Předběžná žádost o přepravu vlastního kyslíkového přístroje pro léčebné účely na palubě letadla

OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlaste se do Panorama Club zde

VAŠE KONTAKTY

ÚDAJE O VAŠEM LETU

INFORMACE O KYSLÍKOVÉM PŘÍSTROJI

Důležité: V poli "Poznámky" musíte uvést informace o typu, výrobci a rozměrech kyslíkového přístroje.

Return flight details

DALŠÍ (DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE)

Důležité: žádost o přepravu vlastního kyslíkového přístroje musí být odeslána do Kontaktního centra UIA nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem.

Zajištění lékařského formuláře MEDIF (Medical Information Form) nebo zdravotní karty FREMEC(Frequent Traveller's Medical Card) je povinné.

Lahve s kapalným kyslíkem jsou zakázány pro přepravu leteckou dopravou.

Poznámka: klikněte zde pro informace o přenosných koncentrátorech kyslíku schválených pro přepravu na palubách UIA z/do USA.

povinné údaje