Declared value

Máte právo deklarovat převyšující hodnotu vašeho zavazadla.

Překročená hodnota zavazadla může být deklarována pouze u letů provozovaných UIA a za předpokladu, že letenka cestujícího byla vystavena na dokladu PS.

 • OBECNÉ PODMÍNKY
 • ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ PROHLÁŠENÍ O PŘEKROČENÉ HODNOTĚ
 • ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
 • PROHLÁŠENÍ O PŘEKROČENÉ HODNOTĚ
 • PŘEPRAVA ZAVADLA K PROCLENÍ
OBECNÉ PODMÍNKY

Převyšující hodnotu lze uvést za každý kus odbaveného zavazadla.

Bez ohledu na výši překročené hodnoty odbaveného zavazadla deklarované cestujícím, UIA přebírá právo na omezení závazku do výše 1131 Special drawing rights (SDR) pro přepravu takového zavazadla - podle čl. 22 odst. 2 Montrealské úmluvy.

ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ PROHLÁŠENÍ O PŘEKROČENÉ HODNOTĚ

UIA odmítne přijmout prohlášení o překročení hodnoty zavazadla u přepravy:

 • křehkých předmětů nebo rychle se kazícího zboží,
 • peněz,
 • klenotů, cenností (drahokamy a polodrahokamy, vzácné kovy a kameny),
 • elektronických zařízení (fotografie, videa a počítačová zařízení, paměťová zařízení),
 • technické dokumentace, obchodních dokladů, cenných papírů,
 • uměleckých děl,
 • léků,
 • pasů a jiných dokladů totožnosti,
 • hudebních nástrojů,
 • starožitností,
 • jedinečných nebo nenahraditelných předmětů.

Doporučujeme deklarovat převyšující hodnotu těchto položek prostřednictvím pojišťovny.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

V případě ztráty takového zavazadla, je odpovědnost letecké společnosti omezena na výši deklarované hodnoty (ale max. do 1131 SDR) s výjimkou případů, kdy letecká společnost dokáže, že částka požadovaná cestujícím přesahuje skutečný zájem cestujícího na dodávku zavazadel.

UIA nenese odpovědnost za škody způsobené:

 • vadami / defekty zavazadla, nesprávným zabalením nebo uzavřením;
 • přepravou křehkých předmětů nebo zboží podléhajícího zkáze v přepravním prostoru;
 • opotřebením a roztržením;
 • bezpečnostní nebo celní kontrolou, nebo kontrolou prováděnou vládními orgány.
PROHLÁŠENÍ O PŘEKROČENÉ HODNOTĚ

Zavazadla s deklarovanou hodnotou jsou akceptována pro přepravu UIA v odolných kufrech / kontejnerech (s pevným povrchem) se spolehlivě uzavíratelnými kombinovanými zámky.

 • Přeprava odbaveného zavazadla s převyšující hodnotou musí být vždy odsouhlasena UIA nejpozději 72 hodin před plánovaným odletem.
 • Převyšující hodnota zavazadla je deklarována pomocí vyplnění formuláře "Baggage excess value Declaration" v kanceláři UIA, nebo zastupujícího agenta na odletovém letišti.
 • Registrace zavazadla s deklarovanou hodnotou musí být provedena v kanceláři UIA, nebo zastupujícího agenta nejméně 3 hodiny před plánovaným odletem.
 • Zástupce UIA ověří obsah zavazadla s deklarovanou převyšující hodnotou pro splnění požadavků na "Baggage excess Value Declaration". Je nutné prokázat, že vaše zavazadlo podléhá prohlášení (nebo jednotlivé položky v něm) a je nutné doložit vlastní výdaje příslušnými pokladními doklady a / nebo zdokumentovaným odborným posudkem.
 • Hodnota zavazadla, která nebyla potvrzena příslušnými pokladními účtenkami a / nebo zdokumentovaným odborným posudkem, nesmí být deklarována.
 • Formulář "Baggage excess Value Declaration" je vyplněn ve třech vyhotoveních za jednu navazující trasu v jednom směru, tj. buď pro let tam nebo zpět, včetně přestupů (transferů), avšak bez zastávek mezi jednotlivými lety s vyzdvednutím zavazadla s vykázanou převyšující hodnotou. Obdržíte dvě kopie vyplněného formuláře - jednu kopii pro vás a druhou - pro pracovníka společnosti, který se s vámi setká po příletu.
 • Každá kopie prohlášení “Baggage excess Value Declaration” o převyšující hodnotě zavazadla musí být podepsána vámi a zástupcem UIA. Mějte prosím své kopie u sebe po celou dobu cesty až do příletu na cílové letiště.
PŘEPRAVA ZAVADLA K PROCLENÍ
 • V souladu s výše uvedenými požadavky musíte sami deklarované zavazadlo zabalit a uzavřít (za přítomnosti zástupce UIA).
 • Pokud zavazadlo nesplňuje stanovené požadavky (viz výše), může UIA odmítnout jeho přijetí k přepravě jako zavazadlo s deklarovanou převyšující hodnotou.
 • Zabalené a uzavřené zavazadlo s prohlášenou převyšující hodnotou musí být zapečetěno zástupcem UIA a dodatečně zabaleno do průhledného uzavíratelnéhop polyetylenového vaku nebo zcela přelepeno průhlednou polyethylenovou páskou s přístupem k rukojeti (v kanceláři UIA nebo zastupujícího agenta, nebo v místě stanoveném k setkání se zástupcem UIA).
 • Poté musíte kontaktovat přepážku pro prodej letenek a zaplatit dodatečný poplatek - 10% z deklarované převyšující hodnoty zavazadla (EUR nebo ekvivalent v místní měně, odpovídající směnnému kurzu zveřejněnému v rezervačním systému k datu platby), ale ne méně než 100 EUR a dale pokračujte k odbavení.
 • Poté musíte kontaktovat přepážku pro prodej letenek a zaplatit dodatečný poplatek - 10% z deklarované převyšující hodnoty zavazadla (EUR nebo ekvivalent v místní měně, odpovídající směnnému kurzu zveřejněnému v rezervačním systému k datu platby), ale ne méně než 100 EUR a dale pokračujte k odbavení.
 • Po příletu na cílové letiště budete kontaktováni autorizovaným zástupcem společnosti, který vás doprovodí do prostoru vyzvednutí zavazadel a zkontroluje vaše zavazadla s prohlášenou převyšující hodnotou – zda pečeť nebyla porušena, zavazadlo nebylo znehodnoceno a obsah zavazadla je úplný, podepíše deklaraci a v případě zjištění případného poškození vás doprovodí do kanceláře Lost&Found.

V případě nedodržení těchto postupů na příletovém letišti nebudou UIA akceptovat jakékoli případné nároky týkající se poškození zavazadla s deklarovanou převyšující hodnotou a / nebo chybějícího obsahu zavazadla na cílovém letišti.