counter image

Villkor för bonusbiljett och uppgraderad biljett

Samtidigt som din begäran om en bonusbiljett behandlas, dras motsvarande antal poäng från ditt konto.

Bonusbiljetter

 • En enkel bonusbiljett kan fås till 60% av poängpriset för en tur och retur-biljett.
 • Bonusbiljett för barn (barn 2-11 år) kan få till 50 % av poängpriset för en bonusbiljett för vuxen.
 • Bonusbiljett för småbarn (under två år) kan fås till 10 % av poängpriset för bonusbiljett för vuxna.
 • Priset för bonusbiljett för underårig utan sällskap är detsamma som för bonusbiljett för vuxna.
 • Bonusbiljetter kan överlåtas till person som du väljer. Kortinnehavaren ska skicka anmälan med sitt tillstånd för överlåtelse av poäng.
 • Bonusbiljetter gäller under ett år från utfärdandedatumet.
 • Gällande flygplatsskatter betalas av passageraren.
 • Bonusbiljetter kan inte kombineras med uppgraderingar.
 • Det går inte att kombinera ekonomi- och affärsklasser i en bonusbiljett.
 • UIA-flyg kan kombineras med flyg från en flygbolagspartner i en bonusbiljett.
 • För bonusbiljetter kan UIA-flyg inte kombineras med två eller fler flygbolagspartners och två eller fler flygbolagspartners kan inte kombineras med varandra.
 • Bonusbiljetter kan inte utfärdas för charter-* och codeshare-flyg.  
 • Uppehåll: Om du vill göra avbrott i din resa, så tillåts ett uppehåll (i upp till sju dagar) antingen på ut- eller hemresa.
 • Uppehåll tillåts inte för enkel resa.
 • Transit på flygplats som varar mindre än 24 timmar räknas inte som ett uppehåll.
 • Open jaw: Avrese- och ankomstpunkt kan vara olika, open jaw-resa kan göras inom samma bonuszon.
 • Bonusbiljett för tur- och returresa kan omfatta max fyra flygsegment.
 • Bonusbiljett för enkel resa kan omfatta max två flygsegment.
 • Bonusbiljett kan inte utfärdas med öppet datum.

*Det är möjligt att beställa bonusbiljett för en del charterflyg (beroende på tillgänglighet).

Uppgradering

 • Finns endast för reguljärflyg med Ukraine International Airlines.
 • Uppgradering är inte möjlig på charter- och codesharing-flyg.
 • Uppgradering görs separat för varje flygsegment (exempelvis Kiev-London).
 • Uppgradering kan inte kombineras med andra belöningar.
 • Uppgradering kan överlåtas till person som du väljer. Kortinnehavaren ska skicka anmälan med tillstånd att överlåta poäng för uppgradering.
 • Samma antal poäng krävs för vuxna och barn (2-11 år).
 • Uppgradering för småbarn (under två år) kan fås till 20 % av uppgraderingspriset för vuxna.
 • Villkor för originalbiljett i ekonomiklass gäller.
 • Du får club-poäng för din betalda biljett i ekonomiklass.
 • Om biljetten utställts av resebyrå, så är uppgradering till affärsklass på UIA-flyg endast möjlig om UIA-flyg utfärdas på separat biljett.
 • Uppgradering kan endast göras om biljetten utfärdats på icke ifylld UIA-biljett. Icke ifylld UIA-biljetts nummer är 566.
 • Vid beställning av en uppgradering London-Kiev, Paris-Kiev och Nice-Kiev på UIA-flyg, ska passagerarna betala mellanskillnaden för flygplatsskatter mellan ekonomi- och affärsklass.
 • För bokningsklasserna G, J, M, N, T, U och X gäller inte uppgradering.
 • Uppgradering kan beställas senast 24 timmar före avgång.
 • Om uppgradering utfärdas via UIA-representants kontor i Ukraina och utomlands, kan en extra serviceavgift tas ut.