Πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας

Το πρόγραμμα IOSA είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα και ευρέως αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης, το οποίο σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τα συστήματα επιχειρησιακής διαχείρισης και ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών. Το IOSA κάνει χρήση αναγνωρισμένων αρχών ελέγχου ποιότητας και έχει σχεδιαστεί ώστε οι έλεγχοι να διεξάγονται με συστηματικό και συνεκτικό τρόπο.

Οι Διεθνείς Ουκρανικές Αερογραμμές αποτελούν τον πρώτο καταχωρημένο Αερομεταφορέα IOSA εντός ΚΑΚ που ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Επιχειρησιακό Έλεγχο Ασφάλειας της ΙΑΤΑ (IOSA). Η UIA είναι ο 51ος καταχωρημένος Αερομεταφορέας IOSA των 230 μελών της ΙΑΤΑ, όπως οι KLM, Lufthansa, Austrian Airlines, TAP και SAS που έχουν επίσης καταχωρηθεί στο Μητρώο IOSA.

Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου περιλαμβάνει οκτώ επιχειρησιακούς τομείς:

  • Εταιρική διοργάνωση και Διαχείριση (Corporate Organization & Management)
  • Πτητική εκμετάλλευση (Flight Operations)
  • Επιχειρησιακός έλεγχος/ Επιμελητεία πτήσεων (Operational Control/Flight Dispatch)
  • Τεχνική υποστήριξη & Συντήρηση αεροσκάφους (Aircraft Engineering & Maintenance)
  • Καμπίνες (Cabin Operations)
  • Επίγεια εξυπηρέτηση (Aircraft Ground Handling)
  • Μεταφορά εμπορευμάτων (Cargo Operations)
  • Ασφάλεια λειτουργίας (Operational Security)
 

Εισάγοντας το νέο Πρόγραμμα Επιχειρησιακού Ελέγχου Ασφάλειας, η διοίκηση της ΙΑΤΑ θέλησε να υλοποιήσει τα παρακάτω πρότυπα του αεροπορικού κλάδου:

Η Ομοσπονδιακή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αναγνώρισε ότι η Πιστοποίηση IOSA πληροί τις απαιτήσεις ελέγχου του Προγράμματος κοινού κωδικού πτήσεων των ΗΠΑ για αεροπορικές εταιρείες της αλλοδαπής που επιθυμούν να συνάψουν συμβάσεις κοινού κωδικού.

Η UIA έχει υποβληθεί σε πολυάριθμους ελέγχους κοινού κωδικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης συμφωνιών κοινού κωδικού με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως οι KLM, TAP, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Finnair και Iberia