counter image

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРОГРАМИ
«PANORAMA CLUB CORPORATE»

(дійсні до 26.12.2016)

Програма «Panorama Club CORPORATE» (далі – Програма) – це програма лояльності для корпоративних клієнтів АТ «Міжнародні Авіалінії України» (далі - МАУ). Діяльність Програми регулюється Правилами та Умовами Програми.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Компанія-учасник – суб'єкт господарювання (юридична особа, у тому числі об'єднання підприємств, фізична особа – підприємець), відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), яка є учасником Програми. В якості Компаній-учасників не можуть бути зареєстровані суб’єкти, які діють у якості посередників та/або консолідаторів з продажу авіаквитків, в тому числі туристичні агенції.

1.2. Адміністратор Компанії – відповідальна особа, яка призначена Компанією-учасником з метою реєстрації у Програмі та подальшого управління Корпоративним рахунком Компанії з повним рівнем доступу (перевірка балансу, оформлення винагород, припинення участі у Програмі та ін.). Компанія-учасник уповноважує Адміністратора Компанії на всі необхідні дії згідно Правил та Умов Програми та «Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу МАУ» та несе повну відповідальність за діяльність Адміністратора Компанії  у межах Програми. Адміністратор Компанії є єдиною контактною особою від Компанії-учасника, з якою МАУ веде комунікацію з питань участі Компанії у Програмі.

1.3. Корпоративний рахунок Компанії (далі - Корпоративний рахунок) – рахунок Компанії-учасника в програмному забезпеченні Програми, на якому Компанією-учасником накопичуються милі та з якого   оформлюються винагороди, відповідно до Правил та Умов Програми. Номер Корпоративного рахунку використовується для ідентифікації Компанії-учасника та  обліку статистики транзакцій оформлення та використання Компанією-учасником авіаквитків на власні регулярні рейси МАУ та код-шерингові рейси МАУ (маркетингова квота місць на рейсах Авіакомпаній-Партнерів під кодом PS).

1.4. МАУ залишає за собою право відмовити будь-якій Компанії у реєстрації учасником Програми, а також змінювати (повністю або частково) або призупиняти дію Програми у будь-який час. Зміни можуть стосуватись положень Правил та Умов Програми, умов участі, умов та кількості миль до нарахування, умов та кількості миль, необхідних для оформлення винагород, строку дії миль та ін.

 

2. УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

2.1. Учасником Програми може стати суб'єкт господарювання (юридична особа, у тому числі об'єднання підприємств, фізична особа – підприємець), відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво) у будь-якій країні, законодавство якої не забороняє участі у програмах лояльності.

2.2. Для реєстрації у Програмі, Адміністратору Компанії необхідно заповнити Заяву на реєстрацію у Програмі, що розміщена в електронному вигляді на сайті МАУ у розділі «Panorama Club CORPORATE».

2.3. Заповнення Адміністратором Компанії Заяви на реєстрацію у Програмі передбачає:

2.3.1. Наявність у Адміністратора Компанії повноважень на заповнення та передачу Заяви на реєстрацію у Програмі та подальше управління Корпоративним рахунком з повним рівнем доступу.

2.3.2. Повне попереднє ознайомлення та згоду Адміністратора Компанії та Компанії-учасника з Правилами та Умовами Програми.

2.3.3. Адміністратор Компанії за дорученням, від імені та в інтересах Компанії, повідомляє МАУ свої персональні данні фізичної особи та дані Компанії (зокрема, особисті відомості фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, засоби зв'язку; реєстраційні дані Компанії: найменування, номер реєстрації Компанії, напрямок діяльності, адресу реєстрації та фактичного місцезнаходження, засоби зв'язку; відомості про авіаперельоти; відомості про бронювання, придбання та оформлення авіаквитків і т.п.) та тим самим уповноважує і надає МАУ добровільну, безумовну та необмежену строком дії згоду на обробку, зберігання, а також розкриття і передачу персональних даних фізичної особи та/чи даних Компанії третім особам, в тому числі транскордонну передачу нерезидентам, з метою реалізації даної Програми, проведення маркетингових заходів МАУ та її партнерами, з якими МАУ має відповідні договори, направлення повідомлень про послуги МАУ та її партнерів, цінові та маркетингові пропозиції, або з іншою метою, визначеною «Правилами повітряних перевезень пасажирів та багажу МАУ», або для реалізації інших відносин, що вимагають обробки та/або розкриття та/або передачу персональних даних та/чи даних Компанії.

2.3.4. Компанія та Адміністратор Компанії не вимагають повідомлення про розкриття (передачу) персональних даних фізичної особи та/чи даних Компанії третім особам, в тому числі, нерезидентам, з вище визначеною метою, в тому числі відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3.5. Компанія-учасник не діє у якості посередника та/або консолідатора з продажу авіаквитків та не є туристичною агенцією.

2.3.6. Компанія-учасник зареєстрована у країні, законодавство якої не забороняє участь у програмах лояльності.

2.3.7. Відсутність заборони участі у програмах лояльності у внутрішній політиці і положеннях Компанії-учасника.

2.4. Після отримання Заяви на реєстрацію у Програмі, МАУ протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Заяви, приймає рішення про реєстрацію Компанії  у Програмі або відмову у реєстрації, про що інформує Адміністратора Компанії за електронною адресою, що зазначена у Заяві на реєстрацію.

2.5. МАУ зберігає за собою право відмовити Компанії в участі, припинити або призупинити подальшу участь Компанії у Програмі:

2.5.1. на розсуд МАУ відповідно до умов діючих двосторонніх або багатосторонніх договорів МАУ;

2.5.2. у випадку надання Компанії спеціальних тарифних пропозицій МАУ, знижок на авіаперельоти рейсами МАУ;

2.5.3. на розсуд МАУ без пояснення причин;

2.5.4. у випадку виявлення діяльності Компанії у якості посередника та/або консолідатора з продажу авіаквитків або туристичної агенції;

2.5.5. у випадку незгоди або порушення Компанією-учасником встановлених Правил та Умов Програми;

2.5.6. у випадку виявлення фактів неправомірних або шахрайських  дій Компанії-учасника;

2.5.7. у випадку припинення існування Програми.

2.6. Компанія-учасник має можливість припинити участь у Програмі, надіславши до МАУ (за адресою: Харківське шосе 201-203, оф. 109, м. Київ, 02121, Україна) відповідну письмову заяву на припинення участі. Дана заява має містити номер Корпоративного рахунку та назву Компанії-учасника, дату припинення участі, печатку та підпис уповноваженої особи.

2.7. У випадку відсутності руху миль на рахунку Компанії-учасника більш ніж 36 (тридцять шість) місяців, участь у Програмі автоматично припиняється.

2.8. Кожна Компанія-учасник може мати тільки один Корпоративний рахунок.

2.9. У випадку припинення участі у Програмі, всі милі, накопичені Компанією-учасником на Корпоративному рахунку, анулюються.

2.10. Компанія-учасник повинна своєчасно інформувати МАУ про будь-які зміни реєстраційних даних Компанії-учасника, а також про зміну Адміністратора Компанії (наприклад, у випадку його звільнення).

2.11. Платня за реєстрацію та участь у Програмі з Компаній-учасників не стягується.

 

3. НОМЕР КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ ТА ПАРОЛЬ

3.1. У випадку прийняття рішення про реєстрацію Компанії-учасника Програми, МАУ виконує реєстрацію з використанням інформації, наданої у Заяві на реєстрацію, та надсилає Адміністратору Компанії  підтвердження про  реєстрацію у Програмі з наступною інформацією:

3.1.1. Номер Корпоративного рахунку та інструкція з його використання.

3.1.2. Пароль персональної ідентифікації Компанії-учасника для доступу до Корпоративного кабінету на сайті МАУ.

3.1.3. Схема накопичення миль.

3.2. Адміністратор Компанії несе повну відповідальність за конфіденційність, нерозголошення та збереження номеру Корпоративного рахунку та Пароля Компанії-учасника, а також неможливість доступу до цих даних неправомірних третіх осіб. У випадку порушення конфіденційності номера Корпоративного рахунку і Пароля Компанії-учасника, виключну відповідальність за будь-які дії з Корпоративним рахунком несе Компанія-учасник, включно, без обмежень, будь-які транзакції на рахунку та порушення Правил та Умов Програми. У разі виявлення факту порушення конфіденційності номера Корпоративного рахунку та Пароля Компанії-учасника, Компанії-учаснику необхідно негайно звернутись в МАУ з метою запобігання неправомочному доступу до Корпоративного рахунку третіх осіб.

 

4. НАКОПИЧЕННЯ МИЛЬ У ПРОГРАМІ

4.1. Миля є одиницею виміру винагород Програми. Всі милі, що нараховуються на Корпоративний рахунок, є бонусними милями.

4.2. Кількість миль, що нараховується на Корпоративний рахунок, розраховується виходячи з вартості (тарифної частини та паливного збору, за виключенням аеропортових на інших зборів) польотних сегментів,   придбаних Компанією-учасником з використанням номера Корпоративного рахунку, та фактично використаних у звітному місяці. Загальна сума (тарифна частина і паливний збір), витрачена Компанією-учасником на фактично використані в звітному місяці польотні сегменти в доларах США, конвертується у відповідну кількість бонусних миль, визначену умовами участі у Програмі.

4.3.Нарахування миль здійснюється на Корпоративний рахунок автоматично, тільки за умови, якщо при бронюванні та оформленні Компанією-учасником авіаквитка на власний регулярний рейс МАУ або код-шеринговий рейс МАУ (маркетингова квота місць на рейсах Авіакомпаній-Партнерів під кодом PS), номер Корпоративного рахунку був внесений у відповідне поле авіаквитка агентом з бронювання або у поле «Номер корпоративної карти» при бронюванні авіаквитка на сайті МАУ. Відсутня можливість ретроактивного нарахування миль за авіаквитки, бронювання і оформлення яких було здійснено без внесення номера Корпоративного рахунку та/або з порушенням інструкції з його використання.

4.4. Нарахування миль здійснюється на Корпоративний рахунок щомісячно до 15 (п’ятнадцятого) календарного числа місяця, наступного за звітним місяцем.

4.5. У випадку наявності на Корпоративному рахунку некоректних транзакцій (неправильне нарахування/ списання миль і т.д.), МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни.

4.6. Компанія-учасник може ознайомитись з переліком польотних сегментів, розміром тарифної частини та паливного збору по кожному з польотних сегментів, придбаних Компанією-учасником з використанням номера Корпоративного рахунку, та фактично використаних у звітному місяці, надіславши відповідний запит з Корпоративного кабінету.

4.7. У разі, якщо на рахунку Компанії-учасника недостатньо миль для оформлення винагороди, визначену кількість бонусних миль можна придбати. Кошти, витрачені на придбання миль, не відшкодовуються.

4.8. Кожна Компанія-учасник має свій Корпоративний рахунок для накопичення миль Програми. Милі з Корпоративного рахунку однієї Компанії-учасника не можуть бути переведені на Корпоративний рахунок іншої Компанії-учасника.

4.9. Милі з різних корпоративних рахунків не можуть бути об’єднані або переведені у милі інших програм лояльності. Милі не можуть бути конвертовані у грошовий еквівалент.

 

5. ОФОРМЛЕННЯ ВИНАГОРОД ПРОГРАМИ

5.1. За наявності на Корпоративному рахунку достатньої для оформлення винагороди кількості миль, Адміністратор Компанії може оформити:

5.1.1. Авіаквиток-винагороду на будь-який власний регулярний рейс МАУ або Авіакомпанії-Партнера (Austrian Airlines, Swiss International, KLM, Air France, TAP Portugal, Etihad Airways).

5.1.2. Винагородне підвищення класу обслуговування на будь-який власний регулярний рейс МАУ.

5.1.3. Отримання знижки за рахунок миль на переліт будь-яким власним регулярним рейсом МАУ (окрім бізнес класу на рейси Київ-Ніца/ Ніца-Київ), регулярній квоті місць на чартерних рейсах МАУ, рейсах спільної експлуатації (маркетингова квота під кодом PS).

5.1.4. Оплату милями збору за зміну дати або маршруту перельоту.

5.2. Кількість миль, необхідних для оформлення винагород, відповідає стандартній мильній вартості, що використовується в програмі «Panorama Club» і опублікована на сайті МАУ (www.flyUIA.com). Спеціальні пропозиції та акції на оформлення винагород, що діють для Індивідуальних учасників, не поширюються на учасників програми «Panorama Club CORPORATE».

5.3. Для винагородного підвищення класу обслуговування, Адміністратору Компанії необхідно заповнити форму «Замовити винагороду-переліт» в Корпоративному кабінеті на сайті МАУ, надавши повну інформацію про запланований переліт не пізніш ніж за 12 (дванадцять) годин до вильоту.

5.4. Для отримання знижки за рахунок миль на переліт або оплати милями розміру встановленого збору за зміну дати або маршруту перельоту, Компанії-учаснику необхідно заповнити форму «Замовити винагороду-послугу» в Корпоративному кабінеті на сайті МАУ, надавши повну інформацію про запланований переліт.

5.5. Оформлення авіаквитка-винагороди з відкритою датою неможливе.

5.6. Авіаквиток–винагорода дійсний протягом 1 (одного) року від дати оформлення.

5.7. Бронювання по комерційному тарифу не може бути змінено на бронювання авіаквитка-винагороди. МАУ має право відмовити в наданні винагороди у разі, якщо Компанією-учасником заброньовано авіаквиток на ті ж дати та на той же маршрут без чіткого зазначення, що це бронювання авіаквитка-винагороди.

5.8. Після оформлення авіаквитка-винагороди дата або маршрут перельоту можуть бути змінені (тільки на власних регулярних рейсах МАУ у межах однієї Нагородної Зони):

  • при подорожах в економічному класі – зі штрафом 40 доларів США;
  • при подорожах в бізнес класі – без штрафу.

5.9. До моменту оформлення авіаквитка-винагороди всі зміни в бронюванні, а також скасування бронювання здійснюється без штрафних санкцій.

5.10. У разі, якщо попереднє скасування авіаквитка-винагороди не було здійснене та пасажир на з’явився на рейс, стягується штраф 25 доларів США.

5.11. Милі за невикористаний авіаквиток-винагороду повертаються на рахунок Компанії-учасника зі штрафом 40 доларів США. Милі за частково використаний квиток не повертаються.

5.12. Компанія-учасник сплачує всі необхідні такси та збори, що діють під час оформлення авіаквитка-винагороди або винагородного підвищення класу обслуговування.

5.13. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування можливе тільки на прямі власні регулярні рейси МАУ та тільки в офісах (касах) власного продажу МАУ. У разі подорожі з підвищенням класу обслуговування, кількість миль, що нараховуються за переліт, залежить від фактично сплаченого тарифу. На класи бронювання Т, U, X підвищення класу обслуговування за милі не оформлюється.

5.14. За милі, що накопичені на Корпоративному рахунку, може бути оформлена знижка на придбання авіаквитка. Знижка застосовується виключно до тарифу та не розповсюджується на аеропортові та інші збори. Знижка, що оформлена за милі, не комбінується з іншими знижками (корпоративна, дитяча та ін.).

5.15. Залежно від дати, сезону, напрямку або за інших умов можуть виникати обмеження щодо оформлення винагород. При замовленні винагород необхідно надати альтернативні дати подорожі.

5.16. Бронювання та оформлення винагород здійснюється через Контактний центр МАУ, офіси (каси) власного продажу МАУ в Україні та за кордоном виключно згідно відповідної заяви, направленої Адміністратором Компанії з Корпоративного кабінету на сайті МАУ.

5.17. МАУ зберігає за собою право змінювати умови оформлення винагород, кількість миль, необхідних для оформлення винагород, а також перелік винагород, що надаються, про що інформує Компанію-учасника за допомогою сайту МАУ не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до вступу таких змін у силу.

 

6. ПЕРЕДАЧА ВИНАГОРОД

6.1. Компанія-учасник може оформити винагороду для будь-якої особи за власний розсуд. Милі, що накопичені на Корпоративному рахунку, та оформлені винагороди не можуть бути передані іншій особі. Для передачі винагороди іншій особі, Компанії-учаснику необхідно в Корпоративному кабінеті на сайті МАУ:

6.1.1. Внести до розділу «Список осіб на оформлення винагороди» ім’я, прізвище (латиницею, як зазначено у закордонному паспорті) та дату народження пасажира/пасажирів, на яких Компанія-учасник планує оформлення винагород з Корпоративного рахунку.

6.1.2. Заповнити запит на оформлення винагороди в розділі «Замовити винагороду-переліт» або «Замовити винагороду-послугу».

6.2. Всі викладені Правила та Умови Програми також стосуються осіб, яким передається винагорода. Компанія-учасник має ознайомити особу, якій передається винагорода, з усіма Правилами та Умовами Програми. МАУ не несе відповідальність за неналежне використання винагород.

 

7. ПЕРЕВІРКИ

7.1. МАУ зберігає за собою право перевіряти обґрунтованість і правочинність участі Компанії учасника в Програмі у будь-який час, без попереднього повідомлення Компанії-учасника. Перевірки призначені для забезпечення МАУ гарантіями дотримання Учасниками Правил та Умов Програми та виявлення можливих фактів шахрайства.

7.2. На запит МАУ, з метою перевірки правомочності транзакцій накопичення і використання миль на Корпоративному рахунку, Адміністратору Компанії необхідно в розумні строки надати МАУ для перевірки документацію, що підтверджує дотримання Компанією-учасником Правил та Умов Програми. Відмова Компанії-учасника  в наданні документації, автоматично призведе до призупинення або  припинення участі у Компанії-учасника у Програмі.

7.3. У разі виявлення під час проведення перевірки, будь-яких невідповідностей та/ або порушень Правил та Умов Програми, МАУ зберігає за собою право в односторонньому порядку призупинити або припинити участь Компанії-учасника в Програмі.

7.4. МАУ залишає за собою право припинити участь Компанії-учасника в Програмі, скасувати всі раніше накопичені на Корпоративному рахунку милі і вимагати компенсацію за використані Компанією-учасником винагороди, в разі виявлення, що Компанія-учасник, Адміністратор Компанії або інша особа, отримали будь-які вигоди за допомогою Програми, навмисне виконуючи будь-які неправомірні дії або порушення Правил та Умов Програми, в тому числі, але не обмежуючись шахрайським оформленням, продажем винагород або іншим зловживанням.

 

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

8.1. МАУ не несе відповідальності перед Компанією-учасником, Адміністратором Компанії або будь-якою іншою особою за будь-який збиток або збитки, прямі або непрямі:

8.1.1. в результаті припинення Програми;

8.1.2. в результаті зміни Правил та Умов Програми;

8.1.3. внаслідок неправомірного доступу третіх осіб до Корпоративному рахунку з причини порушення Компанією-учасником конфіденційності номера Корпоративного рахунку та Паролю Компанії-учасника.

8.2. МАУ не несе відповідальності за несанкціоновану реєстрацію участі та/або використання Програми та/або шахрайські дії, скоєні Адміністратором Компанії. У разі виявлення порушень, Компанія-учасник зобов’язана негайно зв’язатись з МАУ з метою запобігання неправомочному використанню Корпоративного рахунку. Компанія-учасник несе відповідальність за будь-який збиток або збитки, прямі або непрямі внаслідок можливого неналежного використання Корпоративного рахунку.

8.3. Програма діє згідно вимог законодавства України. Будь-які суперечки щодо діяльності Програми розглядаються шляхом двосторонніх переговорів чи у суді по місцю реєстрації МАУ (Господарський суд міста Києва).