Odbavené zavazadlo

Maximální rozměry 1 kusu zavazadla

158 cm

délka +

výška +

šířka

img

Maximální hmotnost 1 kusu zavazadla

23 kg

v Prémiové ekonomické třídě

a Ekonomické třídě

32 kg

v Obchodní třídě

Panorama Club Premium

card-premium
card-premium

+2kg

card-classic

Držitelé karet mají nárok na přepravu 2 kg nad rámec limitu pro jednotlivá zapsaná zavazadla (nesmí však překročit 32 kg)

Zavazadla o hmotnosti

a / nebo

baggage-weight

více než

32kg

a / nebo

baggage-long

o rozměrech více než

300сm

jsou přepravovány jako cargo zásilky

established baggage allowance for UIA flights

KATEGORIE BĚŽNÉ LIMITY DRŽITELÉ KARET
PANORAMA CLUB PREMIUM
Pouze příruční zavazadlo - všechny lety. Bez zavazadel (0 PC) Bez zavazadel (0 PC)
Premium Economy a Business třída na všech pravidelných letech. 2 kusy zavazadel (2 PC) 3 kusy zavazadel (3 PC)
Všechny lety do/z Bangkoku, Economy třída. 1 kus zavazadla (1 PC) 2 kusy zavazadel (2 PC)
Lety Ukrajina – Dilí, Káhira / Dilí, Káhira – Ukrajina, Economy třída.

Ostatní lety do/z Dilí a Káhiry, Economy třída.
1 kus zavazadla (1 PC)

2 kusy zavazadel (2 PC)
2 kusy zavazadel (2 PC)

3 kusy zavazadel (3 PC)
Všechny lety z Kolomba a z Říma a Milána do Kolomba, Economy třída.
Ostatní lety do Kolomba, Economy třída.
2 kusy zavazadel (2 PC)

1 kus zavazadla (1 PC)
3 kusy zavazadel (3 PC)

2 kusy zavazadel (2 PC)
Všechny lety včetně Minsku, Economy třída. 1 kus zavazadla (1PC) 2 kusy zavazadel (2PC)
Přímé lety do/z New Yorku a Toronta, Economy třída.

Návazné lety do/z New Yorku a Toronta, Economy třída.
1 kus zavazadla (1 PC)

2 kusy zavazadel (2 PC)
2 kusy zavazadel (2 PC)

3 kusy zavazadel (3 PC)
Přímé lety Oděsa – Istanbul/ Istanbul – Oděsa, Economy třída 2 kusy zavazadel (2 PC)
*výjimka: limit zavazadel ve třídách N, Q - 1 PC
3 kusy zavazadel (3 PC)
Všechny lety do/z Pekingu, Economy třída. 2 kusy zavazadel (2 PC) 3 kusy zavazadel (3 PC)
Economy třída na všech ostaních pravidelných letech. 1 kus zavazadla (1 PC) 2 kusy zavazadel (2 PC)

established baggage allowance for UIA flights

KATEGORIE BĚŽNÉ LIMITY DRŽITELÉ KARET
PANORAMA CLUB PREMIUM
Pouze příruční zavazadlo - všechny lety. Bez zavazadel (0 PC) Bez zavazadel (0 PC)
Premium Economy a Business třída na všech pravidelných letech. 2 kusy zavazadel (2 PC) 3 kusy zavazadel (3 PC)
Všechny lety do/z Bangkoku, Economy třída. 1 kus zavazadla (1 PC) 2 kusy zavazadel (2 PC)
Lety Ukrajina – Dilí, Káhira / Dilí, Káhira – Ukrajina Economy třída 1 kus zavazadla (1 PC) 2 kusy zavazadel (2 PC)
Ostatní lety do/z Dilí a Káhiry, Economy třída 2 kusy zavazadel (2 PC) 3 kusy zavazadel (3 PC)
Všechny lety z Kolomba a z Říma a Milána do Kolomba, Economy třída. 2 kusy zavazadel (2 PC) 3 kusy zavazadel (3 PC)
Ostatní lety do Kolomba, Economy třída. 1 kus zavazadla (1 PC) 2 kusy zavazadel (2 PC)
Všechny lety včetně Minsku, Economy třída. 1 kus zavazadla (1PC) 2 kusy zavazadel (2PC)
Přímé lety do/z New Yorku a Toronta, Economy třída 1 kus zavazadla (1 PC) 2 kusy zavazadel (2 PC)
Návazné lety do/z New Yorku a Toronta, Economy třída. 2 kusy zavazadel (2 PC) 3 kusy zavazadel (3 PC)
Přímé lety Oděsa – Istanbul/ Istanbul – Oděsa, Economy třída 2 kusy zavazadel (2 PC)
*výjimka: limit zavazadel ve třídách N, Q - 1 PC
3 kusy zavazadel (3 PC)
Všechny lety do/z Pekingu, Economy třída. 2 kusy zavazadel (2 PC) 3 kusy zavazadel (3 PC)
Economy třída na všech ostaních pravidelných letech. 1 kus zavazadla (1 PC) 2 kusy zavazadel (2 PC)

INFORMACE O ZAVAZADLECH

 • Nemluvňata (děti do 2 let)
 • Námořníci
 • Cestující se zdravotními postiženími
 • Sportovní vybavení
 • Hudební nástroje
 • Zbraně a střelivo
 • Zvířata
 • Podmínky refundace nevyužitých služeb
Nemluvňata (děti do 2 let)

1 kus zavazadla (1 PC) do 10 kg (pokud je v ceně letenky zahrnutá bezplatná přeprava zavazadla) a 1 menší skládací kočárek nebo 1 korbička nebo 1 dětská autosedačka, a to nezávislé na cestovní třídě a tarifu (tedy, i když není v ceně letenky zahrnutá bezplatná přeprava zavazadla).
Více informací najdete na www.flyuia.com www.flyuia.com.

Námořníci

2 kusy zavazadel (2 PC)

Cestující se zdravotními postiženími

+ invalidní vozík a další pomocná zařízení, na nichž je cestující fyzicky závislý, a to nezávislé na cestovní třídě a tarifu (tedy, i když není v ceně letenky zahrnutá bezplatná přeprava zavazadla).

Sportovní vybavení

Jednotlivé sady sportovního vybavení o hmotnosti až 23 kg jsou považovány za jeden kus zavazadla, který vyhovuje limitům, a to bez ohledu na jejich skutečnou velikost. Výjimky: Nadrozměrné sportovní vybavení a windsurfingové prkno o délce více než 300 cm jsou přepravovány jako cargo zásilky.
Více informací najdete na www.flyuia.com.

Hudební nástroje
 • Jednotlivé hudební nástroje o hmotnosti až 32 kg (včetně pouzdra) a o rozměrech až 305 cm (délka + šířka + výška) jsou považovány za jeden kus zavazadla;
 • Hudební nástroje, které překračují výše uvedené limity, jsou přepravovány jako cargo zásilky. Výjimka: kontrabasy jsou přepravovány jako zapsaná zavazadla bez ohledu na jejich velikost.

Detailed information on musical instrument transportation.

Zbraně a střelivo

1 obal se zbraní a 1 obal se střelivem ke zbrani (do 5 kg) jsou považovány za 1 kus zavazadla.
Více informací najdete na www.flyuia.com.

Zvířata

• Přeprava zvířat je vždy zpoplatněná.
Výjimka: služební zvířata. Psi a kočky na palubě: maximální hmotnost schrány včetně zvířete nesmí přesáhnout 8 kga její maximální rozměry 115 сm šířka + výška + délka). psi a kočky v zavazadlovém prostoru: maximální hmotnost schrány včetně zvířete nesmí přesáhnout 75 kg.
Více informací najdete na www.flyuia.com.

Podmínky refundace nevyužitých služeb

Podmínky refundace nevyužitých služeb přepravy zapsaných zavazadel na základě žádosti cestujícího / plátce*:

 • Před odletem letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena - refundaci ceny zaplacených služeb nebo jejich přeobjednání na jiný let (má-li UIA takovou možnost) lze provést v místě zakoupení příslušných služeb. V případě objednání a zaplacení služeb na webových stránkách UIA musí cestující / plátce* zaslat příslušnou žádost na elektronickou adresu, ze které byl cestujícímu / plátci* zaslán dopis obsahující potvrzení objednávky, nebo kontaktovat Kontaktní centrum UIA.
 • Po odletu letu, uvedeného na letence, na který byla služba zakoupena, avšak nebyla využitá cestujícím:

* UPOZORNĚNÍ: Refundace peněžních prostředků se provádí buď na účet osoby uvedené ve stvrzence, potvrzující zaplacení služeb, nebo na účet, ze kterého byla platba za služby provedena. V případě, že chybí údaje o plátci, se refundace peněžních prostředků provádí cestujícímu, a to na základě jeho žádosti.

Refundace peněžních prostředků se provádí na základě stvrzenky o platbě za služby a dokladů totožnosti.

UIA si vyhrazuje právo refundaci odmítnout v případě, že podal cestující příslušnou žádost po uplynutí 12 měsíců ode dne vystavení příslušné stvrzenky o platbě za služby.

POPLATKY ZA EXTRA ZAVAZADLA(jeden směr)

Prosíme, abyste přesně uvedli váš itinerář ke kalkulaci poplatků a vysvětlení zón:

Na UIA pravidelných a nepravidelných letech se poskytuje sleva z poplatků při koupi více než 24 hodin před plánovaným odletem (neplatí pro přepravu zvířat v odbaveném prostoru). Při koupi méně než 24 hodin před odletem, nebo při odbavení na letišti se aplikuje standardní cena beze slevy. Při koupi u východu do letadla se cena navyšuje o 20%. Cestující, kteří si již zakoupili letenku, si sami mohou objednat doplňkové služby v sekci MOJE REZERVACE

UPOZORNĚNÍ! Během nástupu na palubu letadla je možné platit poplatek za přepravu extra příručních zavazadel pouze platebními kartami.

Cestující na UIA nepravidelných letech mají nárok na přepravu 1 ks (1PC) odbaveného zavazadla do max. váhy 23 kg.

Pokud je součástí vašeho itineráře let sjiným dopravcem, počet a váha zavazadel sebude řídit a poplatek za extra zavazadlo se bude účtovat podle dopravce na prvním letu.
Výjimka: Na UIA code-share letech operovaných společnostmi KLM/AF se počet a váha zavazadel bude řídit a poplatek za extra zavazadlo se bude účtovat podle dopravce uvedeného na letence.

Pokud máte separátní letenky, zvlášť UIA (PS) a zvlášť na jiného dopravce, vaše odbavené zavazadlo by mělo být odbaveno pouze na lety UIA; pokud jsou letenky vystaveny pouze na UIA (PS-PS) lety, vaše odbavené zavazadlo by mělo být odbaveno do cílové destinace.

Extra zavazadlo si můžete objednat slevou přes MOJE REZERVACE. Sleva se aplikuje v případě, že je za službu zaplaceno ne později než 24 hodin do odletu.

Zjistěte více o podmínkách slevy.

Pozor, tato služba je dostupná pro cestující na linkách operovaných UIA (PS 001-999).

POZOR! V souladu s bodem 13.13.6 předpisu UIA o přepravě cestujících a zavazadel byly změněny UIA podmínky přepravy příručních zavazadel. Nové podmínky přepravy příručních zavazadel se vztahují na cestující, kteří si zakoupili letenku od 1. listopadu 2018 00.00 UTC s datem odletu 15. ledna 2019 a později. Nové termíny a podmínky naleznete zde.

Maximální rozměry 1 ks příručního zavazadla:

55x40x20сm
Výjimka: limity pro přepravu kabinových zavazadel v letadlech Embraer-145: 1 kus o hmotnosti do 5 kg, jehož rozměr nesmí překročit 55х35х15 cm.

Panorama Club Premium

+5 кg
+5кг

Please specify your route to get information about free hand baggage allowance:

Cestovní třída Běžné limity* Limity pro držitele
karet Panorama Club Premium
Ekonomická třída 1 kus do 7 kg 1 kus do 12 kg
Obchodní třída* 1 kus do 12 kg
Premium cardholders
Zone Cestovní třída Běžné limity* Limity pro držitele
karet Panorama Club Premium

Ekonomická třída 1 kus do 7 kg 1 kus do 12 kg
Obchodní třída* 1 kus do 12 kg
Cestovní třída Běžné limity* Limity pro držitele
karet Panorama Club Premium
Ekonomická třída 1 kus do 7 kg 1 kus do 12 kg
Prémiová ekonomická třída 1 kus do 7 kg 1 kus do 12 kg
Obchodní třída* 2 kusy o maximální celkové hmotnosti 15 kg 2 kusy o maximální celkové hmotnosti 15 kg
Zone Cestovní třída Běžné limity* Limity pro držitele
karet Panorama Club Premium

Ekonomická třída 1 kus do 7 kg 1 kus do 12 kg
Prémiová ekonomická třída 1 kus do 7 kg 1 kus do 12 kg
Obchodní třída* 2 kusy o maximální celkové hmotnosti 15 kg 2 kusy o maximální celkové hmotnosti 15 kg
Bez ohledu na pásmo trasy a cestovní třídu
Všichni cestující

Kromě hlavního příručního zavazadla lze na palubě letadla zdarma přepravovat:

Všichni cestujícíKromě hlavního příručního zavazadla lze na palubě letadla zdarma přepravovat:

 • 1 příruční zavazadlo nebo kabelka;
 • 1 menší fotoaparát nebo dalekohled;
 • 1 přenosný osobní počítač;
 • tisk ke čtení během letu;
 • 1 deštník nebo hůl;
 • 1 kus svrchního oděvu;
 • 1 pár berlí.

Celková váha těchto zavazadel nesmí přesáhnout 5 kg.

Cestující s nemluvňaty (děti do 2 let)

Cestující s nemluvňaty (děti do 2 let)

 • Pro každé nemluvně lze na palubě letadla zdarma přepravit 1 tašku o hmotnosti do 5 kg a rozměrech maximálně 55 х 40 х 20 cms oblečením, toaletními potřebami, lehkými hračkami a speciálními jídly, které mohou být zapotřebí během letu.
 • 1 menší skládací kočárek nebo 1 korbička nebo 1 dětská autosedačka.

Upozorňujeme cestující obchodní třídy: Vede-li trasa vašeho letu pásmy 1-2 a pásmy 3-4, můžete na palubě letadla přepravovat 2 kusy kabinových zavazadel o maximální celkové hmotnosti 15 kg. Výjimky: na linkách v pásmech 1-2 může Vám být nabídnuto zavazadlo uložit do zavazadlového prostoru, a to kvůli omezené kapacitě na palubě letadla. Uložená kabinová zavazadla budou Vám odevzdány u východu z letadla na cílovém letišti.

Upozornění! Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pravidla pro přepravu kapalin v příručním zavazadle pokud cestujete z / přes EU, UK, USA, Curych a letiště Kyjev Boryspil.