Výběr oblíbeného sedadla

POPLATKY ZA VÝBĚR MÍSTA:

€ 30

Sedadlo v 1. řadě

€ 30

€ 30

Sedadla u nouzového východu

€ 30

€ 13

Sedadlo v 2., 3., 4. a 5. řadách

€ 13

€ 4

Všechna ostatní sedadla

€ 4

€ 35

Sedadlo v 1. řadě

€ 35

€ 35

Sedadla u nouzového východu

€ 35

€ 15

Sedadlo v 2., 3., 4. a 5. řadách

€ 15

€ 5

Všechna ostatní sedadla

€ 5

Cestující na charterových letech si mohou vybrat místo:

  • na webových stránkách UIA;
  • v cestovní agentuře / cestovní kanceláři.

Předprodej míst se uskutečňuje nejpozději 24 hodiny před odletem letu.

Víz podrobné podmínky poskytování služby na charterových letech.

Na charterových letech lze dále objednat občerstvení, a také dostanete zavazadla se slevou.