counter image
← Назад ENG version

Умови Договору перевезення

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), що знаходиться за адресою:

вул. Лисенка, буд. 4, м. Київ, 01030, Україна

УВАГА

Міжнародні та внутрішні повітряні перевезення виконуються за умовами цього Договору та на ці перевезення розповсюджується дія «Правил повітряних перевезень пасажирів та багажу» авіакомпанії МАУ (Правила МАУ) і Загальні умови повітряних перевезень Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕРИВАННЯ ПОЛЬОТУ

З метою прискорення проходження передпольотних процедур та покращення сервісу для пасажирів в аеропорту, Перевізник має право пропонувати пасажиру пройти онлайн реєстрацію на рейс на своєму офіційному сайті або за допомогою спеціально розробленого мобільного додатку, а в разі її не проходження в установлені авіакомпанією строки - здійснити автоматичну реєстрацію такого пасажира відповідно до умов та правил реєстрації. Повідомлення про реєстрацію направляється пасажиру на засоби зв’язку, повідомлені пасажиром під час бронювання/придбання квитка. Пасажир зобов’язаний ознайомитись з умовами та порядком реєстрації пасажирів на офіційному сайті перевізника та/або в місці придбання квитка.

Пасажир повинен прибути на реєстрацію не пізніше ніж за дві години до відправки рейсу. Реєстрація пасажирів закінчується не раніше ніж за 40 хвилин до зазначеного у квитку часу відправки рейсу. Посадка у літак закінчується не раніше ніж за 10 хвилин до часу відправки рейсу. Відповідно до особливостей аеропорту та/або правил перевізника/перевізників, час закінчення реєстрації та посадки у літак може бути змінений. Докладну інформацію можна отримати у перевізника чи його агента. 

У разі порушення пасажиром часу прибуття на реєстрацію та на посадку у літак йому може бути відмовлено у перевезенні.

Перевірка дозвільних документів, необхідних для здійснення подорожі, виконується в аеропорту відповідними службами під час реєстрації пасажира на рейс та проходження контрольних процедур.

Пасажир, який перериває політ або не прибуває на рейс та має бажання скористатися іншими рейсами, зазначеними у квитку, зобов’язаний повідомити про це перевізника до початку реєстрації, в іншому випадку усі бронювання місць на наступні та зворотні рейси анулюються.

ПОВІДОМЛЕННЯ

На перевезення, що виконуються за цим Договором, поширюються положення Варшавської Конвенції-1929 (Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписана 12.10.1929) та Монреальської Конвенції-1999 (Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписана 28.05.1999), які обмежують відповідальність перевізника за неналежне перевезення пасажира та багажу. 

Можливість та повнота застосування кожного із вищезазначених міжнародних правових актів визначається залежно від обставин виконання перевезення і дії міжнародного договору у просторі та часі.

УМОВИ ДОГОВОРУ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1. Терміни, що використовуються в умовах цього Договору, означають:

«Перевезення» – перевезення пасажирів, багажу та вантажів, яке здійснюється повітряним судном на підставі Договору перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім.

«Міжнародне перевезення» – перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаженні, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни; «Внутрішнє перевезення» – транспортування пасажирів, багажу та вантажів на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України;

«Квиток» – пасажирський квиток та багажна квитанція, виданий перевізником (його агентом), у тому числі, електронний квиток, що містить умови Договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони. Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею пасажирського квитка та багажної квитанції; 

«Перевізник» – усі авіакомпанії, які перевозять чи зобов’язуються перевезти пасажира та його багаж за цими умовами Договору або надають інші види послуг, що пов’язані з таким перевезенням;

«Електронний квиток» – електронний документ, що включає маршрут-квитанцію та електронні купони, а у разі використання – документи для посадки, видані перевізником або його агентом;

«Електронний купон» – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника;

«Спеціальні права запозичення»(СПЗ) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом, що переводиться у національні валюти за офіційним опублікованим курсом вартості цих валют на відповідну дату.

2. Перевезення, що виконуються за цим Договором, та інші послуги, які надаються авіаперевізником, підпорядковані зазначеним умовам, Правилам МАУ і Правилам застосованого тарифу, з якими можна детально ознайомитися на офіційному Інтернет-сайті МАУ чи в її авіакасі, або в будь-якому представництві чи агентстві з продажу перевезень.

3. Найменування перевізника та його місцезнаходження у Договорі можуть зазначатися скорочено. Повне найменування МАУ наводиться у Правилах МАУ, Розкладі польотів і Тарифних довідниках.

Пунктами зупинки на маршруті вважаються пункти, попередньо погоджені перевізником та зазначені у квитку як тимчасові пункти зупинок на маршруті прямування пасажира.

Перевезення, що виконується за цим Договором кількома послідовними перевізниками і оформлене складеним квитком, за одним бронюванням, розглядається як єдине перевезення.

4. У випадку, коли договірний (маркетинговий) перевізник видає свій квиток для використання на повітряних лініях (маршрутах) інших фактичних (оперуючих) перевізників, то на цих перевізників поширюються умови та правила, зазначені у квитку договірного перевізника.

5. Кожний виняток або обмеження відповідальності перевізника поширюються на агентів, службовців або представників перевізника i кожну особу, повітряне судно якої використовується для перевезення агентами, службовцями або представниками цієї особи. Загальна сума, яка може бути стягнута з перевізника, агентів, службовців, представників такої особи, не повинна перевищувати меж відповідальності перевізника. 

6. Зареєстрований багаж одержує особа, вказана у відривному талоні багажної бирки. У випадку неналежного перевезення багажу (пошкодження, недостача, втрата, порча) складається відповідний акт (PIR, DРR), на підставі якого може бути пред’явлена претензія перевізнику в письмовій формі. Претензія щодо неналежного перевезення пасажира та багажу пред’являється перевізнику негайно, але не пізніше 7 (семи) днів, рахуючи з дня завершення перевезення пасажира та одержання багажу. У випадку прострочення в доставці багажу або затримки в перевезенні пасажира претензія повинна бути пред`явлена не пізніше 21 (двадцяти одного) дня, рахуючи з дня одержання багажу або завершення перевезення пасажира.

Загальний строк позовної давності складає 2 (два) роки. Інформацію про форму та порядок подання претензії можна отримати у перевізника чи його агентстві з продажу перевезень.  

7. Квиток, оформлений за нормальним тарифом, дійсний для перевезення та повернення сплачених сум протягом одного року, рахуючи з дати його видачі. Квиток, оформлений за спеціальним тарифом, дійсний для перевезення та повернення сплачених сум до вказаної у ньому дати виконання останнього рейсу за умовами Договору перевезення та Правилами застосованого тарифу.

8. Перевізник має право затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, що не залежать від нього. У разі дії надзвичайних та непередбачуваних обставин перевізник має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

9. Перевізник зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажира та багажу і здійснити перевезення у розумні строки. Час відправлення рейсу та тип повітряного судна, зазначені у квитку і в розкладі польотів або в інших опублікованих графіках виконання рейсів, не гарантуються і не є обов'язковою умовою цього Договору. Перевізник має право змінювати час відправлення рейсу. Продавець квитків повинен своєчасно інформувати пасажира про зміни у розкладі польотів.   

У випадку необхідності перевізник може передати пасажира для перевезення іншому перевізнику та/або замінити тип повітряного судна, змінити чи відмінити посадку в пунктах, зазначених у квитку. Напередодні відправки рейсу/рейсів пасажир повинен перевірити розклад їх виконання. Перевізник не несе відповідальності за забезпечення стикувальних рейсів, що не зазначені у квитку пасажира.

10. Пасажир повинен виконувати вимоги державних органів щодо здійснення своєї подорожі, пред’являти виїзні, в’їзні та інші необхідні документи і прибути в аеропорт для виконання обов’язкових процедур у строк, зазначений в квитку або встановлений перевізником. Якщо такий строк не вказано, тоді в строк, необхідний для своєчасного виконання таких передпольотних формальностей.

11. Ніхто із уповноважених працівників МАУ, агентів або представників перевізника не має права змінити або скасувати положення цього Договору.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ОСОБИ ПАСАЖИРА

Відповідальність перевізника у разі спричинення смерті або ушкодження здоров’я пасажира обмежується розміром, який не може перевищувати:

- за нормами Монреальської Конвенції-1999 суми до 113100 СПЗ;

- за нормами Варшавської Конвенції-1929 суми до 20 000 доларів США.

Збільшення компенсаційного забезпечення може здійснюватися пасажиром шляхом страхування свого життя та здоров’я і багажу в страховій компанії до початку здійснення подорожі. Додаткове страхування не змінює обмежень відповідальності перевізника, встановлених нормами Монреальської Конвенції-1999 чи Варшавської Конвенції-1929 або іншими нормативними актами.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАГАЖ

Перевізник за неналежне перевезення багажу несе обмежену та реально доведену майнову відповідальність. Заявлена цінність багажу не застосовується до деяких видів речей і товарів.

Перевізник не несе відповідальності за ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото- та відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, медикаменти, необхідні пасажиру на час подорожі, медичну документацію, паспорти та інші ідентифікуючі документи, зразки, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети. Зазначені речі повинні перевозитися під відповідальністю пасажира у ручній поклажі, або на розсуд пасажира у зареєстрованому багажі чи вантажі.

Відповідальність перевізника у випадку втрати, знищення, пошкодження, недостачі багажу обмежена, за винятком випадків, коли пасажир зробив до моменту передачі зареєстрованого багажу перевізнику особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив встановлений збір. У разі оцінки пасажиром багажу перевізник несе відповідальність, що не перевищує заявленої суми, якщо він не доведе, що ця сума перевищує реальну заінтересованість пасажира в доставці багажу (вантажу).

За нормами Монреальської Конвенції-1999 відповідальність перевізника за шкоду, завдану багажу пасажира, зазначеного у багажній бирці, обмежена сумою у розмірі до 1131 СПЗ.

За нормами Варшавської Конвенції-1929 відповідальність перевізника за багаж обмежена сумою до 20 доларів США за кілограм (9,07 доларів США за фунт) зареєстрованого багажу і сумою до 400 доларів США за незареєстрований багаж пасажира.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАТРИМКУ

Відповідальність перевізника за затримку пасажира виникає у разі затримки прибуття рейсу понад розумні строки (5 годин для регулярних рейсів, 12 годин для чартерних рейсів).

У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, про яку йдеться у Варшавській Конвенції-1929, відповідальність перевізника обмежена доведеними реальними матеріальними збитками в сумі до 100 доларів США.

У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, про яку йдеться у Монреальській Конвенції-1999, відповідальність перевізника обмежена доведеними реальними матеріальними збитками в сумі до 4694 СПЗ.

Відповідальність перевізника за затримку багажу виникає у разі його неприбуття до пункту (країни) призначення, зазначеного у багажній бирці разом з пасажиром.

А) Розмір компенсації фактичних витрат на засоби першої потреби через затримку багажу обмежений сумою до 50 доларів США, якщо цей пункт (країна) призначення не є місцем постійного проживання пасажира, і ця виплата здійснюється перевізником за зверненням пасажира.  

Б) За претензійним зверненням пасажира, пов’язаним із затримкою багажу:

- про яку йдеться у Варшавській Конвенції-1929, відповідальність перевізника обмежена доведеними реальними витратами в сумі до 50 доларів США за процедурою, встановленою перевізником;

- про яку йдеться у Монреальській Конвенції-1999, відповідальність перевізника обмежена доведеними реальними витратами в сумі до 1131 СПЗ за процедурою, встановленою перевізником.

Усі здійснені попередні виплати пасажиру враховуються під час виконання остаточних розрахунків.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБОРИ/ТАКСИ, ПОДАТКИ ТА МИТА

Вартість квитка складається із тарифу, зборів/такс перевізника і зборів/такс аеропорту. Також до вартості квитка включаються збори/такси, податки і мита, встановлені державними органами країни відправки, прямування та транзиту. Сума тарифу та усіх зборів/такс складає загальну вартість квитка. Паливний збір є складовою частиною тарифу. Сервісний збір продавця квитків до вартості квитка не входить.

ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА

Перевізник на власний розсуд та відповідно до вимог Загальних правил перевезень може відмовити у перевезенні чи відмінити бронювання місця або висадити з борту літака пасажира, який:

- не відповідає вимогам паспортного режиму, візових та карантинних і митних вимог в країнах вильоту, транзиту та призначення;

- не має дійсного квитка (польотного купону) або не має підтверджуючих документів щодо його подальшої мети транзитної/трансферної поїздки;

- створює загрозу або ризик для нього самого та/чи для інших пасажирів або майна;

- виявляє явні ознаки хвороби і викликає хвилювання серед інших пасажирів своїм зовнішнім виглядом, поведінкою або необхідністю здійснення спеціального догляду за ним;

- протягом польоту потребує індивідуального догляду, якщо він не має супроводжуючої особи;

- за зовнішніми ознаками перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи інших психотропних речовин;

- ухиляється від виконання інструкцій та розпоряджень членів екіпажу;

- не сплатив зборів/такс перевізника чи аеропорту або зборів та податків і мита державних органів;

- порушив послідовність використання польотних купонів у квитку;

- допустив інші порушення законодавства, Загальних правил IATA та Правил МАУ.

Тільки пасажира, який має необхідні документи та кошти, дійсний квиток з датою виїзду та повернення, що не перевищує терміну дії візи, і стан якого відповідає вищенаведеним положенням, може бути допущено до перевезення.

Відповідальність за оформлення та наявність всіх необхідних дійсних документів для здійснення подорожі несе пасажир.

У разі відмови в перевезенні з вищевказаних причин пасажиру повертається вартість невикористаного квитка або його невикористаної частини за Правилами МАУ та за Правилами застосованого тарифу у квитку протягом одного року, рахуючи з дати видачі квитка (якщо перевезення не було виконане на жодній із ділянок) або з дати здійсненого перевезення, якщо іншого не передбачено Правилами застосованого тарифу.

ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ

Перевізник може відмовити у перевезенні в якості багажу речей:

- що можуть заподіяти шкоду літаку, майну інших осіб, пасажирам та їх багажу;

- перевезення яких заборонено законами, правилами і приписами державних органів будь-якої країни на територію, з території або через територію яких здійснюється перевезення;

- які за вагою, розмірами, природою, запахом або іншими властивостями можуть спричинити дискомфорт іншим пасажирам та можуть становити загрозу для безпеки польоту.

Перевізник відмовляє у перевезенні тварин, за винятком собак та котів, які можуть приймаються до перевезення тільки за попереднім дозволом перевізника і за умови виконання правил та технологій такого перевезення.  

ДОДАТКОВА УМОВА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

За шкоду, заподіяну пасажиром перевізнику, пасажира може бути притягнуто до адміністративної та матеріальної відповідальності, що передбачено вимогами Додатку № 9 до Чиказької Конвенції-1944 (Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, від 07.12.1944), Кодексом України про адміністративні правопорушення, Правилами МАУ та законодавством країни відправки/прибуття.

Інформаційний супровід пасажира щодо його повітряного перевезення за усіма маршрутами здійснює продавець квитків.

НОРМИ БЕЗКОШТОВНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БАГАЖУ

1. Пасажиру з наданням окремого місця дозволяється перевозити безкоштовно на одну особу:

в бізнес-класі – 2 місця багажу, кожне вагою до 32 кг та розмірами (в сумі = довжина + ширина + висота) до 158 см; в преміум-економічному класі – 2 місця багажу вагою до 23 кг та розмірами (в сумі = довжина + ширина + висота) до 158 см; в економічному класі: на рейсах, окрім тих, що виконуються з/до США та Пекіну, – 1 місце багажу вагою до 23 кг та розмірами (в сумі = довжина + ширина + висота) до 158 см; тільки на рейсах з/до США та Пекіну в економічному класі – 2 місця багажу вагою до 23 кг та розмірами (в сумі = довжина + ширина + висота) до 158 см.

2. Немовляті (дитині до 2-х років, без надання окремого місця) дозволяється перевозити безкоштовно на одну особу: 1 місце багажу вагою до 10 кг та розмірами (в сумі = довжина + ширина + висота) до 158 см та додатково 1 маленьку повністю складану дитячу коляску або переносну дитячу люльку/дитяче крісло автомобільного типу, сертифіковане для перевезення авіатранспортом.

3. Пасажиру з обмеженими фізичними можливостями дозволяється безкоштовно перевозити 1 (один) інвалідний візок, від якого пасажир фізично залежить.

Другий та інші інвалідні візки перевозяться за плату на загальних підставах.

4. За будь-яке місце багажу, що перевищує вищевстановлені норми безкоштовного перевезення (кількість та вагу), здійснюється оплата за відповідним багажним тарифом перевізника.

5. Пасажир може скористатися нульовою нормою перевезення багажу, що визначена тарифом «БЕЗ БАГАЖУ».

НОРМИ БЕЗКОШТОВНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ РУЧНОЇ ПОКЛАЖІ

Пасажир може взяти в салон повітряного судна під свою відповідальність ручну поклажу розмірами (в сумі = довжина + ширина + висота) до 115 см (45 дюймів), у кількості та вагою:

- в бізнес-класі: 1 місце до 12 кг, а на далекомагістральному рейсі 2 місця сумарною вагою до 15 кг;

- в преміум-економічному класі та економічному класі: 1 місце до 7 кг.

Зверніть увагу: ручна поклажа не повинна містити колючих та ріжучих предметів, ножів, ножиць,  голок та інших подібних предметів.

На рейсах МАУ, що виконуються згідно з договором про спільну експлуатацію рейсів з іншими перевізниками, а також на маршрутах, що виконуються більш ніж одним перевізником, можуть застосовуватися норми перевезення багажу, правила оплати наднормового багажу іншого перевізника.

У будь якому випадку до уваги приймаються норми безкоштовного перевезення багажу, вказані в квитку.

НЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ, РЕЧОВИНИ І ПРЕПАРАТИ

1. Забороняється перевозити як при собі, так і в багажі нижчеперелічені небезпечні предмети та речовини: стиснуті гази – горючі чи негорючі або отруйні, побутовий газ, бутан, пропан, кисень, заряджені балони для дайвінгу; їдкі речовини – кислоти та луги; акумуляторні батареї, ртуть та апарати, які містять в собі ртуть; вибухові речовини – боєприпаси, піротехнічні засоби, сигнальні ракети, освітлювальні патрони; легкозаймисті рідини та тверді речовини – рідини для запальничок та нагрівання; радіоактивні матеріали; портфелі і кейси з вмонтованим сигнальним пристроєм; окиснювачі – відбілювачі, перекиси; отрути – миш’як, ціанисті речовини, інсектициди, гербіциди; інфекційні матеріали – бактерії, вірусні культури; інші небезпечні предмети та речовини – намагнічені матеріали, агресивні та подразнювальні речовини з сильним стійким запахом.

2. За попереднім погодженням з авіакомпанією (не пізніше ніж за добу) може бути дозволено перевезення у якості вантажу або зареєстрованого багажу в обмеженій кількості та за певних умов вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, сухого льоду з дотриманням міжнародних правил ІАТА та України з перевезення небезпечних вантажів. Всі види спорядження (військове, мисливське, туристичне, спортивне та інше) перевозяться у зареєстрованому багажі або вантажі.

3. Електронні цигарки, літієві елементи, медичні препарати (у кількості необхідної для подорожі) перевозяться тільки в ручній поклажі.

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ на обробку персональних даних

Пасажир повідомляє авіакомпанії (агенту з продажу) свої дані: прізвище, ім’я, по батькові; дату народження; стать; паспортні дані; номери засобів зв’язку та інші можливі резервні контакти, чим уповноважує і надає свою добровільну та безумовну згоду на обробку, зберігання, поширення і доступ до цих даних третіх осіб, перелік яких розміщується на Інтернет-сайті авіакомпанії, у тому числі, обслуговуючих (хендлінгових, кейтерінгових) компаній, аеропортових служб, контролюючих органів, служб безпеки, інших перевізників, провайдерів комп'ютерних систем бронювання, провайдерів систем управління/контролю польотів і інших систем, що застосовуються авіакомпанією при обслуговуванні пасажирів й багажу, у встановленому законодавством порядку, включаючи транскордонну передачу нерезидентам, з метою бронювання, оформлення квитка, здійснення перевезення або їх переоформлення, забезпечення надання послуг з наземного обслуговування рейсів та пасажира, здійснення процедури контролю безпеки, здійснення процедур митного і прикордонного оформлення, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання консультативної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення, інформаційного супроводу подорожі пасажира, проведення маркетингових заходів авіакомпанії та її партнерів, з якими авіакомпанія уклала відповідні договори, направлення повідомлень (push-повідомлень, Skype, Viber, WhatsApp та інших повідомлень, надісланих за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/способу передачі) на засоби зв’язку, повідомлені пасажиром, про послуги авіакомпанії та її партнерів, про цінові та маркетингові пропозиції, іншої необхідної інформації, визначеної Правилами МАУ та/або для реалізації інших відносин, що вимагають обробки, та/або поширення, та/або доступу до даних пасажира для здійснення своєчасного оповіщення та інформування пасажира щодо перевезення.
Дозвіл  пасажира на обробку персональних даних передбачає його згоду на отримання від авіакомпанії в будь-який час повідомлень (push-повідомлень, Skype, Viber, WhatsApp та інших повідомлень, надісланих за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/способу передачі) з вищезазначеною метою, що не порушує норм чинного законодавства України, на засоби зв’язку, повідомлені пасажиром, або через спеціально розроблений мобільний додаток, встановлений на мобільному пристрої пасажира, а також на передачу вищезазначеним особам, в тому числі, нерезидентам, своїх даних, що здійснюється з вищезазначеною метою без додаткового повідомлення, у тому числі в разі передачі персональних даних новим особам (контрагентам), у зв’язку з укладенням між ними та авіакомпанією нових правочинів, які пов’язані з обробкою персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Детальні умови Договору перевезення викладені в Правилах МАУ на сайті: www.flyuia.com.

Контактний центр МАУ: Contact@flyuia.com ; тел.+38 (044) 581 50 50.