одиниця;
кількість пасажирських крісел від 100 до 199 – 2 одиниці;
кількість пасажирських крісел від 200 до 299 – 3 одиниці;
кількість пасажирських крісел від 300 та більше – 4 одиниці.

9.2.8. Авіакомпанія (агент з обслуговування), за попереднім замовленням пасажира з обмеженими фізичними можливостями, забезпечує його перевезення на спеціальному візку після реєстрації і до призначеного місця на борту повітряного судна.

9.2.9. Авіакомпанія забезпечує на борту повітряного судна наявність інвалідної коляски для переміщення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

9.2.10. Перед виконанням рейсу та протягом всього польоту авіакомпанія забезпечує:
обігрів/охолодження пасажирського салону;
подачу холодної та гарячої води в буфет-кухню та у вбиральні;
відповідність тиску в пасажирському салоні та швидкості його зміни до встановлених норм;
температуру повітря в салонах не нижче ніж 18 градусів і не вище ніж 25 градусів за Цельсієм;
чистоту і порядок у пасажирському салоні;
постійний контроль за виконанням пасажирами правил поведінки на борту повітряного судна.

9.2.11. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна може здійснюватися у таких класах: бізнес, преміум або комфорт (покращеному економічному) та економічний.
1) Обслуговування пасажирів у салоні бізнес-класу здійснюється в окремому салоні, що розташовується у носовій частині повітряного судна. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 78,71 см (31 дюйм).
Салон оснащається бортовою системою розваг або пасажирам може надаватись індивідуальний сенсорний телевізор.
Компоновка салону бізнес-класу залежить від типу повітряного судна, що експлуатується. Кількість місць в салоні бізнес-класу залежить від компоновки конкретного повітряного судна.
Пасажирам бізнес-класу надається додаткове обслуговування, а саме: індивідуальний набір журналів та газет, ковдра, подушка (незалежно від тривалості польоту), окрема вбиральня, тепла волога серветка для рук перед прийомом харчування, посилений асортимент харчування з можливістю вибору страв, алкогольні та прохолоджуючі напої в асортименті.
2) Преміум-економ клас (комфорт клас) – клас підвищеної комфортності, стандарти обслуговування в якому: харчування, прохолоджуючі напої, норми перевезення багажу встановлюються авіакомпанією.
Розташовується салон преміум-економ класу (комфорт класу) у передній частині повітряного судна за салоном бізнес-класу, якщо такий є. Цей салон відділяється від салону бізнес-класу переділом (жорстким або м’яким).
Норми харчування, прохолоджуючі та алкогольні напої встановлюються авіакомпанією у залежності від строку та дальності польоту.
3) Салон економічного класу розташовується за салоном бізнес-класу або за салоном преміум-класу (комфорт-класу), у разі його наявності.
Розміщення пасажирів здійснюється в пасажирському салоні зі стандартними кріслами.
Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 73,66 см (29 дюймів).
Надання послуг із забезпечення пасажирів харчуванням та прохолоджуючими напоями здійснюється за нормами та правилами перевізника.

9.2.12. Температура закусок, страв та напоїв, що пропонуються на борту повітряного судна повинна бути: гарячі страви до +65/70 градусів за Цельсієм; гарячі напої до +75 градусів за Цельсієм; холодні страви до +10/14 градусів за Цельсієм; закуски до +10/14 градусів за Цельсієм; прохолодні напої до +10/14 градусів за Цельсієм.

9.2.13. На борту повітряного судна може здійснюватися торгівля продовольчими та промисловими товарами і напоями, сувенірами, книжками та журналами тощо.

9.3. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна

9.3.1. Повітряне судно забезпечується необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації пасажирів в аварійній ситуації.
Забороняється приймати на борт повітряного судна тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.
Максимальна кількість осіб на борту повітряного судна не повинна перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив’язними ременями.
Перед злетом, посадкою і в особливих випадках пасажири зобов’язані застебнути прив’язні ремені, а бортпровідники зобов’язані проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного пасажира.
Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослих пасажирів, які повинні міцно тримати їх руками.

9.3.2. На кожному рейсі бортпровідники забезпечують:
своєчасне і правильне інформування пасажирів щодо місць розміщення аварійного обладнання і правил його використання;
ознайомлення пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;
ретельний огляд всіх пасажирських приміщень повітряного судна з метою виявлення сторонніх речей;
під час прийому та розміщення пасажирів в повітряному судні ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей в проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;
під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб пасажири знаходились в кріслах із застебнутими ременями безпеки;
в екстремальних ситуаціях зберігати самовладання, упевненість в своїх діях і в собі, дії бортпровідників повинні бути чіткими, голос спокійним, слова переконливими;
перед посадкою пасажирів до повітряного судна та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;
перед злетом та посадкою повітряного судна перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;
не допускати ходіння пасажирів по салону під час набору висоти та зниження повітряного судна;
люльки для немовлят повинні установлюватися не раніше ніж через 10-15 хвилин після злету та прибиратися не пізніше ніж за 20 хвилин до посадки повітряного судна.
Авіакомпанія забезпечує безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімного обладнання, м’якого інвентарю та засобів обслуговування.

 

Розділ X. Перевезення особливих категорій пасажирів

10.1. Перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів)

10.1.1 Пасажир зобов’язаний до здійснення подорожі самостійно визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт, виходячи зі стану свого здоров’я.

10.1.2. Авіакомпанія не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я пасажира або інші наслідки для пасажира, які можуть статися під час посадки у літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного транспортування у межах аеропорту внаслідок віку пасажира, його психічного або фізичного стану.

10.1.3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у авіакомпанії занепокоєння (тяжкохворий, пасажир на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред'явлення відповідної довідки закладу охорони здоров'я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.

10.1.4. Перевезення тяжкохворих і пасажирів на ношах може здійснюватися тільки у супроводі особи, яка буде забезпечувати догляд за таким пасажиром під час польоту.
Перевезення тяжкохворих і пасажирів на ношах здійснюється з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлюється авіакомпанією.
Необхідна медична кваліфікація особи, яка супроводжує тяжкохворого чи пасажира на ношах, визначається відповідною медичною установою.

10.1.5. У тих випадках, коли пасажир на ношах не може бути пересаджений з нош на крісло, можливість його перевезення на ношах визначається заздалегідь за узгодженням між авіакомпанією та таким пасажиром або особою, яка його супроводжує.

10.1.6. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні тяжкохворого пасажира та пасажира на ношах, у разі відсутності на повітряному судні умов, які необхідні для перевезення такого пасажира.

10.1.7. Запит про необхідність допомоги під час транспортування тяжкохворого пасажира та пасажира на ношах повинен направлятися до авіакомпанії:
для пасажира, який перевозиться на ношах, не пізніше ніж за 72 години до відправки рейсу. Авіакомпанія зобов’язана надати відповідь не пізніше ніж за 36 годин до відправки рейсу;
для інших пасажирів з особливими потребами, не пізніше ніж за 48 годин до відправки рейсу. Авіакомпанія зобов’язана надати відповідь не пізніше ніж за 24 години до відправки рейсу і має сповістити агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного обслуговування, а також сповістити аеропорти відправлення, призначення та транзиту.
Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту, питання щодо можливості перевезення вирішується в оперативному порядку за номером телефону Контактного центру, який розміщено на Інтернет-сайті авіакомпанії.

10.1.8. Незрячих та глухих пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для собаки, з дотриманням правил безпеки. Собака-поводир перевозиться безкоштовно.

10.1.9. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями розташовуються авіакомпанією в салонах повітряного судна таким чином, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.

10.1.10. Авіакомпанія вживає заходів у наданні допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями, щоб такі особи могли:
здавати та реєструвати багаж;
пересуватися від стійки реєстрації до повітряного судна з проходженням імміграційних, митних та інших процедур;
здійснювати посадку на борт літака за допомогою ліфта, спеціальної інвалідної коляски або за допомогою інших засобів;
пересуватися від дверей повітряного судна до свого місця;
зберігати та діставати ручну поклажу у салоні літака;
пересуватися від свого місця до дверей повітряного судна;
здійснювати висадку з повітряного судна за допомогою ліфта, спеціальної інвалідної коляски або за допомогою інших засобів;
пересуватися від повітряного судна до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням імміграційних та митних процедур;
пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;
у разі трансферу пересуватися до стикувального рейсу з отриманням допомоги на землі та в повітрі і за потреби, у межах та між терміналами аеропорту;
отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;
здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.

10.1.11. Якщо пасажиру з обмеженими фізичними можливостями допомагає особа, яка її супроводжує, то такій особі на її прохання, може надаватися необхідна допомога в аеропорту та під час посадки і висадки з повітряного судна.
Авіакомпанія забезпечує (за можливості) надання такій особі місця сидіння біля пасажира з обмеженими фізичними можливостями. 10.1.12. Авіакомпанія забезпечує транспортування до двох одиниць пересувних засобів на інваліда або особу з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі електричної інвалідної коляски (за умови завчасного попередження за 48 годин до часу виконання рейсу, з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та дотримання законодавства про небезпечні вантажі).

10.2. Перевезення вагітних жінок та породілля

10.2.1. Вагітні жінки можуть бути прийняті авіакомпанією до перевезення за умови, що строк вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності - 32 тижнів, при умові задовільного стану здоров’я таких жінок, що має бути підтверджено відповідною довідкою закладу охорони здоров’я про строк вагітності та стан здоров’я.

10.2.2. Надання до авіакомпанії медичної довідки може бути необхідним у будь-який період вагітності, якщо у представника авіакомпанії виникає сумнів щодо строків вагітності або строків очікуваних пологів, або якщо за зовнішніх ознак вагітність проходить з ускладненнями або стан здоров’я жінки є незадовільним.

10.2.3. Авіакомпанія відмовляє у перевезенні, навіть за наявності медичної довідки, породіль та новонароджених дітей у перші 7 днів після пологів та народження дитини, а також якщо настання пологів очікується у найближчі 7 днів до дня перевезення.

10.2.4. Для перевезення дітей, народжених раніше природного терміну, їх батьки або супроводжуючі дорослі особи зобов’язані пред’явити медичну довідку на кожну дитину, що підтверджує можливість перевезення дітей повітряним транспортом.

10.2.5. Відповідальність за достовірність пред’явлених медичних довідок щодо можливості повітряного перевезення вагітних жінок, породілля, дітей покладається на їх пред’явників (батьків дітей або супроводжуючих дітей дорослих осіб).
У разі погіршення стану здоров’я дітей, вагітних жінок або настання інших негативних наслідків для їх здоров’я під час повітряного чи наземного транспортування в межах аеропорту, повна відповідальність за це покладається на пред’явників відповідних медичних довідок, батьків дітей і супроводжуючих дітей дорослих осіб.

10.2.6. У разі будь-яких сумнівів у агента з обслуговування, який здійснює реєстрацію (представника авіакомпанії) щодо можливості безпечного здійснення вагітною жінкою повітряної подорожі, у перевезенні може бути відмовлено.

10.3. Перевезення дітей

10.3.1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються INF та CHD.
INF, яким на дату відправлення рейсу не виповнилось 2-х років, перевозяться без надання окремого місця за спеціальними тарифами, що встановлюються авіакомпанією.
CHD, яким на дату відправлення рейсу не виповнилось 12 років, перевозяться на окремому місці за спеціальними тарифами, що встановлюються авіакомпанією.

10.3.2. Діти можуть перевозитись як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира, який досяг 18-річного віку, за умови дотримання наступних вимог:
1) За категорією «дитина, що перевозиться без супроводу» оформляються діти віком від 5 до 14 років при внутрішньому перевезенні, а діти віком від 5 до 16 років при міжнародному перевезенні.
2) Діти, що подорожують без супроводу, приймаються до перевезення після заповнення їх батьками або опікунами відповідних належно оформлених документів та оплати послуги, що встановлюється авіакомпанією.
3) Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного в перевізному документі.
4) Діти, яким на момент відправлення рейсу не виповнилося 5 років, у перевезенні без супроводу дорослих може бути відмовлено.

10.3.3. Кожний дорослий пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця. При цьому одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят – одного без надання окремого місця, а другого на окремому місці, з оплатою такого перевезення за встановленим авіакомпанією тарифом для перевезення дітей віком від 2 до 12 років. Немовля, для якого було оплачене окреме місце, повинно перевозитися в автомобільному кріслі для перевезення дітей, що сертифіковане для використання його на повітряному транспорті. У разі відсутності у пасажира такого автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов, авіакомпанія має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.

10.3.4. Пасажирам з INF надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.

10.4. Перевезення депортованих та осіб, яким відмовлено у в’їзді до країни

10.4.1. Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову державних органів надати пасажиру дозвіл на в’їзд до країни.

10.4.2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів повернутися до пункту відправлення або до іншого місця (куди має дозвіл на в’їзд) у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти його, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту.
У разі зворотного перевезення або перевезення до іншого місця у зв’язку з відмовою у в’їзді до країни, пасажир повинен оплатити авіакомпанії вартість такого перевезення.

10.4.3. У випадку, передбаченому пунктом 10.4.2 цього розділу авіакомпанія може використати в якості оплати будь-які кошти з раніше сплачених їй пасажиром сум за невикористане перевезення, які залишилися у розпорядженні авіакомпанії, або будь-які інші кошти пасажира, що перебувають у розпорядженні авіакомпанії.

10.4.4. Поверненню не підлягають суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до пункту, де йому було відмовлено у в’їзді, або він був депортований з країни пункту призначення.

10.4.5. Вартість квитка для перевезення депортованих осіб сплачують депортовані особи самостійно або органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію таких осіб до країни, в яку здійснюється депортація.

10.4.6. Авіакомпанії до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на повітряному судні конвойований осіб (осіб під вартою) у польотних документах робляться відповідні записи.

10.4.7. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні потенційно небезпечних пасажирів (конвойованих, депортованих, осіб під вартою) відповідно до вимог пункту 12.1 цих Правил, якщо у таких пасажирів чи супроводжуючих їх осіб відсутні необхідні для перевезення документи, або є підстави вважати, що потенційно небезпечні пасажири можуть становити загрозу безпеці життя та здоров’я інших пасажирів, або заподіяти шкоду безпеці польоту.
10.4.8. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону повітряного судна. Забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії пасажирів.

10.4.9. Доставка та посадка на борт повітряного судна депортованих осіб, осіб, яким відмовлено у в’їзді до країни здійснюються до посадки інших пасажирів.
Висадка таких пасажирів з повітряного судна здійснюється в останню чергу, після висадки усіх інших пасажирів рейсу.

10.4.10. Заборонено обслуговування потенційно небезпечних осіб алкогольними напоями та надавати їм металеві столові прибори і гаряче харчування.

10.4.11. Місця потенційно небезпечним пасажирам надаються у повітряному судні тільки у хвостовій частині пасажирського салону повітряного судна.
По можливості, потенційно небезпечні пасажири повинні бути відокремлені від інших пасажирів одним або кількома рядами вільних крісел.

10.4.12. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення на рейси, якими перевозяться «VIP» особи.

10.4.13. Депортовані та особи, яким відмовлено у в’їзді до країни, приймаються авіакомпанією тільки до прямого повітряного перевезення якщо:
відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію (відправлення), не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив та подав до авіакомпанії на депортованих осіб достатні відомості (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, що притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність у них інфекційних хвороб, психічних розладів, перелік посадових осіб, які супроводжуватимуть цих депортованих осіб);
наявні всі необхідні документи для прийняття до перевезення таких осіб.

10.4.14. Пасажири категорій «DEPU» та «INAD» приймаються авіакомпанією до трансферного повітряного перевезення якщо:
бронювання перевезення таких пасажирів підтверджене на всіх ділянках трансферного маршруту;
трансфер не пов’язаний з переходом/переїздом таких пасажирів до іншого терміналу або аеропорту;
трансфер не пов’язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути меншим, ніж передбачається для даного аеропорту і має додатково враховувати час для транспортування та розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс;
кількість пасажирів категорії «DEPU» на одному рейсі не перевищує 6 осіб і жоден із них, за визначенням уповноваженого відомства, не створює небезпеки для екіпажу та пасажирів, то їх перевезення може здійснюватися без супроводу. У такому випадку екіпаж формується у посиленому складі, як правило, за рахунок залучення бортпровідників-чоловіків.
Якщо кількість пасажирів категорії «DEPU» на одному рейсі складає від 6 до 10 осіб, то з метою забезпечення безпеки польоту їх супроводження здійснюється уповноваженим співробітником відповідного органу, який оформляється як член екіпажу.
Якщо кількість пасажирів категорії «DEPU» на одному рейсі перевищує 10 осіб, їх супровід здійснюється двома представниками уповноваженими співробітниками відповідного органу, які оформляються як члени екіпажу.
Уповноваженими співробітниками відповідного органу є представники правоохоронних органів, співробітники органу, що виконує функції правоохоронних органів або співробітниками структур безпеки, які несуть відповідальність за забезпечення безпеки на борту повітряного судна під час перевезення вищевказаної категорії пасажирів.
10.4.15. Пасажири категорії «DEPА» та «INAD», які перебувають під вартою приймаються до перевезення якщо:
таке перевезення погоджене з компетентними органами держави відправки та прибуття;
авіакомпанія не менше як за 72 години до перевезення письмово проінформована про дату і маршрут перевезення пасажира вказаної категорії, умови перевезення, рівень небезпеки такої особи та про перелік посадових осіб, які будуть здійснювати супроводження такої особи;
таке перевезення не пов’язане з трансфером цих пасажирів;
наявні всі необхідні для прийняття до перевезення документи.
Пасажири категорії «DEPА» та «INAD», які супроводжуються, перевозяться у необмеженій кількості на одному рейсі. Кількість супроводжуючих осіб також необмежена.
Пасажири категорії «DEPА», що перебувають під вартою, приймаються до перевезення на одному рейсі у кількості не більше однієї особи та у супроводі не менше двох конвоїрів (уповноважених співробітників відповідного органу).

10.4.16. Роз'єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин, на розсуд авіакомпанії, допускається перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі.

 

Розділ XI. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу

11.1. Пасажир допускається до перевезення при наявності необхідних документів для здійснення повітряного перевезення та відповідного квитка, оформленого належним чином з оплатою його повної вартості.
Пасажир повинен ознайомитись з умовами реєстрації пасажирів на офіційному сайті перевізника та/або в місці придбання квитка.

11.2. Для перевезення пасажирів та оформлення багажу перевізник або агент з обслуговування відповідно до умов договору перевезення здійснює реєстрацію пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS).
Авіакомпанія має право пропонувати пасажирам здійснити самостійно он-лайн реєстрацію через офіційний Інтернет-сайт авіакомпанії та/або за допомогою спеціального мобільного додатку (для Android & iOS пристроїв), а в разі її не проходження пасажиром самостійно - здійснити автоматичну реєстрацію пасажира відповідно до правил, вставлених перевізником, які є публічними та з якими пасажири мають ознайомитися завчасно на офіційному Інтернет-сайті перевізника та/або в місці придбання квитка.
Повідомлення про реєстрацію направляється пасажирам на контактні дані, вказані при бронюванні/придбанні квитка.

11.3. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу на рейси в аеропорту вильоту за загальними правилами розпочинається за дві години та закінчуються не раніше ніж за 40 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом.
Час початку та закінчення реєстрації пасажирів і оформлення багажу може змінюватись у залежності від умов аеропорту вильоту та договору з відповідним агентом з обслуговування.

11.4. Он-лайн реєстрація пасажирів на рейс авіакомпанії розпочинається та закінчується відповідно до правил, вставлених перевізником, з якими пасажири мають ознайомитися завчасно на офіційному Інтернет-сайті перевізника та/або в місці придбання квитка.
У межах встановленого терміну пасажир може власноручно зареєструватися на рейс через Інтернет-сайт авіакомпанії або через спеціальний мобільний додаток (для Android & iOS пристроїв).
Пасажир повинен передбачити необхідний час для оформлення (реєстрації) багажу, проходження необхідних перед польотом адміністративних формальностей та виконання вимог, пов'язаних з проходженням митного, санітарно-карантинного, ветеринарного, фіто-санітарного, прикордонного, інших видів контролю, передбачених чинним законодавством України та країни прямування/відправлення, здійснення посадки на борт ПС.
В разі якщо пасажир, який здійснив он-лайн реєстрацію на рейс або який був зареєстрований автоматично, подорожує із багажем, він повинен звернутися на стійку реєстрації авіакомпанії в аеропорту для проведення відповідних процедур з оформлення багажу.

11.5. Для дотримання формальностей, пов’язаних з процедурою відправлення, пасажир має прибути до місця проведення авіакомпанією реєстрації пасажирів та оформлення багажу і до пропускного пункту з необхідними для подорожі документами не пізніше ніж за одну годину до запланованого часу відправки свого рейсу.
Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення реєстрації або з'явиться без необхідних документів для подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання і не зобов'язана затримувати відправку рейсу.

11.6. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюється на підставі квитка та документа, який посвідчує особу пасажира, а також інших передбачених законодавством України та країни призначення/відправлення або транзиту документів.

11.7. Авіакомпанія здійснює перевірку документів пасажира, які пред’явлені ним для здійснення подорожі. У разі відсутності відповідним чином оформлених документів та в’їзних, виїзних або транзитних віз, необхідних пасажиру для здійснення подорожі, авіакомпанія відмовляє пасажиру у перевезенні. В такому випадку відмова у перевезенні пасажира буде вважатися добровільною.

11.8. Під час реєстрації пасажиру надається посадковий талон на рейс, у якому зазначаються його прізвище та ім’я, код ІАТА або код ІСАО авіакомпанії, номер рейсу, дата та час відправлення рейсу, час закінчення посадки у повітряне судно, клас обслуговування і номер посадкового місця в салоні повітряного судна.

11.9. Час закінчення посадки у повітряне судно залежить від обставин відправки рейсу і встановлюється авіакомпанією, про що пасажири інформуються безпосередньо в аеропорту відправлення.
Незважаючи на спосіб забезпечення посадки пасажирів у повітряне судно (транспортування автобусом, телескопічним трапом або рукавом тощо) та місце знаходження стоянки повітряного судна, час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно в аеропортах України не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до часу відправлення рейсу.
У разі запізнення пасажира на посадку в повітряне судно авіакомпанія має право не приймати такого пасажира до перевезення і не зобов’язана затримувати рейс.
У разі запізнення пасажира або неприбуття на посадку в повітряне судно, вважається, що пасажир добровільно відмовився від польоту.

11.10. Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу пасажир зобов’язаний пред’явити на стійці реєстрації для зважування та зовнішнього огляду весь свій багаж та ручну поклажу.

11.11. Авіакомпанія або її агент з обслуговування зазначає у багажній квитанції квитка кількість та вагу прийнятого до перевезення зареєстрованого багажу і видає на такий багаж відривний талон ідентифікаційної багажної бирки.
За наявності у пасажира квитка в електронному вигляді, відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронній системі реєстрації і на «маршрут-квитанції» (Itinerary/Receipt).

11.12. Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бирка без номеру.
На речі, що перебуватимуть під час польоту разом з пасажиром у салоні повітряного судна і які дозволені до перевезення, прикріпляється спеціальна бирка без номеру «Approved cabin baggage» (Дозволено до перевезення у салоні літака).

11.13. Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність зареєстрованого багажу покладається на авіакомпанію.

11.14. За перевезення зареєстрованого багажу, що перевищує встановлену авіакомпанією норму безкоштовного перевезення багажу, стягується встановлена авіакомпанією плата.
Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату перевезення наднормового багажу (EBT) або ордером різних зборів (МСО), або EMD.

 

Розділ XII. Відмова у перевезенні пасажира та багажу
для забезпечення безпеки польотів

12.1. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна:
у зв’язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або транзиту;
на вимогу відповідних державних органів України або країни відправлення, прибуття, транзиту.
в інших випадках, передбачених законодавством України та цими Правилами.                   
12.2. Для забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право відмовити у перевезенні пасажира або його багажу на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:
1) поведінка, вік, психічний чи фізичний стан пасажира дає підстави вважати, що такий пасажир:
потребує спеціальної допомоги від авіакомпанії, яка не була замовлена або яку авіакомпанія не може надати за певних обставин;
спричинить дискомфорт іншим пасажирам;
призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших пасажирів чи власності пасажирів і авіакомпанії;
2) пасажир не виконав вказівок авіакомпанії, пов'язаних із забезпеченням безпеки польоту, якості та комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення інших пасажирів, у зв'язку з чим авіакомпанія не може виконати зобов'язання перед пасажирами, що перебувають на борту повітряного судна;
3) пасажир поводиться таким чином, що його поведінка викликає сумніви щодо належного забезпечення безпеки польоту під час перевезення. Пасажир демонструє агресивну поведінку з використанням погроз стосовно інших пасажирів, працівників авіакомпанії та екіпажу повітряного судна;
4) пасажир відмовився пройти перевірку працівниками служби безпеки авіакомпанії, аеропорту чи відповідних державних органів;
5) пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажів) чи повітряного судна;
6) пасажиром не були сплачені до початку перевезення встановлений тариф або будь-які відповідні збори (такси), які повинні оплачуватися пасажиром;
7) пасажир не пред'явив для перевірки необхідні для подорожі документи;
8) пасажир намагається в'їхати в країну без чинного документа на в'їзд;
9) пасажир під час рейсу пошкодив квиток, або інші ідентифікаційні документи;
10) квиток, пред'явлений пасажиром:
не дійсний для перевезення (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
придбаний в особи, яка не є авіакомпанією чи її агентом (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
оголошено втраченим, вкраденим, недійсним, має ознаки підроблення або іншим чином викликає підозру (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
придбано за фальшивою, викраденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);
має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім авіакомпанії чи її агента з продажу, або зіпсований (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і за наявності підстав оформити дублікат квитка);
має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами перевізника тарифом (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і здійснити добровільне повернення сум за правилами застосованого тарифу);
11) особа, яка пред'явила квиток, не може ідентифікувати себе як особа, зазначена у квитку (у такому разі авіакомпанія має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
12) пасажир раніше вже вчиняв одну з наведених у цьому пункті дій чи порушень і мають місце ознаки того, що така поведінка може повторитися;
13) авіакомпанія попередньо повідомила пасажира в письмовій формі про те, що не може в будь-який час після дати такого повідомлення перевозити цього пасажира на своїх рейсах;
14) пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
У всіх випадках вилучення квитка авіакомпанія або її агент з обслуговування складає відповідний акт, копія якого надається пасажиру, а оригінал залишається в авіакомпанії.

12.3. Пасажир, якому відмовлено у перевезенні або у подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 12.1 цього розділу, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 20.2 цих Правил.

12.4. Пасажир, якому відмовлено в перевезені або у подальшому перевезенні з причини, визначених у пункті 12.2 цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 20.3 цих Правил.

12.5. У разі необґрунтованої затримки пасажира авіакомпанією або її агентом з обслуговування, що пов'язано з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, авіакомпанія забезпечує відправлення такого пасажиру наступним своїм рейсом на якому є вільні місця.
Якщо пасажир відмовився від польоту через зволікання з процедурою такого контролю, авіакомпанія на вимогу пасажира відшкодовує вартість квитка або невикористаної його частини.

 

Розділ XIII. Багаж

13.1. Застосована система перевезення багажу

Авіакомпанія для перевезення зареєстрованого багажу пасажирів застосовує поштучну концепцію «Baggage piece concept» («РС»).

13.2. Вимоги до перевезення багажу

13.2.1. Багаж пасажира приймається до перевезення під час його реєстрації в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації багажу.

13.2.2. Речі пасажира залежно від їх кількості, розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).

13.2.3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу максимальною вагою до 32 кг включно на кожне місце багажу в залежності від класу обслуговування пасажира та обраного пасажиром тарифу.
За попереднім погодженням з авіакомпанією до перевезення можуть бути прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою.
Місце багажу, вага якого перевищує 32 кг, при відсутності згоди авіакомпанії на його реєстрацію як багажу, до перевезення не приймається, такий багаж повинен оформлятися пасажиром для перевезення у якості вантажу.
Виключення: один інвалідний візок, необхідний пасажиру для пересування, може перевозитися як зареєстрований багаж незалежно від його розмірів та ваги безкоштовно.
Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжина, ширина, висота), що пред’являється пасажиром для реєстрації, не повинна перевищувати загальний розмір 158 см (62 дюйма).
За відсутності у багажній бирці інформації щодо ваги багажу, вважається, що вага одного місця зареєстрованого багажу становить розмір 23 кг.
Багаж, що не відповідає зазначеним вимогам і його перевезення у якості зареєстрованого багажу попередньо не було погоджено з авіакомпанією, має оформлятися пасажиром для перевезення у якості вантажу.

13.2.4. Для пасажирів, що мають намір подорожувати із зареєстрованим багажем та сплатили вартість його перевезення відповідно до встановленого авіакомпанією тарифу, норма безкоштовного перевезення багажу складає (на одне місце багажу) до 23 кг або до 32 кг, залежно від типу повітряного судна та класу обслуговування, із сумарним розміром трьох його вимірів до 158 см (62 дюйма).
Дитина віком до 2 років (без надання окремого місця), за виключенням оформлення перевезення за тарифом, що не передбачає перевезення зареєстрованого багажу, має право безкоштовно перевозити одне місце багажу вагою до 10 кг, розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів).

13.2.5. Авіакомпанія зобов'язана вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому самому повітряному судні, на якому перевозиться пасажир і особливо, якщо згідно з чинним законодавством вимагається присутність пасажира під час проведення митних процедур щодо зареєстрованого багажу.
У разі перевезення зареєстрованого багажу на іншому повітряному судні з причин, які не залежать від пасажира (з причин нестачі ємності у повітряному судні, затримкою пасажира з оформленням багажу тощо) і зареєстрований багаж не було завантажено на рейс, на якому перевозиться пасажир, такий багаж оформляється через відповідну службу розшуку багажу та позначається спеціальною багажною биркою «RUSH».
Зазначений багаж доставляється пасажиру до місця призначення найближчим можливим рейсом у найкоротший строк.
Авіакомпанія здійснює доставку такого багажу до місця, вказаного пасажиром, безкоштовно. Якщо доставка затриманого багажу неможлива та пасажир змушений власноручно отримати багаж, авіакомпанія, за зверненням пасажира, компенсує належним чином доведені транспортні витрати, які пов'язані з отриманням багажу.

13.2.6. Після прийняття авіакомпанією багажу до перевезення цей багаж переходить під відповідальність авіакомпанії, що підтверджується виданим пасажиру відривним талоном ідентифікаційної багажної бирки щодо кількості та ваги місць, які прийняті до перевезення.
У разі оформлення паперового квитка, реєстрація та прийняття авіакомпанією багажу до перевезення також підтверджується записом у багажній квитанції щодо кількості місць та ваги багажу, прийнятого до перевезення.

13.2.7. З часу передачі багажу під відповідальність авіакомпанії до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.

13.3. Загальні норми перевезення зареєстрованого багажу та ручної поклажі

13.3.1. Пасажир має право на безкоштовне перевезення свого зареєстрованого багажу та ручної поклажі в межах норм системи, прийнятої авіакомпанією відповідно до цих Правил, оформленого тарифу та/або класу обслуговування.

13.3.2. Норми та вартість перевезення зареєстрованого багажу, ручної поклажі, у тому числі й речей, що знаходяться під наглядом та відповідальністю пасажира, встановлюються авіакомпанією у залежності від типу повітряного судна і тарифу, що був сплачений пасажиром за перевезення.

13.4. Норми перевезення та оплати наднормового зареєстрованого багажу за поштучною концепцією «Вaggage рiece concept» («РС»)

Норма перевезення зареєстрованого багажу за поштучною концепцією – «Вaggage piece concept» (РС) застосовується на всіх рейсах авіакомпанії, включаючи чартерні рейси.
Якщо маршрут пасажира складається більше ніж з одного сегменту і перевезення на цьому маршруті виконується різними перевізниками, норми перевезення зареєстрованого багажу та правила оплати наднормового багажу за таким маршрутом встановлюються відповідно до резолюцій ІАТА.
Виключення: на рейсах перевізника, що виконуються згідно з договором про спільну експлуатацію рейсів (Код-шерінг) застосовуються норми перевезення зареєстрованого багажу і правила оплати понаднормового багажу перевізника, який виконує рейс.
Примітка: у будь-якому разі, до уваги приймаються норми безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу, які вказані у квитку.

13.4.1. Норми перевезення та оплата багажу на рейсах авіакомпанії МАУ

Норми перевезення зареєстрованого багажу за поштучною концепцією - «Вaggage piece concept» (РС) для всіх рейсів авіакомпанії, включаючи чартерні рейси та рейси за маршрутами, визначаються авіакомпанією.
1) Спеціальні умови перевезення зареєстрованого багажу на рейсах авіакомпанії:


Категорія пасажирів

Умови перевезення

Немовлята (діти до 2-х років)

Безкоштовна норма перевезення зареєстрованого багажу - 1 місце: максимальна вага до 10 кг / сума трьох вимірів (довжина х ширина х висота) не більше 115 см (45 дюймів) + 1 невелика складана дитяча коляска або 1 дитяча люлька, або 1 дитяче авто-крісло, незалежно від класу обслуговування.
Примітка:
Дитяче авто-крісло повинно бути дозволене для використання на авіаційному транспорті. Придатність дитячого авто-крісла для авіаперевезень повинна бути підтверджена наявністю на ньому відповідної етикетки. Крісло повинно бути справним та мати ремені для фіксації дитини. Розмір сидіння не повинно перевищувати 42х42 см (16.5х16.5 дюймів).
Дитячі люльки для перевезення немовлят надаються тільки на бортах широкофюзеляжних літаків, що використовуються на далекомагістральних рейсах авіакомпанії. Для того щоб скористатися цією послугою для перевезення дитини, необхідно зробити відповідний запит під час бронювання перевезення. На всіх інших своїх рейсах авіакомпанія не надає дитячі люльки для перевезення немовлят.
Якщо пасажир подорожує із власною дитячою люлькою, використовувати її під час польоту не дозволяється. Вона може використовуватися тільки до посадки на борт літака та після виходу з нього. У пасажирському салоні люлька пасажира повинна бути розташована на багажній полиці.

Пасажири з обмеженими фізичними можливостями

Безкоштовно перевозиться 1 інвалідний візок та інше допоміжне обладнання, від якого пасажир фізично залежить, незалежно від класу обслуговування.

Спортивне спорядження

До спортивного спорядження застосовуються ті ж самі норми безкоштовного провозу, що й до зареєстрованого багажу відповідно до застосованого тарифу.

Зброя та боєприпаси

До зброї застосовуються ті ж самі норми безкоштовного провозу, що й до звичайного зареєстрованого багажу відповідно до застосованого тарифу, а контейнер з боєприпасами приймається вагою до 5 кг.

Музичні інструменти

До музичних інструментів застосовуються ті ж самі норми безкоштовного провозу, що й до зареєстрованого багажу відповідно до застосованого тарифу.

Тварини

Перевезення тварин завжди підлягає оплаті.
Виняток: спеціально навчені службові собаки, що виконують функції супроводження пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, перевозяться безкоштовно.

2) Оплату провозу наднормового багажу для всіх своїх рейсів встановлює авіакомпанія.
За оформлення оплати наднормового багажу авіакомпанія має право стягувати сервісний збір.
Якщо до зареєстрованого багажу застосовується декілька оплат за різними параметрами
перевищення норм перевезення багажу, сплачується їх сумарна вартість.

13.4.2. Норми безкоштовного перевезення багажу не поширюються на:
речі пасажирів, незалежно від їх найменування, габарити яких не відповідають розмірам, наведеним у пунктах 13.2.3, 13.4.1 цього розділу;
телевізори, магнітофони, радіоприймачі та інше електронне обладнання вагою одного місця понад 12 кг;
квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;
кореспонденцію, яка супроводжується фельд’єгерями;
тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.
пасажирів, які не мають зареєстрованого багажу згідно правил застосованого тарифу.

13.4.3. Авіакомпанія може розширити перелік речей, на які не поширюються норми безкоштовного перевезення багажу.

13.5. Заявлена цінність багажу

13.5.1. Пасажир має право заявити цінність свого багажу до початку його реєстрації та перевезення, у разі згоди авіакомпанії на перевезення зареєстрованого багажу із заявленою цінністю.

13.5.2. Цінність багажу, що підлягає перевезенню, заявляється для кожного місця багажу окремо.
У разі оголошення цінності зареєстрованого багажу пасажир повинен сплатити встановлений тариф до часу прийняття авіакомпанією такого зареєстрованого багажу до перевезення.

13.5.3. У підтвердження оплати перевезення зареєстрованого багажу із заявленою цінністю авіакомпанія видає пасажиру ордер різних зборів (МСО) або квитанцію про оплату перевезення багажу (ЕВТ), або EMD.
У зазначені документи вноситься маршрут перевезення оціненого багажу, номер багажної бирки, прізвище та ім’я пасажира (власника зареєстрованого багажу з заявленою цінністю).

13.5.4. Оцінка багажу здійснюється спеціалістом відповідної торгово-промислової палати із складанням опису та відомості оцінених речей у даному багажі у чотирьох автентичних примірниках, четвертий примірник залишається в установі.
Примірники відомості з описом оцінених речей підписуються уповноваженим спеціалістом та власником багажу і завіряються печаткою установи.
Перший примірник відомості оцінених речей залишається у власника багажу, другий примірник надається авіакомпанії (уповноваженому представнику), третій примірник вкладається до оціненого багажу в аеропорту відправки після перевірки наявності оцінених речей у цьому багажі на їх відповідність завіреному опису.
Оцінений багаж (місце багажу) у присутності власника багажу та уповноваженого представника авіакомпанії закривається на замки, надійно пакується в плівку пакувальником в аеропорту відправки і за участю сторін договору перевезення багажу із заявленою цінністю здається на стійці реєстрації пасажирів та багажу (реєструється) та приймається авіакомпанією до перевезення.

13.5.5. У разі втрати такого багажу відповідальність авіакомпанії обмежується його заявленою цінністю, крім випадків, коли авіакомпанія доведе, що сума, яку вимагає пасажир, перевищує дійсну заінтересованість пасажира у доставці багажу.

13.5.6. Пасажир також має право на додаткове страхування свого багажу до початку його реєстрації та перевезення у в обраній ним страховій компанії.

13.6. Вимоги до упаковки багажу

13.6.1. Кожне місце багажу повинно мати справну та належну упаковку, яка б забезпечувала його схоронність під час перевезення та обробки і унеможливлювала заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також виключала можливість вільного чи випадкового доступу до вмісту багажу сторонніх осіб.
Багаж, що не відповідає умовам цього пункту до перевезення не приймається.
Справність та належність упаковки багажу визначається авіакомпанією.

13.6.2. Багаж, який має зовнішні пошкодження, які не впливають на його цілісність під час перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до перевезення як зареєстрований багаж за згодою авіакомпанії. Про наявність пошкоджень та їх характер має бути зазначено в багажній квитанції (бирці) авіакомпанією або її агентом з обслуговування, що може бути підтверджено також самим пасажиром.

13.6.3. Авіакомпанія або її агент з обслуговування має право вимагати від пасажира додатково упакувати свій багаж.

13.7. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як зареєстрованого багажу та ручної поклажі

13.7.1. Речі, які заборонено перевозити у якості багажу:
товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити ризик для здоров'я пасажирів, безпеки польоту чи власності авіакомпанії або інших пасажирів під час перевезення, зокрема стиснуті гази – горючі чи негорючі або отруйні, побутовий газ, бутан, пропан, кисень, заряджені балони для дайвінгу; їдкі речовини – кислоти, луги, акумуляторні батареї, ртуть та апарати, які містять в собі ртуть; вибухові речовини – боєприпаси, піротехнічні засоби, сигнальні ракети, освітлювальні патрони; легкозаймисті рідини та тверді речовини – рідини для запальничок та нагрівання; радіоактивні матеріали; портфелі і кейси з вмонтованим сигнальним пристроєм; окиснювачі – відбілювачі, перекиси; отрути – миш’як, ціанисті речовини, інсектициди, гербіциди; інфекційні матеріали – бактерії, вірусні культури; інші небезпечні предмети та речовини – намагнічені матеріали, агресивні та подразнювальні речовини з сильним стійким запахом, а також будь-які інші предмети та речовини, що визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ICAO, Doc 9284-AN/905, як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах;
товари, предмети та лікарські препарати, перевезення яких заборонено чи обмежено чинним законодавством будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом.
Газові балончики, патрони до газових пістолетів та револьверів для перевезення пасажирськими рейсами не приймаються.

13.7.2. Заборонено перевозити живих та мертвих тварин і птахів, крім випадків, передбачених цими Правилами.

13.7.3. Перевізник не несе відповідальності за ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото- та відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, медикаменти, необхідні пасажиру на час подорожі, медичну документацію, паспорти та інші ідентифікуючі документи, зразки, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети.
Зазначені речі повинні перевозитися під відповідальністю пасажира у ручній поклажі, або на розсуд пасажира у зареєстрованому багажі чи вантажі.
Електронні цигарки, літієво-іонні акумулятори, літієві елементи, медичні препарати (у кількості необхідної для подорожі) перевозяться в ручній поклажі.

13.7.4. За попереднім погодженням з авіакомпанією (не пізніше ніж за 24 години до відправки рейсу) може бути дозволено перевезення у якості вантажу або зареєстрованого багажу в обмеженій кількості та за певних умов вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, сухого льоду з дотриманням міжнародних правил ІАТА та України з перевезення небезпечних вантажів.
Всі види спорядження(військове, мисливське, туристичне, спортивне та інше), амуніція та інша зброя, у тому числі антикварна вогнепальна та холодна зброя, ріжучі та колючі предмети перевозяться у зареєстрованому багажі або вантажі.
Кількість боєприпасів та пороху для перевезення фізичними особами у якості вантажу не повинна перевищувати вагу:
набоїв до вогнепальної зброї всіх калібрів           5 кг;   
бездимного пороху і виробів з нього                    5 кг;
димного пороху                                                       5 кг;
вироби з димного пороху                                       5 кг;
капсулів                                                                    5 кг.
Такі речі мають бути перевірені уповноваженими компетентними особами, належним чином упаковані та мають перевозитися з оформленням відповідних документів, що надають право їх вивезення/ввезення та транзиту до країни прямування.
Відповідальність за наслідки неналежного виконання зазначених процедур покладається на пасажира.

13.7.5. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу:
свої побутові речі, алкогольні напої, продукти харчування, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, що дозволені для перевезення відповідними контролюючими органами у встановлених розмірах та кількості на одну особу згідно до положень «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (ICAO, Doc 9284-AN/905).

13.7.6. Авіакомпанія може, за бажанням пасажира, перевезти речі (предмети), що визначені в пунктах 13.7.1, 13.7.5 цього розділу у якості несупроводжуваного багажу (вантажу), з урахуванням вимог пункту 13.7 цих Правил.

13.7.7. Авіакомпанія може дозволити перевезення медикаментів у необхідній кількості у ручній поклажі, у разі підтвердження необхідності прийому ліків під час польоту.

13.8. Право на відмову у прийманні багажу до перевезення

13.8.1. Авіакомпанія має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований до перевезення, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками, або в інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне його транспортування та обробку з використанням звичайних засобів обробки багажу (вантажів).

13.8.2. Авіакомпанія має право та може відмовити в перевезенні чи у подальшому перевезенні багажу після того, як дійде висновку на підставі відповідних документів, що такі речі можуть вміщувати будь-які недозволені матеріали чи предмети.
Авіакомпанія не зобов'язана брати під свій контроль та нести відповідальність за товари чи предмети, які вона відмовилася приймати до перевезення як багаж.

13.8.3. Авіакомпанія за бажанням пасажира може перевезти речі, що визначені у пунктах 13.7.1, 13.7.2 та 13.7.4 цього розділу, як несупроводжуваний багаж (вантаж) з урахуванням вимог пункту 13.12 цього розділу.

13.8.4. Зареєстрований багаж пасажира, який не з’явився на посадку у повітряне судно, обов’язково вивантажується з повітряного судна.

13.9. Право на огляд

13.9.1. З метою забезпечення безпеки польоту і відстеження речей, визначених у пунктах
13.8.1 - 13.8.4 цього розділу, авіакомпанія має право вимагати від пасажира пройти контроль на безпеку, який здійснюється службами авіаційної безпеки авіакомпанії та аеропорту, і надати багаж для огляду, а також має право оглянути чи організувати огляд багажу за відсутності пасажира.
Якщо пасажир не бажає виконати таку вимогу, авіакомпанія може відмовити в перевезенні пасажира (багажу).

13.9.2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу у разі виявлення під час рентгенівського або іншого сканування предметів, заборонених для перевезення, за винятком випадків недбалості авіакомпанії.

13.10. Надлишок багажу, нестандартний та великогабаритний багаж

13.10.1. Наднормовий та великогабаритний багаж вагою понад 23 кг, але не більше 32 кг (одне місце), приймається до перевезення за клопотанням пасажира та тільки за згодою авіакомпанії і за наявності на повітряному судні вільної для перевезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадків, коли перевезення багажу вже було попередньо погоджене з авіакомпанією та оплачене.

13.10.2. Перевезення багажу понад встановлену авіакомпанією максимальну норму безкоштовного перевезення багажу має бути оплачене пасажиром до початку його перевезення. Інформація та вимога щодо оплати надлишку багажу надається авіакомпанією (її агентом з продажу та/або агентом з обслуговування) під час бронювання місця на рейсі та реєстрації пасажира.

13.10.3. Спеціальні види багажу такі як технічне обладнання, спортивне спорядження, музичні інструменти, зброя і боєприпаси, а також великогабаритний багаж, тварини та птахи приймаються до перевезення тільки за попередньою згодою авіакомпанії і при наявності на повітряному судні відповідних умов та вільної ємності для перевезення такого багажу.

13.10.4. Пасажир повинен виконати усі спеціальні вимоги, встановлені контролюючими органами та умови перевезення такого багажу і здійснити оплату перевезення багажу згідно з передбаченими нормами авіакомпанії.

13.10.5. У разі неможливості перевезення нестандартного та великогабаритного багажу у якості зареєстрованого багажу, пасажир повинен завчасно оформити такий багаж для перевезення як вантаж.

13.11. Порядок оплати перевезення багажу

13.11.1. Перевезення багажу має бути оплачене пасажиром відповідно до застосованого тарифу, що діє на день оформлення квитанції про оплату перевезення багажу (ЕВТ) або видачі МСО чи EMD та дати відправки рейсу згідно з квитком.
Зазначена оплата може бути здійснена пасажиром попередньо або безпосередньо в аеропорту під час реєстрації.

13.11.2. Якщо в місці відправлення рейсу пасажир пред'явив до перевезення багаж у меншій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається пасажиру.
Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після здійснення відповідної доплати.

13.11.3. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу, авіакомпанія, повідомивши про це пасажира, має право відправити його багаж наступним своїм рейсом або рейсом іншого перевізника.
Авіакомпанія самостійно визначає багаж, який буде перевозитися наступним рейсом, або рейсом іншого перевізника.

13.11.4. Авіакомпанія має право відмовити пасажиру у перевезенні багажу через несплату ним встановлених авіакомпанією тарифів і зборів.

13.12. Несупроводжуваний багаж

13.12.1. За бажанням пасажира і за згодою авіакомпанії, багаж пасажира може бути оформлений як несупроводжуваний багаж у якості вантажу.

13.12.2. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного та іншого оформлення багажу самим пасажиром.

13.12.3. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється пасажиром завчасно в дирекції вантажних перевезень авіакомпанії. На такий прийнятий до перевезення багаж видається авіавантажна накладна.
Перевезення зазначеного багажу здійснюється згідно з Правилами повітряних перевезень вантажів.
Оплата перевезення такого багажу виконується пасажиром за тарифами для перевезення вантажів, встановленими авіакомпанією.

13.13. Ручна поклажа (незареєстрований багаж)

13.13.1. Як ручна поклажа приймаються речі, що мають вагу та габарити, встановлені авіакомпанією, які дозволяють безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла.
Ручна поклажа не повинна перевищувати розмір, що складається із суми трьох вимірів довжина 55 см + ширина 40 см + висота 20 см, тобто не більше ніж 115 см (45 дюймів) та ваги до 7 кг включно.
Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у всіх проходах салону повітряного судна.

13.13.2. Речі, які не відповідають встановленим авіакомпанією вимогам щодо розміру та ваги ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, вважаються і оформлюються як зареєстрований багаж.

13.13.3. Ручна поклажа не повинна містити колючих та ріжучих речей і предметів: ножів, ножиці, голок, спиць та інших гострих і ріжучих предметів.
Також забороняється заносити до повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю більше ніж 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику).
Загальний об’єм вищезазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару кожний ємністю до 100 мл (грамів), не повинен перевищувати 1 л (1 кг) на одного пасажира.
При цьому, дозвіл щодо кількості речей та предметів і ємності речовин (не заборонених до перевезення) у ручній поклажі на одного пасажира може змінюватись уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

13.13.4. Ручна поклажа протягом всього перевезення перебуває під контролем, охороною та відповідальністю пасажира.

13.13.5. Норми перевезення ручної поклажі


Клас обслуговування

Застосовані норми

Незалежно від класу обслуговування

Одне місце ручної поклажі вагою до 7 кг та розмірами до 55 х 40 х 20 см

Незалежно від класу обслуговування

Подорожуючи з немовлям (до 2-х років), пасажир може додатково перевезти у салоні 1 сумку (на кожне немовля) вагою до 5 кг і розмірами до 55 х 40 х 20 см, з одягом, туалетним приладдям, легкими іграшками та спеціальним харчуванням, що можуть знадобитися під час польоту.

Додатково до основної ручної поклажі в салоні повітряного судна можуть бути перевезені такі предмети, які пасажир тримає при собі і не поклав до багажу:

  • 1 дамська або чоловіча сумка;
  • папка для паперу;
  • друковані видання для читання в польоті;
  • харчування для немовляти, що необхідне під час польоту;
  • 1 парасольку або палицю;
  • 1 одиницю верхнього одягу;
  • 1 невеликий фотоапарат або бінокль;
  • 1 портативний персональний комп'ютер;
  • 1 пару милиць;
  • дитяча дорожня люлька (за наявності малюка віком до 1 року).

Загальна вага вказаних предметів не повинна перевищувати 5 кг.

13.13.6. Норми та умови перевезення зареєстрованого багажу та ручної поклажі, і норми оплати перевезення наднормового зареєстрованого багажу та ручної поклажі можуть змінюватися, про що пасажирам надається відповідна інформація на Інтернет-сайті авіакомпанії.

УВАГА: Актуальна інформація про норми та умови, зазначені в пункті 13.13.6, розміщена за посиланням: https://www.flyuia.com/ua/ua/information/baggage

 

Розділ XIV. Перевезення деяких категорій багажу

14.1. Перевезення багажу в салоні повітряного судна

14.1.1. За бажанням пасажира та погодженням з авіакомпанією в салоні повітряного судна може перевозитися багаж (речі) пасажира, що потребує особливих застережних заходів під час перевезення або особливих умов обробки (ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються і швидко псуються, кіно-фотокамери, теле-, радіо-, відеотехніка, зразки апаратури, музичні інструменти, мобільні телефони, ноутбуки, інші електронні та оптичні прилади тощо).

14.1.2. Речі, які пасажир вважає непридатними для перевезення у вантажному відсіку повітряного судна, приймаються до перевезення у пасажирському салоні лише за попереднім погодженням з авіакомпанією.
Перевезення таких речей, оплачується пасажиром згідно з правилами авіакомпанії та залежно від кількості необхідних для його перевезення пасажирських місць.

14.1.3. Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна не повинна перевищувати 80 кг за розмірами не більше: висота 115 см, довжина 65 cм, ширина 45 cм, які повинні надавати змогу розмістити такий багаж на окремому (окремих) пасажирському кріслі (кріслах).
Упаковка багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, повинна мати округлі краї для запобігання поранення пасажирів та пошкодження їх майна і обладнання повітряного судна та відповідати санітарним нормам.
Такий багаж повинен бути належним чином закріплений на пасажирському кріслі (кріслах).

14.1.4. Доставка до повітряного судна багажу, що має перевозитися в салоні повітряного судна, його завантаження, розміщення у салоні повітряного судна, розвантаження та перевезення у межах терміналів аеропорту виконується під відповідальністю пасажира і на його попереднє замовлення та з оплатою цих послуг у відповідних службах аеропорту.

14.2. Перевезення тварин

14.2.1. Авіакомпанія здійснює перевезення домашніх тварин, які не несуть потенційної небезпеки для пасажирів, екіпажу та не впливають на безпеку польотів.

14.2.2. Транспортування домашніх тварин має здійснюватися за умови одержання пасажиром дозволу авіакомпанії під час здійснення ним бронювання до початку перевезення.
Тварини обов'язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров'я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту.
Тварини повинні бути чисті, охайні та не мати неприємного запаху.
Авіакомпанія має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсі.

14.2.3. Перевезення домашніх тварин, прийнятих авіакомпанією в салон повітряного судна, або як зареєстрований багаж разом з контейнером та харчуванням, повинно оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити тариф, установлений авіакомпанією.
У пасажирському салоні повітряного судна безкоштовно дозволяється перевозити:
службових собак у супроводі кінолога, собак-поводирів для сліпих і глухих пасажирів, а також контейнери та продукти харчування для таких тварин.
Собака-поводир/службова собака великих розмірів повинна мати ошийник та намордник і бути прив'язаною до крісла біля ніг пасажира або кінолога.

14.2.4. У разі перевезення домашніх тварин, пасажир несе повну відповідальність за своїх тварин, а також відповідальність за пред’явлення необхідного свідоцтва, дозволу, довідки тощо, передбачених чинними законами та правилами країни виїзду та в’їзду.
Авіакомпанія не відповідає за травмування, втрату, затримку, захворювання або загибель таких тварин у разі відмови у ввезенні їх в країну призначення або транзиту, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок недбальства авіакомпанії.
14.2.5. Домашні тварини, маса яких із засобом перевезення перевищує вагу 8 кг, перевозяться тільки в багажних чи вантажних відсіках повітряного судна, крім собак-поводирів та спеціально навчених службових собак.

14.2.6. У разі невиконання пасажиром вимог пунктів 14.2.1, 14.2.2 цього розділу, авіакомпанія має право під час реєстрації пасажира, на власний розсуд, приймати остаточне рішення щодо перевезення чи відмови у перевезенні тварин.

Розділ XV. Розклад руху

15.1.1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складено авіакомпанією, опубліковано в автоматизованих системах бронювання та оприлюднені на Інтернет-сайті авіакомпанії. За бажанням авіакомпанія для інформування населення може видавати рекламний розклад польотів.
Авіакомпанія підтверджує, що розміщена нею або надана для розміщення в інших автоматизованих системах бронювання інформація є точною, достовірною та вичерпною.

15.1.2. Чартерні рейси (нерегулярні рейси) виконуються на підставі договору чартеру (фрахтування повітряного судна) між авіакомпанією та туристичним оператором.
Зазначені рейси виконуються авіакомпанією протягом дня зазначеного у договорі чартеру, що замовлені туристичним оператором на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів і багажу.

15.1.3. Авіакомпанія не несе відповідальності за помилки та упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших перевізників.

15.1.4. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або в інших опублікованих графіках рейсів та перевізних документах авіакомпанії не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору перевезення, за винятком часу відправлення рейсу, зазначеного у квитку.
Авіакомпанія має право змінювати розклад руху, графіки виконання рейсів та час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно інформувати пасажирів.

15.1.5. Авіакомпанія має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

15.1.6. Авіакомпанія та суб’єкти наземного обслуговування (експлуатанти аеропорту) повинні забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
часу відправлення та посадки повітряного судна;
місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
місця, часу початку та закінчення посадки в повітряне судно;
затримки або скасування рейсу та причини затримки або скасування рейсу.

 

Розділ XVI. Скасування та затримка рейсів

16.1. Авіакомпанія має право затримати, або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, що не залежать від неї.

16.2. Авіакомпанія повинна вжити усіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажирів і багажу.

16.3. У разі дії надзвичайних обставин авіакомпанія має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс, або анулювати раніше підтверджене бронювання.
В інших випадках авіакомпанія або її агенти з продажу зобов'язані попередити пасажирів про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

16.4. У разі затримки рейсу авіакомпанія самостійно або через суб'єкта наземного обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформує пасажирів доступними засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення.

 

Розділ XVII. Права пасажира на компенсацію у разі відмови у перевезенні,
скасування або тривалої затримки рейсу

17.1. Порядок застосування компенсаційних виплат

17.1.1. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів регулярних та чартерних рейсів, яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для проходження реєстрації у час, що передбачений правилами авіакомпанії та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення рейсу чи забронював місце на рейс, який було затримано або перенесено авіакомпанією на інший рейс, незалежно від причин.

17.1.2. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно чи за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано не доступна іншим пасажирам.
Однак, положення цього розділу застосовуються до пасажирів, яким авіакомпанія видала квитки згідно з програмою лояльності для пасажирів, які часто літають та є членами «Панорама клубу» авіакомпанії, і до пасажирів, які подорожують за компенсаційними квитками.

17.1.3. У разі, якщо авіакомпанія виплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цього розділу не може тлумачитись як таке, що авіакомпанія визнала свою вину або обмежує її права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, згідно з діючим законодавством країни відправки/прибуття рейсу.

17.1.4. У разі виникнення зобов’язань перед пасажирами на рейсі, який виконується на підставі угоди «Інтерлайн» (про взаємне визнання перевізної документації «Interline»), або угоди «Код-шерінг» (про рейси спільної експлуатації «Сodesharing»), відповідальність за надання обслуговування та виплату компенсації покладається на фактичного (оперуючого) перевізника, з вини якого сталося неналежне перевезення.
Якщо кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання перевищує кількість наявних місць на борту договірного перевізника, відповідальним за надання обслуговування та виплату компенсації є договірний перевізник, який здійснив перепродаж квитків.

17.1.5. Компенсаційні виплати, передбачені цим розділом, здійснюються за зверненням пасажира у разі встановлення факту безпосередньої вини авіакомпанії у відмові в перевезенні, скасуванні чи тривалої затримки авіарейсу.

17.1.6. Відстані, зазначені у цьому розділі, вимірюються за методом ортодромічної відстані маршруту.

17.2. Компенсація пасажиру у разі відмови у перевезенні
17.2.1. У разі якщо авіакомпанія мотивовано очікує на відмову пасажиру у посадці на рейс, вона спочатку проводить опитування з метою виявлення пасажирів, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який за власним бажанням відмовляється від посадки на рейс, та авіакомпанією винагороду.

17.2.2. Крім виплати винагороди, авіакомпанія пропонує пасажиру на вибір:
1) відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачено готівкою, електронним банківським переказом, банківським дорученням, банківським чеком або електронним ваучером чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира, у вигляді дорожніх чеків – повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також за потреби забезпечити зворотне перевезення у початковий пункт відправлення за першої можливості;
2) зміну маршруту перевезення, що здійснюється за відповідних транспортних умов:
до кінцевого пункту призначення за першої можливості, або
за бажанням пасажира до кінцевого пункту призначення у пізніший час при наявності вільних місць на рейсі.

17.2.3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок авіакомпанії.

17.2.4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, авіакомпанія має право відмовити пасажиру в перевезенні проти його волі.

17.2.5. Якщо пасажиру відмовлено у перевезенні проти його волі, авіакомпанія здійснює компенсаційну виплату у таких розмірах:
250 євро – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів включно;
400 євро – для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів включно;
600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.
Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.

17.2.6. Авіакомпанія має право зменшити розмір компенсації, визначеної у пункті 17.2.5 цього розділу на 50 відсотків, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:
на дві години – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів включно;
на три години – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів включно;
на чотири години – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

17.2.7. Компенсація не виплачується авіакомпанією, якщо:
1) Відмова у перевезенні була зумовлена, якщо пасажир:
- прибув на реєстрацію після встановленого авіакомпанією часу її закінчення;
- відмовився від проходження перевірки служби безпеки або виконання інших інструкцій авіакомпанії;
- пред’явив неналежним чином оформлені документи для подорожі;
- пред’явив квиток, який зареєстровано як втрачений (викрадений) або підроблений.
2) Рейс не може бути виконано за розкладом через фактори, що не залежать від перевізника (виникнення надзвичайних обставин).
3) Пасажир подорожує за безкоштовним авіаквитком (ID00) або авіаквитком зменшеної вартості, яка прямо або опосередковано не є доступною для інших пасажирів, окрім випадків коли авіакомпанія видала квитки у відповідності до програми лояльності для пасажирів - членів «Панорама Клубу», а також пасажирам, що подорожують за компенсаційними квитками.
4) Пасажир перевозиться без надання окремого місця (діти віком до 2 років).
5) Альтернативний рейс прибуває в аеропорт призначення раніше або в однаковий час з первинно заброньованим.

17.2.8. Виплата компенсації не звільняє авіакомпанію від обов'язку запропонувати пасажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, передбачених пунктом 17.2.2 та пунктом 17.3.5 цього розділу.

17.3. Компенсація пасажиру у разі скасування рейсу

17.3.1. У разі скасування рейсу авіакомпанія пропонує пасажиру обслуговування відповідно до пункту 17.2.2 цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 17.2.5 або 17.2.6 цього розділу.
Пасажир може мати право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:
за два тижні до запланованого часу відправлення рейсу; або
у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення та запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття; або
менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення та запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.

17.3.2. Авіакомпанія, скасовуючи або затримуючи рейс, надає пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу.
У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на стикувальні рейси авіакомпанія за першої можливості пропонує їм альтернативні маршрути перевезення.

17.3.3. Авіакомпанія не зобов'язана виплачувати компенсацію та надавати послуги, передбачені цим розділом, якщо вона може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, яким не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх можливих заходів.

17.3.4. Доведення факту інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авіакомпанію, агента з продажу, туристичного оператора та інших уповноважених організацій за місцем укладання договору повітряного перевезення.

17.3.5. У разі скасування авіакомпанією рейсу та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажиру безкоштовно пропонується та забезпечується:
1) харчування та прохолоджуючі напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
2) місце в готелі у разі, якщо пасажир змушений чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування відправлення більший, ніж передбачалося;
3) наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт, при наданні місця в готелі;
4) два телефонні дзвінки або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту.

17.3.6. Авіакомпанія приділяє особливу увагу потребам пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та інвалідів, особам, які їх супроводжують, а також потребам дітей без супроводу дорослих.

17.4. Послуги пасажиру у разі затримки рейсу

17.4.1. Авіакомпанія надає пасажиру сприяння, передбачене підпунктами 1 та 4 пункту 17.3.5 цього розділу, у разі затримки рейсу:
дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю до 1500 кілометрів включно;
три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю понад 1500 кілометрів до 3500 кілометрів включно;
чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

17.4.2. Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на день, наступний за днем його виконання, передбаченим розкладом та зазначеним у квитку, авіакомпанія надає пасажирам номери у готелі, харчування і забезпечує трансфер за маршрутом: аеропорт - готель - аеропорт.

17.4.3. Якщо затримка рейсу перевищує п'ять годин, пасажирам пропонується обслуговування відповідно до пункту 17.2.2 цього розділу.

17.5. Компенсація пасажиру за зміну класу обслуговування

17.5.1. Авіакомпанія не вимагає будь-якої додаткової плати від пасажира, якщо вона розміщує пасажира у класі, вищому за зазначений у квитку.

17.5.2. Якщо авіакомпанія розміщує пасажира у класі нижчому ніж зазначений у квитку то, авіакомпанія впродовж семи днів відшкодовує:
30 відсотків тарифу – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів включно;
50 відсотків тарифу – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів включно;
75 відсотків тарифу – для інших рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

17.5.3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

Розділ XVIII. Компенсація за затримку у перевезенні багажу

18.1. Компенсація за затримку у перевезенні багажу встановлюється виходячи з необхідності забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується сумою 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).

18.2. Авіакомпанія надає пасажиру компенсацію у разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо цей пункт призначення не є країною постійного місця проживання пасажира.

 

Розділ XIX. Обов'язки авіакомпанії щодо інформування пасажирів
про їх права

19.1. Авіакомпанія під час реєстрації забезпечує пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено у перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійкі реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно отримання компенсації та допомоги».

19.2. Якщо авіакомпанія відмовляє у перевезенні або скасовує рейс, у такому разі кожному пасажиру, якого це стосується, надається письмове повідомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсації та допомоги.
Авіакомпанія також забезпечує таким самим повідомленням пасажира, рейс якого затримано понад дві години.
Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу надається у письмовій формі.

19.3. Інформування пасажира про будь-які зміни в розкладі повітряних перевезень (затримка, перенесення часу виконання чи скасування рейсу) або інша важлива інформація, що стосується повітряної подорожі та обслуговування пасажира надається:
по номеру телефону, наданого пасажиром під час придбання квитка в контакт-центрі авіакомпанії, або за іншим засобом зв’язку, що зазначено пасажиром;
через електронну пошту, надану пасажиром під час придбання квитка на офіційному Інтернет-сайті авіакомпанії МАУ (www.flyUIA.com).

 

Розділ XX. Повернення коштів за квиток

20.1. Загальна процедура повернення коштів за квиток

20.1.1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка – в касі агентства з продажу перевезень, в касі з продажу перевезень авіакомпанії або в касі представництва авіакомпанії та у тій валюті, у якій квиток було оплачено.

20.1.2. Повернення коштів авіакомпанією в Україні здійснюється у національній валюті України.
Повернення коштів в касах представництв авіакомпанії за кордоном здійснюється у відповідності до чинного законодавства країни перебування.

20.1.3. У разі, якщо оплата за квиток була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються продавцем квитка на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.

20.1.4. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину) залежить від правил застосованого тарифу і тарифних нормативів авіакомпанії та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).
Сервісний збір, встановлений авіакомпанією або агентством з продажу, за оформлення квитка поверненню не підлягає.

20.1.5. Повернення сум здійснюється на підставі невикористаного (частково не використаного) перевізного документа, ордера різних зборів (МСО), документа EMD, квитанції про оплату наднормового багажу.

20.1.6. Повернення коштів здійснюється:
особі, що зазначена в квитку, - у випадку сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;
на рахунок підприємства, установи тощо – у випадку сплати за безготівковим розрахунком;
на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення;
спонсору, що сплатив за перевезення – у випадку оформлення квитка за телеграмою- повідомленням про попередню оплату (PTA).

20.1.7. Повернення коштів здійснюється за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу і документа, що підтверджує право на отримання грошових сум.

20.1.8. Повернення коштів здійснюється у день розірвання договору перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання авіакомпанією звернення пасажира про повернення коштів за невикористане перевезення, яке оформлене електронним квитком).
У разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору перевезення – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів, рахуючи з наступного дня від дня звернення особи.

20.2. Примусове повернення коштів за квиток

20.2.1. Примусове повернення коштів за квиток авіакомпанії або перебронювання (переоформлення) цього квитка без застосування штрафних санкцій здійснюється у таких випадках:
скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у пасажира було заброньовано місце та оформлений квиток;
неправильного оформлення перевізних документів авіакомпанією та/або агентом з продажу;
заміни класу обслуговування або типу повітряного судна;
неможливості надати пасажиру місце відповідно до здійсненого бронювання;
незабезпечення авіакомпанією стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній рейс;
відмови у перевезенні через несплату пасажиром тарифу чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;
використання авіакомпанією права відмови в перевезенні з причин, зазначених у пунктах 12.1 та 12.5 розділу ХІІ цих Правил;
хвороби пасажира або членів його сім’ї, що подорожують разом із ним, за наявності належним чином оформленої довідки закладу охорони здоров'я;
в інших випадках відмови пасажира від перевезення або відмови авіакомпанії у перевезенні пасажира, що сталися з вини авіакомпанії.
Перебронювання квитків на інший рейс у разі запізнення пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу, у випадку оформлення перевезення окремими перевізними документами, здійснюється без штрафних санкцій.

20.2.2. У випадку примусового повернення вартості квитка, сума коштів, що повертається пасажиру повинна дорівнювати розміру:
якщо жодна частина квитка не була використана - сумі, що дорівнює повній вартості квитка, за ціною, за якою його було придбано;
якщо була використана будь-яка частина квитка - сумі, що дорівнює тарифу невикористаної частини перевезення в один бік та невикористаним аеропортовим зборам (таксам) і зборам (таксам) авіакомпанії, від місця, де сталася відмова у перевезенні до місця призначення.

20.3. Добровільне повернення коштів за квиток

20.3.1.У випадку добровільного повернення коштів, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, то така сума розраховується згідно з тарифними нормативами авіакомпанії. Окрім того, пасажиру повертається сума всіх невикористаних аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіакомпанії, окрім сервісного збору та інших зборів за послуги, що були фактично надані пасажиру.

20.4. Право на відмову у поверненні коштів

Авіакомпанія має право відмовити в поверненні коштів, якщо:
заява про повернення коштів була подана пасажиром після закінчення строку чинності квитка, визначеному у пункті 5.4 розділу V цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами;
квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення його вартості (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом пасажир повинен бути проінформований продавцем – авіакомпанією чи агентом з продажу під час бронювання), про що у квитку чи на іншому інформативному документі робиться відповідна відмітка.

20.5. Повернення коштів за втрачений квиток (дублікат квитка)

20.5.1. У випадку втрати квитка повернення коштів здійснює:
авіакомпанія власник бланка квитка («перевізник за договором»), якщо квиток було оформлено за Інтерлайн-угодою;
авіакомпанія («фактичний перевізник»), якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.
Повернення вартості квитка може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або замінено на інший квиток і за цим квитком не здійснювалося повернення коштів.

20.5.2. Із суми коштів, що повертаються, авіакомпанія має право стягувати штраф, збори (такси), які нею встановлені для таких випадків.

20.5.3. Кошти за дублікатом квитка і за втраченим квитком повертаються у претензійному та/або судовому порядку.

20.5.4. Аналогічні правила встановлюються для повернення коштів у зв'язку з втратою ордера різних зборів (МСО), EMD та квитанції про оплату перевезення наднормового багажу (ЕТВ).

20.5.5. Відмова пасажиру в поверненні коштів за втрачений квиток не позбавляє пасажира права подати претензію до перевізника або позов до суду.

 

Розділ XXI. Поведінка на борту повітряного судна

21.1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами авіакомпанії не становить небезпеки іншим пасажирам та екіпажу і не загрожує майну пасажирів та авіакомпанії і повітряному судну.
Пасажир не має права заважати членам екіпажу при виконанні ними своїх службових обов'язків і повинен виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного і комфортабельного польоту пасажирів.

Пасажир зобов’язаний відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

21.2. З метою забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп'ютерів, портативних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).

21.3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпечної поведінки пасажира і його дії становитимуть небезпеку для інших пасажирів або членів екіпажу та обладнанню повітряного судна і майну пасажирів.

Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється тільки у кількості, що пропонується авіакомпанією.

21.4. Незалежно від дальності польоту категорично забороняється палити на борту повітряного судна як звичайні так й електронні цигарки тощо.

21.5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 21.1 - 21.4 цього розділу, авіакомпанія має право вжити заходів, яких вимагатиме ситуація і які авіакомпанія буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки.
До таких заходів можуть належати обмеження переміщення пасажира повітряним судном, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом перевезення і передання пасажира місцевим правоохоронним чи державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.

21.6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконуючи встановлені авіакомпанією правила, авіакомпанія має право відмовити пасажиру у подальшому перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного і цивільно-правового впливу (притягнути до адміністративної, кримінальної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків) тощо.

21.7. Якщо через заборонену поведінку пасажира авіакомпанія була змушена вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир зобов’язаний відшкодувати авіакомпанії такі витрати відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ XXII. Домовленості авіакомпаній

22.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між авіакомпанією та іншими перевізниками (відомі як угоди: «Про спільне використання кодів» /Сodesharing/, «Про взаємне визнання перевізної документації» /Іnterline/), навіть якщо у квитку визначений перевізник інший, ніж той, що фактично здійснює перевезення.
Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то авіакомпанія (її агент з продажу) має надати пасажиру під час здійснення бронювання перевезення інформацію про те, який перевізник є договірним, а який здійснює фактичне перевезення.
Під час реєстрації пасажира на рейс ця інформація надається фактичним перевізником або його агентом з обслуговування в аеропорту відправлення.

22.2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг відповідає перед пасажиром перевізник, який не надав оплачені послуги.
Якщо авіакомпанія не надала оплачені пасажиром послуги, її відповідальність обмежена розміром сплаченої пасажиром за ненадані послуги суми.

22.3. Авіакомпанія не відповідає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надані третіми особами, з якими авіакомпанія не уклала комерційних угод.
Якщо авіакомпанія самостійно передбачає та виконує операції з перевезення (перенесення) багажу пасажирів, то ці Правила застосовуються і до таких послуг.
Послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надаються авіакомпанією додатково, оплачує пасажир.

 

Розділ XXIII. Авіакомпанії, що здійснюють послідовні перевезення

23.1. Перевезення, яке здійснюється кількома послідовними перевізниками, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці перевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.

23.2. У разі здійснення єдиних перевезень авіакомпанією та іншими перевізниками, кожен перевізник, який приймає до перевезення пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється під контролем певного перевізника.

23.3. Авіакомпанія, якщо вона видала квиток, або є першим перевізником, зазначеним у квитку чи в складеному квитку, не несе відповідальності за недоліки у перевезенні, які сталися на ділянці (ділянках) перевезення іншого (інших) перевізників, у тому числі й у частині затримки або відмови у перевезенні пасажира чи багажу.

23.4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки, відмови у перевезенні багажу пасажир має право подати претензію до першого або до останнього перевізника, а також до перевізника, який виконував перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка, відмова у перевезенні багажу.

23.5. Якщо неможливо визначити перевізника, який здійснював перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка (відмова) у перевезенні багажу, то авіакомпанія несе відповідальність перед пасажиром спільно з іншими перевізниками, які брали участь у перевезенні або самостійно в межах своєї вини, яка доведена.

 

Розділ XXIV. Змішані перевезення

24.1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, що здійснені поза зоною аеропорту.
Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачі, перевантаження, будь-яка шкода, до доведення протилежного, вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення.
Якщо без згоди пасажира авіакомпанія повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, що здійснене у період часу повітряного перевезення.

24.2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих Правил з урахуванням пункту 24.1 цього розділу застосовуються до повітряного перевезення.

24.3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включати у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих Правил застосовуються до повітряних перевезень.

24.4. Перевезення іншими видами транспорту, з урахуванням пункту 24.1 цього розділу, буде пропонуватися авіакомпанією лише як агентом такого іншого перевізника, навіть якщо у квитку таке перевезення буде зазначено під кодом авіакомпанії.

24.5. Відповідальність авіакомпанії за знищення, втрату, пошкодження, затримку (відмову) у перевезенні багажу, що сталися у період перевезення іншими видами транспорту, обмежуватиметься сумою, сплаченою пасажиром за перевезення іншим видом транспорту.

 

Розділ XXV. Повітряне перевезення, що виконується не перевізником за договором

25.1. Положення цього розділу застосовуються тоді, коли особа (далі – перевізник за договором) як основна сторона цього договору укладає договір перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а інша особа (далі – фактичний перевізник) як уповноважений перевізник за договором, здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу ХХІІІ цих Правил.

25.2. У разі здійснення перевезень, передбачених пунктом 25.1 цього розділу, перевізник за договором підпадає під дію своїх правил відносно всього перевезення, а фактичний перевізник підпадає під дію правил договірного перевізника тільки відносно того перевезення, що ним здійснюється.

25.3. Розмір відповідальності фактичного перевізника і перевізника за договором обмежений нормами, встановленими цими Правилами.

 

Розділ XXVI. Чартерні перевезення

26.1. Виконання чартерних рейсів регламентується авіаційними правилами України та цими Правилами.
Авіакомпанія, як виконавець чартерного рейсу (фактичний перевізник) під час укладання комерційної угоди із замовником чартерного рейсу (фрахтувальником повітряного судна – туристичним оператором) про виконання чартерних рейсів, разом з туроператором встановлює порядок щодо надання послуг та здійснення відшкодувань за цими Правилами.

26.2. Квитки на чартерні рейси з умовами договору повітряного перевезення оформляються та видаються замовником чартерного рейсу (туристичним оператором) або від його імені туристичним агентством.

26.3. Квитки на чартерні рейси набувають чинності з моменту отримання оплати від фрахтувальника повітряного судна фактичним перевізником повної вартості чартерного рейсу/рейсів.
Порядок оплати виконання чартерного рейсу та повернення сум і підтвердження бронювання здійснюються сторонами відповідно до умов комерційної угоди, укладеної між авіакомпанією та замовником чартерного рейсу.

26.4. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квитках.
Замовник чартерного рейсу може змінити дату відправки та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором) з пасажирами та фактичним перевізником (виконавцем рейсу).
Бронювання та продаж квитків на чартерні рейси здійснюється відповідно до умов договору на виконання чартерного рейсу.

26.5. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження у їх використанні та виключають права пасажира змінити або анулювати бронювання, про що зазначається в умовах договору повітряного перевезення чартерним рейсом.
Квитки на чартерні рейси (перевезення в прямому та зворотному напрямках) є частиною туристичного продукту, за який всі послуги оплачуються туристом безпосередньо туристичному агентству або туроператору.

26.6. Квитки на чартерні рейси, за якими оплачено повітряне перевезення, і оплачені усі комплексні туристичні послуги (візова підтримка, готельне та туристичне обслуговування, харчування та екскурсії, забезпечення наземного та повітряного перевезення, інформування та супровід змін послуг тощо) можуть передбачати додаткові умови та обмеження у поверненні сплачених сум за ці послуги, що обумовлені договором надання комплексних туристичних послуг, встановлених туристичним оператором за договором чартерного повітряного перевезення.

26.7. До чартерного повітряного перевезення не застосовуються положення, зазначені у наступних пунктах і розділах цих Правил:
пунктах 5.4, 5.5 розділу V;
розділі VI;
розділі VII;
пунктах 8.1, 8.4 розділу VIII;
розділі XX.

 

Розділ XXVII. Адміністративні формальності

27.1. Документи для подорожі

27.1.1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни відправлення і прибуття.
Авіакомпанія не несе відповідальності перед пасажиром за наслідки того, що пасажир не одержав всіх необхідних для подорожі документів чи не виконав застосовані закони країни відправлення і прибуття.

27.1.2. На вимогу авіакомпанії пасажир повинен пред'явити уповноваженим особам авіакомпанії, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит щодо стану здоров'я та інші документи, які вимагаються застосованими законами та дозволити авіакомпанії зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином залишити в себе дані, що містяться у відповідних документах.
Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані закони, або документи якого не оформлені належним чином чи такі, що викликають сумніви в їх достовірності, у тому числі відсутність відповідної візи, коштів, квитка на зворотне перевезення тощо.

27.2. Відмова у в'їзді в країну

27.2.1. Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову пасажиру у в'їзді в країну призначення, або транзиту.

27.2.2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити повну вартість свого перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.
Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених пасажиром авіакомпанії сум, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-яких інших коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.

27.2.3. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в'їзді, або місця депортації.

27.3. Відповідальність пасажира

27.3.1. Якщо від авіакомпанії вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законів, або не пред'явив необхідних документів для подорожі, або пред'явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, то пасажир повинен на вимогу авіакомпанії відшкодувати їй сплачену або депоновану суму та пов'язані з цим інші витрати авіакомпанії.

27.3.2. Авіакомпанія має право використати для покриття витрат, зазначених у пункті 27.3.1 цього розділу будь-які раніше сплачені авіакомпанії суми, що залишилися в її розпорядженні за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії, або має право відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіакомпанії такі витрати.

27.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та інші види контролю

27.4.1. Під час виконання міжнародних повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку і паспортний контроль, а на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.
На виконання Закону України «Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародного пасажирського перевезення» авіакомпанія в обов’язковому порядку здійснює перевірку наявності у пасажира документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту.
27.4.2. Під час виконання внутрішніх повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку та паспортний контроль і на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.

27.4.3. Авіакомпанія не несе відповідальності перед пасажиром за будь-які втрати або збитки, яких зазнав пасажир у зв'язку з невиконанням вимог, зазначених в пунктах 27.4.1 та 27.4.2 цього розділу.

 

Розділ XXVIII. Відповідальність авіакомпанії за заподіяну шкоду
та розміри компенсації

28.1. Загальні положення про відповідальність авіакомпанії

28.1.1. Відповідальність авіакомпанії за спричинену шкоду пасажиру, багажу, ручній поклажі та затримку у перевезенні обмежена нормами чинного міжнародного і національного законодавства України.
Зазначена відповідальність не може перевищувати розміру фактичної шкоди, заподіяної пасажиру, яка у будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажиром.

28.1.2. Авіакомпанія не несе зазначеної у пункті 28.1.1 цього розділу відповідальності, якщо доведе, що вона, її працівники та уповноважені нею агенти з обслуговування вжили усіх можливих заходів для того, щоби уникнути шкоди, або що вона чи вони не мали змоги вжити таких заходів.

28.1.3. Під час оформлення квитка авіакомпанія, агент з продажу забезпечують надання пасажиру у письмовому вигляді основних положень умов договору повітряного перевезення, які регулюють відповідальність авіакомпанії перед пасажиром та за його багаж.
Крім того, авіакомпанія (агент з продажу) надає пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності авіакомпанії щодо пасажира та багажу.

28.2. Загибель, тілесне ушкодження, затримка пасажира

28.2.1. Авіакомпанія несе відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або тілесного ушкодження, відбулася на борту повітряного судна, або під час посадки чи висадки пасажира на/з повітряного судна.

28.2.2. Авіакомпанія не може виключити або обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель чи тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у пункті 28.2.1 цього розділу, сумою у розмірі 113100 СПЗ для кожного пасажира.

28.2.3. Авіакомпанія не несе відповідальності за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 28.2.2 розміри за умов, зазначених у пункті 28.2.1 цього розділу, сумою яка перевищує 113100 СПЗ для кожного пасажира, якщо авіакомпанія доведе, що:
така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіакомпанії або її службовців чи агентів з обслуговування; або
така шкода заподіяна виключно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

28.2.4. Авіакомпанія у разі загибелі чи тяжкого тілесного ушкодження пасажира повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів після ідентифікації загиблої чи тяжко травмованої фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, організувати здійснення авансового платежу уповноваженим особам (родичам померлого/тяжко травмованого), який не повинен бути меншим ніж 16000 СПЗ.
Для встановлення ступеню тяжкості тілесного ушкодження та проценту втрати працездатності можуть залучатися відповідні експертні комісії (експерти) як за місцем реєстрації (фактичного проживання) фізичної особи, так і за місцем розгляду спору.

28.2.5. У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, відповідальність авіакомпанії обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного пасажира.

28.3. Пошкодження, затримка багажу

28.3.1. Авіакомпанія несе відповідальність за шкоду, заподіяну у випадку знищення, втрати, пошкодження та затримки зареєстрованого багажу, тільки за умови, що випадок, який став причиною знищення, втрати, пошкодження або затримки багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли авіакомпанія була відповідальною за збереження зареєстрованого багажу.
Однак, авіакомпанія не несе відповідальності за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей, вади, неналежної упаковки.

28.3.2. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей пасажира, авіакомпанія несе відповідальність, якщо шкода заподіяна з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування.

28.3.3. Відповідальність авіакомпанії у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки у перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ стосовно кожного пасажира, на якого зареєстровано багаж.

28.3.4. Якщо пасажир довів реально понесені збитки, що виникли у зв’язку з пошкодженням його багажу (валізи, сумки та інше), шляхом надання авіакомпанії відповідних підтверджуючих документів з ремонтної майстерні (фіскальний чек про оплату ремонту тощо) або підтвердження вартості пошкодженого багажу, що не підлягає ремонту (товарний/фіскальний чек), компенсація надається:
- у підтвердженому розмірі витрат на ремонт, у разі ремонту;
- у підтвердженому розмірі з урахуванням амортизації, у разі належного підтвердження фактичної вартості пошкоджених речей.
Амортизація багажу (речей) розраховується наступним чином:
- за перший рік з моменту придбання речі вартість зменшується на 30% від суми фактичної вартості на час придбання речі;
- за другий рік з моменту придбання речі вартість зменшується на 50% від суми фактичної вартості на час придбання речі;
- за третій рік з моменту придбання речі вартість зменшується на 70% від суми фактичної вартості на час придбання речі;
- за четвертий та наступні роки з моменту придбання речі, вартість багажу зменшується на 80% від суми фактичної вартості на час придбання речі.

28.3.5. У випадку, коли пасажир зробив у момент передачі зареєстрованого багажу авіакомпанії особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив додатковий збір, якщо це необхідно, тоді авіакомпанія сплачує суму, що не перевищує заявленої суми, якщо вона не доведе, що ця сума перевищує дійсну заінтересованість відправника в доставці.
Порядок прийняття такого багажу до перевезення встановлений пунктом 13.5 цих Правил.
Якщо вага багажу не записана в багажній квитанції, то вважається, що загальна вага зареєстрованого багажу не перевищує відповідної ваги багажу встановленої норми для перевезення за відповідним маршрутом та класом обслуговування.

28.4. Переведення валютних одиниць
Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення (СПЗ), у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення (СПЗ) на дату рішення суду або прийняття рішення авіакомпанією за претензією пасажира.

 

Розділ XXIX. Претензії та позови

29.1. Пред’явлення вимог про відповідальність

Будь-який позов щодо відповідальності авіакомпанії стосовно заподіяної шкоди при перевезенні може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією, іншими чинними міжнародними договорами України та законодавством України, що не суперечить міжнародним нормам та правилам, без шкоди для визначення кола осіб, які мають право на позов, та їх відповідних прав.

29.2. Загальна сума відшкодування

Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від авіакомпанії, фактичного перевізника, який здійснював перевезення, перевізника за договором та від їх працівників і агентів з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов'язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з авіакомпанії, з фактичного перевізника або з перевізника за договором, при цьому жодна із зазначених осіб відповідає в розмірі, не більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.

29.3. Працівники, агенти. Обмеження суми відшкодування

Якщо позов пред'явлено до працівника чи до агента авіакомпанії (з продажу та/або обслуговування) у зв'язку зі шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працівник або агент авіакомпанії (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх службових обов'язків, має право посилатися на умови та межі відповідальності, на які має право посилатися сама авіакомпанія.

29.4. Пред'явлення претензій

29.4.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред'явлення претензій передбачає, до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.
Пасажир повинен підтвердити протилежне шляхом оформлення акту «PIR». Такий акт оформляється уповноваженою на це особою перевізником в день прибуття рейсу за місцем призначення до виходу пасажира із багажного відділення контрольної зони аеропорту.
Складений акт «PIR» не є визнанням вини чи відповідальності перевізника за неналежне перевезення багажу.
Акт «PIR», що оформлений на вимогу пасажира після виходу його за межі контрольної зони аеропорту цивільно-правових наслідків не породжує.
Оформлення пасажиром акту «PIR» не є претензійним зверненням пасажира до перевізника.

29.4.2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу або пасажира, останній повинен надіслати авіакомпанії письмову претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу) і не пізніше ніж протягом 7 календарних днів, з дати отримання зареєстрованого багажу.
У разі затримки в перевезенні багажу або пасажира претензія повинна бути заявлена пасажиром не пізніше ніж протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.
Претензії щодо втрати багажу висуваються до авіакомпанії після того, як багаж буде визнано втраченим.
Багаж вважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, в яку багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до авіакомпанії може бути висунута протягом строку відповідно до законодавства, але не більше ніж протягом 3 (трьох) років з дати прибуття повітряного судна до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

29.4.3. Будь-яка претензія стосовно неналежного перевезення пасажира чи багажу до авіакомпанії повинна бути подана письмово та вручена або відправлена відповідно до чинного законодавства.
До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування залежно від того щодо чого висувається претензія, у тому числі:
квиток (маршрут-квитанція), фіскальні чеки оплати послуг, квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу, довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог.
Сума претензії повинна бути доведена пасажиром або іншою заінтересованою особою.

29.4.4. За відсутності претензій (позовів) у встановлені цими Правилами строки, при міжнародних або внутрішніх повітряних перевезеннях, жодні претензії (позови) до авіакомпанії не приймаються, крім випадку обману з боку останньої.

29.5. Розгляд претензій

29.5.1. Претензії розглядаються в порядку, встановленому авіакомпанією.
Отримавши претензію, авіакомпанія залежно від її складності та достатності доданих до неї документів, відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, направляє заявнику протягом 15 днів з дати її реєстрації повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред’явлення додаткових документів і про строки розгляду претензії після одержання документів, необхідний для розгляду претензії.

29.5.2. Авіакомпанія зобов'язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи про відхилення протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв'язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося авіакомпанією.
Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій інших перевізників.

29.6. Судові позови

29.6.1. Позов про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного повітряного перевезення пасажира чи багажу повинен бути поданим за вибором позивача, до суду за місцем реєстрації авіакомпанії, або за місцезнаходженням офісу (представництва) авіакомпанії, де було укладено договір повітряного перевезення, в строки згідно з чинним законодавством, з дати прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
Процедура визначається законом, який застосовує суд, до якого подано позов.

29.6.2. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі чи тілесного ушкодження пасажира може бути подано до одного із судів, зазначених в пункті 29.6.1 цього розділу на території держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенції або іншого чинного для України міжнародного акту, в якій пасажир на момент події має основне й постійне місце проживання й до/із якої авіакомпанія надає послуги, пов'язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах або на повітряних суднах іншої авіакомпанії на підставі комерційної угоди, і в якій ця авіакомпанія здійснює діяльність, пов'язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самою авіакомпанією чи іншою особою, з якою вона має комерційну угоду, або які належать їй чи такій іншій авіакомпанії.

29.6.3. При подані позовів до авіакомпанії на території України підсудність позову визначається за місцем її реєстрації.

29.6.4. Припинення існування особи, яка несе відповідальність
У випадку припинення існування особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до умов цього розділу до осіб-правонаступників, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються її майном.

29.6.5. Позовна давність
Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано протягом двох років для міжнародних та трьох років для внутрішніх перевезень, рахуючи з дати прибуття повітряного судна до місця призначенням або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинки перевезення.
Порядок відліку такого строку визначається законом, що застосовує суд, до якого подано позов.

29.6.6. Позови до фактичного перевізника та до перевізника за договором
Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним перевізником, може бути за вибором позивача поданий до цього перевізника або до перевізника за договором чи до обох разом або окремо.
Якщо позов поданий тільки до одного з цих перевізників, він має право залучити до справи в суді й іншого перевізника співвідповідачем або у якості третьої особи, у якому порушено позов, при цьому процедура такого залучення та його наслідки визначаються законом цього суду.

29.6.7. Право регресу до третіх осіб
Ніщо в цьому розділі жодним чином не вирішує питання щодо того, чи має авіакомпанія право регресу до будь-якої іншої особи.

29.7. Реквізити та місцезнаходження авіакомпанії

29.7.1. Авіакомпанія – Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», зареєстрована та знаходиться в Шевченківському районі міста Києва за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 4.
Адреса для листування: Україна, 02121, м. Київ, шосе Харківське, буд. 201-203.

Розділ XXX. Зміни та доповнення до цих Правил

30.1. Авіакомпанія має право на внесення змін та доповнень до цих Правил, які попередньо погоджуються з уповноваженим органом з питань цивільної авіації України.
Внесені положення і норми до цих Правил не повинні суперечити чинним міжнародним договорам та законам України, авіаційним правилам України та Резолюціям ІАТА.

30.2. Партнери Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – національні та іноземні перевізники після укладання угод про партнерство («Код-шерінгу» та «Інтерлайн») зобов’язані виконувати національні правила з повітряних перевезень, на території держав, де проводять свою комерційну діяльність.

30.3. Агент з обслуговування (агент з продажу) авіакомпанії, представник або працівник авіакомпанії не мають права вносити зміни або скасовувати будь-яке положення цих Правил, правил відповідного перевізника – партнера та умов договору повітряного перевезення.

Розділ XXXI. Інформування пасажира

31.1. Положення цього розділу поширюються на всіх агентів з обслуговування (з продажу) авіакомпанії, працівників та перевізників-партнерів, які здійснюють продаж повітряних перевезень Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» на території України і за кордоном.

31.2. Авіакомпанія або її агент з продажу ознайомлює пасажира з цими Правилами, умовами договору повітряного перевезення і правилами застосованого тарифу під час здійснення бронювання та/або придбання квитка шляхом розміщення відповідної інформації на Інтернет–сайті авіакомпанії або безпосередньо в місці продажу квитка.
Авіакомпанія (її агент з продажу) в офісах з продажу перевезень зобов'язана розмістити на видному та доступному для споживача місці таку інформацію:
свою повну назву, місцезнаходження;
копії дозвільних документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення повітряних перевезень (продажу перевезень);
телефон територіального органу захисту прав споживачів;
книгу зауважень та пропозицій.

31.3. Авіакомпанія (її агент з продажу) під час продажу квитків обов'язково повинна довести до відома пасажира наступну інформацію:
ці Правила та правила перевізника-партнера щодо перевезень пасажирів і багажу (агент повинен довести до відома пасажира Правила перевезень пасажирів і багажу того перевізника, чий квиток застосовується, або перевізника, який зазначений першим у квитку), на паперових носіях у вигляді пам'ятки для пасажира (у разі продажу перевезень «on-line» через мережу Інтернет – у електронному вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень);
вартість перевезення за відповідним маршрутом – усно у пункті продажу квитків при бронюванні (у разі продажу перевезень «on-line» через систему Інтернет, – у електронному вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію у маршрут-квитанції);
вартість, умови і обмеження при перевезенні за спеціальним тарифом усно при бронюванні (у разі застосування електронного квитка – через сайт, через який здійснюється бронювання);
адміністративні формальності при здійсненні подорожі за відповідним маршрутом - усно при бронюванні;
межі відповідальності перевізника при перевезенні пасажира і багажу – у квитку або маршрут-квитанції;
права пасажирів у випадку відмови у перевезенні, скасуванні або затримки рейсу;
заборонені до перевезення речі і товари – у квитку або маршрут-квитанції;
особливості та умови перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та інвалідів і про необхідність замовлення спеціального обслуговування під час бронювання.
Купуючи квиток на рейси авіакомпанії пасажир беззастережно погоджується з усіма умовами договору повітряного перевезення і положеннями цих Правил.
Авіакомпанія, перевізник-партнер, її агент з продажу, здійснюючи рекламні акції повинні надавати населенню повну, доступну та достовірну інформацію щодо вартості перевезення, яка повинна включати суми тарифу, усіх зборів (такс) авіакомпанії та аеропортових зборів (такс).

Розділ XXXII. Забезпечення дотримання цих Правил

32.1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на керівництво Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України».