Έξυπνοι ναύλοι (Smart fares)

Kiev - Stockholm

Τακτική τιμή

4012 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

2305 UAH
Επίσης διαθέσιμες πτήσεις:
Επίσης διαθέσιμες πτήσεις:

Kiev - Athens

Τακτική τιμή

4980 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

3813 UAH

Kiev - Barcelona

Τακτική τιμή

12634 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

7313 UAH

Kiev - Brussels

Τακτική τιμή

6317 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

3813 UAH

Kiev - Frankfurt

Τακτική τιμή

6516 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

3927 UAH

Kiev - Munich

Τακτική τιμή

7398 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4411 UAH

Kiev - Milan

Τακτική τιμή

6687 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4638 UAH

Kiev - Berlin

Τακτική τιμή

10301 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6402 UAH

Kiev - Venice

Τακτική τιμή

7114 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4638 UAH

Kiev - Vienna

Τακτική τιμή

8309 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6032 UAH

Kiev - Warsaw

Τακτική τιμή

3898 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

2561 UAH

Kiev - Paris

Τακτική τιμή

10016 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

7398 UAH

Kiev - Rome

Τακτική τιμή

7028 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4638 UAH

Kiev - Helsinki

Τακτική τιμή

7939 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

5577 UAH

Kiev - Larnaca

Τακτική τιμή

6915 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6402 UAH

Kiev - London

Τακτική τιμή

7910 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

5406 UAH

Kiev - Prague

Τακτική τιμή

7000 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4610 UAH

Kiev - Zurich

Τακτική τιμή

10187 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

7882 UAH

Kiev - Geneva

Τακτική τιμή

9333 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6516 UAH

Kiev - Astana

Τακτική τιμή

10841 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

6089 UAH

Kiev - Riga

Τακτική τιμή

4439 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

2532 UAH

Kiev - Dusseldorf

Τακτική τιμή

7199 UAH

Εκπτωτική τιμή 30%

4240 UAH