counter image
New site version

Bagažo paieška

Pretenzijos dėl bagažo

Tuo atveju, kai Jūsų bagažas neatvyksta į paskirties vietą, arba jis yra sugadintas, turite susisiekti  su bagažo paieškos tarnybą (Lost&Found) atvykimo oro uoste iš karto po skrydžio, dar nepraėjus muitinės patikros. Jūsų bus paprašyta užpildyti Keleivio Nuosavybės Praradimo Ataskaitą  - PIR (Passenger Irregularity Report).

Pretenzijos dėl prarasto bagažo privalo būti pateiktos per 21 dieną nuo atvykimo datos.  Šiam terminui pasibaigus, mes negalėsime priimti Jūsų pretenzijų.

Pretenzijos dėl sugadinti bagažo privalo  būti pateikiamos raštu ne vėliau kaip 7 dienos po atvykimo mūsų Ryšių su Klientais Skyriui. Pretenzijos gautos po šios datos bus atmestos. Daugiau informacijos rasite čia.
Atkreipkite dėmesį, kad Jūs privalote išsaugoti Jūsų bagažo registracijos taloną/kvitus ir Keleivio Nuosavybės Praradimo Ataskaitą (jei bagažas buvo prarastas), nes jų reikės aliekant žalos kompensavimą.

Bagažo paieška Internetu

Jūs galite patikrinti savo bagažo paieškos būseną virtualiame pasaulyje naudojant World  Tracer sistemą. Norint naudotis šia paslauga, Jums reikia savo 10 skaitmenų numerį (pvz.: KBPPS45329), kurį gavote iš bagažo tarnybų kartu su Keleivio Nuosavybės Praradimo Ataskaitos kopija.

File Reference

Example: ATLXS13166

Name:

Example: Johnson