counter image
New site version

Data för UIA:s flotta

Ukraine International Airlines flotta består av 42 moderna trafikflygplan:
medeldistans Boeing 737 (varav ett fraktplan 737-300SF), medeldistans Еmbraer-190 och långdistans Boeing 767.

Ukrainsk gästfrihet, en modern flotta, internationellt utbildad och certifierad besättning och kabinpersonal gör att UIA kan konkurrera framgångsrikt på internationella marknader.

3D Boeing

Boeing 767-300

Spännvidd

50.95 m

View Aircraft Configuration

Längd

54.94 m

Max. marschfart

850 km/h

Passagerarkapacitet

up to 261

Max. räckvidd ca.

11,070 km

Motorer

PW4000

Antal flygplan

4

Boeing 737-300

Spännvidd

31.22 m

Längd

33.4 m

Max. marschfart

790 km/h

Passagerarkapacitet

upp till 135

Max. räckvidd ca.

5,000 km

Motorer

CFM56-3C1

Antal flygplan

4

Boeing 737-500

Spännvidd

31 m

Längd

31 m

Max. marschfart

790 km/h

Passagerarkapacitet

upp till 112

Maksymalny zasięg ok.

5,000 km

Motorer

CFM56-3C1

Antal flygplan

3

Boeing 737-800

Spännvidd

35.78 m

Längd

39.47 m

Max. marschfart

830 km/h

Passagerarkapacitet

upp till 186

Max. räckvidd ca.

6,000 km

Motorer

CFM56-7B26

Antal flygplan

21

Boeing 737-900

Spännvidd (inkl. winglets)

35.7 m

Längd

42.1 m

Max. marschfart

830 km/h

Passagerarkapacitet

upp till 189/215

Max. räckvidd ca.

6,000 km

Motorer

CFM56-7BE

Antal flygplan

4

Embraer-190

Spännvidd

28.72 m

Längd

36.24 m

Max. marschfart

900 km

Passagerarkapacitet

upp till 104

Max. räckvidd ca.

3,300 km

Motorer

GECF34-10E6

Antal flygplan

5