Χρέωση υπηρεσίας

 • Τέλη υπηρεσίας για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
 • Τέλη υπηρεσίας για την επανέκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
 • Τέλη υπηρεσίας για την επιστροφή κόστους αεροπορικών εισιτηρίων
 • Τέλη υπηρεσίας για την έκδοση βεβαιώσεων με την παροχή προσωπικών δεδομένων του επιβάτη
Τέλη υπηρεσίας για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
 • Για την πώληση μεμονωμένων αεροπορικών εισιτηρίων στα γραφεία πωλήσεων της UIA, τα τέλη ανέρχονται σε $25 ανά αεροπορικό εισιτήριο.
 • Για την πώληση μεμονωμένων αεροπορικών εισιτηρίων στα γραφεία πωλήσεων της UIA στα αεροδρόμια της Ουκρανίας, τα τέλη για τις διεθνείς πτήσεις ανέρχονται σε $40 ανά αεροπορικό εισιτήριο και για τις εσωτερικές πτήσεις - $30 ανά αεροπορικό εισιτήριο.
 • Κατά την έκδοση εισιτηρίων, η κράτηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως στην ιστοσελίδα της UIA, το πρόσθετο τέλος στις διεθνείς πτήσεις ανέρχεται σε $15.
 • Για την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων στην ιστοσελίδα της UIA ισχύουν διάφορα επίπεδα τελών, ανάλογα με τον προορισμό και ανέρχονται σε 0 με 10 δολάρια ΗΠΑ.
 • Κατά την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων στις ομαδικές κρατήσεις στους διεθνούς προορισμούς, τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $15 ανά αεροπορικό εισιτήριο κατά την κράτηση έως 50 επιβάτες και $10 ανά αεροπορικό εισιτήριο κατά την κράτηση έως 100 επιβάτες. Κατά την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων στις ομαδικές κρατήσεις στους εγχώριους προορισμούς τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $5 ανά εισιτήριο.
 • Κατά την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων με το στα μίλια, τα τέλη υπηρεσίας στους διεθνούς προορισμούς ανέρχονται σε $5 ανά αεροπορικό εισιτήριο, ενώ στους εγχώριους προορισμούς τα τέλη υπηρεσίας δεν ισχύουν.
Τέλη υπηρεσίας για την επανέκδοση αεροπορικών εισιτηρίων
 • Για την αλλαγή των μεμονωμένων αεροπορικών εισιτηρίων στους διεθνούς και εγχώριους προορισμούς, τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $40.
 • Για την αλλαγή των αεροπορικών εισιτηρίων της οικονομικής θέσης που εκδόθηκαν με βάση το πιστοποιητικό (αλλαγή ημερομηνίας, αναχώρησης, δρομολογίου), τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $20.
 • Για την αλλαγή εισιτηρίου στις ομαδικές κρατήσεις (αλλαγή ημερομηνίας αναχώρησης ή δρομολογίου), τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $15 ανά εισιτήριο.
 • Κατόπιν αιτήματος του επιβάτη, το εισιτήριο μπορεί να εκδοθεί εκ νέου λόγω ορθογραφικού λάθους στο όνομα ή το επώνυμό του. Ως αλλαγή θεωρείται η αντικατάσταση μερικών γραμμάτων, και όχι ολόκληρου του ονόματος και του επωνύμου. Τα τέλη υπηρεσίας για την εν λόγω αλλαγή ανέρχονται σε $50. Κατά την επανέκδοση εισιτηρίου για ένα μωρό (0 έως 2 ετών), τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $5.
 • Σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου λόγω γάμου, το εισιτήριο μπορεί να εκδοθεί εκ νέου. Μόνο το επώνυμο του επιβάτη υπόκειται σε αλλαγή, ενώ η βάση για την επανέκδοση του εισιτηρίου αποτελεί το πιστοποιητικό γάμου. Τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $50.
 • Σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου ή ονόματος σε ομαδική κράτηση το αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να εκδοθεί εκ νέου. Τα τέλη υπηρεσίας ανέρχονται σε $15.
Τέλη υπηρεσίας για την επιστροφή κόστους αεροπορικών εισιτηρίων
 • Σε περίπτωση εκούσιας επιστροφής του κόστους για ένα αχρησιμοποίητο εισιτήριο που αγοράστηκε από τα γραφεία πωλήσεων της UIA, τα τέλη υπηρεσίας δεν επιστρέφονται. Στον επιβάτη θα επιστρέφει το σύνολο των αχρησιμοποίητων αερολιμενικών τελών (φόρων) και τελών (φόρων) της αεροπορικής εταιρείας.
 • Σε περίπτωση εκούσιας επιστροφής του κόστους για ένα αχρησιμοποίητο εισιτήριο που αγοράστηκε στην ιστοσελίδα της UIA, τα τέλη υπηρεσίας δεν επιστρέφονται. Ο επιβάτης θα χρεωθεί επιπλέον $10.
 • Σε περίπτωση ακούσιας επιστροφής χρημάτων για ένα αχρησιμοποίητο εισιτήριο που αγοράστηκε στην ιστοσελίδα της UIA, σε περίπτωση περιστάσεων που δεν εξαρτώνται από την αεροπορική εταιρεία (στοιχείο, απεργία, κηρυγμένος και ακήρυχτος πόλεμος, απειλή πολέμου, τρομοκρατική ενέργεια, αποκλεισμός, επανάσταση, εξέγερση, μαζικές ταραχές, σαμποτάζ, κεραυνός, πυρκαγιά, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, συσσώρευση χιονιού ή γλιστρά, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έκρηξη, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, τεχνικές δυσκολίες, εκκρεμείς διεθνείς σχέσεις, διεθνείς κυρώσεις και άλλες ενέργειες των κρατών που εμποδίζουν τα μέρη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, κ.λπ.), τα τέλη υπηρεσιών δεν επιστρέφονται.
Τέλη υπηρεσίας για την έκδοση βεβαιώσεων με την παροχή προσωπικών δεδομένων του επιβάτη
 • Κατόπιν αιτήματος του επιβάτη ή δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου (με βάση την εξουσιοδότηση ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο), με την προσκόμιση της αίτησης και του εγγράφου ταυτότητας, μπορεί να του δοθεί η βεβαίωση που περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες για τον επιβάτη, τις πέντε οποιεσδήποτε πτήσεις του με την UIA και πληροφορίες για το κόστος των έως πέντε αγορασθέντων εισιτηρίων - με χρέωση $15. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί μόνο με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων στην UIA.
 • Κατόπιν αιτήματος του επιβάτη ή δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου (με βάση την εξουσιοδότηση ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο), με την προσκόμιση της αίτησης και του εγγράφου ταυτότητας, μπορεί να του δοθεί η βεβαίωση που περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες για τον επιβάτη, τις έξι ή περισσότερες οποιεσδήποτε πτήσεις του με την UIA και πληροφορίες για το κόστος των από έξι αγορασθέντων εισιτηρίων - με χρέωση $30. Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί μόνο με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων στην UIA.