Cestujeme s dětmi

 • Děti ve věku od 2 do 12 let
 • Malé děti (infanti) do 2 let
 • Dětské postýlky a skládací kočárky
 • Nedoprovázené nezletilé děti
 • Děti ve věku 2-12 let cestující ve skupině
 • Dětská jídla
Děti ve věku od 2 do 12 let

Děti ve věku od 2 do 12 let musí zaplatit příslušné dětské jízdné a musí jim být vystavena běžná letenka. Dětem, které zaplatily dětské jízdné, náleží na palubě samostané sedadlo cestujícího.

Cestující, kteří cestují s dětmi, mají právo na přednostní odbavení a na přednostní nástup do letadla

Malé děti (infanti) do 2 let

Malé dítě (infant) je dítě, které při zahájení cesty ještě nedovršilo věku dvou let. Datum odletu je rozhodující pro stanovení jízdného.

Jedno malé dítě může být přepravováno na klíně dospělé osoby. Pokud plánujete cestu se dvěma malými dětmi (infanty), musí být pro jedno z nich zakoupeno samostatné sedadlo za příslušné dětské jízdné. V tomto případě musí být použita pro samostaně sedící malé dítě sedačka typu autosedačky. V sedačce na samostatném sedadle může cestovat pouze dítě starší 6 měsíců.

Sedačka typu autosedačky může být využita pro přepravu dětí do 3 let, případně starších, pokud jejich váha nepřesáhne 18 kg.

Pozor! Sedačky typu autosedačky museí být úředně schválené pro leteckou přepravu dětí. Níže uvádíme příklady nálepek autorizujících použití sedaček:

Schválené sedačky typu autosedačky musí být funkční, nepoškozené a musí umožnovat připoutání.

Sedačka se musí vejít do prostoru 42 cm x 42 cm.

UIA nemůže poskytnout sedačky pro děti, prosíme proto, aby si cestující přinesli svou vlastní sedačku odpovídající předpisům.

Pozor. Podle legislativy na požadavky pro přepravu cestujících a zavazadel (“Passenger and Baggage Transportation Regulations”) – schválené Ministerstvem pro místní rozvoj Ukrajiny (N 735 30.11.2012) – následující kategorie cestujících nemohou být akceptovány k letecké přepravě:

 • novorozeňata do 7mi dnů věku;
 • předčasně narozené dítě, jehož korigovaný věk nedosáhl 9ti měsíců do data odletu.
Dětské postýlky a skládací kočárky

Dětské postýlky pro děti do 2 let věku jsou k dispozici pouze na UIA dálkových letech operovaných typem letadla se dvěma uličkami. Chcete-li této služby využít, je nutné jí vyžádat již v procesu rezervace. Na jiných letech UIA tato služba dostupná není.
Upozornění: počet postýlek pro miminka na palubě je omezen.
Z důvodu odlišné konfigurace sedadel na palubě letadla s registrací UR-GEA, jsou postýlky pro miminka na tomto letu k dispozici pouze v Premium Economy a Business třídě.

Pokud cestujete s vlastní dětskou postýlkou (může být i autosedačka, tzv. vajíčko), upozorňujeme, že tato postýlka nemůže být použita během letu, pouze je možné jí využít před odletem a po přistání. Malá skládací postýlka může být přepravena v úložném prostoru pro příruční zavazadla.

Cestující s dítětem do 2 let věku může bezplatně odbavit jeden plně skládací dětský kočárek, ve kterém můžete dítě dovézt až ke dveřím do letadla, kde kočárek převezme pozemní personál a naloží jej do zavazadlového prostoru. Po přistání požádejte palubní personál UIA o jeho vydání.

Nedoprovázené nezletilé děti

Cestující ve věku 5 až 16 let mohou cestovat na palubě UIA bez doprovodu dospělé osoby za předpokladu, že mají provedenou rezervaci použitím našich speciálních služeb pro nedoprovázené nezletilé děti (UM). Naše služby pro nedoprovázené nezletilé děti jsou k dispozici pro celé směrování – z letiště odletu až do konečné destinace. Použití služeb pro nedoprovázené nezletilé děti (UM) je povinné v následujících případech:

Lety Věk cestujícího
Vnitrostátní lety, tj. v rámci Ukrajiny až do 14 let
Mezinárodní lety až do 16 let
V rámci Ukrajiny + mezinárodní lety až do 16 let

Upozornění: Na žádost rodičů/doprovodu služba Nedoprovázeného dítěte může být zprostředkována pro cestující ve věku od 16 do 17 let.

Dovolujeme si upozornit, že na všech UIA letech je speciální služba Nedoprovázeného dítěte zpoplatněna a to dodatečným poplatkem k pné ceně letenky.

Poplatky za službu Nedoprovázeného dítěte
(pro jeden směr a jedno dítě*)

Let Cena
UIA vnitrostátní lety po Ukrajině (přímé a návazné lety) €20
UIA středně-dlouhé lety (Zóna 2 a 2a) do/z/přes Ukrajinu, přímé a návazné lety. Kromě: přímých letů Kyjev – Londýn/ Londýn - Kyjev €60
UIA přímé lety Kyjev – Londýn a Londýn - Kyjev €70
UIA dálkové lety (Zóna 3 a 4) a kombinace vnitrostátních/středně-dlouhých letů (Zóny 1, 2 a 2a) a dálkových letů, přímých a návazných letů €85
Ostatní společnosti Podle podmínek operujícího dopravce

*Bonus: Služba Nedoprovázeného dítěte pro 2 děti, které cestují na UIA mezinárodních návazných letech mimo Ukrajinu přes Kyjev je účtována pouze jedním poplatkem. Toto pravidlo platí pouze v případě, pokud jsou děti rezervovány pod jedním společným rezervačním kódem.

Definice jednotlivých zón:
Zóna 1: všechny vnitrostátní lety po Ukrajině
Zóna 2:

 • Evropa (kromě Ukrajiny);
 • Evropská část Ruska, ruská část Asie, včetně Sibiře s výjimkou dálného východu;
 • Centrální Asie: Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán;
 • Střední východ: Egypt, Libye, Jordánsko, Omán, Libanon, Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn, Saudská Arábie, Sýrie, Irák, Irán, Afghánistán, Pákistán, Jemen, Katar, Turecko, Ázerbajdžán, Arménie, Gruzie;
 • Severní Afrika: Alžír, Maroko, Tunis.

Zóna 2a: Izrael.

Zóna 3:

 • Ruský Dálný východ: Magadanská oblast, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsk), Sachalin, Chabarovsk, Čukotka;
 • Indie, Srí Lanka, Čína, Severní Korea, Jižní Korea, Nepál, Bangladéš, Bhútán, Barma, Thajsko, Vietnam, Laos, Kambodža;
 • USA, Kanada.

Zóna 4: Ostatní.

Kalkulační metoda: pokud trasa u nedoprovázeného dítěte (UM) zahrnuje letové segmenty v různých zónách, poplatek za nadváhu zavazadla je účtován podle zóny s nejvyšší hodnotou a tato sazba se vztahuje na celou cestu.

Služba Nedoprovázeného dítěte obsahuje:

 • standardní odbavené a příruční zavazadlo na základě cestovní třídy a podmínek tarifu. Za extra zavazadlo se aplikují standardní poplatky.
 • jídlo (ve všech cestovních třídách).

UPOZORNĚNÍ! Služba nedoprovázeného dítěte není možná na těchto UIA letech:

 • pokud návazné spojení letu na letišti přesáhne 4 hodiny.
  Výjimka: letiště v Amsterdamu a Curychu - neomezeně pokud je návazný let ve stejný den.
 • pokud je při přestupu návazný let z jiného letiště.

Na letech do USA se společností UIA, je služba pro nedoprovázené dítě zajišťována pouze na letiště JFK v New Yorku. Příbuzní/zákonní zástupci si musí dítě vyzvednout na letišti JFK bez   ohedu na cílovou destinaci. I když mají společnosti vzájemné přepravní dohody, společnost UIA neposkytuje službu pro nedoprovázené dítě ve spolupráci s jinými společnostmi.

Pokud chcete využít služby pro nedoprovázené nezletilé děti je nezbytné vyplnit formulář Unaccompanied Minor Handling Advice Form, který si můžete vyžádat u autorizovaných agentů.

Naši autorizovaní agenti doprovodí Vaše dítě do letadla, kde náš palubní personál na ně bude dohlížet během letu.

Prosíme, abyste neodcházeli z letiště, dokud letadlo skutečně neodstartuje!
Po příletu na letiště určení doprovodí náš personál Vaše dítě v průběhu všech příletových procedur a předá Vaše dítě pověřené osobě.

Dítě může být předáno pouze osobě jmenované v Unaccompanied Handling Advice Form nebo autorizovanému agentovi dopravce, který bude doprovázet Vaše dítě na přestupním letišti.
Osoba, která bude očekávat dítě na letišti příletu, musí předložit svůj průkaz totožnosti.

Pokud osoba, která má podle formuláře Unaccompanied Handling Advice Form převzít dítě na letišti příletu, dítě nepřevezme, budeme nuceni vrátit dítě zpět na letiště odletu.V tomto případě bude nutné zaplatit všechny dodatečné náklady spojené s touto přepravou.

Děti ve věku 2-12 let cestující ve skupině

UIA nabízí přepravu dětských skupin na všech svých letech

Upozornění! Každá skupina 30 dětí musí být doprovázena minimálně jednou dospělou osobou starší 18 let.

Pokud plánujete přepravu skupiny dětí, připravte prosím, seznam dětí ve skupině, který zahrnuje:

 • Jméno dítěte
 • Datum narození dítěte
 • Jméno doprovodu
 • Datum narození doprovodu

Seznam musí být předložen při odbavení a na pasové kontrole.

Kromě toho musí být tento seznam odeslán na oddělení UIA Passenger Service Department před zahájením odbavení letu na adresu [email protected].

Dětská jídla

Nabízíme chutné a výživné pokrmy pro naše malé cestující. Můžete se seznámit s nabídkou dětských jídel a objednat si jídlo pro děti zde.

Důležité: Objednávka dětské stravy je možná pouze u mezinárodních letů UIA

Vítáme na palubách UIA všechny děti a rádi se postaráme o váš pohodlný let.

Upozornění. Na letech s partnerskými leteckými společnostmi mohou být služby omezeny. Více informací získáte v prodejních kancelářích u vašich prodejců a také v UIA Kontaktním centru.