Cestujeme s dětmi

 • Děti ve věku od 2 do 12 let
 • Malé děti (infanti) do 2 let
 • Dětské postýlky a skládací kočárky
 • Nedoprovázené nezletilé děti
 • Děti ve věku 2-12 let cestující ve skupině
 • Cestující s dětmi v různých přepravních třídách
 • Dětská jídla
Děti ve věku od 2 do 12 let

Děti ve věku od 2 do 12 let musí zaplatit příslušné dětské jízdné a musí jim být vystavena běžná letenka. Dětem, které zaplatily dětské jízdné, náleží na palubě samostané sedadlo cestujícího.

Cestující, kteří cestují s dětmi, mají právo na přednostní odbavení a na přednostní nástup do letadla

Malé děti (infanti) do 2 let

Malé dítě (infant) je dítě, které při zahájení cesty ještě nedovršilo věku dvou let. Datum odletu je rozhodující pro stanovení jízdného.

Jedno malé dítě může být přepravováno na klíně dospělé osoby. Pokud plánujete cestu se dvěma malými dětmi (infanty), musí být pro jedno z nich zakoupeno samostatné sedadlo za příslušné dětské jízdné. V tomto případě musí být použita pro samostaně sedící malé dítě sedačka typu autosedačky. V sedačce na samostatném sedadle může cestovat pouze dítě starší 6 měsíců.

Pozor! Sedačky typu autosedačky museí být úředně schválené pro leteckou přepravu dětí. Níže uvádíme příklady nálepek autorizujících použití sedaček:

stickers

Schválené sedačky typu autosedačky musí být funkční, nepoškozené a musí umožnovat připoutání.

Sedačka se musí vejít do prostoru 42 cm x 42 cm.

UIA nemůže poskytnout sedačky pro děti, prosíme proto, aby si cestující přinesli svou vlastní sedačku odpovídající předpisům.

Pozor. Podle legislativy na požadavky pro přepravu cestujících a zavazadel (“Passenger and Baggage Transportation Regulations”) – schválené Ministerstvem pro místní rozvoj Ukrajiny (N 735 30.11.2012) – následující kategorie cestujících nemohou být akceptovány k letecké přepravě:

 • novorozeňata do 7mi dnů věku;
 • předčasně narozené dítě, jehož korigovaný věk nedosáhl 9ti měsíců do data odletu.

Na samostatném sedadle mohou cestovat pouze děti do 2 let, avšak v takovém případě musíte použít dětskou autosedačku. K přepravě dítěte ve věku do 3 let můžete použít dětskou autosedačku, pokud váha dítěte nepřesahuje 18 kg.

Dětské postýlky a skládací kočárky

Dětské postýlky pro děti do 2 let věku jsou k dispozici pouze na UIA dálkových letech operovaných typem letadla se dvěma uličkami. Chcete-li této služby využít, je nutné jí vyžádat již v procesu rezervace. Na jiných letech UIA tato služba dostupná není.

Vzhledem k omezenému počtu kočárků pro děti nemůžeme bohužel vždy zaručit dostupnost dětského kočárku na palubě letadla. UIA může odmítnout poskytnutí dětského kočárku ve fázi rezervace a v jakékoli fázi letecké dopravy, pokud je letadlo vyměněno nebo jsou-li již zarezervovány všechny dostupné kočárky.

Dětské postýlky jsou dostupné na palubách letadel Boeing-767 a Boeing-777 ve všech cestovních třídách. Výjimka: na letadle typu Boeing-767 UR-GEA je dětská postýlka dostupná pouze ve třídách Economy Premium a Business.

Pokud cestujete s vlastní dětskou postýlkou (může být i autosedačka, přenosný koš), upozorňujeme, že tato postýlka nemůže být použita během letu, pouze je možné jí využít před odletem a po přistání. Malá skládací postýlka může být přepravena v úložném prostoru pro příruční zavazadla.

Dětský kočárek jakéhokoliv typu lze přepravovat zdarma pouze za předpokladu, že se používá k přepravě kojenců ve věku do 2 let. Můžete dítě dovézt v kočárku až ke ke vchodu do letadla. Velké kočárky musí být přepravovány jako zapsaná zavazadla.

Pokud se dětský kočárek nepoužívá k převozu kojence nebo v něm je přepravováno dítě od 2 let, v případě překročení spolu s dalšími zavazadly normy bezplatného převozu v patřičné třídě služeb, ke kočárku se používá platba za nadnormativní zavazadla.

Dětský kočárek, který ve složené formě včetně balení, nepřekračuje povolený počet, rozměry nebo hmotnost pro příruční zavazadla v cestovní třídě služeb, může být přepravován v kabině pro cestující v úložných prostorech nad hlavami cestujících, místo jednoho příručního zavazadla.

Dětské postýlky a skládací kočárkyDětské postýlky a skládací kočárky
Nedoprovázené nezletilé děti

Jedná-li se o cestující ve věku od 5 do 16 let, kteří nejsou doprovázeni dospělou osobou starší 18 let nebo, kteří cestují v jiné třídě (kabině) odděleně od svého dospělého doprovodu, jsou považováni za nedoprovázené děti.

Upozornění: Děti, které jsou v době odletu letu mladší než 5 let, nemohou cestovat bez doprovodu dospělé osoby, a to i v jiné třídě (kabině) na palubě letadla.

Cestující ve věku 5 až 16 let mohou cestovat na palubě UIA bez doprovodu dospělé osoby za předpokladu, že mají provedenou rezervaci použitím našich speciálních služeb pro nedoprovázené nezletilé děti (UM). Naše služby pro nedoprovázené nezletilé děti jsou k dispozici pro celé směrování – z letiště odletu až do konečné destinace. Použití služeb pro nedoprovázené nezletilé děti (UM) je povinné v následujících případech:

Lety Věk cestujícího
Vnitrostátní lety, tj. v rámci Ukrajiny až do 14 let
Mezinárodní lety až do 16 let
V rámci Ukrajiny + mezinárodní lety až do 16 let

Upozornění: Na žádost rodičů/doprovodu služba Nedoprovázeného dítěte může být zprostředkována pro cestující ve věku od 16 do 21 let.

Dovolujeme si upozornit, že na všech UIA letech je speciální služba Nedoprovázeného dítěte zpoplatněna a to dodatečným poplatkem k pné ceně letenky.

Poplatky za službu Nedoprovázeného dítěte
(pro jeden směr a jedno dítě*)

LETY UIA CENA ONLINE CENA NA LETIŠTI
Vnitrostátní přímé lety v rámci Ukrajiny (zóna 1) €35 €35
Vnitrostátní lety s přestupem v rámci Ukrajiny (zóna 1) €45 €45
Středně-dlouhé přímé mezinárodní lety z/do Ukrajiny (zóna 2/2a)
* výjimka – kromě přímých letů Londýn-Kyjev nebo Kyjev-Londýn
€60 €60
Přímé lety Londýn – Kyjev a Kyjev – Londýn (zóna 2/2a) €70 €70
Vnitrostátní + mezinárodní středně-dlouhé lety s přestupem v rámci Ukrajiny (zóna 2/2a) €80 €80
Středně-dlouhé mezinárodní lety s přestupem na Ukrajině (zóna 2/2a) €100 €100
Přímé mezinárodní dálkové lety (zóna 3) €90 €90
Vnitrostátní + mezinárodní dálkové lety s přestupem v rámci Ukrajiny (zóna 3) €100 €100
Mezinárodní středně-dlouhé lety + mezinárodní dálkové lety s přestupem na Ukrajině (zóna 3) €110 €110
Mezinárodní dálkové lety + mezinárodní dálkové lety s přestupem na Ukrajině (zóna 3) €150 €150
Ostatní společnosti Podle podmínek operujícího dopravce

*Bonus: Služba Nedoprovázeného dítěte pro 2 děti, které cestují na UIA mezinárodních návazných letech mimo Ukrajinu přes Kyjev je účtována pouze jedním poplatkem. Toto pravidlo platí pouze v případě, pokud jsou děti rezervovány pod jedním společným rezervačním kódem.

Definice jednotlivých zón:
Zóna 1: všechny vnitrostátní lety po Ukrajině
Zóna 2:

 • Evropa (kromě Ukrajiny);
 • Evropská část Ruska, ruská část Asie, včetně Sibiře s výjimkou dálného východu;
 • Centrální Asie: Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán;
 • Střední východ: Egypt, Libye, Jordánsko, Omán, Libanon, Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn, Saudská Arábie, Sýrie, Irák, Irán, Afghánistán, Pákistán, Jemen, Katar, Turecko, Ázerbajdžán, Arménie, Gruzie;
 • Severní Afrika: Alžír, Maroko, Tunis.

Zóna 2a: Izrael.

Zóna 3: Ostatní.

Kalkulační metoda: pokud trasa u nedoprovázeného dítěte (UM) zahrnuje letové segmenty v různých zónách, poplatek za nadváhu zavazadla je účtován podle zóny s nejvyšší hodnotou a tato sazba se vztahuje na celou cestu.

Služba Nedoprovázeného dítěte obsahuje:

 • standardní odbavené a příruční zavazadlo na základě cestovní třídy a podmínek tarifu. Za extra zavazadlo se aplikují standardní poplatky.
 • jídlo (ovesné vločky, croissant s marmeládou a jablečným džusem ve všech třídách služeb).
  * kromě letů Lvov - Tel Aviv - Lvov (783/784) a Charkov - Tel Aviv - Charkov (793/794)

Před zahájením cesty dítěte je zapotřebí vyplnit formulář Unaccompanied Minor Handling Advice.

Chcete-li ušetřit čas na odletovém letišti, který je nezbytný pro vyřízení a splnění všech formalit spojených s cestováním vašeho dítěte, doporučujeme vám, abyste se postarali předem o tyto náležitosti:

 • stáhnout a vyplnit formulář;
 • Vytiskněte potřebný počet kopií nezbytných pro cestu, jak je uvedeno ve formuláři;
 • na letišti odletu u odbavovací přepážky letu UIA je povinné odevzdat odbavovacímu agentovi vyplněný formulář. Vaše dítě obdrží zvláštní obálku pro dítě bez doprovodu, ve které budou uchovány veškeré potřebné doklady během letu.

Pokud si předem nepřipravíte formulář:

 • na letišti odletu u odbavovací přepážky letu UIA je povinné vyplnit formulář Unaccompanied Minor Handling Advice, který Vám poskytne autorizovaný agent.

Dále náš pozemní personál doprovodí Vaše dítě na palubu letadla, kde naši palubní průvodčí budou dohlížet na ně během celého letu.

Prosíme, abyste neodcházeli z letiště, dokud letadlo skutečně neodstartuje!
Po příletu na letiště určení doprovodí náš personál Vaše dítě v průběhu všech příletových procedur a předá Vaše dítě pověřené osobě.

Dítě může být předáno pouze osobě jmenované v Unaccompanied Handling Advice Form nebo autorizovanému agentovi dopravce, který bude doprovázet Vaše dítě na přestupním letišti.
Osoba, která bude očekávat dítě na letišti příletu, musí předložit svůj průkaz totožnosti.

Pokud osoba, která má podle formuláře Unaccompanied Handling Advice Form převzít dítě na letišti příletu, dítě nepřevezme, budeme nuceni vrátit dítě zpět na letiště odletu.V tomto případě bude nutné zaplatit všechny dodatečné náklady spojené s touto přepravou.

Službu Doprovod dítěte (UMNR) nelze objednat:

 • V případě, že je dítěti k plánovanému dni odletu méně než 5 let.
 • Pro cestujícího se zdravotním postižením ve věku od 5 do 16 let.
 • Pokud je překročena kvóta stanovená leteckou společností podílející se na přepravě pro počet nedoprovázených dětí bez doprovodu na jeden let.
 • V případě, že činí čekací doba na přestup na letišti více než 5 hodin.
 • V případě, že dojde ke změně letišť pro spoj.
 • Cestování děti, které jsou občany Moldavské republiky na letech s UIA z / do Moldavské republiky. Tato omezení jsou stanovena platnými právními předpisy Moldavské republiky, a to čl. l Zákona č. 269-XIII ze dne 9. 11. 1994. V souladu s právními předpisy mají mladiství právo opustit a vstoupit na území Moldavské republiky pouze za doprovodu jejich právního zástupce nebo doprovázející osoby jmenované na základě žádosti právním zástupcem, jehož podpis na ní byl ověřen notářem. Doprovázející osoba musí být plně fyzický způsobilou, a musí v souladu s ustanoveními tohoto zákona doprovázet a zastupovat nezletilou osou po celou dobu její cesty do zahraničí. Společnost UIA, jakožto právnická osoba, nemůže zabezpečit doprovod dítěte jedním zaměstnancem během všech fází přepravy, a také během pobytu dítěte v zahraničí, jak to vyžaduje výše uvedený zákon.

Poznámky:

Musí v souladu s rozhodnutím francouzské vlády nedoprovázené děti, které jsou občany Francie a dalších zemí, jejichž rodiče (resp. jeden z rodičů) mají povolení k pobytu na území Francie, předložit při hraniční kontrole při opuštění Francie originál povolení k opuštění země (autorisation de sortie de territoire). Povolení musí být předloženo společně s průkazem totožnosti nezletilé osoby a kopií průkazu totožnosti rodiče, který povolení podepsal. Tento požadavek platí pro cestující mladší 18 let.

Na linkách UIA do Spojených států je služba Doprovod dítěte poskytována pouze do letiště v New Yorku (JFK) Rodiče / opatrovníci musí dítě převzít na letišti JFK, a to bez ohledu na konečné místo určení. Dokonce i v případě uzavřené smlouvy o vzájemném uznávání přepravních dokladů nepředává společnost UIA nedoprovázené dítě jinému dopravci.

Podmínky refundace nevyužité služby cestování dítěte bez doprovodu dospělých na základě žádosti cestujícího / plátce*:

 • Před odletem letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena - refundaci ceny zaplacených služeb nebo jejich přeobjednání na jiný let (má-li UIA takovou možnost) lze provést v místě zakoupení příslušných služeb. V případě objednání a zaplacení služeb na webových stránkách UIA musí cestující / plátce* zaslat příslušnou žádost na elektronickou adresu, ze které byl cestujícímu / plátci* zaslán dopis obsahující potvrzení objednávky, nebo kontaktovat Kontaktní centrum UIA.
 • Po odletu letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena, avšak nebyla využitá cestujícím:
  • Refundaci ceny lze provést prostřednictvím Oddělení pro vztahy se zákazníky UIA nebo pomocí kontaktního formuláře.
  • Přeobjednání těchto služeb na jiný let (má-li UIA takovou možnost) lze provést prostřednictvím Kontaktního centra UIA.

* UPOZORNĚNÍ: Refundace peněžních prostředků se provádí buď na účet osoby uvedené ve stvrzence, potvrzující zaplacení služeb, nebo na účet, ze kterého byla platba za služby provedena. V případě, že chybí údaje o plátci, se refundace peněžních prostředků provádí cestujícímu, a to na základě jeho žádosti.

Refundace peněžních prostředků se provádí na základě stvrzenky o platbě za služby a dokladů totožnosti.

UIA si vyhrazuje právo refundaci odmítnout v případě, že podal cestující příslušnou žádost po uplynutí 12 měsíců ode dne vystavení příslušné stvrzenky o platbě za služby.

Děti ve věku 2-12 let cestující ve skupině

UIA nabízí přepravu dětských skupin na všech svých letech

Upozornění! Každá skupina 30 dětí musí být doprovázena minimálně jednou dospělou osobou starší 18 let.

Pokud plánujete přepravu skupiny dětí, připravte prosím, seznam dětí ve skupině, který zahrnuje:

 • Jméno dítěte
 • Datum narození dítěte
 • Jméno doprovodu
 • Datum narození doprovodu

Seznam musí být předložen při odbavení a na pasové kontrole.

Cestující s dětmi v různých přepravních třídách

Je vaše dítě ve věku od 5 do 16 let a cestuje v jiné přepravní (kabinové) třídě na palubě letadla než vy jako rodič nebo jeho dospělý doprovod? V takovém případě je pro dítě služba pro děti bez doprovodu povinná.
Detailní informace o službě jsou zde zde.

Upozornění: Děti, které jsou v době odletu letu mladší než 5 let, nemohou cestovat odděleně bez doprovodu dospělé osoby v jiné třídě (kabině) na palubě letadla.

Dětská jídla

Nabízíme chutné a výživné pokrmy pro naše malé cestující. Můžete se seznámit s nabídkou dětských jídel a objednat si jídlo pro děti zde.

Důležité: Objednávka dětské stravy je možná pouze u mezinárodních letů UIA

Jsme vždy rádi, že vidíme malé cestující na palubě našich letadel a děláme vše pro to, aby byla letecká cesta pro vaše děti co nejpohodlnější a nejpříjemnější.

Vezměte prosím na vědomí. Na lety s partnerskými leteckými společnostmi UIA se mohou vztahovat omezení služeb. Pro více informací kontaktujte pokladnu, kde jste si letenku zakoupili. Informace získáte také v centru zákaznické podpory UIA.