counter image

Val av säten på UIA flyg

För er bekvämlighet, så erbjuder UIA möjligheten av välja säten på våra flyg.

Fördelarna med val av säten:

 • Att du hamnar bredvid ditt ressällskap eller affärskontakt.
 • Behöver du mer benutrymme eller föredrar du att sitta vid fönster eller gang.

Förval av säten kostar inget extra för dem som reser i Premium economy eller affärsklass.

Ekonomiklass passagerare kan välja säten mot en avgift:

 • Förhandsbokningar kan göras på hemsidan www.flyuia.com, på UIA kontor samt biljetteringskontor.
 • Om ni redan har köpt flygbiljetterna-på UIA kontor eller biljetteringskontor.
 • På averse flygplatsen på UIA biljettkontor samt ombord.

Betalning av förvalssäten måste ske senast 48 timmar före avresan.
Betalning för tidigare bokade förvalssäten vid nödutgång och I anda rader (med undantag första och andra raden) måste genomföras senast inom 72 timmar efter ursprungsbokningen blivit gjord.

Detaljerad information om förhandsval på säten samt villkor finner ni här.

Se här för lista på flyg där möjligheten till förhandsval av säten är tillgänglig.


Avgifter av förhandsval av säten i ekonomiklass

 

Kom ihåg att förval av säten och betalning av dessa måste bokas för varje flygsegment.

A Avgifter förbeställning av säten

Vid nödutgång

All Andra säten*

Alla UIA flyg med undantag för flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka

10 USD

5 USD

Flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka

25 USD

10 USD

* Möjlighet till förval av säte på rad ett och rad två i ekonomiklass är inte tillgänglig.

Betalning av förvalssäten på avreseflygplatsen

Alla UIA flyg, med undantag från flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka

Flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka

20 USD 
Nödutgång samt första raden i ekonomiklass

50 USD 
Nödutgångssäten

Betalning av förvalssäten ombord

Alla UIA flyg, med undantag på flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka

Flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka

30 EUR 
Nödutgång samt första raden i ekonomiklass

55 EUR
Nödutgång samt första raden i ekonimiklass

NOTERA: Fram tills att betalning erlagts för förvalssäte, så förbehållers sig UIA rätten att ensidigt ändra villkoren för sätesval, inklusive avgiften, vid givet tillfälle utan föregående varning.


Säkerhetsföreskrifter och andra villkor för förvalssäte

På grund av säkerhetsskäl kan inte förval vid nödutgång inte bokas för följande kategorier:

 • Passagerare som reser med barn under 16 års ålder;
 • Minderåriga, under 16 års ålder, som inte reser med vuxen;
 • Passagerare som har betalt för ett angränsande säte till handbagage/musikinstrument etc;
 • Gravida kvinnor;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen;
 • Passagerare vars fysiska parametrar överskrider storleken av ett sate ombord, för att kunna spänna sig fast pga att bältena är för korta eller att kunna fälla armstöden.

Passagerare vid nödutgång måste ha färdighet samt vilja att hjälpa till vid en evakuering samt ha färdigheter att förstå skriftliga eller verbal instruktioner i ukrainska eller engelska.

Förvalssäte på första sätesraden är inte tillgänglig för:

 • Passagerare med barn under 5 år, med undantag på flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka;
 • Minderåriga under 16 års ålder som reser utan vuxens sällskap;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen.

Vänligen läs här för villkoren och restriktionerna gällande förvalssäten vid plats vid nödutgång och första sätesraden i ekonomiklass.