counter image
New site version

Kära passagerare,

Ukraine International Airlines meddelar att, för att garantera säkerheten för passagerare, besättning och flygplan, har de lagt om rutterna för alla sina flygningar över östra Ukraina. Alla UIA’s flygningar följer rådande säkerhetsbestämmelser och håller ett avstånd på över 200km till de områden där stridigheter råder.

Alla UIA flygningar - Nationella och internationella, reguljära och charter – flygs som planerat och flygbolaget uppfyller till fullo sina skyldigheter gentemot passagerarna.