Cestujeme s dětmi

 • Děti ve věku od 2 do 12 let
 • Malé děti (infanti) do 2 let
 • Dětské postýlky a skládací kočárky
 • Nedoprovázené nezletilé děti
 • Děti ve věku 2-12 let cestující ve skupině
 • Dětská jídla
Děti ve věku od 2 do 12 let

Děti ve věku od 2 do 12 let musí zaplatit příslušné dětské jízdné a musí jim být vystavena běžná letenka. Dětem, které zaplatily dětské jízdné, náleží na palubě samostané sedadlo cestujícího.

Cestující, kteří cestují s dětmi, mají právo na přednostní odbavení a na přednostní nástup do letadla

Malé děti (infanti) do 2 let

Malé dítě (infant) je dítě, které při zahájení cesty ještě nedovršilo věku dvou let. Datum odletu je rozhodující pro stanovení jízdného.

Jedno malé dítě může být přepravováno na klíně dospělé osoby. Pokud plánujete cestu se dvěma malými dětmi (infanty), musí být pro jedno z nich zakoupeno samostatné sedadlo za příslušné dětské jízdné. V tomto případě musí být použita pro samostaně sedící malé dítě sedačka typu autosedačky. V sedačce na samostatném sedadle může cestovat pouze dítě starší 6 měsíců.

Sedačka typu autosedačky může být využita pro přepravu dětí do 3 let, případně starších, pokud jejich váha nepřesáhne 18 kg.

Pozor! Sedačky typu autosedačky museí být úředně schválené pro leteckou přepravu dětí. Níže uvádíme příklady nálepek autorizujících použití sedaček:

Schválené sedačky typu autosedačky musí být funkční, nepoškozené a musí umožnovat připoutání.

Sedačka se musí vejít do prostoru 42 cm x 42 cm.

UIA nemůže poskytnout sedačky pro děti, prosíme proto, aby si cestující přinesli svou vlastní sedačku odpovídající předpisům.

Pozor. Podle legislativy na požadavky pro přepravu cestujících a zavazadel (“Passenger and Baggage Transportation Regulations”) – schválené Ministerstvem pro místní rozvoj Ukrajiny (N 735 30.11.2012) – následující kategorie cestujících nemohou být akceptovány k letecké přepravě:

 • novorozeňata do 7mi dnů věku;
 • předčasně narozené dítě, jehož korigovaný věk nedosáhl 9ti měsíců do data odletu.
Dětské postýlky a skládací kočárky

Dětské postýlky pro děti do 2 let věku jsou k dispozici pouze na UIA dálkových letech operovaných typem letadla se dvěma uličkami. Chcete-li této služby využít, je nutné jí vyžádat již v procesu rezervace. Na jiných letech UIA tato služba dostupná není.
Upozornění: počet postýlek pro miminka na palubě je omezen.

Dětské postýlky jsou dostupné na palubách letadel Boeing-767 a Boeing-777 ve všech cestovních třídách. Výjimka: na letadle typu Boeing-767 UR-GEA je dětská postýlka dostupná pouze ve třídách Premium Economy a Business.

Pokud cestujete s vlastní dětskou postýlkou (může být i autosedačka, tzv. vajíčko), upozorňujeme, že tato postýlka nemůže být použita během letu, pouze je možné jí využít před odletem a po přistání. Malá skládací postýlka může být přepravena v úložném prostoru pro příruční zavazadla.

Cestující s dítětem do 2 let věku může bezplatně odbavit jeden plně skládací dětský kočárek, ve kterém můžete dítě dovézt až ke dveřím do letadla, kde kočárek převezme pozemní personál a naloží jej do zavazadlového prostoru. Po přistání požádejte palubní personál UIA o jeho vydání.

Nedoprovázené nezletilé děti

Cestující ve věku 5 až 16 let mohou cestovat na palubě UIA bez doprovodu dospělé osoby za předpokladu, že mají provedenou rezervaci použitím našich speciálních služeb pro nedoprovázené nezletilé děti (UM). Naše služby pro nedoprovázené nezletilé děti jsou k dispozici pro celé směrování – z letiště odletu až do konečné destinace. Použití služeb pro nedoprovázené nezletilé děti (UM) je povinné v následujících případech:

Lety Věk cestujícího
Vnitrostátní lety, tj. v rámci Ukrajiny až do 14 let
Mezinárodní lety až do 16 let
V rámci Ukrajiny + mezinárodní lety až do 16 let

Upozornění: Na žádost rodičů/doprovodu služba Nedoprovázeného dítěte může být zprostředkována pro cestující ve věku od 16 do 17 let.

Dovolujeme si upozornit, že na všech UIA letech je speciální služba Nedoprovázeného dítěte zpoplatněna a to dodatečným poplatkem k pné ceně letenky.

Poplatky za službu Nedoprovázeného dítěte
(pro jeden směr a jedno dítě*)

LETY UIA CENA ONLINE CENA NA LETIŠTI
Vnitrostátní přímé lety v rámci Ukrajiny (zóna 1) €35 €35
Vnitrostátní lety s přestupem v rámci Ukrajiny (zóna 1) €45 €45
Středně-dlouhé přímé mezinárodní lety z/do Ukrajiny (zóna 2/2a)
* výjimka – kromě přímých letů Londýn-Kyjev nebo Kyjev-Londýn
€60 €60
Přímé lety Londýn – Kyjev a Kyjev – Londýn (zóna 2/2a) €70 €70
Vnitrostátní + mezinárodní středně-dlouhé lety s přestupem v rámci Ukrajiny (zóna 2/2a) €80 €80
Středně-dlouhé mezinárodní lety s přestupem na Ukrajině (zóna 2/2a) €100 €100
Přímé mezinárodní dálkové lety (zóna 3/4) €90 €90
Vnitrostátní + mezinárodní dálkové lety s přestupem v rámci Ukrajiny (zóna 3/4) €100 €100
Mezinárodní středně-dlouhé lety + mezinárodní dálkové lety s přestupem na Ukrajině (zóna 3/4) €110 €110
Mezinárodní dálkové lety + mezinárodní dálkové lety s přestupem na Ukrajině (zóna 3/4) €150 €150
Ostatní společnosti Podle podmínek operujícího dopravce

*Bonus: Služba Nedoprovázeného dítěte pro 2 děti, které cestují na UIA mezinárodních návazných letech mimo Ukrajinu přes Kyjev je účtována pouze jedním poplatkem. Toto pravidlo platí pouze v případě, pokud jsou děti rezervovány pod jedním společným rezervačním kódem.

Definice jednotlivých zón:
Zóna 1: všechny vnitrostátní lety po Ukrajině
Zóna 2:

 • Evropa (kromě Ukrajiny);
 • Evropská část Ruska, ruská část Asie, včetně Sibiře s výjimkou dálného východu;
 • Centrální Asie: Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán;
 • Střední východ: Egypt, Libye, Jordánsko, Omán, Libanon, Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn, Saudská Arábie, Sýrie, Irák, Irán, Afghánistán, Pákistán, Jemen, Katar, Turecko, Ázerbajdžán, Arménie, Gruzie;
 • Severní Afrika: Alžír, Maroko, Tunis.

Zóna 2a: Izrael.

Zóna 3:

 • Ruský Dálný východ: Magadanská oblast, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsk), Sachalin, Chabarovsk, Čukotka;
 • Indie, Srí Lanka, Čína, Severní Korea, Jižní Korea, Nepál, Bangladéš, Bhútán, Barma, Thajsko, Vietnam, Laos, Kambodža;
 • USA, Kanada.

Zóna 4: Ostatní.

Kalkulační metoda: pokud trasa u nedoprovázeného dítěte (UM) zahrnuje letové segmenty v různých zónách, poplatek za nadváhu zavazadla je účtován podle zóny s nejvyšší hodnotou a tato sazba se vztahuje na celou cestu.

Služba Nedoprovázeného dítěte obsahuje:

 • standardní odbavené a příruční zavazadlo na základě cestovní třídy a podmínek tarifu. Za extra zavazadlo se aplikují standardní poplatky.
 • jídlo (ve všech cestovních třídách).

Pokud chcete využít služby pro nedoprovázené nezletilé děti je nezbytné vyplnit formulář Unaccompanied Minor Handling Advice Form, který si můžete vyžádat u autorizovaných agentů.

Naši autorizovaní agenti doprovodí Vaše dítě do letadla, kde náš palubní personál na ně bude dohlížet během letu.

Prosíme, abyste neodcházeli z letiště, dokud letadlo skutečně neodstartuje!
Po příletu na letiště určení doprovodí náš personál Vaše dítě v průběhu všech příletových procedur a předá Vaše dítě pověřené osobě.

Dítě může být předáno pouze osobě jmenované v Unaccompanied Handling Advice Form nebo autorizovanému agentovi dopravce, který bude doprovázet Vaše dítě na přestupním letišti.
Osoba, která bude očekávat dítě na letišti příletu, musí předložit svůj průkaz totožnosti.

Pokud osoba, která má podle formuláře Unaccompanied Handling Advice Form převzít dítě na letišti příletu, dítě nepřevezme, budeme nuceni vrátit dítě zpět na letiště odletu.V tomto případě bude nutné zaplatit všechny dodatečné náklady spojené s touto přepravou.

Službu Doprovod dítěte (UMNR) nelze objednat:

 • V případě, že je dítěti k plánovanému dni odletu méně než 5 let.
 • Pro cestujícího se zdravotním postižením ve věku od 5 do 16 let.
 • Pokud je překročena kvóta stanovená leteckou společností podílející se na přepravě pro počet nedoprovázených dětí bez doprovodu na jeden let.
 • V případě, že činí čekací doba na přestup na letišti více než 5 hodin. Výjimky: Letiště v Curychu a Amsterodamu, bez jakýchkoli omezení na dobu čekání, a to v případě, že se příští let uskuteční ve stejný den.
 • V případě, že dojde ke změně letišť pro spoj.
 • Cestování děti, které jsou občany Moldavské republiky na letech s UIA z / do Moldavské republiky. Tato omezení jsou stanovena platnými právními předpisy Moldavské republiky, a to čl. l Zákona č. 269-XIII ze dne 9. 11. 1994. V souladu s právními předpisy mají mladiství právo opustit a vstoupit na území Moldavské republiky pouze za doprovodu jejich právního zástupce nebo doprovázející osoby jmenované na základě žádosti právním zástupcem, jehož podpis na ní byl ověřen notářem. Doprovázející osoba musí být plně fyzický způsobilou, a musí v souladu s ustanoveními tohoto zákona doprovázet a zastupovat nezletilou osou po celou dobu její cesty do zahraničí. Společnost UIA, jakožto právnická osoba, nemůže zabezpečit doprovod dítěte jedním zaměstnancem během všech fází přepravy, a také během pobytu dítěte v zahraničí, jak to vyžaduje výše uvedený zákon.

Poznámky:

Musí v souladu s rozhodnutím francouzské vlády nedoprovázené děti, které jsou občany Francie a dalších zemí, jejichž rodiče (resp. jeden z rodičů) mají povolení k pobytu na území Francie, předložit při hraniční kontrole při opuštění Francie originál povolení k opuštění země (autorisation de sortie de territoire). Povolení musí být předloženo společně s průkazem totožnosti nezletilé osoby a kopií průkazu totožnosti rodiče, který povolení podepsal. Tento požadavek platí pro cestující mladší 18 let.

Na linkách UIA do Spojených států je služba Doprovod dítěte poskytována pouze do letiště v New Yorku (JFK) Rodiče / opatrovníci musí dítě převzít na letišti JFK, a to bez ohledu na konečné místo určení. Dokonce i v případě uzavřené smlouvy o vzájemném uznávání přepravních dokladů nepředává společnost UIA nedoprovázené dítě jinému dopravci.

Požadavky platí na všech letech s odletem z Ženevy: pokud dítě není doprovázeno jedním z rodičů, nebo cestuje za doprovodu příbuzných, je potřeba doložit povolení rodičů podepsané jedním z rodičů potvrzující, že jejich dítě smí opustit zemi a k tomuto povolení je nutné doložit fotokopii ID dokladu rodiče, který toto povolení podepsal. Pokud je dítě doprovázeno alespoň jedním z rodičů, pak toto povolení není vyžadováno.

Při objednání služby Doprovod dítěte pro děti, které jsou občany ostatních zemí, a to buď rezidenty, nebo mající povolení k pobytu, je třeba vzít v úvahu požadavky národních právních předpisů zemí, ze kterých se uskutečňuje přeprava se společností UIA.

Podmínky refundace nevyužité služby cestování dítěte bez doprovodu dospělých na základě žádosti cestujícího / plátce*:

 • Před odletem letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena - refundaci ceny zaplacených služeb nebo jejich přeobjednání na jiný let (má-li UIA takovou možnost) lze provést v místě zakoupení příslušných služeb. V případě objednání a zaplacení služeb na webových stránkách UIA musí cestující / plátce* zaslat příslušnou žádost na elektronickou adresu, ze které byl cestujícímu / plátci* zaslán dopis obsahující potvrzení objednávky, nebo kontaktovat Kontaktní centrum UIA.
 • Po odletu letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena, avšak nebyla využitá cestujícím:
  • Refundaci ceny lze provést prostřednictvím Oddělení pro vztahy se zákazníky UIA nebo pomocí kontaktního formuláře.
  • Přeobjednání těchto služeb na jiný let (má-li UIA takovou možnost) lze provést prostřednictvím Kontaktního centra UIA.

* UPOZORNĚNÍ: Refundace peněžních prostředků se provádí buď na účet osoby uvedené ve stvrzence, potvrzující zaplacení služeb, nebo na účet, ze kterého byla platba za služby provedena. V případě, že chybí údaje o plátci, se refundace peněžních prostředků provádí cestujícímu, a to na základě jeho žádosti.

Refundace peněžních prostředků se provádí na základě stvrzenky o platbě za služby a dokladů totožnosti.

UIA si vyhrazuje právo refundaci odmítnout v případě, že podal cestující příslušnou žádost po uplynutí 12 měsíců ode dne vystavení příslušné stvrzenky o platbě za služby.

Děti ve věku 2-12 let cestující ve skupině

UIA nabízí přepravu dětských skupin na všech svých letech

Upozornění! Každá skupina 30 dětí musí být doprovázena minimálně jednou dospělou osobou starší 18 let.

Pokud plánujete přepravu skupiny dětí, připravte prosím, seznam dětí ve skupině, který zahrnuje:

 • Jméno dítěte
 • Datum narození dítěte
 • Jméno doprovodu
 • Datum narození doprovodu

Seznam musí být předložen při odbavení a na pasové kontrole.

Dětská jídla

Nabízíme chutné a výživné pokrmy pro naše malé cestující. Můžete se seznámit s nabídkou dětských jídel a objednat si jídlo pro děti zde.

Důležité: Objednávka dětské stravy je možná pouze u mezinárodních letů UIA

Vítáme na palubách UIA všechny děti a rádi se postaráme o váš pohodlný let.

Upozornění. Na letech s partnerskými leteckými společnostmi mohou být služby omezeny. Více informací získáte v prodejních kancelářích u vašich prodejců a také v UIA Kontaktním centru.