counter image

Poängkategorier

Alla poäng på ditt Panorama Club-konto kan delas upp i club-poäng och bonuspoäng. Det totala antalet club-poäng och bonuspoäng kan användas för en belöning.

Club-poäng

Club-poäng kan användas till belöningar och för att uppnå Classic- eller Premium-nivå och tjänas in vid flygresor:

  • UIAs reguljära flyg (PS-flygkod).
  • Codeshare-flygningar med andra flygbolag, förutsatt att flygningen bokas med PS-flygkod.

Bonuspoäng

Bonuspoäng kan användas för bonusresor, men inte för att uppnå Classic- och Premium-nivå och ges för:

  • Flygningar som utförs av partnerflygbolag;
  • Tjänster som tillhandahålls av andra partners (hotell, bankbetalkort, biluthyrningsföretag, telekommunikationer osv.);
  • Specialerbjudanden (t.ex. dubbla poäng).