Výběr oblíbeného sedadla

Pro Vaše pohodlí nabízí UIA možnost výběru sedadla na svých letech.

Výhody služby výběru sedadla:

 • Máte jistotu, že budete sedět vedle vašich spolucestujících: rodina, přátelé, nebo obchodní partneři.
 • Můžete si vybrat oblíbené místo s větším prostorem na nohy, vaše oblíbené místo u okénka, nebo u uličky, a další.

Služba výběr místa je k dispozici pro cestující na pravidelných a charterových letech.

Cestující, kteří si již zakoupili letenku, si sami mohou objednat doplňkové služby v sekci MOJE REZERVACE.

K zajištění bezpečnosti a komfortu, cestující, kteří z důvodu většího objemu nemohou sedět na jednom sedadle, by si měli zakoupit místo navíc.

Výběr místa na pravidelných letech
Výběr místa na charterových letech

Výběr místa na pravidelných letech je bezplatnou službou pro cestující Premium Economy a Businesstřídy.
Cestující Economy třídy si mohou vybrat sedadlo za poplatek:

V průběhu rezervace letenky přes www.flyuia.com, v kontaktním centru UIA a v prodejních kancelářích.

Pokud jste si letenku již koupili – v sekci Moje rezervace, v kontaktním centru UIA a v prodejních kancelářích.

Před odletem na letišti v UIA prodejní kanceláři, na přepážce odbavení nebo při nástupu do letadla a také na palubě.

Služba předplacení sedadla na palubě je dostupná nejpozději 48 hodin před odletem.

Podrobnější informace ke službě výběru sedadla na palubě předem. Zde si ověřte seznam letů na kterých je služba výběru sedadla dostupná.

Můžete si také předplatit oblíbené jídlo a také dostanete zavazadla se slevou.

Dovolte nám vás upozornit, že výběr místa a platba musí být udělána ke každému jednotlivému letu.

Bezpečnostní požadavky a další podmínky výběru sedadel

Z bezpečnostních důvodů nemůže být sedadlo u nouzového východu přiděleno těmto kategoriím cestujících:

 • Cestující s dětmi do 16 let;
 • Děti do 16 let věku, kteří cestují bez doprovodu dospělého;
 • Cestující, kteří si zaplatili sousedící místo pro své extra kabinové zavazadlo, nebo hudební nástroj;
 • Těhotné ženy;
 • Cestující se zvířátkem na palubě;

Cestující, jejichž fyzické parametry jim neumožňují obsadit jedno sedadlo na palubě letadla, upevnit bezpečnostní pás v důsledku nedostatečné délky, nebo snížit opěrky sedadel.

Cestující, kteří sedí na sedadle u nouzového východu musí být schopni a ochotni pomoci v případě evakuace a schopni porozumět tištěným nebo slovním pokynům v ukrajinském nebo anglickém jazyce.

Výběr místa v 1. řadě Ekonomické třídy není k dispozici pro:

 • Cestující s dětmi do 5 let, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Cestující s vlastním kyslíkovým balónem nebo koncentrátem kyslíku, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Cestující se zvířátkem na palubě, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Deportované a eskortované osoby a také pro osoby, které je doprovázejí, dále pro cestující, jimž byl odepřen vstup do země určení.

UPOZORNĚNÍ: v případě změny typu letadla, nebo konfigurace sedadel na palubě a to i pro případ zrušení letu, změny v letovém řádu, nebo zpoždění, může být cestujícímu přiřazeno jiné sedadlo, podobné tomu původnímu vybranému. UIA negarantuje konkrétní místo na palubě.

Podrobnější podmínky a omezení ke službě výběru sedadla u nouzového východu a v první řadě Economy třídy najdete zde.

Výběr místa a poplatek za výběr místa se provádí pro každý jednotlivý úsek letu zvlášť. Cestující na charterových letech si mohou vybrat místo:

na webových stránkách UIA;

v cestovní agentuře / cestovní kanceláři.

Předprodej míst se uskutečňuje nejpozději 24 hodiny před odletem letu. Víz podrobné podmínky poskytování služby na charterových letech. Na charterových letech lze dále objednat občerstvení, a také dostanete zavazadla se slevou.

Dovolujeme si vás upozornit, že výběr místa a platba musí být udělána ke každému jednotlivému letu.

Bezpečnostní požadavky a další podmínky výběru sedadel

Z bezpečnostních důvodů nemůže být sedadlo u nouzového východu přiděleno těmto kategoriím cestujících:

 • Cestující s dětmi do 16 let;
 • Děti do 16 let věku, kteří cestují bez doprovodu dospělého;
 • Cestující, kteří si zaplatili sousedící místo pro své extra kabinové zavazadlo, nebo hudební nástroj;
 • Těhotné ženy;
 • Cestující se zvířátkem na palubě;

Cestující, jejichž fyzické parametry jim neumožňují obsadit jedno sedadlo na palubě letadla, upevnit bezpečnostní pás v důsledku nedostatečné délky, nebo snížit opěrky sedadel.

Cestující, kteří sedí na sedadle u nouzového východu musí být schopni a ochotni pomoci v případě evakuace a schopni porozumět tištěným nebo slovním pokynům v ukrajinském nebo anglickém jazyce.

Sedadla v první řadě nemohou být přidělena těmto kategoriím cestujících:

 • Cestující s dětmi do 5 let, vyjma UIA lety do/z USA, Číny, Thajska a Srí Lanky;
 • Děti do 16 let věku, kteří cestují bez doprovodu dospělého;
 • Cestující se zdravotním postižením, kteří potřebují invalidní vozík;
 • Cestující se zvířátkem na palubě.

Podrobnější podmínky a omezení ke službě výběru sedadla u nouzového východu a v první řadě Economy třídy najdete zde.