counter image
New site version

Pavojingi kroviniai

Pavojingi daiktai ir medžiagos, uždrausti transportuoti oro transportu

 • GYVSIDABRIO BAROMETRUS uždrausta transportuoti.
 • ĖDŽIOS MEDŽIAGOS: rūgštys, šarminiai maitinimo elementai.
 • LENGVAI UŽSIDEGANČIOS MEDŽIAGOS: benzininiai žiebtuvėliai ir šildytuvai, dažai, degtukai ir „bengalinės ugnelės“.
 • OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS ir ORGANINĖS RŪGŠTYS.
 • RADIOAKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS.
 • INFEKCINĖS MEDŽIAGOS: bakterijjs, gyvieji virusai.
 • MAGNETIZUOTOS MEDŽIAGOS.
 • SUSLĖGTOS DUJOS: gilaus sušaldymo degiosios, nedegiosios, apnuodijančios, butanas, deguonis, propanas, akvalangų balonai.
 • AEROZOLIAI
 • SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS: fejerverkai, petardos, signalinės raketos, šoviniai.
 • NUODINGOS MEDŽIAGOS: insekticidai, herbicidai, arsenas, cianidai.
 • TOKSINĖS MEDŽIAGOS: balikliai, peroksidai.

Pavojingi daiktai ir medžiagos, leidžiami transportuoti oro transportu numatytomis sąlygomis arba draudžiami.

Leidžiama transportuoti kaip rankinį bagažą

Leidžiama transportuoti kaip registruojamą bagažą

 

Reikalingas oro transporto pervežėjo leidimas

 

Alkoholiniai gėrimai mažmeninėje pakuotėje, turintys nuo 24%, bet ne daugiau 70% alkoholio taroje iki 5 l turio, bendras neto žmogui neviršija 5 l.

NE

TAIP

TAIP

Šaudmenys (šoviniai ginklui, sandariai supakuoti (tik 1.4S (UN 0012 arba UN 0014) kategorijos), kurių kiekis neviršija 5 kg (11 lb) vienam žmogui asmeniniam naudojimuisi. Pokus su šaudmenimis leidžiamos transportavimo normos ribose kiekvienas, priklausantys daugiau nei vieman keleiviui, negali būti sujungti į vieną ar daugiau pakuočių.

TAIP

TAIP

NE

Kuprinė su gelbėjimo įranga, vienas (1) keleiviui, kuris turi kartridžą su suslėgtomis 2.2a kategorijos dujomis. Taip pat jame gali būti įrengtas pirotechninis paleidžiamasis mechanizmas, kuriame yra iki 200 mg netto 1.4S kategorijos medžiagos. Kuprinė turi būti supakuota tokiu būdu, kad paleidžiamasis mechanizmas negalėtų netyčia būti suaktyvintas. Kuprinės oro pagalvėse turi būti įrengti slėgio nuleidimo vožtuvai.

TAIP

TAIP

TAIP

Visi atsarginiai/ nesupakuoti metaliniai arba ličio-jonų maitinimo elementai arba baterijos tokiems elektroniniams įrenginiams turi būti transportuojami tik rankiniame bagaže. Tokios baterijos turi būti individualiai apsaugotos, kad būtų užkirstas kelias trumpajam sujungimui.

NE

NE

TAIP

Žygio turistinės plytelės ir degalų talpyklos, kuriose yra lengvai užsidegantys skystieji degalai, gali būti transportuojami tik su sąlyga, kad plytelių ir/ degalų talpyklų degalų bakai pilnai atlaisvinti nuo skystųjų degalų.

TAIP

TAIP

NE

Cheminio monitoringo agentų įranga, tuo atveju, jei transportuojama Cheminio Ginklo Draudimo Organizacijos narių oficialaus vizito metu.

TAIP

TAIP

TAIP

Dujų balionėliai bei balionėliai su ašarinėmis dujomis, kuriuose yra dirginančių ir paraližuojančių nervus medžiagų, draudžiami transportavimui kaip asmeniniai daiktai, rankiniame bagaže bei registruotame bagaže.

DRAUDŽIAMA

Sausas ledas (anglies dioksidas, kietas), neviršijant 2,5 kg (5lb) keleiviui, kuris naudojamas greitai gendančių produktų įpakavimui, kuriam netaikomi šių Instrukcijų nuostatai, jei transportuojamas registruotame bagaže arba rankiniame bagaže, su sąlyga, kad bagažas (įpakavimas) leidžia anglies dioksido nutekėjimą. Toks registruotas bagažas turi buti merkeruotas „sausas ledas“ („dry ice“) arba „anglies dioksidas, sausas“ (“carbon dioxide, solid”) markiruote nurodant sauso ledo neto svorį arba su pastaba, kad ledo svoris yra 2,5 kg ar mažiau.

TAIP

TAIP

TAIP

Elektroninės cigaretės (taip pat ir elektroniniai cigarai, elektroninės pypkės ir kiti asmeninio naudojimosi garintuvai), kuriuose yra baterijos, kurios turi būti individualiai apsaugotos, kad neįvyktų netyčinis įsijungimas.

NE

NE

TAIP

Elektros šoko ginklai (pavyzdžiui, Tazeris), kuriuose yra sprogstamųjų medžiagų, suskystintų dujų, ličio baterijų ir pan., draudžami transportuoti rankiniame bagaže ir registruotame bagaže, o taip pat su asmeniniais daiktais.

DRAUDŽIAMA

Pakrovimo elementai ir pakeitimo kartridžai prie jų elektriniam portatyvių elektroninių įrenginių (pavyzdžiui, kamerų, mobiliųjų telefonų, portatyvių nešiojamųjų kompiuterių, kamkorderių) pakrovimui.

NE

TAIP

TAIP

Maži dujų balionai nedegioms dujoms, kuriuose yra anglies dioksido arba kitokių panašių 2.2 kategorijos dujų, kurių skaičius negali viršyti dviejų (2-jų) mažų balionų, įrengtų gelbėjimosi liemenėje. Ne daugiau vieno įrenginio keleiviui ir iki dviejų (2-jų) papildomų kartridžų vienam žmogui, ne daugiau keturių (4-ių) cilindrų iki 50 ml talpos kitai įrangai.

TAIP

TAIP

TAIP

Balionai su nedegiomis, netoksinėmis dujomis mechaninėms galūnėms judinti. O taip pat atsarginiai balionai numatyto dydžio tuo atveju, jei to prireiks garantuojant būtinas atsargas kelionės metu.

NE

TAIP

TAIP

Plaukų sukimo žnyplės, kuriose yra angliavandenilio dujų, vienas vnt. (1) keleiviui arba ekipažo nariui su sąlyga, kad apsauginis dangtelis sandariai uždaro šildymo elementą. Tokios žnyplės jokių būdu negali būti naudojamos OTP (oro transporto priemonės) salone. Atsarginiai tokių žnyplių dujų balionai draudžiami transportuoti nei rankiniame bagaže nei registruotame bagaže.

NE

TAIP

TAIP

Šilumą skleidžiantys daiktai, tokie, kaip povandeniniai žibintai (daivingo lempa) ir lituokliai.

TAIP

TAIP

TAIP

Izoliuotos pakuotės, kuriose yra skysto azoto (sausas krovinys), pilnai absorbuoti korėtoje medžiagoje, kurioje yra saugūs daiktai.

NE

TAIP

TAIP

Vidinio degimo varikliai arba varikliai su degimo elementais

NE

TAIP

NE

Energiją taupančio lempos mažmeninėje pakuotėje, skirtos asmeniniam arba naminiam naudojimuisi.

NE

TAIP

TAIP

Ličio baterijos: Saugi įranga su ličio akumuliatoriais.

TAIP

TAIP

NE

Ličio baterijos: Portatyvūs elektroniniai įrenginiai su ličio – metalo arba ličio – jonų maitinimo elementais, įskaitant medicininę įrangą, tokią kaip portatyviniai deguonies koncentratoriai ir buitinė technika, tokia kaip: laikrodžiai, skaičiuotuvai, vaizdo kameros, kameros, mobilieji telefonai, portatyviniai kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir portatyviniai maitinimo blokai ir t.t., kurie yra transportuojami keleivių arba ekipažo narių asmeniniam naudojimuisi. Baterijos neturi viršyti 2g ličio metalinėms baterijoms ir 100 Wh ličio jonų baterijoms.

NE

TAIP

TAIP

Ličio baterijos, atsarginės/ nesupakuotos, kurių lyginamoji galia yra nuo 100 W iki 160 W portatyviniams elektroniniams įrenginiams ir Portatyviniai medicinos įrenginiai, turintys iki 2g ličio, bet nedaugiau 8 g vienam įrenginiui. Maksimaliai 2 atsargines baterijas galima vežti rankiniame bagaže. Kiekviena tokių baterijų turi būti apsaugota nuo netyčinio trumpojo sujungimo.

TAIP

NE

TAIP

Elektroniniai įrenginiai su ličio baterijomis. Ličio jonų baterijos portatyviniems elektroniniems įrenginiams (įskaitant ir medicinos), kurių galia yra nuo 100 W iki 160 W. Tik portatyviniems medicininiams ėrenginiams gali būti naudojamos ličio metalinės baterijos, kuriose yra nuo 2 iki 8 gramų ličio.

TAIP

TAIP

TAIP

Degtukai, saugūs degtukai (viena maža pakuotė) arba mažas žiebtuvėlis, kuriuose nėra neabsorbuotų skystųjų degalų, kurie nėra suskystintos dujos, asmeniniam naudojimuisi, tuo atveju, kai vežami tarp asmeninių daiktų. Žiebtuvėlių pildymo balionus ir žiebtuvėlių pildymo ėrenginius draudžiama transportuoti asmeniniuose daiktuose, registruotame bagaže ir rankiniame bagaže.
Pastaba: „Išminuotojų (termo“ degtukus, „Blueflame“ arbaCigar“ tipo žiebtuvėlius transportuoti draudžiama.

NE

„SU SAVIMI“

Judėjimo priemonės: Invalidų vėžimėliai arba kitokie savaeigiai įrenginiai su nepratekančiais akumuliatoriais, su skystu elektrolitu.

TAIP

TAIP

NE

Judėjimo priemonės: Invalidų vėžimėliai arba kitokie savaeigiai įrenginiai su pratekančiais arba ličio akumuliatoriais.

TAIP

TAIP

NE

Judėjimo priemonės: savaeigiai įrenginiai su ličio – jonų akumuliatoriais, tokie, kaip hiroskuteris, skraidantis skeitbordas (hoverbord), monoratas, elektrinis skuteris, hiroskuteris (sigvėjus) ir pan.

DRAUDŽIAMA

Neradioaktyvios medicininės arba asmens higienos priemonės (įskaitans aerozolius) tokie, kaip purškikliai plaukams, kvepalai, tualetinis vanduo ir medicininiai preparatai, kuriuose yra alkoholio,
ir
nedegūs, netoksiški aerozoliai, kurie nekelia papildomos grėsmės, naudojimuisi sporte ir buityje.
Bendras neto visų aukščiau išvardintų daiktų kiekis neturi viršyti 2 kg arba 2 l ir kiekvienas atskiras daiktas neturi viršyti neto 0,5 kg arba 0,5 l. Aerozolių purškikliai turi būti uždengti dangteliais arba kitaip atitinkamu būdu, kad netyčia neišsipiltų.

NE

 

NE

TAIP

 

TAIP

TAIP

 

NE

Balionai su deguonimi arba oru, dujinėmis medžiagomis medicininiems tikslams. Bendras baliono svoris neturi viršyti 5kg bruto.
PASTABA: Talpyklas su skystu dieguonimi draudžiama transportuoti oro transportu.

TAIP

TAIP

TAIP

Kontroliniai oro kokybės tikrinimo įrangos kalibravimo įrenginiai.

NE

TAIP

NE

Portatyviniai elektroniniai įrenginiai su baterijomis, kuriuose yra sausas elektrolitas, baterijos turi atitikti A67 Specialiasias Sąlygas ir neturi viršyti 12 Voltų ir 100 Vatų per metus. Maksimaliai leidžiama transportuoti 2 atsargines baterijas.

NE

TAIP

TAIP

Radioizotopiniai širdies stimuliatoriai arba kitokie įrenginiai, įskaitans įrenginius su ličio baterijomis, implantuotus į žmogaus kūną, arba pritvirtintus išorėje, arba radiofarmaciniai preparatai, implantuoti į žmogaus kūną gydymo tikslais.

NE

„SU SAVIMI“

Vertybinių popierių saugojimo keisai, seifai ir grynųjų pinigų maišeliai irpan., kuriuose yra ličio galvaninių elementų ir / arba pirotechninių medžiagų.

DRAUDŽIAMA

Neinfekciniai pavyzdžiai, supakuoti nedideliame lengvai degančiame skystyje.

NE

TAIP

TAIP

Medicininiai ir klinikiniai termometrai, kuriuose yra gyvsidabrio. Transportavimas tik registruotame bagaže – 1 termometras kietajame dėkle vienam keleiviui.

NE

TAIP

NE

Gyvsidabrio barometrai.

DRAUDŽIAMA

Kitus, prekyboje prieinamus, baterijų tipus, tokius kaip nikelio – kadmio ir šarminius, leidžiama vežti tik rankiniame bagaže su sąlyga, kad jie tinkamai apsaugoti nuo trumpojo sujungimo.