Přeprava zvířat

Pokud plánujete převoz zvířete, informujte prosím UIA předem: contact@flyuia.com, +380 44 581 50 50.*

UIA přepravuje následující živá zvířata bud´ v kabině nebo v prostoru letadla: psi a kočky.

Zaplaťte si přepravu psa nebo kočky na palubě alespoň 24 hodin do odletu a ušetříte až 50%.

Klikněte zde pro rezervaci přepravy zvířete na charterových letech.

Prosím kontaktujte cargo@flyuia.com nebo +380 44 593 7676 o možnosti přepravy jiných zvířat jako cargo.

informace o dopravě
 • Obecné předpisy
 • Uklidňující léky a sedativa
 • Domácí zvířata v kabině
 • Služební zvířata
 • Zvířata v prostoru letadla
 • Přeprava zvířat charterovými lety
 • Požadavky k přepravnímu boxu
 • Omezení týkající se přepravy zvířat
 • Podmínky refundace nevyužitých služeb
Obecné předpisy

Přeprava zvířat je předmětem státních předpisů týkajících se dovozu, vývozu a přepravy živých zvířat. Cestující převážející zvířata musí poskytnout veškeré potřebné doklady, jako jsou:

 • povolení k vývozu, dovozu nebo přepravě;
 • zdravotní a očkovací průkaz atd.

Zvířata musí být doprovázena dospělými cestujícími, pokud to bylo dříve dohodnuto s UIA.

Zvíře přesahující maximální hmotnost (včetně přepravní klece) 75 kg (165 liber)* bude přepravováno jako náklad.

Celková hmotnost domácího zvířete v kabině není zahrnuta do maximální hmotnosti zavazadla. Přeprava domácích zvířat v kabině (kromě služebních zvířat) vždy podléhá zaplacení poplatků za nadváhu zavazadel.

Uklidňující léky a sedativa
 • Podávání sedativ zvířatům, s výjimkou za určitých podmínek a pod dozorem veterináře, se nedoporučuje. Běžně používané uklidňující léky snížují krevní tlak, k čemuž dochází také ve vysokých nadmořských výškách.
 • Kombinace vysoké nadmořské výšky a léků může být nebezpečná pro stará a chronicky nemocná zvířata, nebo pro zvířata ve stresu. Udržování přepravního boxu před odletem na temném, chladném a klidném místě může působit na zklidnění většiny zvířat.
 • Pokud je podávání sedativ vašemu zvířeti určeno veterinářem, název léku a doba podání léku musí být jasně vyznačeny na přepravním boxu.
Domácí zvířata v kabině

Zvířata musí být čistá a zdravá, uložená v přepravce s měkkými stěnami odolné proti prosakování a zápachu (měkké tašky a košíky určené k přepravě malých psů a koček v kabině jsou přípustné).

Maximální hmotnost zvířete spolu s přepravkou: 10 kg
Velikost přepravky: 55 x 40 x 23 cm

Přepravní kontejner musí být dostatečně prostorný, aby mohlo zvíře stát, ležet a otočit se.

V jednom kontejneru je povoleno převážet maximálně 3 zvířata za předpokladu, že se vzájemně znají a váha kontejneru včetně zvířat nepřekročí 10 kg a rozměry kontejneru nepřesáhnou 55 x 40 x 23 cm. Přeprava kočky a psa v jednom kontejneru není povolena.

Přepravka musí být držena cestujícím nebo uložena vpředu pod sedadlem. Nesmí být umístěna na sedadle.

Povolujeme pouze jednu přepravku na cestujícího na daném letu.

UIA může odmítnout převézt zvíře pokud nejsou výše uvedené požadavky splněny.

Služební zvířata

Za asistenční zvíře je považován:

 • slepecký pes, pes pro osoby se sluchovým postižením, nebo asistenční pes (bez ohledu na váhu a rozměry), který doprovází nevidomé cestující, cestující se sluchovým postižením, nebo paraplegiky;
 • asistenční pes (bez ohledu na váhu a rozměry) doprovázející státní úředníky a záchranný tým;
 • domácí zvíře (pes nebo kočka do maximální váhy 10 kg) pro emocionální podporu cestujícím se sníženou pohyblivostí.

Asistenční zvíře může být akceptováno na palubě letadla bez poplatku za těchto podmínek:

 • Přeprava je předem potvrzena UIA přes e-mail contact@flyuia.com nebo telefonicky 800 080 487.
 • Služební zvíře musí být čisté a zdravé.
 • Psi musí mít obojek, vodítko a náhubek, kočky – obojek a vodítko.
 • V případě požadavku zástupce UIA, budou k dispozici všechny potřebné dokumenty potvrzující, že asistenční pes je vycvičen k doprovodu postižených cestujících, kteří jsou na něm závislí

V případě přepravy zvířata z psychických důvodů, je nutné předložit lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře potvrzující potřebu doprovodu.

Zvířata v prostoru letadla

Zvířata musí být čistá a zdravá. Přepravka pro zvířata bude:

 • dostatečně dlouhá, aby zvíře mohlo stát vzpřímeně, přirozeně se otočit a lehnout si.
 • čistá, odolná proti protečení, útěku a poškrábání;
 • vhodná pro přepravu a manipulaci (krmení, podávání vody, čištění);
 • dobře ventilovaná alespoň na třech stranách.

Ručně vyrobené přepravky nejsou k přepravě zvířat v prostoru letadla přijatelné.

Ve stejné přepravce mohou být přepravovány maximálně 2 dospělá zvířata srovnatelné velikosti, každé o max. váze 14 kg.

Cestující, vlastník domácího zvířete, musí zvířeti poskytnout dostatek jídla a vody po celou dobu trvání letu. UIA může odmítnout přepravu zvířete pokud nejsou výše uvedené požadavky splněny.

* Upozornění. Přeprava zvířat o hmotnosti 32 kg až 75 kg (70 lb až 165 lb) v odbaveném prostoru není povolena do/z těchto letišť: Bangkok, Brusel, Černovice, Dnipro, Dubaj, Ivano-Frankivsk, Lviv, New York, Praha, Toronto, Vilnius, Záporoží.

Přeprava zvířat charterovými lety
 • Pokud plánujete přepravy psa nebo kočky na UIA charterovém letu, informujte vaši cestovní kancelář předem.
 • Po odsouhlasení přepravy, která je zpoplatněna, uhraďte poplatek za tuto službu ve vaší cestovní kanceláři, na UIA webu, nebo v kanceláři UIA, případně až při odbavení na letišti pokud je platba prováděna mimo území Ukrajiny.
 • V případě platby na přepážce UIA, sdělte vašemu cestovnímu agentovi místo platby.
 • Pokud jste poplatek za přepravu zvířete zaplatili na přepážce nebo přes web UIA, předložte doklad o zaplacení při odbavení na letišti.
 • V případě platby za přepravu psa nebo kočky na palubě letadla do 24 hodin před odletem charterového letu, můžete uplatnit slevu 50%.
 • Na letech do destinací Sharm el Sheikh nebo Hurghada, může UIA přepravovat v odbaveném prostoru maximálně 2 domácí zvířata.
Požadavky k přepravnímu boxu

Ručně vyrobené kontejnery nejsou přijatelné pro přepravu zvířat v zavazadlovém prostoru. Kontejnery pro přepravu zvířat musí splňovat následující požadavky:

 • Musí být čisté a nepoškozené, dostatečně pevné a musí být uzavřeny po celou cestu, aby se zabránilo úniku zvířete.
 • Odvětrávané alespoň ze tří stran. Větrání je zajištěno otevřenou stranou přepravního boxu (mohou to být dveře) a větracími otvory. Větrací otvory musí být přiměřené proti úniku zvířete, nebo zakryté síťkou. Celková odvětrávací plocha musí tvořit alespoň 16% z celkové plochy ze čtyř stran. Přídavné otvory na střeše nebo na stranách přepravního boxu jsou povoleny pro lepší odvětrávání.
 • Musí být správně označeny; štítky nesmí blokovat větrací otvory.
 • Každé zvíře v přepravním boxu musí mít dostatek místa, aby se mohlo ve stoje otočit, vzpřímeně stát, sedět a pohodlně ležet. Maximální velikost přepravního boxu: délka – 110 cm (43in), šířka – 75 cm (29in), výška – 75 cm (29in). Maximální váha (přepravní box + zvířata) v zavazadlovém prostoru – do 75 kg (165 lb)*.
 • Musí být k dispozici nádoby na jídlo a vodu. Nádoby musí být vhodné pro zvíře. Nádoby musí být přístupné z vnějšku bez otevření dveří. Cestující je povinen poskytnout dostatek jídla a vody po celou dobu letu.
 • Rukojeti musí být k dispozici podél středu obou dlouhých stran přepravního boxu. Pokud má přepravní box kola, musí být odstraněna, nebo vyřazena z provozu.
 • Musí být vyrobeny z netoxických materiálů: skleněné vlákno, kov, trvrdé plasty, kovové pletivo, masivní dřevo nebo překližka. Přepravní boxy vyrobené výhradně z kovového nebo drátěného pletiva nejsou vhodné pro leteckou přepravu.
 • Některé přepravní boxy z tvrdých plastů nemusí být vhodné pro velké, nebo agresivní psy. Speciální přepravní boxy z tvrdého dřeva, kovu, překližky nebo podobného materiálu, se dvěmi dveřními upevňovacími prvky na každé straně, jsou přijatelné.
 • Nesmí způsobit zranění zvířete. Všechny vnitřní hrany musí být hladké nebo zaoblené.
 • Podlahová plocha musí být pevná a nepropustná. Dveře musí tvořit jednu celou stranu přepravního boxu. Dveře mohou být buď posuvné nebo otočné, z plastu, ze svařovaného nebo litého kovu dostatečné pevnosti a tloušťky, aby se vyloučila deformace dveří zvířetem.
 • Pletivo musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke zranění zvířete.
Omezení týkající se přepravy zvířat

Podmínky refundace nevyužitých služeb

Podmínky refundace ceny nevyužitých služeb přepravy zvířat v zavazadlovém prostoru jako zapsaného zavazadla na základě žádosti cestujícího / plátce*:

 • Před odletem letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena - refundaci ceny zaplacených služeb nebo jejich přeobjednání na jiný let (má-li UIA takovou možnost) lze provést v místě zakoupení příslušných služeb. V případě objednání a zaplacení služeb na webových stránkách UIA musí cestující / plátce* zaslat příslušnou žádost na elektronickou adresu, ze které byl cestujícímu / plátci* zaslán dopis obsahující potvrzení objednávky, nebo kontaktovat Kontaktní centrum UIA.
 • Po odletu letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena, avšak nebyla využitá cestujícím:

Podmínky refundace ceny nevyužitých služeb přepravy zvířat na palubě letadla.

 • Refundace ceny zaplacených služeb nebo přeobjednání těchto služeb na jiný let (má-li UIA takovou možnost) se provádí v případě, že podá cestující / plátce * žádost do místa zakoupení služeb, a to nejpozději 24 hodin před časem odletu, uvedeném na letence, na který byla služba zakoupena. V případě objednání a zaplacení služeb na webových stránkách UIA musí cestující / plátce* ve výše uvedené lhůtě zaslat příslušnou žádost na elektronickou adresu, ze které byl cestujícímu / plátci* zaslán dopis obsahující potvrzení objednávky, nebo kontaktovat Kontaktní centrum UIA.
 • Refundace ceny zaplacených služeb nebo jejich přeobjednání na jiný let není možné v případě, že byla cestujícím / plátcem* podána žádost méně než 24 hodin před časem odletu letu uvedeným na letence na který byla služba zakoupena, nejedná-li se o případy níže uvedené.

Výjimka: Refundace ceny zaplacených služeb se provádí na základě žádosti cestujícího / plátce* podané do Oddělení pro vztahy se zákazníky UIA po odletu letu / alternativního letu, a to v následujících případech:

 • cestujícímu nebyly z viny UIA poskytnuty služby, a to i tehdy, pokud nebyly mu na alternativním letu poskytnuty služby stejné, jako ty, které si cestující vybral a zaplatil pro let, který byl zrušen, odložen nebo opožděn;
 • cestujícímu byla z viny UIA odepřena přeprava.

Pro podání žádosti do Oddělení pro vztahy se zákazníky UIA měl by cestující vyplnit na webových stránkách UIA kontaktní formulář.

* UPOZORNĚNÍ: Refundace peněžních prostředků se provádí buď na účet osoby uvedené ve stvrzence, potvrzující zaplacení služeb, nebo na účet ze kterého byla platba za služby provedena. V případě, že chybí údaje o plátci, se refundace peněžních prostředků provádí cestujícímu, a to na základě jeho žádosti.

Refundace peněžních prostředků se provádí na základě stvrzenky o platbě za služby a dokladů totožnosti.

UIA si vyhrazuje právo refundaci odmítnout v případě, že podal cestující příslušnou žádost po uplynutí 12 měsíců ode dne vystavení příslušné stvrzenky o platbě za služby.

U letů s partnerskými leteckými společnostmi UIA se mohou použít provozní omezení. Pro více informací kontaktujte prosím kancelář prodeje letenek, kde jste vaše letenky zakoupili, nebo call centrum UIA na: contact@flyuia.com.