counter image
New site version

Elektroniska enheter

För att undvika att elektroniska enheter stör flygplanets radio- och navigeringssystem, ber vi dig följa dessa branschriktlinjer: radioapparater, bärbar TV, fjärrstyrda leksaker och skrivare får inte vid något tillfälle användas ombord flygplanet. Bärbara datorer, läsplattor, videokameror, CD-spelare, elektriska rakapparater, diktafoner och andra inspelningsenheter får inte användas under taxning, start, inflygning och landning.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner ska vara avstängda när flygplansdörrarna är stängda och ska vara avstängda hela tiden under flygning. Efter landning, när flygplanet har parkerats och motorerna har stängts av, får mobiltelefoner användas.

Säkerhet

År 2005 blev UIA det första registrerade IOSA-flygbolag inom CIS som genomgått den speciella IOSA-granskningen - Operational Safety Audit. IOSA (IATA Operational Safety Audit) som utvecklats av de bästa flygbolagsexperterna under ledning av IATA (Air Transport Association), är det internationella programmet som granskar flygbolags operationella förvaltning och kontrollsystem i syfte att förbättra säkerheten i branschen.  Denna officiella IOSA-status bekräftar återigen Ukraine Internationals höga kvalitets- och säkerhetsstandarder.