counter image

Kategorie mílovného

Veškeré míle připsané na váš účet panorama klubu budou rozděleny na klubové míle a bonusové míle. Celkové klubové míle a bonusové míle mohou být použity pro odměnu.

Klubové míle

Klubové míle mohou být použity pro odměnu a pro kvalifikování se pro stav Classics a Premium a jsou přiznané jako odměna za cestu, když létáte:

  • pravidelnými lety (kód letu PS) provozovanými UIA
  • sdílenými lety provozovanými jinými leteckými společnostmi za předpokladu, že je let zarezervovaný pod kódem PS let.

Bonusové míle

Bonusové míle mohou být použity jako odměna, ale nepočítají se do stavu Classic a Premium a udělují se za:

  • Lety provozované partnerskými leteckými společnostmi;
  • služby poskytované jinými partnery (hotely, banky, platební karty, společnosti pronajímající auta, telekomunikace atd.)
  • speciální nabídky (např. zdvojené míle)