Έξυπνοι ναύλοι (Smart fares)

Kiev - Stockholm

Τακτική τιμή

4027 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

2313 UAH
Επίσης διαθέσιμες πτήσεις:
Επίσης διαθέσιμες πτήσεις:

Kiev - Athens

Τακτική τιμή

4998 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

3827 UAH

Kiev - Barcelona

Τακτική τιμή

12681 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

7340 UAH

Kiev - Brussels

Τακτική τιμή

6340 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

3827 UAH

Kiev - Frankfurt

Τακτική τιμή

6540 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

3941 UAH

Kiev - Munich

Τακτική τιμή

7426 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4427 UAH

Kiev - Milan

Τακτική τιμή

6712 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4655 UAH

Kiev - Berlin

Τακτική τιμή

10339 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6426 UAH

Kiev - Venice

Τακτική τιμή

7140 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4655 UAH

Kiev - Vienna

Τακτική τιμή

8340 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6055 UAH

Kiev - Warsaw

Τακτική τιμή

3913 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

2570 UAH

Kiev - Paris

Τακτική τιμή

10053 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

7426 UAH

Kiev - Rome

Τακτική τιμή

7054 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4655 UAH

Kiev - Helsinki

Τακτική τιμή

7968 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

5598 UAH

Kiev - Larnaca

Τακτική τιμή

6940 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6426 UAH

Kiev - London

Τακτική τιμή

7940 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

5426 UAH

Kiev - Prague

Τακτική τιμή

7026 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4627 UAH

Kiev - Zurich

Τακτική τιμή

10224 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

7911 UAH

Kiev - Geneva

Τακτική τιμή

9368 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6540 UAH

Kiev - Astana

Τακτική τιμή

10881 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6112 UAH

Kiev - Riga

Τακτική τιμή

4455 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

2542 UAH

Kiev - Dusseldorf

Τακτική τιμή

7226 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4255 UAH