Tisková kancelář

Tiskové oddělení

Pro přesnější informace o společnosti, dotazy na tiskové zprávy, údaje o společnosti a další podklady pro média, prosíme, využijte kontaktů Tiskového oddělení UIA.

PANORAMA, palubní časopis UIA

Založen v roce 1993, "PANORAMA" je oficiálním palubním časopisem Ukraine International Airlines (UIA).

Exkluzivní vzhled a články v ukrajinštině a v angličtině, koncept časopisu splňující mezinárodní normy pro palubní časopisy činí PANORAMU jeden z předních dvojjazyčných publikací na Ukrajině.