Cestující se speciálními požadavky

Upozornění cestujícím: určitá omezení v poskytování služeb se mohou vyskytnout v případě letů s UIA partnerskými společnostmi. Pro více informací, prosíme, kontaktujte kancelář prodeje letenek, kde jste vaše letenky zakoupili, nebo kontaktní oddělení UIA.

Zde najdete informace o UIA letadlové flotile a konfiguraci sedadel v letadle.

 • Cestující se zdravotními postiženími
 • Formulář pro lékařský záznam (MEDIF)
 • Těhotné ženy, rodičky a novorozeňata
 • Odmítnutí přepravy
 • Cestující na nosítkách
 • Cestující na kolečkovém křesle
 • Zrakově a sluchově postižení cestující
 • Dodatečný kyslík
 • Stížnosti a nároky cestujících se zdravotním postižením
Cestující se zdravotními postiženími

Jste-li cestující s omezenou mobilitou a potřebujete naší asistenci během letu nebo před odbavením na letišti, prosíme, abyste nám zaslali váš požadavek na asistenci předem:

 • minimálně 72 hodin před odletem pro cestující vyžadující nosítka;
 • minimálně 48 hodin před odletem pro cestující s omezenou mobilitou.

Podmínky přepravy

Abychom mohli process odbavení hladce vyřídit, žádáme cestující s omezenou mobilitou, aby se dostavili k odbavení předem:

 • minimálně 90 minut před plánovaným odletem (individuální cestující);
 • minimálně 120 minut před plánovaným odletem (skupiny / více cestujících s omezenou mobilitou).

Pokud letíte přes letiště Schiphol v Amsterdamu.
Musí být asistenční služby pro cestující s omezenou pohyblivostí vyžádány na letišti Schiphol, na přepážce společnosti Axxicom, nejpozději 1 hodinu před odletem (podle předpisu (EC) č. 1107 Evropského parlamentu a rady).

Formulář pro lékařský záznam (MEDIF)

Pro správné vyhodnocení typu asistence a její následné poskytnutí je nutné, aby cestující s omezenou mobilitou, společně s ošetřujícím lékařem, který vydal lékařské prohlášení, vyplnili formulář MEDIF = Medical Information Form, ve kterém budou uvedeny detaily zdravotního stavu cestujícího do dne plánovaného odletu a požadavky k asistenci

Lékařské prohlášení a vyplněný MEDIF jsou požadovány od cestujících s následujícími zdravotními omezeními:

 • jejichž chování, duševní nebo fyzický stav jim neumožňuje cestovat bez asistence, cestující, kteří mohou být nebezpeční sami sobě, pro jiné osoby, nebo pro bezpečnost letu;
 • cestující na nosítkách;
 • cestující s nakažlivou nemocí, přenosnou na jiné cestující, posádku kabiny a ostatní personál na palubě;
 • cestující vyžadující lékařskou pomoc, kyslík navíc nebo lékařské vybavení na palubě. .
Zde si můžete stáhnout MEDIF k vyplnění..

Vyplněný MEDIF je nutné nám zaslat nejpozději 48 hodin před odletem.

Lékařské prohlášení a vyplněný MEDIF se vždy vztahují pouze ke konkrétnímu datu a letu a jsou platná pouze při dodržení všech podmínek.
Vážné zhoršení zdravotního stavu v době mezi již předloženým formulářem (MEDIF) a datem odletu, vyžaduje vyplnění nového formuláře a vydání nového prohlášení od lékaře.

MEDIF není možné vyplnit po telefonu.

Cestující s omezenou mobilitou, která vyžaduje lékařské prohlášení s následným vyplněním MEDIFu, musí být doprovázeni osobou ve věku od 18ti let.

Doprovod cestujícího s omezenou mobilitou musí být osoba starší 18ti let, adekvátně vyškolená a s lékařskými znalostmi, vztahujícími se ke zdravotnímu stavu cestujícího.

Požadavky týkající se lékařských potřeb pro cestujícího musí být uvedeny na formuláři.

Lékařské prohlášení není vyžadováno od cestujících s běžným zdravím, kteří potřebují asistenci na letišti a/nebo během nástupu do letadla:

 • osoby s omezenou pohyblivostí s trvalým hendikepem (vrozeným nebo dlouhodobým);
 • cestující, kteří mají smyslové poškození (slepí, hluší, němí);
 • cestující, kteří jsou hendikepovaní věkem;
 • budoucí matky s dobrým zdravím, až do a včetně 35. týdne jednočetného těhotenství ( až do 32. týdne v případě vícečetného těhotenství);
 • cestující, kteří potřebují kolečkové křeslo atd.

Lékařské prohlášení také není vyžadováno od cestujících s chronickým onemocněním (od narození nebo dlouhodobě), kteří jsou držiteli karty FREMEC.

(Frequent Traveller’s Medical Card), která je v době odletu platná a je vystavena lékařským oddělením jakéhokoliv IATA leteckého dopravce. Tato karta umožňuje cestujícímu se vyhnout vyplňování lékařského formuláře pro každý let zvlášť a jsou v ní zaznamenány zdravotní požadavky a potřeby cestujícího.

Těhotné ženy, rodičky a novorozeňata

Podle legislativy na požadavky pro přepravu cestujících a zavazadel (“Passenger and Baggage Transportation Regulations”) – schválené Ministerstvem pro místní rozvoj Ukrajiny (N 735 30.11.2012) – následující kategorie cestujících nemohou být akceptovány k letecké přepravě:

 • těhotné ženy od ukončeného 35tého týdne těhotenství (jednočetné těhotenství);
 • těhotné ženy od ukončeného 32tého týdne těhotenství (vícečetné těhotenství);
 • rodičky během 7 dnů od porodu;
 • novorozeňata do 7mi dnů věku;
 • předčasně narozené dítě, jehož korigovaný věk nedosáhl 9ti měsíců do data odletu.

Lékařské prohlášení není vyžadováno od těhotných žen s dobrým zdravím, až do a včetně 35tého týdne jednočetného těhotenství (až do 32. týdne v případě vícečetného těhotenství).

V případě neupřesněného data porodu, nebo nepříznivého zdravotního stavu během těhotenství je nutné dodat lékařské prohlášení a vyplněný MEDIF co nejdříve.

Lékařské potvrzení je nutné vždy doložit po 28tém týdnu těhotenství (v závislosti na očekávaném datu porodu)

nebo

stáhněte a vyplňte formulář UIA (tento formulář vyplní lékař).

Odmítnutí přepravy

UIA má právo odmítnout nebo přerušit přepravu osob:

 • jejichž stav je takový, že by cesta mohla mít za následek komplikace nebo smrt;
 • vyžadujících individuální ošetřování nebo péči během letu, pokud nejsou doprovázeny vhodným doprovodem;
 • jejichž zdravotní stav způsobuje zápach, nebo jiné nepříjemné vlastnosti, které by mohly obtěžovat spolucestující;
 • které, kvůli jejich fyzickému nebo duševnímu stavu, mohou být ohrožením pro bezpečnost dalších cestujících, jejich majetek, letadlo nebo jeho posádku;
 • trpících nakažlivou nemocí;
 • těhotné ženy od ukončeného 35tého týdne těhotenství (jednočetné těhotenství);
 • těhotné ženy od ukončeného 32tého týdne těhotenství (vícečetné těhotenství);
 • rodičky během 7 dnů od porodu;
 • novorozeňata do 7mi dnů věku;
 • předčasně narozené dítě, jehož korigovaný věk nedosáhl 9ti měsíců do data odletu

Jedno nebo více z těchto kritérií mohou vést k odmítnutí, i když cestující dostal platné lékařské potvrzení.

Cestující na nosítkách

Žádost o rezervaci pro cestujícího na nosítkách musí být odeslána na rezervační oddělení UIA pokud možno minimálně 72 hodin před plánovaným odletem. Pozdější žádost nezaručuje přepravu.

Poznámka: Přeprava STCR (cestující na nosítkách) není povolena na trasách zahrnující lety do/z Černovice, Cherson, Ivano-Frankivsk, Vinnycja, Záporoží a Charkov z důvodu technického vybavení na těchto letištích.

K přepravě cestujícího na nosítkách je vždy vyžadován lékař a doprovod kvalifikovaný k poskytnutí jakékoliv pomoci.

Požadavek na doprovod cestujícího na nosítkách musí být uveden v MEDIFu.

Cestující na nosítkách, ať už dospělý nebo dítě, bude akceptován za předpokladu zaplacení následujícího speciálního jízdného:

 • Cestující na nosítkách: 6x běžné jízdné pro dospělého.
 • Doprovod: běžné příslušné jízdné v přepravní třídě jako je cestující na nosítkách.

Každý takovýto cestující má právo na stanovenou normu maximální hmotnosti zavazadel pro každé zaplacené jízdné.

Cestující na kolečkovém křesle

Žádost o přepravu cestujícího na kolečkovém křesle musí být doručena do oddělení UIA rezervací nejpozději 36 hodin před plánovaným odletem.
UIA služební kolečková křesla jsou dostupná na palubách letadel typu Boeing 767-300 a Boeing 777-200.

Cestujícího vlastní kolečkové křeslo, bez ohledu na váhu a rozměry křesla, je akceptováno na všech UIA letech pouze jako odbavené zavazadlo.

Předpisy pro přepravu kolečkových křesel jsou uvedeny níže:

Kolečková křesla

Z bezpečnostních důvodů, může být kolečkové křeslo akceptováno na let jako odbavené zavazadlo za předpokladu, že je řízeno:

Bateriemi bez rizika vylití elektrolytu (kolečkové křeslo poháněné suchou baterií)

Kolečková křesla poháněná bateriemi s elektrolytem mohou být akceptována k letu za těchto podmínek:

 • manipulace s kolečkovým křeslem je umožněna ve vzpřímené pozici;
 • baterie je odpojená;
 • kontakty baterie jsou chráněny proti zkratům;
 • baterie je bezpečně připojena ke kolečkovému křeslu pokud byla z konstrukce vyjmuta.

Pokud manipulace s kolečkovým křeslem poháněným bateriemi s elektrolytem není umožněna ve vzpřímené pozici, musí být baterie vyjmuta a kolečkové křeslo je pak přepraveno v prostoru pro odbavená zavazadla bez omezení.

Vyjmutá baterie musí být zabalena v pevném a nepropustném obalu následovně:

 • vnější obal musí být odolný vůči prosakování, nepropustný pro kapalinu z baterie a musí být chráněn před narušením v nákladním prostoru pomocí řádné stabilizace (jinak než zpevněním okolním nákladem nebo zavazadly), jako je např. použitím přidržovacích popruhů, podpěr nebo držáků;
 • baterie musí být chráněny před zkratem, zajištěny ve svislé poloze ve vnějším obalu a obklopeny kompatibilním absorpčním materiálem dostatečným pro absorbování celkového obsahu kapaliny;

Skládací kolečkové křeslo s ručním pohonem – WCMP

Skládací kolečková křesla s ručním pohonem jsou akceptována pro přepravu jako odbavená zavazadla bez jakýchkoliv speciálních omezení.

Zrakově a sluchově postižení cestující

Zrakově a sluchově postižení cestující mají právo na asistenci na letištích před odletem/při přestupu/po příletu a mohou být doprovázeni služebními zvířaty. Podrobné informace naleznete v kapitole с Služební zvířata.

Dodatečný kyslík

Dodatečný kyslík pro léčebné účely není na letech UIA poskytovaný.

Váš vlastní kyslíkový přístroj (balónek, přenosný koncentrátor kyslíku, nebo další přístroje obsahující kyslík nebo vzduch) pro léčebné účely, použitý během letu na základě doporučení uvedených ve formuláři MEDIF nebo FREMEC, může být akceptován pro let za předpokladu předchozí dohody s UIA.

Žádost o přepravu kyslíku na letech UIA musí být podaná na oddělení pro rezervace nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem.

Následující dokumenty musí být dodány:

 • Lékařské doporučení/potvrzení k použití kyslíku za letu podepsané ošetřujícím lékařem (formulář MEDIF nebo FREMEC). Podívejte se na formát (podle US DOT CFR 14 Part 382) lékařského potvrzení pro cestující z/do USA zde.
 • Informace obsahující typ, hmotnost a rozměry kyslíkového přístroje.
 • Bezpečnostní záznamový list, nebo jiný příslušný document, zajišťující bezpečnost kyslíkového přístroje cestujícího.

Přenosný koncentrátor kyslíku musí být pro letecký převoz certifikovaný.
Následující přenosné koncentrátory kyslíku jsou schválené pro převoz na palubě letadel UIA:

 • AirSep FreeStyle (Fed. Reg. 12.září 2006).
 • AirSep LifeStyle zobrazující RTCA štítek (SFAR č. 106, 11.srpen 2005).
 • Delphi RS-00400.
 • DeVilbiss Healthcare iGo.
 • Inogen One (SFAR č. 106, 11.srpen 2005).
 • Inogen One G2.
 • Invacare SOLO2.
 • International Biophysics LifeChoice.
 • Invacare XPO100.
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator.
 • Respironics EverGo (Fed. Reg. 12.září 2006).
 • SeQual Technologies Eclipse (Fed. Reg. 12.září 2006).

Klikněte zde pro informace o přepravě přenosných koncentrátorů kyslíku na palubách UIA z/do USA.

Baterie pro přenosné koncentrátory kyslíku by měly být takové, které vydrží po dobu trvání letu a nepředvídaných zpoždění.

Baterie obsahující lithium jsou děleny na dva typy podle obsahu lithia:

 • Baterie s obsahem do 8g lithia: tyto mohou být přepraveny bez omezení.
 • Baterie s obsahem více než 8g lithia, ale méně než 25g lithia: přeprava 2 kusů je povolena za předpokladu, že jsou přepravovány odděleně tak, aby se zabránilo možnému zkratu.

Pouze jeden vlastní přístroj s kyslíkem nebo vzduchem, v plynném skupenství a v malé láhvi pro lékařské účely (uvedené v MEDIFu) nepřesahující 5 kg hrubé hmotnosti, je povolen k přepravě na palubě letadla pro jednu osobu jako zapsané zavazadlo nebo příruční zavazadlo za předpokladu, že byl od UIA obdržen předchozí souhlas.

Lahve, ventily a regulátory, pokud jsou naplněné, musí být chráněny před poškozením, které by mohlo způsobit neúmyslné uvolnění obsahu. Lahve s tekutým kyslíkem jsou pro přepravu zakázané.

Kyslíkové lahve nesmí být použity během vzletu a přistání.

Stížnosti a nároky cestujících se zdravotním postižením

CRO (Complaint Resolution Official)

Pokud máte nějaké stížnosti nebo stížnosti na službu na letech UIA, kontaktujte prosím:

 • Zákaznické centrum UIA: Customerrelations@flyuia.com (kromě letů z/do USA);
 • Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho: JFKstation@flyuia.com, které je kontaktním místem oddělení reklamací - Complaint Resolution Official (pro UIA lety odlétající a přilétající z/na území USA)

Kontakty v USA pro cestující se zdravotním postižením: tel .: 1-800-876-0114, e-mail: specreq@flyuia.com.