Střelné zbraně a munice

Při provádění rezervace musíte prohlásit váš záměr převážet střelné zbraně a/nebo munici na daném letu UIA.
Střelné zbraně a munice patřící právnické osobě musí být převáženy jako náklad.

Na všech ukrajinských letištích jsou oprávnění k držení zbraní kontrolovány určenými důstojníky AVSEC nebo zástupci oprávněných oddělení Ministerstva vnitra. Na letištích mimo Ukrajinu je kontrola prováděna zástupci oprávněných orgánů činných v trestním řízení, podle místních postupů a předpisů.

 • Poplatek za převážení střelných zbraní a munice
 • Předměty zakázané v kabině
 • Právo na převážení střelných zbraní a munice k kabině
 • Střelné zbraně a munice v odbaveném zavazadle
 • Přestupní přeprava
Poplatek za převážení střelných zbraní a munice

Od 1. srpna 2012 si UIA účtuje speciální manipulační poplatek za převážení střelných zbraní a munice na všech svých letech: 50 EUR za každou bednu se střelnými zbraněmi a municí (maximální hmotnost 5 kg na cestujícího včetně bedny), který musí být zaplacený při zakoupení letenek. Tento extra poplatek se účtuje za manipulaci se střelnými zbraněmi a nenahrazuje poplatek za překročení váhy zavazadla.

Zaplacená faktura potvrzující platbu speciálního poplatku za převážení střelných zbraní a munice musí být předložena u odbavení. Pokud takováto služba nebyla zaplacena předem, měla by být platba provedena na odletovém letišti.

Předměty zakázané v kabině

Následující předměty jsou zakázané pro převážení v kabině letadla:

 • Střelné zbraně a munice (zbraně, revolvery, signální pistole, pušky, lovecké zbraně, vzduchové pistole, imitace zbraní, výzbroj bojových umění atd.)
 • Výbušniny (dynamit, plastické výbušniny, ohňostroje, torpéda, bengálské ohně, světlice atd.)
 • Nebezpečné látky (slzný plyn, vysoce hořlavé materiály, látky k založení ohně, leptadla atd.)

Bodné a řezné nástroje zakázané pro převoz v kabině letadla jsou:

Tento seznam uvedený výše není úplný; jen nastiňuje různorodost předmětů, které musí být pro let odebrané cestujícím nebo z jejich příručního zavazadla.

 • Hračky a podobné předměty, které jsou realistickými replikami zbraní;
 • Kuchyňské nože;
 • Nůžky;
 • Žiletky;
 • Řezačky;
 • Stříkačky;
 • Pletací jehlice;
 • Sportovní tyče
 • Kulečníkové tyče
 • Malé grilovací jehly
 • Brousky na kov atd.
Právo na převážení střelných zbraní a munice k kabině

Jedinými osobami, které jsou oprávněny převážet střelné zbraně v kabině letadla, jsou strážci zákona ve službě, střežící přední státní činitele, v souladu se statutem této osoby.

Střelné zbraně a munice v odbaveném zavazadle

Je povoleno převážet na palubě letů UIA – pouze jako odbavené zavazadlo v prostorech letadla – malé střelné zbraně (bojové, sportovní nebo lovecké) i munici třídy 1,4S(UN0012 nebo UN0014), které nejsou považované za nebezpečné zboží.

Výbušná a zápalná munice (náboje a granáty) je pro leteckou přepravu zakázána.

Pro přepravu v příručních a/nebo podaných zavazadlech jsou také zakázány: veškeré výbušniny, ohňostroje, bengálské ohně, světlice, výbušné žabky, výbušné hračky, nouzové signály nebo světlice atd. Mohou být dopravené pouze jako náklad.

Veškeré střelné zbraně patřící cestujícím jsou přepravovány nenabité a demontované (pokud je to možné), zabalené ve skříňkách, bednách nebo speciálních kovových kontejnerech vybavených bezpečnostními zámky, uvnitř prostorů letadla, které jsou během letu nepřístupné pro cestující a posádku.

Munice musí být převážena odděleně od střelných zbraní.
Střelné zbraně musí být nenabité a se zapojeným bezpečnostním zařízením.

Podle předpisů UIA je cestující odpovědný za řádné zabalení střelných zbraní a munice. Pokud nejsou řádně zabaleny a/nebo jejich přeprava nebyla předem odsouhlasena UIA, vyhrazuje si společnost právo odmítnout cestujícímu přepravu těchto zbraní a munice na svém letu.
Maximální povolená hmotnost pro munici na cestujícího je 5 kg (včetně hmotnosti balení). Postup sdružování se neaplikuje.

Pokud nejsou střelní zbraně a munice, patřící cestujícímu, nejsou zabaleny ve skříňce nebo bedně s bezpečnostním zámkem, musí být převáženy ve speciálním kontejneru (schránce pro zbraně) namontované uvnitř předního prostoru Boeingu 737.
Je povoleno převážet:

 • Zbraně s krátkou hlavní - 4 položky s jednou sadou munice pro každou
 • Zbraně s dlouhou hlavní - 2 položky s jednou sadou munice pro každou

Munice s celkovou hrubou váhou přes 5 kg na cestujícího a munice o kalibru přes 19,1 mm budou přepravovány jako náklad.

POZNÁMKA: Luky /kuše mohou být považovány za lovecké a projektilové zbraně, stejně jako sportovní zbraně, ale ne za sportovní vybavení.

Přestupní přeprava

Přestupní přeprava zbraní a munice musí být odsouhlasena všemi zúčastněnými přepravci.

Cestující převážející střelné zbraně a munici musí mít platnou letenku na daný let, oprávnění pro každou převáženou položku střelné zbraně, vydané příslušným Ministerstvem vnitra Ukrajiny s poznámkou obchodní organizace, která zbraň prodala, nebo přesnou kopii takovéhoto oprávnění.

Přeprava zbraní na letech z / do USA musí být rezervována nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem.