Objemní cestující

K zajištění bezpečnosti a komfortu, cestující, kteří z důvodu většího objemu nemohou sedět na jednom sedadle, by si měli zakoupit místo navíc.

Toto místo navíc by si měli zakoupit cestující s váhou přes 120 kg a/nebo jejichž fyzické parametry jim brání:

  • sedět na jednom sedadle,
  • zapnout si bezpečnostní pás z důvodu omezené délky pásu,
  • sklopit boční opěrku sedadla.

Přeprava objemných cestujících na letech UIA musí být předem dopravcem odsouhlasena. Prosíme, abyste nás před rezervací letenky informovali o záměru nákupu místa navíc. Platba za extra místo bude provedena v souladu s cenami UIA.

UIA jsou oprávněni přepravu objemných cestujících, kteří si místo navíc nezakoupili, odmítnout z důvodu obsazenosti letu a jejich diskomfortu. Pokud v rámci jednoho itineráře přestupujete z letu jiného dopravce na let UIA, místo navíc musí být take předem potvrzeno a zaplaceno.

Tuto službu lze vyžádat přes UIA kontaktní centrum prostřednictvím tohoto online formuláře.

Upozornění: Podmínky přepravy objemných cestujících na letech operovaných jinými dopravci se mohou od podmínek UIA lišit.