Eπικίνδυνα φορτία

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά
Επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις

Επικίνδυνα αντικείμενα και ουσίες που απαγορεύονται για τη μεταφορά αεροπορικώς

 
 
 • ΤΑ ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ απαγορεύεται για τη μεταφορά.
 • ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: οξέα, αλκαλικές μπαταρίες.
 • ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: αναπτήρες βενζίνης και θερμοσίφωνες, χρώματα και «βεγγαλικά».
 • ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ..
 • ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ..
 • ΛΟΙΜΩΔΗ ΥΛΙΚΑ: τα βακτήρια, ζωντανούς ιούς.
 • ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ..
 • ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ: βαθιάς ψύξης εύφλεκτα, μη εύφλεκτα, τοξικά, βουτάνιο, οξυγόνο, προπανίο, κύλινδροι για καταδύσεις.
 • ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ.
 • ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: πυροτεχνήματα, κροτίδες, φωτοβολίδες, τα πυρομαχικά.
 • ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, αρσενικό, κυανιούχο.
 • ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: χλωρίνη, τα υπεροξείδια.

Eπικίνδυνα φορτία και ουσίες που επιτρέπονται για τη μεταφορά αεροπορικώς υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ή δεν επιτρέπονται

Πρέπει να έχουν άδεια του μεταφορέα Επιτρέπονται να μεταφέρουν σαν αποσκευές Επιτρέπονται για τη μεταφορά ως χειραποσκευές
Αλκοολούχα ποτά, στη λιανική συσκευασία, που περιέχουν 24% αλλά όχι περισσότερο από 70% αλκοόλη στο δοχείο μέχρι 5 L, η συνολική καθαρή ποσότητα ανά άτομο δεν υπερβαίνει 5L ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πυρομαχικά (φυσίγγια για όπλα), έχουν συσκευαστεί με ασφάλεια ((μόνο της κατηγορίας 1.4S (UN 0012 ή UN 0014), σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 5 kg (11 lb) ανά άτομο για προσωπική χρήση. Συσκευασίες των πυρομαχικών εντός της επιτρεπόμενης αποσκευών έκαστη, που ανήκουν σε περισσότερα από ένα επιβάτη, δεν μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ή περισσότερα πακέτα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Σακίδιο με εξοπλισμό διάσωσης, ένα (1) ανά επιβάτη, που περιέχει ένα φυσίγγιο πεπιεσμένου αερίου κατηγορίας 2.2α. Μπορεί επίσης να είναι εφοδιασμένο με πυροτεχνικό μηχανισμό σκανδάλης, που περιέχει 200 mg καθαρού υλικού της κατηγορίας 1.4S. Το σακίδιο θα πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σκανδάλη απελευθέρωσης δεν θα μπορούσε ξαφνικά ενεργοποιηθεί. Οι τσάντες του αέρα σε ένα σακίδιο πρέπει να είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Όλα τα ανταλλακτικά / ασυσκεύαστα μετάλλου-λιθίου ή ιόντων-λιθίου μπαταρίες ή μπαταρίες, για τέτοιων ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να μεταφορούνται μόνο ως χειραποσκευές. Αυτές οι μπαταρίες πρέπει να προστατεύονται ξεχωριστά, προκειμένου να αποφευχθούν τα βραχυκυκλώματα. ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Τουριστικές κουζίνες και τα δοχεία με καύσιμα που περιέχουν υγρό καύσιμο που μπορεί εύκολα να καεί,, μπορεί να μεταφορούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι δεξαμενές καυσίμου των τουριστικών κουζίνων ή / και τα δοχεία με καύσιμα απελευθερώνονται πλήρως από το υγρό καύσιμο. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Εξοπλισμός των αντιπροσώπων της χημικής παρακολούθησης,, εαν διενεργείται απο τα μέλη του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων στα επίσημα ταξίδια. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Φιάλες αερίου και φιάλες των δακρυγόνων που περιέχουν ερεθιστικές και νευρο-παραλυτικές απαγορευμένες ουσίες, απαγορεύται να μεταφέρουν σαν προσωπικά αντικείμενα, χειραποσκευές και ελεγμένες αποσκευές. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Ο ξηρός πάγος (διοξείδιο του άνθρακα, στερεό), που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία ευπαθών υλικών, επιτρέπεται να μεταφέρεται στις παραδιδόμενες αποσκευές και χειραποσκευές, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία επιτρέπει την απελευθέρωση αερίου διοξειδίου του άνθρακα. Η μέγιστη συνολική καθαρή ποσότητα ανά άτομο είναι 2,5 kg. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ηλεκτρονικά τσιγάρα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πούρα, ηλεκτρονικές λυχνίες και άλλα εξατμιστήρες για προσωπική χρήση) που περιέχουν μπαταρίες που πρέπει να προστατεύεται ξεχωριστά για να αποφύγετε την κατά λάθος ένταξης. ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Τα όπλα ηλεκτροσόκ (π.χ. Tazer) που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, υγροποιημένα αέρια, μπαταρίες λιθίου, κλπ απαγορεύεται για τη μεταφορά ως χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές, καθώς και προσωπικά αντικείμενα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Στοιχεία πλήρωσης και φυσίγγια σε αυτούς για ηλεκτρική ενέργεια φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητές φορητούς υπολογιστές, βιντεοκάμερες). ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μικροί κυλίνδροι αερίου για μη εύφλεκτο αέριο που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα παρομοιά αέρια Κατηγορίας 2.2 σε ποσότητα δύο (2) μικρούς κυλίνδρους ενσωματωμένα σε ένα σωσίβιο. Όχι περισσότερο από μια συσκευή ανά επιβάτη και δύο (2) ανταλλακτικά φυσίγγια ανά άτομο, όχι περισσότερες από τέσσερις (4) κύλινδροι με χωρητικότητα 50 ml για άλλες συσκευές. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Κύλινδροι με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια να ενεργοποιεί μηχανικά άκρα. Επίσης, εφεδρικούς κυλίνδρους του κατάλληλου μεγέθους σε περίπτωση ανάγκης να εξασφαλιστεί επαρκής προσφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Σίδερα μαλλιών που περιέχουν αέριο υδρογονάνθρακα, ένα (1) τεμ. ανά επιβάτη ή μέλος του πληρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ΚΓΠ καλύπτει σφιχτά το θερμαντικό στοιχείο. Αυτά τα σίδερα μαλλιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται στο αεροσκάφος. Ανταλλακτικά κύλινδροι αερίου για αυτά τα σίδερα μαλλιών δεν επιτρέπονται να μεταφέρουν είτε ως αποσκευές είτε ως χειραποσκευή. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα, όπως υποβρύχια δάδες (λαμπτήρες καταδύσεις) και συγκόλληση σίδερα. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μεμονωμένες συσκευασίες που περιέχουν ψύξη με υγρό άζωτο (ξηρά φορτία), απορροφάται πλήρως σε ένα πορώδες υλικό που περιέχει ασφαλή αντικείμενα. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης ή κινητήρες κυψελών καυσίμου. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Εξοικονόμησης ενέργειας λαμπτήρες σε συσκευασία για τη λιανική πώληση για ιδιωτική ή οικιακή χρήση. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μπαταρίες λιθίου: Ασφαλής εξοπλισμός με τις μπαταρίες λιθίου. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Μπαταρίες λιθίου, φορητή ηλεκτρονική συσκευή με ένα μέταλλο- λιθίου ή ιόντων-λιθίου μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών, όπως φορητών συσκευών συμπυκνωτές οξυγόνου (РОС) και οικιακού εξοπλισμού, όπως ρολόγια, αριθμομηχανές, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα, φορητός υπολογιστής υπολογιστές, ταμπλέτες και φορητές τροφοδοτικά, κλπ, που μεταφέρονται από επιβάτες ή μέλη του πληρώματος για προσωπική χρήση. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2 γραμμάρια για μετάλλου-λιθίου μπαταρίες και 100 W για τις ιόντων-λιθίου μπαταρίες.
Οι ηλεκτρονικές συσκευές στις παραδιδόμενες αποσκευές πρέπει να είναι απενεργοποιημένες και προστατευμένες από τυχόν ζημιές. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο αριθμού μεταφοράς Προσωπικών Ηλεκτρονικών Συσκευών (PED) είναι 15.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Η μεταφορά ηλεκτρονικών συσκευών Samsung Galaxy Note 7 ως παραδιδόμενες αποσκευές (και εντός αυτών), ταχυδρομικό πακέτο ή φορτίο απαγορεύεται στις πτήσεις UIA. Επιτρέπεται σε χειραποσκευές υπό τον όρο ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση φόρτισης και είναι απενεργοποιημένες.
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Μπαταρίες λιθίου, ανταλλακτικά / δεν είναι συσκευασμένα, η πυκνότητα ισχύος των οποιων είναι απο100 W έως 160 W για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και φορητές ιατρικές συσκευές, με περιεχόμενο λιθίου 2 g, αλλά όχι περισσότερες από 8 g για μία συσκευή. Η μέγιστη 2 επιπλέον μπαταρίες μπορούν να μεταφέρονται στις χειραποσκευές Κάθε μία από αυτές τις μπαταρίες πρέπει να προστατεύεται από βραχυκύκλωμα. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μπαταρίες λιθίου. Μπαταρίες ιόντων λιθίου για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών), με ισχύς απο100 W έως 160 W. Μόνο για τις φορητές ιατρικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες λιθίου-μετάλλου με ποσότητα λιθίου από 2 γραμμάρια έως 8 γραμμάρια. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Σπίρτα, ασφαλής σπίρτα (ένα μικρό πακέτο) ή μικρός αναπτήρας, που δεν περιέχουν μη απορροφάται υγρού καυσίμου, το οποίο δεν είναι ένα υγροποιημένο αέριο, για προσωπική χρήση, όταν μεταφέρονται ως δικά τους πράγματα. Φιάλες αερίου για αναπτήρες και συσκευές για την επαναπλήρωση αναπτήρων δεν επιτρέπονται να μεταφέρουν ως τα προσωπικά αντικείμενα στις αποσκευές ή χειραποσκευές.
Σημείωση: Σκαπανέας (θερμικά" σπίρτα, αναπτήρες τύπου «Blue flame» ή «Cigar» απαγορεύονται για τη μεταφορά.
ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Οχήματα: αναπηρικά αμαξίδια ή άλλα αυτοκινούμενα συσκευές με όχι μπαταρίες πετρελαιοκηλίδα, με υγρό ηλεκτρολύτη. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Οχήματα: αναπηρικά αμαξίδια ή άλλα αυτοκινούμενα συσκευή με βαριά ή μπαταρίες λιθίου. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Οχήματα: αυτοκινούμενες συσκευές με μπαταρίες λιθίου-ιόντων, όπως hyrotcycle, πέταγμα skateboard (hoverboard), μονοτροχός, ηλεκτρικό scooter, hyrotscooter (Segway)και άλλοι. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Τα μη ραδιενεργά ιατρικά μέσα ή μέσα περιποίησης (περιλαμβανομένων και των αεροζόλ), όπως σπρέι μαλλιών, αρώματα, κολόνιες και τα φάρμακα που περιέχουν αλκοόλ, OXI ΝΑΙ ΝΑΙ
και
Μη εύφλεκτα, μη-τοξικά αερολύματα, τα οποία δεν θέτουν συμπληρωματική απειλή, για τον αθλητισμό και την καθημερινή χρήση. Η συνολική καθαρή ποσότητα όλων των παραπάνω αντικειμενων πρέπει να μην υπερβαίνει τα 2 kg ή 2 L, και κάθε μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα καθαρά 0,5 kg ή 0,5 λίτρων. Εκτοξευτήρες σπρέι βαλβίδων πρέπει να κλείσουν τα καλύμματα ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία διαρροή του περιεχομένου. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Μπαλόνια οξυγόνου και αέρα, με αέριες ουσίες για ιατρικούς σκοπούς. Το συνολικό βάρος του μπαλονιού δεν πρέπει να υπερβαίνει 5kg ακαθάριστο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δοχεία με υγρό οξυγόνο απαγορεύονται να μεταφερθούν αεροπορικώς..
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Permeation devices. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Συσκευές ελέγχου για τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες που περιέχουν ξηρό ηλεκτρολύτη. Μπαταρίες πρέπει να πληρούν τους Ειδικούς Ορους A67 και δεν υπερβαίνουν τα 12 βολτ και 100 βατ-ώρες. Η μέγιστη επιτρέπεται να μεταφέρουν δύο εφεδρικές μπαταρίες. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ραδιοϊσοτόπων βηματοδότη ή άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών σε μπαταρίες λιθίου, εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα, ή να επισυνάπτονται εξωτερικά, ή ραδιοφαρμάκων, εισάγεται στο ανθρώπινο σώμα για θεραπευτικούς σκοπούς. ΟΧΙ "ΚΟΥΒΑΛΑΩ"
Βαλίτσες για φύλαξη, χρηματοκιβώτια και σακούλες μετρητά, κ.λπ., που περιέχουν λίθιο γαλβανικά κύτταρα και / ή πυροτεχνικών υλικών. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Μη μεταδοτικών δείγματα συσκευασμένα σε μια μικρή ποσότητα του εύφλεκτου υγρού. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ιατρικά ή κλινικά θερμόμετρα που περιέχουν υδράργυρο. Μεταφορές μόνο στις αποσκευές - 1 θερμόμετρο μέσα στο σκληρό κέλυφος ανά επιβάτη. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Βαρόμετρα υδραργύρου. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Άλλα εμπορικά διαθέσιμα είδη μπαταριών, όπως νικελίου-καδμίου και αλκαλικές επιτρέπεται να μεταφέρουν μόνο στις χειραποσκευές, εφόσον είναι σωστά προστατεύεται από βραχυκύκλωμα.