Předběžná žádost o další sedadlo během letu

Cítíte se ještě pohodlněji na cestách a využijete služby dalšího prostoru. Pokud cestující potřebuje více prostoru pro pohodlný let nebo chce nést objemná, cenná, křehká zavazadla, hudební nástroje, elektronická zařízení nebo umělecká díla, je možné si objednat další sedadlo spolujezdce v kabině u tarifů letecké společnost.

Dodatečné místoje třeba předem rezervovat a zaplatit. Platba za dodatečné místoje zahrnuta v letence cestujícího.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

  • Přítomnost volných míst na letu
  • Platba v souladu s tarify UIA
  • Možnost zvednutí područek v letadle provádějícím tento let

Dodatečným místem pro zajištění pohodlí cestování vzduchem může být pouze sedadlo v sousedství cestujícího. Sedadla umístěná před, za sedadlem spolujezdce nebo přezuličku nejsou poskytována jako dodatečná místa pro zajištění osobního pohodlí cestujícího během letu.

POZOR

Na letadlech typu Embraer-190 a 195 není tato služba v business třídě poskytována, protože konfigurace kabiny v business třídě u tohoto typu letadel umožňuje umístění pouze jednoho cestujícího na bloku sedadel.
Sazba bezplatných zavazadel a příručních zavazadel se zvyšuje v případě zakoupení služby „Dodatečné sedadlo během letu“ a zůstává nezměněna v případě zakoupení služby „Přeprava zavazadel na dodatečním sedadle".

OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlašte se do PANORAMA CLUB

VAŠE KONTAKTY

ÚDAJE O VAŠEM LETU

DALŠÍ (DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE)

Důležité: vyžádané místo musí být zarezervováno a zaplaceno předem.

Podmínky pro další místo pro Váš komfort:

  • Dostupnost volných míst na daném letu.
  • Platba v souladu s UIA stanoveným tarifem.
  • Možnost zvednutí područek u sedadla na daném letu.

Povinné údaje