Víza a celní postupy

 • ukraine
  Ukrajina
 • israel
  Izrael
 • canada
  Kanada
 • united-kingdom
  UK
 • cyprus
  Kypr
 • schengen
  Schengenský prostor
 • georgia
  Gruzie
 • switzerland
  Švýcarsko
 • india
  Indie
 • azerbaijan
  Ázerbájdžán
 • china
  Čína
 • egypt
  Egypt
 • indonesia
  Indonésie
 • usa
  USA
 • turkey
  Turecko
Ukrajina
Izrael

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ UKRAJINY OBČANŮM UKRAJINY OHLEDNĚ POSTUPU PRO VSTUP NA ÚZEMÍ STÁTU IZRAEL

Ode dne 9. 2. 2011 je ve dvoustranných ukrajinsko-izraelských vztazích v platnosti Dohoda mezi Kabinetem ministrů Ukrajiny a Vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti.

V souvislosti s by si ukrajinští občané měli být vědomi toho, že bezvízový režim stanovený uvedenou tím Dohodou se vztahuje pouze na cesty uskutečněné pro účely cestovního ruchu, podnikání a hostování nebo pro lékařské ošetření v izraelských zdravotnických institucích, a neposkytuje možnosti zaměstnání.

Za účelem získání oprávnění k zaměstnání Izraeli musí občan Ukrajiny požádat izraelské velvyslanectví v Ukrajině o pracovní vízum, a to pro vyřízení pracovního víza (B-1), které se vydává na základě povolení MV této země.

Tuto skutečnost je třeba zvláštně brát v úvahu, protože podle informací poskytnutých izraelskou stranou, je intenzifikace kontrolních postupů a zvýšení poměru odmítnutí vstupu jsou spojeny právě se zvětšením počtu občanů Ukrajiny, kteří nezákonně zůstávají na území Státu Izrael po vypršení období 90 dnů, včetně za účelem nelegálního zaměstnání.

Vyzýváme ukrajinské občany, kteří plánují navštěvovat Izrael, odpovědně zacházet se svou cestě do Izraele a cestovat v souladu s deklarovaným účelem cesty a dalšími ustanoveními Dohody.

V případě návštěvy Izraele v bezvízovém režimu byste měli být připraveni přesvědčivě a prostřednictvím dokumentů prokázat na letišti, že účel vaší cesty je splněn, protože pravomoc učinit konečné rozhodnutí o přijetí na území země leží na důstojníkovi pohraniční/migrační služby.

Například je vhodné, aby turisté měli zpáteční letenku, potvrzení rezervace hotelu a nákupu turistických produktů, částku peněz dostatečnou pro plánovaný pobyt v Izraeli, a rovněž doklad o zdravotním pojištění.

Osoby, které přijíždějí za účelem hostování nebo lékařského ošetření, by měly mít osobní pozvání s osobními a kontaktními údaji hostitelské strany/nemocnice. Musejí mít také zpáteční letenku a částku peněz dostatečnou pro pobyt.

Pro neizraelské občany, kteří chtějí pozvat občana Ukrajiny, bude lepší ujednat takové pozvání na územním úřadu populační a imigrační služby Izraele.

Pozor! Je třeba poznamenat, že pro cizince, včetně občanů Ukrajiny, kteří vstupují do Izraele za účelem sloučení se svým manželem – izraelským občanem po registraci manželství nebo po společném soužití bez registrace manželství, a také pro jejich děti, je zaveden zvláštní postup vstupu.

V takovém případě by měl izraelský občan požádat Ministerstvo vnitra o jmenování fronty do vízového oddělení, aby zahájilo řízení o legalizaci svého manželství/spolubydlení a pozvání takové osoby do Izraele.

Před jmenovaným pohovorem by měly být připraveny doklady prokazující úmysl žít společně, jakož i osobní doklady manžela/manželky/spoluobčana/spoluobčanky z cizí země. Pouze po získání oficiálního povolení ministerstva vnitra může cizí manžel/manželka/spoluobčan/spoluobčanka vstoupit na území Izraele.

Přitom se ukrajinským občanům doporučuje, aby při plánování cesty do Izraele pojistili riziko odmítnutí vstupu.

Během pohovoru Vám doporučujeme jednat klidně a pečlivě a jasně odpovídat na otázky pohraničního důstojníka. Vzhledem k tomu, že samotný proces dotazování je docela stresující, zbytečné emoce v žádném případě nepřispějí k jeho dokončení ve Váš prospěch, protože budou vzaty jako důkaz proti Vašim deklarovaným záměrům.

Pokud bude ohledně Vás přijato rozhodnutí o zákazu vstupu, máte právo se proti němu odvolat k soudu, o kterém (plány odvolání) musíte informovat pohraničního důstojníka a kontaktovat místní právníky (můžete si vybrat advokáta s pomocí hostitelské strany nebo využitím služeb advokátů uvedených na webových stránkách Velvyslanectví Ukrajiny ve Státě Izrael, a to v části "Konzulární záležitosti").

Je třeba poznamenat, že zaměstnanci Velvyslanectví Ukrajiny ve Státě Izrael nemohou ovlivnit rozhodovací proces o rozhodnutích o přistěhovalectví, a postup pro jejich odvolání stanovený izraelským právem nestanovuje účast diplomatů jako účastníků řízené o odvolání, kteří jsou sami osoby nebo jejich zákonní zástupci (advokáty).

Samostatně žádáme občany Ukrajiny, aby informovali příslušné ukrajinské úřady o případech využití turistických činností k pokrytí nezákonných jednání, včetně propagace a organizace nelegální migrace do Izraele. Tyto nepoctivé činnosti vedou k posílení opatření na ochranu hranic proti ukrajinským občanům, které mají odpovídající důsledky pro naše krajany, včetně těch, kteří mají upřímné úmysly uspokojit své kulturní, náboženské, obchodní a jiné potřeby při cestách do zahraničí v souladu s uzavřenými mezinárodními dokumenty a platnými právními předpisy.

Vezměte prosím na vědomí, že zaměstnávání ukrajinských občanů v Izraeli „v bezvízovém režimu“, který je v současné době široce inzerován v ukrajinském segmentu internetu, je porušením ustanovení ukrajinsko-izraelské Dohody o zrušení vízové povinnosti a rozhodného práva, a jejich autoři všeobecně poškozují ostatní Ukrajinci a ukrajinsko-izraelské vztahy.

Kromě toho ukrajinští občané, kteří za těchto okolností cestují do Izraele, obvykle padají za kořist podvodníkům, kteří jim nabízejí služby k dalšímu odbavení příslušného statusu v zemi a poskytnou falešné vízum nebo falešný průkaz totožnosti. Naši krajané, kteří porušují pravidla a požadavky současného práva v Izraeli, podléhají kromě značných finančních nákladů, které vyžadují pachatelé, správní/trestní odpovědnosti.

MZV Ukrajiny

Kanada
UK

PRO CESTUJÍCÍ, KTEŘÍ CESTUJÍ Z/DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Na níže uvedeném odkazu najdete informace o vyřízení celních a pasových formalit na mezinárodním letišti Londýn Gatwick:

 • kterou přepážku pro pasovou kontrolu zvolit: EU/UK (občané EU/Spojeného království) nebo Non-EU (pro občany zemí, které nejsou členy EU);
 • kdo může využít ePassport gates na letištích;
 • co musíte přichystat a mít pro ruce při pasové kontrole;
 • jak mohou cestující ze zemí, které nejsou členy EU, využít službu Registered Traveller, která umožňuje zrychlit proces pasové a celní kontroly UK border.
Kypr

ELEKTRONICKÉ PRO-VIZUM DO KYPRU PRO OBČANY UKRAJINY

Vstup na území Kyperské republiky je možný, pokud máte elektronické vízum, národní vízum Kyperské republiky, turistické schengenské vízum (kategorie C) nebo turistické vízum Bulharska, Rumunska a Chorvatska (kategorie C).

Elektronické pro-vízum Vám umožňuje požádat o vízum v elektronické podobě a získat jednorázové vízum kategorie C (turistické) zdarma na období až do 90 dní.

Pro získání elektronického víza potřebujete:

 • Letenky na přímý let z Ukrajiny (ne z/přes třetí zemi) o Kyperské republiky. V opačném směru je přímý let volitelný.
 • Zahraniční cestovní pas platný po dobu nejméně 6 měsíců ode dne podání elektronického dotazníku žádosti o pro-vízum.
 • Dotazník, který si můžete stáhnout z webových stránek Velvyslanectví Kyperské republiky v Kyjevě. Vyplněný dotazník je třeba zaslat na adresu visa-kiev@mfa.gov.cy.

Elektronické vízum se vyřizuje od 3 pracovních dnů nebo déle. Dotazník žádosti o vízum musí být předložen nejpozději 3 pracovní dny a nejdříve 3 měsíce před plánovaným výletem.

Více informací je k dispozici na webových stránkách Velvyslanectví Kyperské republiky a v Konzulárním úřadu.

Schengenský prostor
Gruzie
Švýcarsko

PRO CESTUJÍCÍ, KTEŘÍ CESTUJÍ Z/DO CURYCHU

Bezpečnostní kontrola na letišti v Curychu. Stáhnout dokument →

Letiště Curych: informace pro tranzitní a transferové cestující. Stáhnout dokument →

Letištní salónky na letišti v Curychu: na Mezinárodním letišti v Curychu je pro cestující Obchodní třídy a držitele karet Panorama Club Premium k dispozici letištní salónek Aspire Lounge, který se nachází v terminálu Dock E. 

Indie
Ázerbájdžán

PRO CESTUJÍCÍ, KTEŘÍ CESTUJÍ Z/DO ÁZERBÁJDŽÁNU

V souladu se zákonem Ázerbájdžánské republiky č. 1079-IVQD ze dne 17.10.2014, kterým se mění Migrační zákoník Ázerbájdžánské republiky, musí cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti přechodně pobývající na území Ázerbájdžánské republiky po dobu více než 10 dnů přihlásit se podle místa pobytu, a to v souladu s odst. 1 a odst. 2. čl. 21 Migračního zákoníku Ázerbájdžánské republiky.

Přihlásit se musí na Státní migrační službě Ázerbájdžánské republiky nejpozději do 10 dnů od dne vstupu na území státu. Přihlásit se lze buď osobně, nebo zasláním naskenovaného formuláře s žádostí o přihlášení spolu s kopií pasu (stránka, která obsahuje osobní údaje a stránka s posledním vstupním razítkem) na elektronickou adresu (qeydiyyat@migration.gov.az) or in person.

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách Státní migrační služby Ázerbájdžánské republiky.

Telefonní číslo Státní migrační služby Ázerbájdžánské republiky pro dotazy – 919.

Upozornění! V případě porušení výše uvedeného požadavku bude osobě uložen správní trest ve formě pokuty ve výši 400 Ázerbájdžánských manatů (500 USD) nebo omezení vstupu na území státu po dobu nejméně jednoho roku.

Čína

PEKING: BEZVÍZOVÝ TRANZIT

Cizí státní příslušníci, kteří se nachází v Pekingu jako tranzitní cestující po dobu nejdéle 72 hodin, a kteří jsou držitelé pasů, vydaných zeměmi občanům, kterým je povolen 72-hodinový bezvízový tranzit, mohou požádat migrační službu mezinárodního letiště v Pekingu o povolení k bezvízovému tranzitnímu pobytu na území ČLR. Tato politika platí pouze pro cizí státní příslušníky, kteří vstupují do Číny a odlétají z mezinárodního letiště v Pekingu a jejichž pobyt je omezen pouze na město Peking.

V souladu s pravidly Ministerstva veřejné bezpečnosti ČLR, mohou cizinci využít politiky 72 hodinového bezvízového režimu za níže uvedených podmínek:

 • mají pas, který byl vydán jedním z 51 států z uvedeného seznamu níže;
 • mají platné mezinárodní cestovní doklady;
 • vyhovují podmínkám vstupu do konečné destinace (třetí země);
 • mají platnou navazující letenku do třetí země s potvrzenou rezervací místa a s odletem pouze z mezinárodního letiště v Pekingu do konečné destinace nejpozději do 72 hodin;

Politika 72 hodinového bezvízového tranzitu platí pro držitelé pasů následujících zemí: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Albánie, USA, Kanada, Brazílie, Mexiko, Argentina, Chile, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Brunej, Spojené arabské emiráty, Katar.

Egypt

EGYPT: IMIGRAČNÍ KARTA

Věnujte prosím pozornost. Všichni cestující odlétající z Káhiry, Egypt, včetně těch, kteří se přihlásili online, a to buď se zavazadly, nebo bez nich, musí na odbavovací přepážce obdržet imigrační kartu, vyplnit ji a pak ji předložit během pasové kontroly.

Indonésie

INDONÉSIE: BEZVÍZOVÝ REŽIM VSTUPU

Indonésie zavedla bezvízový režim vstupu do země po dobu maximálně 30 dní pro občany 169 zemí, a to včetně občanů Ukrajiny.

Pro překročení hranice musí občané Ukrajiny předložit:

 • cestovní pas, platný po dobu přesahující 6 měsíců ode dne vstupu na území Indonésie;
 • zpáteční letenku/jízdenku nebo letenku/jízdenku do jiného státu (v případě tranzitu po zemi).

Podrobnější informace najdete na webových stránkách Velvyslanectví Ukrajiny v Indonésii.

USA

MOBILNÍ PASOVÁ KONTROLA PRO OBČANY USA A KANADY

V imigrační hale Terminálu č. 7 Mezinárodního letiště Johna F. Kennedyho v New Yorku je zavedena technologie Mobile Passport Control, která umožňuje zrychlit celní kontrolu pro občany Spojených států amerických a Kanady a také zkrátit čas čekání ve frontě pro ostatní cestující.

Aplikace MPC - Mobilní pasová kontrola byla vyvinuta korporací Airside Mobile spolu s Úřadem pro cla a ochranu hranic USA (CBP) a Mezinárodní radou letišť (ACI). Aplikace se používá na mnoha letištích v USA. Podrobnější informace jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Mobile Passport control.

Držitelé amerických a kanadských pasů mohou zdarma stáhnout aplikaci MPC na svůj chytrý telefon, vytvořit osobní profil (jméno, příjmení, datum narození, občanství) a následně aplikaci používat při cestování. Celní prohlášení je nutné vyplnit pomocí aplikace MPC po příletu na letiště JFK. Pak bude na mobilní zařízení zasláno elektronické potvrzení s QR kódem, který služba CBP skenuje v kabinách vybavených skenery.

Výhody MPC

 • Nestojíte ve frontě - využijte expres koridor MPC.
 • Vytvořte svůj profil a používejte jej při příštích cestách.
 • Vyplňování papírového formuláře není nutné.
 • Výkonná ochrana soukromí.
 • Služba je nabízena ZDARMA.

V Terminálu T na letišti JFK jsou také pro zjednodušení imigračních kontrol umístěny kiosky automatické pasové kontroly (Automated Passport Control – APC). Služba APC je k dispozici pro cestující, kteří mají povolení, jež bylo obdrženo prostřednictvím Elektronického systému cestovní registrace (ESTA) v rámci Programu bezvízového vstupu. Služba APC výrazně zkrátí čekací dobu pro mnohé cestující, kteří přijíždějí do New Yorku přes letiště JFK.

Turecko

Vzájemné cesty občanů Ukrajiny a Turecka na základě vnitřních pasů ve formě občanského průkazu.