Předběžná žádost o přepravu služebního psa v kabině letadla

OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlaste se do Panorama zde

VAŠE KONTAKTY

ÚDAJE O VAŠEM LETU

INFORMACE O PSU

Důležité: přeprava zvířat je povolena za předpokladu, že cestující převezme plnou zodpovědnost za zvíře a zajistí veškerá nezbytná zdravotní a/nebo očkovací osvědčení, povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu požadovaná zákony a pravidly země odletu, tranzitu a příletu.

Na žádost UIA musí být poskytnuty doklady potvrzující, že asistenční pes je vycvičen k doprovodu, stejně jako potřebu doprovodu cestujícího, který se obrátil s takovou žádostí.

Žádost o přepravu zvířete musí být odeslána do Kontaktního centra UIA nejpozději 24 hodiny před plánovaným odletem.

povinné údaje