Přeprava zvířat

Přepravujeme pouze psy a kočky – jak v kabině letadla, tak i v nákladovém prostoru.

Pokud si přejete přepravit zvíře letem UIA, dejte nám prosím vědět předem.

informace o dopravě
 • Obecná pravidla a normy přepravy
 • Uklidňující léky a sedativa
 • Domácí zvířata v kabině
 • Služební zvířata v kabině letadla
 • Zvířata pro emocionální podporu v kabině letadla
 • Zvířata v prostoru letadla
 • Přeprava zvířat charterovými lety
 • Požadavky k přepravnímu boxu
 • Omezení týkající se přepravy zvířat
 • Podmínky refundace nevyužitých služeb
Obecná pravidla a normy přepravy
 • UIA přepravuje pouze psy a kočky:
  • v kabině letadla – do 10 kg/22lb (včetně schrány),
  • v nákladovém prostoru – do 75 kg /165 lb (včetně schrány).
 • Zvířata mohou být přepravována pouze s dospělými cestujícími po předchozím souhlasu UIA.
 • Přeprava domácích zvířat (s výjimkou služebních zvířat a zvířat za účelem emocionální podpory) vždy podléhá zaplacení poplatku za nadlimitní zavazadla. V případě platby za přepravu kočky nebo psa v kabině, a to nejméně 24 hodin před odletem, můžete ušetřit až 50% z ceny. Sleva se nevztahuje na zvířata přepravovaná v nákladovém prostoru. Tuto službu si můžete objednat přes online formulář nebo v prostřednictvím Kontaktního centra UIA.
 • Pravidla pro přepravu zvířat na letech UIA a informace o platbách jsou dále uvedeny na stránkách o přepravě zavazadel.
 • Společnost UIA nenese odpovědnost za odmítnutí Vašeho zvířete v případě vstupu/tranzitu na území jiné země. Přeprava je možná za předpokladu, že cestující nese plnou odpovědnost za přepravované zvíře.
 • Přeprava zvířat se řídí požadavky orgánů země vývozu, dovozu a tranzitu. Pro přepravu je nutné mít k dispozici následující doklady:
  • Povolení pro vývoz, dovoz nebo tranzit zvířete do dotyčné země;.
  • Platné lékařské osvědčení, očkovací průkaz a další doklady splňující hygienické a karanténní předpisy platná v zemích vývozu, dovozu nebo tranzitu.
 • Zvířata by měla být přepravována jako náklad, pokud se jedná o:
  • přepravu zvířat o hmotnosti vyšší než 32 kg/70 lb (hmotnost vč. schrány) a není potvrzena přepravcem;
  • hmotnost zvířat vč. schrány, která přesahuje 75 kg / 165 lb.
 • Pro přepravu zvířat jako nákladu, prosíme, využijte následující kontakty: cargo@flyuia.com, +380 44 593 7676.
Uklidňující léky a sedativa
 • Podávání sedativ zvířatům, s výjimkou za určitých podmínek a pod dozorem veterináře, se nedoporučuje. Běžně používané uklidňující léky snížují krevní tlak, k čemuž dochází také ve vysokých nadmořských výškách.
 • Kombinace vysoké nadmořské výšky a léků může být nebezpečná pro stará a chronicky nemocná zvířata, nebo pro zvířata ve stresu. Udržování přepravního boxu před odletem na temném, chladném a klidném místě může působit na zklidnění většiny zvířat.
 • Pokud je podávání sedativ vašemu zvířeti určeno veterinářem, název léku a doba podání léku musí být jasně vyznačeny na přepravním boxu.
Domácí zvířata v kabině

Zvířata musí být čistá a zdravá, uložená v přepravce s měkkými stěnami odolné proti prosakování a zápachu (měkké tašky a košíky určené k přepravě malých psů a koček v kabině jsou přípustné).

Maximální hmotnost zvířete spolu s přepravkou: 10 kg
Velikost přepravky: 55 x 40 x 23 cm

Přepravní kontejner musí být dostatečně prostorný, aby mohlo zvíře stát, ležet a otočit se.

V jednom kontejneru je povoleno převážet maximálně 3 zvířata za předpokladu, že se vzájemně znají a váha kontejneru včetně zvířat nepřekročí 10 kg a rozměry kontejneru nepřesáhnou 55 x 40 x 23 cm. Přeprava kočky a psa v jednom kontejneru není povolena.

Přepravka musí být držena cestujícím nebo uložena vpředu pod sedadlem. Nesmí být umístěna na sedadle.

Povolujeme pouze jednu přepravku na cestujícího na daném letu.

UIA může odmítnout převézt zvíře pokud nejsou výše uvedené požadavky splněny.

Služební zvířata v kabině letadla

Služební zvířata jsou:

 • Vodící psi sloužící k doprovázení nevidomých a/nebo neslyšících cestujících i cestujících s ochrnutými dolními končetinami;
 • asistenční psi úředníků státní správy a záchranných týmů.

Služební zvířata jsou přepravována bez omezení hmotnosti a velikosti.

Služební zvířata jsou přepravována zdarma a za následujících podmínek:

 • Přeprava zvířete musí být předem odsouhlasena s UIA a objednána pomocí online formuláře.
 • Zvířata musí být čistá a zdravá.
 • Psi musí mít obojky, vodítka a náhubky.
 • Na požádání zástupci UIA musí být předloženy všechny doklady potvrzující, že služební pes je vyškolen pro doprovázení cestujícího se zdravotním postižením, který je na něm závislý.

Maximální počet služebních zvířat v kabině na jednoho cestujícího:

 • 1 služební zvíře (SVAN).

Doporučuje se umístit zvíře k oknu k nohám cestujícího.

Zvířata pro emocionální podporu v kabině letadla

Zvířata pro emocionální podporu jsou:

 • malá zvířata (psi nebo kočky do hmotnosti až 10 kg) pro emocionální podporu cestujících.

Přeprava zvířat pro emocionální podporu v kabině letadla je zdarma a za následujících podmínek:

 • Přeprava zvířete pro emocionální podporu musí být předem odsouhlasena s UIA. Za účelem emocionální podpory zašlete předem online žádost o přepravě zvířete pro emocionální podporu.
 • Zvířata musí být čistá a zdravá.
 • Psi musí mít obojky, vodítka a náhubky, kočky - obojky a vodítka.
 • V případě přepravy zvířete, které vykonává funkci emocionální podpory, musíte od lékaře poskytnout odpovídající potvrzení, že doprovod takového zvířete skutečně potřebujete.

Maximální počet služebních zvířat v kabině na cestujícího:

 • 1 zvíře pro emoční podporu (ESAN).

Doporučuje se umístit zvíře k oknu, do rukou cestujícího.

Zvířata v prostoru letadla

Zvířata v prostoru letadlaZvířata v prostoru letadlaZvířata v prostoru letadlaZvířata v prostoru letadla

Zvířata musí být čistá a zdravá. Přepravka pro zvířata bude:

 • dostatečně dlouhá, aby zvíře mohlo stát vzpřímeně, přirozeně se otočit a lehnout si.
 • čistá, odolná proti protečení, útěku a poškrábání;
 • vhodná pro přepravu a manipulaci (krmení, podávání vody, čištění);
 • dobře ventilovaná alespoň na třech stranách.

Ručně vyrobené přepravky nejsou k přepravě zvířat v prostoru letadla přijatelné.

Ve stejné přepravce mohou být přepravovány maximálně 2 dospělá zvířata srovnatelné velikosti, každé o max. váze 14 kg.

Pokud zvířata + kontejner váží mezi 32 kg a 75 kg *, měla by být objednána přeprava nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem. Předobjednejte si službu pomocí online formuláře.

Cestující, vlastník domácího zvířete, musí zvířeti poskytnout dostatek jídla a vody po celou dobu trvání letu. UIA může odmítnout přepravu zvířete pokud nejsou výše uvedené požadavky splněny.

* Upozornění. Přeprava zvířat o hmotnosti 32 kg až 75 kg (70 lb až 165 lb) v odbaveném prostoru není povolena do/z těchto letišť: Bangkok, Brusel, Černovice, Dnipro, Dubaj, Ivano-Frankivsk, Lviv, New York, Praha, Toronto, Vilnius, Záporoží.

Přeprava zvířat charterovými lety
 • Pokud plánujete přepravy psa nebo kočky na UIA charterovém letu, informujte vaši cestovní kancelář předem.
 • Po odsouhlasení přepravy, která je zpoplatněna, uhraďte poplatek za tuto službu ve vaší cestovní kanceláři, na UIA webu, nebo v kanceláři UIA, případně až při odbavení na letišti pokud je platba prováděna mimo území Ukrajiny.
 • V případě platby na přepážce UIA, sdělte vašemu cestovnímu agentovi místo platby.
 • Pokud jste poplatek za přepravu zvířete zaplatili na přepážce nebo přes web UIA, předložte doklad o zaplacení při odbavení na letišti.
 • V případě platby za přepravu psa nebo kočky na palubě letadla do 24 hodin před odletem charterového letu, můžete uplatnit slevu 50%.
 • Na letech do destinací Sharm el Sheikh nebo Hurghada, může UIA přepravovat v odbaveném prostoru maximálně 2 domácí zvířata.
Požadavky k přepravnímu boxu

Ručně vyrobené kontejnery nejsou přijatelné pro přepravu zvířat v zavazadlovém prostoru. Kontejnery pro přepravu zvířat musí splňovat následující požadavky:

Požadavky k přepravnímu boxuPožadavky k přepravnímu boxuPožadavky k přepravnímu boxu
 • Musí být čisté a nepoškozené, dostatečně pevné a musí být uzavřeny po celou cestu, aby se zabránilo úniku zvířete.
 • Odvětrávané alespoň ze tří stran. Větrání je zajištěno otevřenou stranou přepravního boxu (mohou to být dveře) a větracími otvory. Větrací otvory musí být přiměřené proti úniku zvířete, nebo zakryté síťkou. Celková odvětrávací plocha musí tvořit alespoň 16% z celkové plochy ze čtyř stran. Přídavné otvory na střeše nebo na stranách přepravního boxu jsou povoleny pro lepší odvětrávání.
 • Musí být správně označeny; štítky nesmí blokovat větrací otvory.
 • Každé zvíře v přepravním boxu musí mít dostatek místa, aby se mohlo ve stoje otočit, vzpřímeně stát, sedět a pohodlně ležet. Maximální velikost přepravního boxu: délka – 110 cm (43in), šířka – 75 cm (29in), výška – 75 cm (29in). Maximální váha (přepravní box + zvířata) v zavazadlovém prostoru – do 75 kg (165 lb)*.
 • Musí být k dispozici nádoby na jídlo a vodu. Nádoby musí být vhodné pro zvíře. Nádoby musí být přístupné z vnějšku bez otevření dveří. Cestující je povinen poskytnout dostatek jídla a vody po celou dobu letu.
 • Rukojeti musí být k dispozici podél středu obou dlouhých stran přepravního boxu. Pokud má přepravní box kola, musí být odstraněna, nebo vyřazena z provozu.
 • Musí být vyrobeny z netoxických materiálů: skleněné vlákno, kov, trvrdé plasty, kovové pletivo, masivní dřevo nebo překližka. Přepravní boxy vyrobené výhradně z kovového nebo drátěného pletiva nejsou vhodné pro leteckou přepravu.
 • Některé přepravní boxy z tvrdých plastů nemusí být vhodné pro velké, nebo agresivní psy. Speciální přepravní boxy z tvrdého dřeva, kovu, překližky nebo podobného materiálu, se dvěmi dveřními upevňovacími prvky na každé straně, jsou přijatelné.
 • Nesmí způsobit zranění zvířete. Všechny vnitřní hrany musí být hladké nebo zaoblené.
 • Podlahová plocha musí být pevná a nepropustná. Dveře musí tvořit jednu celou stranu přepravního boxu. Dveře mohou být buď posuvné nebo otočné, z plastu, ze svařovaného nebo litého kovu dostatečné pevnosti a tloušťky, aby se vyloučila deformace dveří zvířetem.
 • Pletivo musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke zranění zvířete.
Omezení týkající se přepravy zvířat

UPOZORNĚNÍ! Od 1. července 2021 je zakázána přeprava brachycefalických zvířat na letech UIA jako odbavených zavazadel.

Přeprava brachycefalických zvířat (včetně smíšených plemen) na letech UIA je povolena pouze v kabině letadla pod podmínkou, že hmotnost zvířete s kontejnerem nepřesahuje 10 kg. V takovém případě musí být kontejner pro přepravu zvířat o jednu velikost větší než normální a s větráním na 4 stranách.Podmínky refundace nevyužitých služeb

Podmínky refundace ceny nevyužitých služeb přepravy zvířat v zavazadlovém prostoru jako zapsaného zavazadla na základě žádosti cestujícího / plátce*:

 • Před odletem letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena - refundaci ceny zaplacených služeb nebo jejich přeobjednání na jiný let (má-li UIA takovou možnost) lze provést v místě zakoupení příslušných služeb. V případě objednání a zaplacení služeb na webových stránkách UIA musí cestující / plátce* zaslat příslušnou žádost na elektronickou adresu, ze které byl cestujícímu / plátci* zaslán dopis obsahující potvrzení objednávky, nebo kontaktovat Kontaktní centrum UIA.
 • Po odletu letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena, avšak nebyla využitá cestujícím:

Podmínky refundace ceny nevyužitých služeb přepravy zvířat na palubě letadla.

 • Refundace ceny zaplacených služeb nebo přeobjednání těchto služeb na jiný let (má-li UIA takovou možnost) se provádí v případě, že podá cestující / plátce * žádost do místa zakoupení služeb, a to nejpozději 24 hodin před časem odletu, uvedeném na letence, na který byla služba zakoupena. V případě objednání a zaplacení služeb na webových stránkách UIA musí cestující / plátce* ve výše uvedené lhůtě zaslat příslušnou žádost na elektronickou adresu, ze které byl cestujícímu / plátci* zaslán dopis obsahující potvrzení objednávky, nebo kontaktovat Kontaktní centrum UIA.
 • Refundace ceny zaplacených služeb nebo jejich přeobjednání na jiný let není možné v případě, že byla cestujícím / plátcem* podána žádost méně než 24 hodin před časem odletu letu uvedeným na letence na který byla služba zakoupena, nejedná-li se o případy níže uvedené.

Výjimka: Refundace ceny zaplacených služeb se provádí na základě žádosti cestujícího / plátce* podané do Oddělení pro vztahy se zákazníky UIA po odletu letu / alternativního letu, a to v následujících případech:

 • cestujícímu nebyly z viny UIA poskytnuty služby, a to i tehdy, pokud nebyly mu na alternativním letu poskytnuty služby stejné, jako ty, které si cestující vybral a zaplatil pro let, který byl zrušen, odložen nebo opožděn;
 • cestujícímu byla z viny UIA odepřena přeprava.

Pro podání žádosti do Oddělení pro vztahy se zákazníky UIA měl by cestující vyplnit na webových stránkách UIA kontaktní formulář.

* UPOZORNĚNÍ: Refundace peněžních prostředků se provádí buď na účet osoby uvedené ve stvrzence, potvrzující zaplacení služeb, nebo na účet ze kterého byla platba za služby provedena. V případě, že chybí údaje o plátci, se refundace peněžních prostředků provádí cestujícímu, a to na základě jeho žádosti.

Refundace peněžních prostředků se provádí na základě stvrzenky o platbě za služby a dokladů totožnosti.

UIA si vyhrazuje právo refundaci odmítnout v případě, že podal cestující příslušnou žádost po uplynutí 12 měsíců ode dne vystavení příslušné stvrzenky o platbě za služby.

U letů s partnerskými leteckými společnostmi UIA se mohou použít provozní omezení. Pro více informací kontaktujte prosím kancelář prodeje letenek, kde jste vaše letenky zakoupili, nebo call centrum UIA na: contact@flyuia.com.