Žádost o přepravu zvířete jako zapsaného zavazadla

Upozornění: na letech UIA je zakázána přeprava brachycefalických zvířat (včetně smíšených plemen) jako zapsaného zavazadla. Před vyplněním níže uvedeného online formuláře se seznamte se všemi omezeními při přepravě zvířat pomocí odkazu “OMEZENÍ PŘEPRAVY ZVÍŘAT”.

Osobní údaje (latinkou)

Zde se můžete zaregistrovat v Panorama Club

Vaše kontaktní údaje

Údaje o letu

Údaje o zvířeti

Pozor! Přepravu zvířete lze uskutečnit za podmínky, že cestující převezme plnou odpovědnost za zvíře, a dále předloží platné lékařské osvědčení, osvědčení o očkování, povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zvířete a jiné doklady, které jsou vyžadovány specializovanými úřady pro dodržování hygienických a karanténních předpisů v zemích vývozu, dovozu nebo tranzitu.

Přeprava zvířat (s výjimkou služebních zvířat) je vždy zpoplatněna v souladu s platným sazebníkem UIA.

Doporučujeme odeslat žádost o přepravu zvířat do Kontaktního centra UIA nejpozději 24 hodin před odletem vašeho letu.

tato pole jsou povinná