counter image

UIA poängräknare

Antalet intjänade poäng beror på:

  • faktiska flygsträcka;
  • biljettpris;
  • bokningsklass.

Beroende på vilken klass som bokats och priset som betalats, multipliceras den faktiska sträckan med motsvarande faktor (0,5, 1,0, 1,2 eller 1,5).

Resväg

Kabinklass

Bokningsklass

Poängfaktor

Intjänade poäng

Kijów – Wiedeń

Biznesowa

C & D

1,5

1 500

Z

1,2

1 200

     

Ekonomiczna

S,Y,B,K,L,E,O,R,W,H,V,Q

1

1 000

M,G,N,T,J

0,5

500


Här kan du kontrollera hur många club-poäng du kan få för varje specifikt flyg. Välj avgångs- och ankomstorter och klicka på "Visa"-knappen.
Obs! Antalet poäng som visas i räknaren i ekonomiklass motsvarar faktor 1,0 och i affärsklass 1,5.


Ange ditt poängnummer:
  View
Enter correct miles number