counter image

Poängkrav för bonus/uppgradering av biljett

Ange alla nödvändiga uppgifter (passagerarens namn, datum för resa inklusive alternativ, resklass, resväg och medlemsnummer) till Panorama Club-kontor på ett bokningsformulär för bonusbiljett.  Du kan även lämna det till en representants kontor, antingen via e-post eller per telefon.

Försäkra dig om att du beställer bonusbiljett senast fem (5) dagar före din resa, annars tillkommer en administrationsavgift.