PŘEDOBJEDNÁVKA PRO PŘEPRAVU ZVÍŘAT (KOČKA / PES) V KABINĚ CESTUJÍCÍCH

Pozor! Před vyplněním níže uvedeného online formuláře byste si měli přečíst omezení přepravy zvířat uložená některými zeměmi, a to pod odkazem "OMEZENÍ PŘEPRAVY ZVÍŘAT".

OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlašte se do PANORAMA CLUB zde.

VAŠE KONTAKTY

ÚDAJE O VAŠEM LETU

INFORMACE O PŘEPRAVOVANÉM ZVÍŘETI

Důležité: Přeprava zvířat je povolena za předpokladu, že cestující převezme plnou zodpovědnost za zvíře a zajistí veškerá nezbytná zdravotní a/nebo očkovací osvědčení, povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu požadovaná zákony a pravidly země odletu, tranzitu a příletu.

Přeprava zvířat (s výjimkou služebních zvířat) je vždy předmětem platby dle tarifní struktury UIA.

Povinné údaje