Κάτω από το φτερό

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της UIA

Εμείς στην UIA πιστεύουμε ότι η φιλανθρωπία πρέπει να έχει προσδιορισμένο στόχο και η προσέγγιση σε αυτήν να είναι συστηματική. Ως εκ τούτου, όχι απλά παρουσιάσαμε μια καινούρια ανθρωπιστική πρωτοβουλία, αλλά δημιουργήσαμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα "Κάτω από το φτερό", το οποίο στοχεύει να ενώσει τις προσπάθειες ενός ευρέος φάσματος φιλανθρωπικών και εθελοντικών οργανισμών.

Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να αποτελούμε τα φτερά για όσους χρειάζονται υποστήριξη και έμπνευση για να προχωρήσουν και να κάνουν τη ζωή τους υγιή και ευτυχισμένη. Και σε αυτό βλέπουμε την αποστολή μας - να βοηθάμε, χαρίζοντας φτερά.

Πρώτα απ’ όλα, παρέχουμε φτερά σε βαριά άρρωστα παιδιά που πηγαίνουν στο εξωτερικό για χειρουργική επέμβαση και θεραπεία, στους τραυματίες-συμμετέχοντες στην Αντιτρομοκρατική Επιχείρηση που απαιτούν αποκατάσταση σε εξειδικευμένες κλινικές σε άλλες χώρες, και στα πρόσωπα που τους συνοδεύουν - συγγενείς και γιατρούς.

Σε κάθε πτήση της UIA, συμπεριλαμβανομένης της πτήσης μεγάλης απόστασης, προβλέψαμε την κράτηση 2 θέσεων για τους συμμετέχοντες του προγράμματος "Κάτω από το φτερό" με τιμή 10 γρίβνες. Κάθε χρόνο εγγυόμαστε περισσότερες από 90 χιλιάδες προνομιακές θέσεις.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Κάτω από το φτερό" πρέπει να συμπληρώσετε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο και να υποβάλλετε τα στοιχεία στην UIA τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να συμπληρωθούν απευθείας από τους συμμετέχοντες ή από τους εταίρους οργανισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος "Κάτω από το φτερό".

Τηρούμε τις αρχές της ισότιμης πρόσβασης στις δυνατότητας "Κάτω από το φτερό" και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής των συμμετεχόντων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε μεταβιβάσει την εξουσία λήψης αποφάσεων σε ειδικό συμβούλιο εμπειρογνωμόνων από οργανισμούς εταίρους του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι εταίροι - δημόσιοι οργανισμοί και φιλανθρωπικά ιδρύματα - που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Κάτω από το φτερό" πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο και να υποβάλλουν τα στοιχεία στην UIA.