Žádost o přepravu zvířete jako zapsaného zavazadla

Pozor! Před vyplněním níže uvedeného online formuláře byste si měli přečíst omezení přepravy zvířat uložená některými zeměmi, a to pod odkazem "OMEZENÍ PŘEPRAVY ZVÍŘAT".

Osobní údaje (latinkou)

Zde se můžete zaregistrovat v Panorama Club

Vaše kontaktní údaje

Údaje o letu

Údaje o zvířeti

Pozor! Přepravu zvířete lze uskutečnit za podmínky, že cestující převezme plnou odpovědnost za zvíře, a dále předloží platné lékařské osvědčení, osvědčení o očkování, povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zvířete a jiné doklady, které jsou vyžadovány specializovanými úřady pro dodržování hygienických a karanténních předpisů v zemích vývozu, dovozu nebo tranzitu.

Přeprava zvířat (s výjimkou služebních zvířat) je vždy zpoplatněna v souladu s platným sazebníkem UIA.

Doporučujeme odeslat žádost o přepravu zvířat do Kontaktního centra UIA nejpozději 24 hodin před odletem vašeho letu.

tato pole jsou povinná