counter image

Nya regler för passering av Schengengränser

Enligt ändring av kodexen om Schengengränserna (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr. 610/2013 av den 26 juni 2013) gäller nya regler fr.o.m. den 19 juli 2013:

  • Alla medborgare i tredje land (antingen de behöver visum eller inte) ska, när de passerar de yttre gränserna, ha ett resedokument vars giltighet är minst tre (3) månader från det datum då den som ansöker planerar att lämna Schengenområdet och det ska ha utfärdat mindre än tio (10) år tidigare.
  • Resedokument som utfärdats för mer än tio (10) år sedan (även om giltigheten förlängts) godkänns inte av Schengenländerna för gränspassage vid de yttre gränserna, även om den resande har ett uppehållstillstånd för Schengenland.