Víza a celní postupy


 • VSTUP DO UKRAJINY
  Převod (tranzit) přes Ukrajinu

 • Dokumenty, které dávají občanům Ukrajiny právo opustit území Ukrajiny

 • Pro tranzitní cestující s ukrajinskými cestovními pasy, kteří cestují přes letiště Berlín-Tegel (Berlín) do Kanady

 • Pro cestující, kteří cestují z/do Spojeného království

 • Vyřízení víza pro občany ČLR na letištích Boryspil a Oděsa

 • Vstup na území Schengenu

 • Pro cestující, kteří cestují z/do Gruzie

 • Pro cestující, kteří cestují z/do Curychu

 • Pro občany Běloruské republiky, kteří cestují z Litvy do Europy

 • Pro cestující, kteří cestují z/do Ázerbájdžánu

 • Peking: bezvízový tranzit

 • Indie: udělení víza při příletu

 • Indonésie: bezvízový režim vstupu

 • Mobilní pasová kontrola pro občany USA a Kanady

 • Egypt: imigrační karta

 • Elektronická prohlášení pro cestující do Kanady
VSTUP DO UKRAJINY
Převod (tranzit) přes Ukrajinu

Občané následujících zemí nepotřebují vízum k pobytu na území Ukrajiny po dobu 60 až 90 dnů za účelem turistiky:

 • Andorské knížectví
 • Ázerbájdžán
 • Arménie
 • Běloruská republika
 • Kanada
 • Evropská unie
 • Gruzie
 • Island
 • Izrael
 • Japonsko
 • Kazachstán
 • Kyrgyzstán
 • Lichtenštejnské knížectví
 • Monacké knížectví
 • Norské království
 • Republika San Marino
 • Ruská federace
 • Švýcarská konfederace
 • Tádžikistán
 • Turecko
 • Spojené království
 • Spojené státy americké
 • Městský stát Vatikán

Seznam států není úplný. Občané ostatních zemí by měli zkontrolovat informaci o vízech na nejbližším velvyslanectví Ukrajiny.

Pozor! Pro překročení státní hranice Ukrajiny měli byste předložit příslušné dokumenty. Upozorňujeme, že cestující jsou sami zodpovědní za platnost cestovních pasů a jiných cestovních dokladů.

Státní hranice Ukrajiny nelze překročit pouze předložením těchto dokladů: průkazu totožnosti; cestovního pasu bez víza (pro občany států, které pro překročení státních hranic Ukrajiny potřebují vízum); dočasného pasu osoby bez státní příslušnosti (a to i v případě, že občanům příslušné země je povolen bezvízový vstup). Podrobnější informace najdete na webových stránkách Státní pohraniční služby Ukrajiny (eng), (ukr), (ru).

POZOR!
Cestující-občané členského státu EHP, kteří cestují z členského státu EHP pouze lety UIA (provozující dopravce je PS) se spojením přes mezinárodní letiště Boryspil (z MEZINÁRODNÍCH na MEZINÁRODNÍ LETY) a kteří pro další cestování nevyžadují vízum, budou přijaty k přepravě za předpokladu, že mají platný ID průkaz totožnosti. Předložení cestovního pasu pro tuto kategorii cestujících není povinné.

Dokumenty, které dávají občanům Ukrajiny právo opustit území Ukrajiny

Seznam dokumentů, který je vyžadován při pasové kontrole na Mezinárodním státním letišti Boryspil a dalších hraničních přechodech Ukrajiny nebyl k dnešnímu dni změněn.

Dokumenty, které dávají občanům Ukrajiny právo opustit území Ukrajiny:  cestovní pas občana Ukrajiny, cestovní doklad dítěte, diplomatický pas, úřední pas, průkaz totožnosti námořníka, osvědčení člena posádky.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Státní pohraniční službu Ukrajiny.

Pro tranzitní cestující s ukrajinskými cestovními pasy, kteří cestují přes letiště Berlín-Tegel (Berlín) do Kanady

Upozorňujeme cestující, kteří cestují přes Mezinárodní letiště Berlín-Tegel (TXL) do Kanady, že nemá letiště Berlín-Tegel tranzitní prostory. To znamená, že musí cestující mít schengenské vízum nebo biometrický cestovní pas pro přestup na let do Kanady. Nemá-li cestující Schengenské vízum nebo biometrický cestovní pas, bude mu odmítnut vstup do letadla, které odlétá do Kanady, a bude takový cestující dopraven do odletového letiště.

Pro cestující, kteří cestují z/do Spojeného království

Na níže uvedeném odkazu najdete informace o vyřízení celních a pasových formalit na mezinárodním letišti Londýn Gatwick:

 • kterou přepážku pro pasovou kontrolu zvolit: EU/UK (občané EU/Spojeného království) nebo Non-EU (pro občany zemí, které nejsou členy EU);
 • kdo může využít ePassport gates na letištích;
 • co musíte přichystat a mít pro ruce při pasové kontrole;
 • jak mohou cestující ze zemí, které nejsou členy EU, využít službu Registered Traveller, která umožňuje zrychlit proces pasové a celní kontroly UK border.
Vyřízení víza pro občany ČLR na letištích Boryspil a Oděsa

Občané ČLR mají nárok na zjednodušené vyřízení jednovstupového víza s platností do 15 dnů na státních hraničních přechodech Ukrajiny na mezinárodních letištích Boryspil a Oděsa, a to na základě vytištěných dokumentů (originálů nebo kopií), které potvrzují pobyt na území Ukrajiny za účelem podnikání nebo turistiky:

 1. pozvání na úředním tiskopise od zvoucí osoby vystavené územním orgánem nebo oddělením DMS (Státní migrační služba);
 2. pozvání od státního orgánu, státní instituce, státního podniku, státní organizace;
 3. žádost státních orgánů cizích států nebo mezinárodních organizací;
 4. potvrzení cestovního příkazu od hostitelské organizace (voucher), jež musí obsahovat údaje o rezervaci hotelu/místa pobytu na území Ukrajiny; rezervace hotelu;
 5. smlouva o poskytování cestovních služeb, která musí obsahovat údaje o rezervaci hotelu/místa pobytu na území Ukrajiny; rezervace hotelu.

Stáhnout ŽÁDOST pro vstup na Ukrajinu a tranzitní víza

Zjednodušený režim vstupu nezbavuje cizince povinností dodržovat následující požadavky hraniční kontroly:

 1. předložení platného cestovního dokladu, který musí splňovat následující požadavky:
  • doba platnosti pasu musí přesahovat plánovanou dobu pobytu na území Ukrajiny minimálně o 3 měsíce;
  • mít alespoň 2 strany v pase volné;
  • musí být vydán v předchozích deseti letech;
 2. absence vůči osobě rozhodnutí odpovědného státního orgánu Ukrajiny o zákazu vstupu na území Ukrajiny;
 3. doklad, potvrzující účel pobytu;
 4. doložit platné zdravotní pojištění a dostatečné finanční prostředky (částka v přepočtu 750 USD na 15 dní) k zajištění úhrady nákladů během předpokládaného pobytu na území a návratu do země původu nebo tranzitu do třetí země nebo doložit možnost legálního získání dostatečných finančních prostředků na území Ukrajiny.

Vyplnit formulář žádosti o vízum a zaregistrovat žádost o vízum k udělení víza na letišti Boryspil lze na webových stránkách http://visa.mfa.gov.ua.

Zdroj informací mfa.gov.ua

Vstup na území Schengenu

Ode dne 19. července 2013 platí v souladu s Schengenským hraničním kodexem (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013 ze dne 26.06.2013) následující pravidla upravující přeshraniční pohyb státních příslušníků třetích zemí v Schengenském prostoru:

 • pro překročení hranic Schengenského prostoru musí státní příslušníci třetích zemí mít cestovní doklad, který byl vydán v předchozích deseti letech a musí být platný nejméně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území členských států.
Pro cestující, kteří cestují z/do Gruzie

Povolení ke vstupu a pobytu cizích státních příslušníků v Abcházii a Cchinvali

Pro vstup a pobyt cizích státních příslušníků na území Abcházii a Cchinvali/Jižní Osetie je nutné obdržet povolení příslušných orgánů Gruzie.

Podrobnější informace lze získat na Velvyslanectví Gruzie v Ukrajině: [email protected], +38 044 220 0341.

Požadavky na přepravu předmětů s lithium-iontovými bateriemi na letištích Gruzie

V souladu s dodatečnými bezpečnostními pravidly v letecké dopravě zavedenými Leteckou bezpečnostní službou Gruzie, je zejména na letištích v Tbilisi a Kutaisi zakázáno přepravovat jako zapsaná zavazadla notebooky a také podobná zařízení (hodiny, kalkulačky, mobilní telefony, videokamery atd.) s lithium-iontovými bateriemi.

Všechny uvedené předměty a jiné položky obsahující lithium-iontové baterie lze přepravovat výhradně jako kabinové zavazadlo.

Pro cestující, kteří cestují z/do Curychu

Bezpečnostní kontrola na letišti v Curychu. Stáhnout dokument →

Letiště Curych: informace pro tranzitní a transferové cestující. Stáhnout dokument →

Letištní salónky na letišti v Curychu: na Mezinárodním letišti v Curychu je pro cestující Obchodní třídy a držitele karet Panorama Club Premium k dispozici letištní salónek Aspire Lounge, který se nachází v terminálu Dock E. 

Pro občany Běloruské republiky, kteří cestují z Litvy do Europy

Občané Běloruské republiky musí pro cestování z Vilnijusu přes Kyjev do Evropy mít vícevstupové schengenské vízum.

Jednovstupové vízum neumožňuje cestování po trase Vilnijus - Kyjev - Evopa - Kyjev - Vilnijus kvůli tomu, že dochází k překročení hranic Schengenského prostoru čtyřikrát.

Cestujícím, kteří mají jednovstupové Schengenské vízum, bude na letišti ve Vilniusu odmítnuta přeprava po zmíněné trase. Zajistěte si, prosím, vícevstupové schengenské vízum.

Pro cestující, kteří cestují z/do Ázerbájdžánu

V souladu se zákonem Ázerbájdžánské republiky č. 1079-IVQD ze dne 17.10.2014, kterým se mění Migrační zákoník Ázerbájdžánské republiky, musí cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti přechodně pobývající na území Ázerbájdžánské republiky po dobu více než 10 dnů přihlásit se podle místa pobytu, a to v souladu s odst. 1 a odst. 2. čl. 21 Migračního zákoníku Ázerbájdžánské republiky.

Přihlásit se musí na Státní migrační službě Ázerbájdžánské republiky nejpozději do 10 dnů od dne vstupu na území státu. Přihlásit se lze buď osobně, nebo zasláním naskenovaného formuláře s žádostí o přihlášení spolu s kopií pasu (stránka, která obsahuje osobní údaje a stránka s posledním vstupním razítkem) na elektronickou adresu ([email protected]) or in person.

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách Státní migrační služby Ázerbájdžánské republiky.

Telefonní číslo Státní migrační služby Ázerbájdžánské republiky pro dotazy – 919.

Upozornění! V případě porušení výše uvedeného požadavku bude osobě uložen správní trest ve formě pokuty ve výši 400 Ázerbájdžánských manatů (500 USD) nebo omezení vstupu na území státu po dobu nejméně jednoho roku.

Peking: bezvízový tranzit

Cizí státní příslušníci, kteří se nachází v Pekingu jako tranzitní cestující po dobu nejdéle 72 hodin, a kteří jsou držitelé pasů, vydaných zeměmi občanům, kterým je povolen 72-hodinový bezvízový tranzit, mohou požádat migrační službu mezinárodního letiště v Pekingu o povolení k bezvízovému tranzitnímu pobytu na území ČLR. Tato politika platí pouze pro cizí státní příslušníky, kteří vstupují do Číny a odlétají z mezinárodního letiště v Pekingu a jejichž pobyt je omezen pouze na město Peking.

V souladu s pravidly Ministerstva veřejné bezpečnosti ČLR, mohou cizinci využít politiky 72 hodinového bezvízového režimu za níže uvedených podmínek:

 • mají pas, který byl vydán jedním z 51 států z uvedeného seznamu níže;
 • mají platné mezinárodní cestovní doklady;
 • vyhovují podmínkám vstupu do konečné destinace (třetí země);
 • mají platnou navazující letenku do třetí země s potvrzenou rezervací místa a s odletem pouze z mezinárodního letiště v Pekingu do konečné destinace nejpozději do 72 hodin;

Politika 72 hodinového bezvízového tranzitu platí pro držitelé pasů následujících zemí: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Albánie, USA, Kanada, Brazílie, Mexiko, Argentina, Chile, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Brunej, Spojené arabské emiráty, Katar.

Indie: udělení víza při příletu

Indie zavedla pro turisty z více než 40 zemí víza při příletu pro pobyt na území státu do 30 dnů, a to včetně občanů následujících zemí: Ukrajina, Austrálie, Brazílie, Izrael, Indonésie, Keňa, Lucembursko, Německo, Norsko, SAE, Palestina, Rusko, Singapur, USA, Thajsko, Finsko, Japonsko.

Vízum platí pro vstup na území Indie přes letiště: Bangalore, Goa, Dillí, Bombaj, Kalkata, Kochi, Thiruvananthapuram, Hyderabad, Chennai.

Pro udělení víza je zapotřebí:

 1. Požádat o vízum online (nejpozději 4 dny před cestou). Vyplnit formulář.
 2. Zaplatit vízový poplatek ve výši 60 USD prostřednictvím webových stránek (nejpozději 4 dny před cestou).
 3. Vytisknout dokument ETA Electronic Travel Authorisation, tj. elektronicky udělené oprávnění k cestě, který bude zaslán na elektronickou adresu. Ujistěte se, že jste si s sebou na cestu do Indie vzali výtisk oprávnění ETA.

Při vyplnění formuláře nahrajte fotografii ve formátu JPG (10 Kb-1 Mb) a kopii první stránky pasu ve formátu PDF (10 až 300 KB).

Minimální doba platnosti pasu činí 6 měsíců. Cestující musí mít dostatečné finanční prostředky pro úhradu nákladů během pobytu na území Indie a také letenky/jízdenky v obou směrech.

Letenky do Indie lze zakoupit na webových stránkách UIA  (Dillí, Bombaj), na pokladnách UIA v Ukrajině   a  mimo území Ukrajiny a také na Kontaktním centru UIA  (Dillí, Bombaj, Goa, Bangalore, Hyderabad).

Indonésie: bezvízový režim vstupu

Indonésie zavedla bezvízový režim vstupu do země po dobu maximálně 30 dní pro občany 169 zemí, a to včetně občanů Ukrajiny.

Pro překročení hranice musí občané Ukrajiny předložit:

 • cestovní pas, platný po dobu přesahující 6 měsíců ode dne vstupu na území Indonésie;
 • zpáteční letenku/jízdenku nebo letenku/jízdenku do jiného státu (v případě tranzitu po zemi).

Podrobnější informace najdete na webových stránkách Velvyslanectví Ukrajiny v Indonésii.

Mobilní pasová kontrola pro občany USA a Kanady

V imigrační hale Terminálu č. 7 Mezinárodního letiště Johna F. Kennedyho v New Yorku je zavedena technologie Mobile Passport Control, která umožňuje zrychlit celní kontrolu pro občany Spojených států amerických a Kanady a také zkrátit čas čekání ve frontě pro ostatní cestující.

Aplikace MPC - Mobilní pasová kontrola byla vyvinuta korporací Airside Mobile spolu s Úřadem pro cla a ochranu hranic USA (CBP) a Mezinárodní radou letišť (ACI). Aplikace se používá na mnoha letištích v USA. Podrobnější informace jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Mobile Passport control.

Držitelé amerických a kanadských pasů mohou zdarma stáhnout aplikaci MPC na svůj chytrý telefon, vytvořit osobní profil (jméno, příjmení, datum narození, občanství) a následně aplikaci používat při cestování. Celní prohlášení je nutné vyplnit pomocí aplikace MPC po příletu na letiště JFK. Pak bude na mobilní zařízení zasláno elektronické potvrzení s QR kódem, který služba CBP skenuje v kabinách vybavených skenery.

Výhody MPC

 • Nestojíte ve frontě - využijte expres koridor MPC.
 • Vytvořte svůj profil a používejte jej při příštích cestách.
 • Vyplňování papírového formuláře není nutné.
 • Výkonná ochrana soukromí.
 • Služba je nabízena ZDARMA.

V Terminálu T na letišti JFK jsou také pro zjednodušení imigračních kontrol umístěny kiosky automatické pasové kontroly (Automated Passport Control – APC). Služba APC je k dispozici pro cestující, kteří mají povolení, jež bylo obdrženo prostřednictvím Elektronického systému cestovní registrace (ESTA) v rámci Programu bezvízového vstupu. Služba APC výrazně zkrátí čekací dobu pro mnohé cestující, kteří přijíždějí do New Yorku přes letiště JFK.

Egypt: imigrační karta

Věnujte prosím pozornost. Všichni cestující odlétající z Káhiry, Egypt, včetně těch, kteří se přihlásili online, a to buď se zavazadly, nebo bez nich, musí na odbavovací přepážce obdržet imigrační kartu, vyplnit ji a pak ji předložit během pasové kontroly.

ELEKTRONICKÁ PROHLÁŠENÍ PRO CESTUJÍCÍ DO KANADY

Všichni cestující, kteří cestují do Kanady, musí vyplnit imigrační kartu.

Chcete-li ušetřit čas, můžete vyplnit kartu předem online, a to pomocí bezplatné mobilní aplikace CanBorder – eDeclaration, pak jí můžete použít na letišti v Torontu a na dalších letištích, kde jsou nainstalovány automaty na prvotní kontrolu (Primary Inspection Kiosks).

Tato služba je k dispozici pro cestující se strojově čitelným cestovním dokladem, s výjimkou nezletilých osob cestujících bez doprovodu.

Mobilní aplikace CanBorder Vám zjednoduší a násobně zrychlí vyřízení celních formalit.

Více informací získáte na webových stránkách Canada Bodrer Services Agency.