Μουσικά όργανα

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με ένα μουσικό όργανο σε πτήση της UIA, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα μουσικά όργανα μπορούν να μεταφερθούν τόσο στο χώρο των επιβατών όσο και στο χώρο αποσκευών.

  • Μεταφορά μουσικών οργάνων ως χειραποσκευών
  • Μεταφορά μουσικών οργάνων σε επιπρόσθετη θέση, για την οποία έχετε πληρώσει
  • Μεταφορά μουσικών οργάνων ως καταχωρημένων αποσκευών
  • Μεταφορά μουσικών οργάνων ως φορτίου
Μεταφορά μουσικών οργάνων ως χειραποσκευών

Ένας επιβάτης μπορεί να μεταφέρει ένα μουσικό όργανο ως χειραποσκευή υπό τον όρο ότι οι αποσκευές αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στο ράφι ή κάτω από το κάθισμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαστάσεις και το βάρος του μουσικού οργάνου (μαζί με τη θήκη του) πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανόνες δωρεάν μεταφοράς χειραποσκευής.

Τους Όρους Μεταφοράς στις πτήσεις της UIA θα βρείτε στον σύνδεσμο.

Μεταφορά μουσικών οργάνων σε επιπρόσθετη θέση, για την οποία έχετε πληρώσει

Η μεταφορά μουσικών οργάνων στο επιπρόσθετο κάθισμα πρέπει να συμφωνηθεί προηγουμένως και να πληρωθεί κατά την κράτηση.

Μέγιστο βάρος μουσικού οργάνου με θήκη - 80 κιλά.
Μέγιστες διαστάσεις: ύψος - 150 εκατοστά, μήκος - 65 εκατοστά πλάτος – 50 εκατοστα.

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Μουσικά όργανα πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα και απαιτείται να μεταφέρονται σε μια θήκη / κάλυμμα.

Μπορείτε να παραγγείλετε τη μεταφορά των ογκωδών, ευαίσθητων, πολύτιμων αποσκευών στο Κέντρο Επικοινωνίας της UIA.

Μεταφορά μουσικών οργάνων ως καταχωρημένων αποσκευών

Τα μουσικά όργανα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε μια θήκη από συμπαγές υλικό. Η UIA δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβη σε ένα μουσικό όργανο που δεν ήταν κατάλληλα συσκευασμένο.

Η μεταφορά μουσικού οργάνου (συμπεριλαμβανομένης της θήκης) ως καταγεγραμμένης αποσκευής υπόκειται στους ίδιους όρους μεταφοράς και τους κανόνες για την πληρωμή των τυχόν επιπλέον αποσκευών.

Εξαίρεση: τα κοντραμπάσα μεταφέρονται στις καταγεγραμμένες αποσκευές, ανεξάρτητα από το μέγεθος.

Τους Όρους Μεταφοράς στις πτήσεις της UIA θα βρείτε στον σύνδεσμο.

Μεταφορά μουσικών οργάνων ως φορτίου

Τα μουσικά όργανα που υπερβαίνουν τα πρότυπα για τις καταγεγραμμένες αποσκευές μεταφέρονται ως φορτίο.