ΥΓΙΗΣ ΠΤΗΣΗ

Επιστρέφοντας στον ουρανό σε νέες συνθήκες, εισάγουμε τα ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για να σας κάνουμε να νιώθετε όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι σε όλο το ταξίδι σας!

Τα πρότυπα και οι διαδικασίες της UIA για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πολλαπλασιασμού του COVID-19 κατά τη διάρκεια των αεροδρομίων και των επιβατικών υπηρεσιών είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), της εταιρείας Boeing, του Υπουργείου Υγείας της Ουκρανίας (ΥΥ της Ουκρανίας) και της Κρατικής Υπηρεσίας Αεροπορίας της Ουκρανίας (ΚΥΑΟ). Η UIA εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση των μέτρων ασφάλειας και της εξυπηρέτησης για να διασφαλίσει ότι το αεροπορικό σας ταξίδι είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και άνετο.

Πριν από κάθε πτήση η UIA, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία της IATA, διενεργεί ατομική αξιολόγηση κινδύνου της πτήσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα: επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μόλυνσης από COVID-19 στον προορισμό (πόλη όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο άφιξης) · συστάσεις των εξουσιοδοτημένων κρατικών φορέων της Ουκρανίας και της χώρας προορισμού · αριθμός επιβατών κατά την πτήση · διάρκεια πτήσης. Σε υψηλό κίνδυνο, η UIA δεν πετά.

Η συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις προσωπικής προστασίας στο αεροδρόμιο και στο αεροσκάφος, καθώς και τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας που παρέχονται από την UIA και τα λειτουργικά αεροδρόμια, θα διασφαλίσουν τη μέγιστη προστασία, ασφάλεια και υγεία των επιβατών και του προσωπικού.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Υποχρεωτικές απαιτήσεις που σας ζητάμε να συμμορφωθείτε:

ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Τα αεροδρόμια των πτήσεων της UIA λαμβάνουν υγειονομικά και επιδημιολογικά μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλίσουν το μέγιστο επίπεδο προστασίας για τους επιβάτες και τους εργαζομένους:

ΣΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

Το περιβάλλον στο αεροσκάφος είναι το πιο αποστειρωμένο και ασφαλές, δεδομένης της υψηλής ποιότητας του αέρα και της διαμόρφωσης της καμπίνας. Χάρη στις προφυλάξεις που λαμβάνουν η αεροπορική εταιρεία και οι επιβάτες, το ταξίδι είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερο: